Přihlásit

Produkční a environmentální účinky zalesnění zemědělských půd v podmínkách ČR (Vesmír)

Souhrn: Cílem příspěvku je informovat a motivovat zemědělce k efektivnímu využití dotačního titulu na zalesnění zemědělské
půdy. Zároveň je důležité připravit státní správě využitelné podklady k správnému nastavení dotačního titulu. Ukázkou reálných
opatření v krajině podpořit cíle Strategie 2030 MZe a Národního akčního plánu MŽP na boj proti klimatickým změnám a emisím
skleníkových plynů do atmosféry. Na podkladech výzkumu vhodně nastavit indikátory podpory: fixace uhlíku a retence vody na
zalesněné zemědělské půdě.

Motivace k výzkumu zalesnění

Hnacím motivem je řešení výzkumného projektu podpořeného MZe - NAZV „Optimalizace dotačního titulu na zalesňování
zemědělské půdy (QK1910232)". Cílem výzkumného projektu podpořeného MZe - NAZV „Optimalizace dotačního titulu na
zalesňování zemědělské půdy (QK1910232)" je navrhnout takové způsoby zakládání a péče o lesní porosty v primárně
zemědělské krajině, které budou z pohledu ekonomiky podniku udržitelné, tzn. především ekonomicky zajímavé, ale povedou i k
větší stabilizaci zemědělské krajiny, včetně zvýšení její biodiverzity.

Pro tyto cíle bude nutné sjednotit cíle lesnického a agrolesnického charakteru (např. vytváření krajinných prvků, prvků zelené
infrastruktury, agrolesnictví, produkčního lesa , výmladkové plantáže atd.) tak, aby odpovídaly na podnět EU „zefektivnění
využívání krajiny" (viz Strategický rámec udržitelného rozvoje v ČR).

K reálnému efektu zalesnění vymezených částí krajiny ČR jsou zapotřebí minimálně dvě základní predispozice, které mohou
zemědělské subjekty, potažmo vlastníky půdy motivovat k zalesnění : 1. převod zemědělské půdy na zalesněnou plochu je
podpůrné opatření v krajině, pro které nebude vyžadována povinnost zaplatit odvody za vynětí půdy ze ZPF, 2. motivovat
vlastníky zemědělské půdy například v rámci uzavírání pachtovních smluv ke změně využití půdy.

Celý článek najdete ve Vesmíru.

Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Hlavní zprávy

Jak bojovat s kůrovcem v zimě - nové video na NEKRMBROUKA.cz

Jak bojovat s kůrovcem v zimě - nové video na NEKRMBROUKA.cz

Lesnictví

Jako poznat kůrovcem napadený strom v zimním období, jak odlišit sterilní kůrovcové souše a aktivní kůrovcové stromy nebo kolik jedinců lýkožrouta smrkového se může nacházet...

ALSOL letos předpokládají kvůli kalamitě těžbu ve výši  900 000 kubíků

ALSOL letos předpokládají kvůli kalamitě těžbu ve výši 900 000 kubíků

Lesnictví

Rekordních 900 000 metrů krychlových dřeva letos kvůli kůrovcové kalamitě a suchu plánují vytěžit Arcibiskupské lesy a statky Olomouc (ALSOL), které hospodaří v Olomouckém a...

Novoroční anketa Lesnické práce: kalamita přerostla v celorepublikový problém

Novoroční anketa Lesnické práce: kalamita přerostla v celorepublikový problém

Lesnictví

V roce 2019 se naplno ukázaly limity dosavadního samofinancování péče o lesní ekosystémy, nepřipravenost lesního hospodářství a České republiky na celoplošné katastrofy, ale také obrovská...

Lesy ČR zveřejnily Strategii rozvoje 2019-2024, z jednání vlády byla stažena

Lesy ČR zveřejnily Strategii rozvoje 2019-2024, z jednání vlády byla stažena

Lesnictví

Strategii rozvoje Lesů České republiky od 1. září 2019 do 31. prosince 2024 zveřejnil 6. 1. státní podnik na svých webových stránkách. Dokument stanovuje základní...

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR

Naše další weby