Přihlásit

Produkční a environmentální účinky zalesnění zemědělských půd v podmínkách ČR (Vesmír)

Souhrn: Cílem příspěvku je informovat a motivovat zemědělce k efektivnímu využití dotačního titulu na zalesnění zemědělské
půdy. Zároveň je důležité připravit státní správě využitelné podklady k správnému nastavení dotačního titulu. Ukázkou reálných
opatření v krajině podpořit cíle Strategie 2030 MZe a Národního akčního plánu MŽP na boj proti klimatickým změnám a emisím
skleníkových plynů do atmosféry. Na podkladech výzkumu vhodně nastavit indikátory podpory: fixace uhlíku a retence vody na
zalesněné zemědělské půdě.

Motivace k výzkumu zalesnění

Hnacím motivem je řešení výzkumného projektu podpořeného MZe - NAZV „Optimalizace dotačního titulu na zalesňování
zemědělské půdy (QK1910232)". Cílem výzkumného projektu podpořeného MZe - NAZV „Optimalizace dotačního titulu na
zalesňování zemědělské půdy (QK1910232)" je navrhnout takové způsoby zakládání a péče o lesní porosty v primárně
zemědělské krajině, které budou z pohledu ekonomiky podniku udržitelné, tzn. především ekonomicky zajímavé, ale povedou i k
větší stabilizaci zemědělské krajiny, včetně zvýšení její biodiverzity.

Pro tyto cíle bude nutné sjednotit cíle lesnického a agrolesnického charakteru (např. vytváření krajinných prvků, prvků zelené
infrastruktury, agrolesnictví, produkčního lesa , výmladkové plantáže atd.) tak, aby odpovídaly na podnět EU „zefektivnění
využívání krajiny" (viz Strategický rámec udržitelného rozvoje v ČR).

K reálnému efektu zalesnění vymezených částí krajiny ČR jsou zapotřebí minimálně dvě základní predispozice, které mohou
zemědělské subjekty, potažmo vlastníky půdy motivovat k zalesnění : 1. převod zemědělské půdy na zalesněnou plochu je
podpůrné opatření v krajině, pro které nebude vyžadována povinnost zaplatit odvody za vynětí půdy ze ZPF, 2. motivovat
vlastníky zemědělské půdy například v rámci uzavírání pachtovních smluv ke změně využití půdy.

Celý článek najdete ve Vesmíru.

Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Hlavní zprávy

Veletrh WOODTEC se letos konat nebude

Veletrh WOODTEC se letos konat nebude

Komerční zpráva

Šestnáctý ročník veletrhu WOODTEC, který se měl uskutečnit od 21. do 23. října 2020 na brněnském výstavišti, se v letošním roce konat nebude. Na zrušení...

Opětovné propojení znalostí zemědělství a lesnictví může prospět oběma oborům

Opětovné propojení znalostí zemědělství a lesnictví může prospět oběma oborům

Lesnictví

O agrolesnictví v našich podmínkách, hlavních benefitech, ale i rizicích, reálných možnostech zavádění agrolesnických systémů na lesní půdě či ekonomice tohoto způsobu hospodaření si redaktorka...

MZe aktualizovalo červenou zónu lesů zasažených kůrovcem

MZe aktualizovalo červenou zónu lesů zasažených kůrovcem

Lesnictví

Ministerstvo zemědělství (MZe) upravilo tzv. červenou zónu, pro kterou platí mimořádná opatření k řešení kalamitní situace v lesích. Jde o území, které je kůrovcem zasaženo...

Kůrovcová kalamita a české lesy byly tématem Otázek Václava Moravce

Kůrovcová kalamita a české lesy byly tématem Otázek Václava Moravce

Lesnictví

Je příliš pomalá proměna smrkových monokultur hlavním důvodem, proč stále bojujeme s kůrovcem? Hlavními hosty diskusního pořadu České televize Otázky Václava Moravce na toto téma...

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR DECATHLON

Naše další weby