Přihlásit

Rozhovor s ministrem životního prostředí Pavlem Drobilem (ČRo Radio Česko)

Ondřej ČERNÝ, moderátor

 

 

Chtěl dýchat za český průmysl, ale stal se ministrem životního prostředí. Na ministerstvu zavedl dress code, ale chce z něj vymýtit zelenou ideologii. Svým slovům, zdá se, dostává i v praxi, takže si toho všiml i člověk mající v komisi na starosti ochranu přírody celé Unie, který žádá vysvětlení ministrových kroků. Co dalšího od resortu životního prostředí čekat? Chce ministr jít ve stopách svých předchůdců, nebo je jeho vize odlišná a při jejím prosazování bude úzce spolupracovat s ministerstvy průmyslu a obchodu a také zemědělství? Nejen na to se zeptáme ministra životního prostředí Pavla Drobila v následujících minutách. Pane ministře, dobrý den, vítejte.

 

Pavel DROBIL, ministr životního prostředí /ODS/

 

 

Dobrý den.

 

Ondřej ČERNÝ, moderátor

 

 

Na úvod, je pravdou, že když jste se dozvěděl, že byste měl řídit resort životního prostředí, tak jste zvažoval rezignaci na post místopředsedy ODS?

 

Pavel DROBIL, ministr životního prostředí /ODS/

 

 

Ne, to není pravdou. Akorát jsme si s panem premiérem druhý den museli sednout a říct si, jaká jsou rizika nebo možná rizika mého angažmá v tomto resortu. A v okamžiku, kdy jsme si řekli, že to není takový problém, tak jsme se dohodli velmi rychle.

 

Ondřej ČERNÝ, moderátor

 

 

Říkáte, že je to pro vás na ministerstvu životního prostředí jakousi výzvou, a mluvíte o misi, na níž jste se právě s premiérem Petrem Nečasem domluvili. V čem chcete tedy pokračovat v trendu nastoleném vašimi předchůdci, a to nejen Rut Bízkovou, kterou jste v tomto směru explicitně zmiňoval?

 

Pavel DROBIL, ministr životního prostředí /ODS/

 

 

Tak v čem chci pokračovat: Určitě bylo připraveno spoustu dobrých věcí nebo zárodků dobrých věcí, jako je novele zákona o ochraně ovzduší, teze zákona o ochraně, o odpadech. To jsou věci, na které já bych chtěl navázat. Stejně tak jako čerpání, úspěšné čerpání z operačního programu životního prostředí, i když například prioritní asi dvě. Tam je trošku problém, tam se pokusíme to teďka víc profouknout, jestli to můžu říct. To jsou věci, na které bych rád navázal. Potom jsou tady věci, které já vnímám odlišně než je vnímali mí předchůdci, kromě teda Rut Bízkové, jak jste říkal. Tam moc prostoru pro sebe pro nějaké navazování nevidím. Tam si spíš myslím, že se pokusím jít jinou cestou, a to je možná to, co vyvolává ty různé kontroverzní názory.

 

Ondřej ČERNÝ, moderátor

 

 

Když se zaměříme na to, co už jste zmiňoval, tak říkáte, že jednou z výzev pro vás je transformace Státního fondu životního prostředí. Jak by tedy měla vypadat v praxi?

 

Pavel DROBIL, ministr životního prostředí /ODS/

 

 

Tak předně musíme rozlišovat dvě roviny. Dneska čerpáme prostředky z Evropské unie, čerpáme ještě stále prostředky, které jdou do programu Zelená úsporám. Tam jdou hodně prostředky třeba z prodeje emisních povolenek. Je otázka, jak dlouho po roce 2013 ještě si budeme moct na tyto prostředky šáhnout, protože bude jak nové rozpočtové období Evropské unie, tak bude nová situace na trhu s emisními povolenkami. Já nechci, aby tohle všechno skončilo tím, jak když teoreticky se omezí nebo nebudou zdroje z Evropské unie, nebo z prodeje emisních povolenek, protože z operačního programu životního prostředí nebo ze Státního fondu životního prostředí jde spoustu peněz na bohulibé skutečně účely a je třeba, aby to pokračovalo. Čili my chceme transformovat stávající fond, Státní fond životního prostředí v něco, pracovní název Zelená banka, který by spíš odcházel od podpory formou dotací k formě půjček, úvěrů, záruk a tak dále, čili něčeho, co bude generovat další prostředky, co je bude vracet do toho státního fondu.

 

Ondřej ČERNÝ, moderátor

 

 

Rozumím, ale kde chcete generovat prostředky, jež by měl ten státní fond k dispozici, protože sám říkáte, ta situace je ne úplně přehledná v tom, že 2013 končí rozpočtovací období a nevíme úplně přesně, co bude poté. Kde se tedy vemou peníze, aby banka "mohla půjčovat"?

 

Pavel DROBIL, ministr životního prostředí /ODS/

 

 

Jsou dva zdroje. Jedny jsou takové ty jakoby pohyblivé, kdy nevíme, jaký bude objem nebo jestli budou, to jsou eventuálně další zdroje z Evropské unie v rozpočtovém období po roce 2013. Stejně tak si myslím, že se vyjedná nový rámec pro emisní povolenky. Ale potom máte zdroje, které nejsou závislé na Evropské unii. To jsou poplatky za znečišťování ovzduší, poplatky za vynětí ze zemědělského půdního fondu, eventuálně...

 

Ondřej ČERNÝ, moderátor

 

 

Které chcete zvýšit. Už víte jak výrazně?

 

Pavel DROBIL, ministr životního prostředí /ODS/

 

 

Teprve teďka to dohadujeme s ministerstvem zemědělství, teď bych nechtěl být konkrétní. Toto jsou zdroje, které mohou být třeba eventuálně i pokuty, které jsou vybírány, takže to by mohly být nové zdroje nebo zdroje, které by mohly v tom státním fondu generovat prostředky.

 

Ondřej ČERNÝ, moderátor

 

 

Vy jste před květnovými volbami patřil k těm, kteří tvrdě kritizovali resort, který v současnosti vedete, a to v souvislosti se smogem na Ostravsku. Doufal jste, že od příštího roku bude ministerstvo tvrdě uplatňovat své pravomoci ve vztahu právě k velkým znečišťovatelům. Teď jste tedy v pozici ministra vy osobně. Jak přesně bude tedy ve vašem pojetí ono tvrdé uplatňování pravomocí probíhat?

 

Pavel DROBIL, ministr životního prostředí /ODS/

 

 

Tak předně vyzvali jsme kraje, vyzvali jsme obce, aby schválily své plány, které jim umožní, krizové plány, které jim umožní v období smogu umožní regulovat...

 

Ondřej ČERNÝ, moderátor

 

 

Utlumit výrobu?

 

Pavel DROBIL, ministr životního prostředí /ODS/

 

 

Přesně tak. Čili to je jeden nástroj. Druhý nástroj je samozřejmě na úrovni ministerstva životního prostředí. Tam uvidíme, jakým způsobem bude možné jej využívat, jestli dojde u těch velkých zdrojů k takovému překročení, které bude v rozporu se všemi těmi nástroji nebo plány tak, abychom je mohli využít. To je jedna rovina. Druhá rovina samozřejmě je tvrdý tlak na znečišťovatele. Ten, který se dělá prostřednictvím veřejného mínění, prostřednictvím toho, že politik se nebojí říct, že ta nebo ona firma prostě nedodržuje, nebo nechová se v kraji způsobem, který bychom si od odpovědného, řekněme, korporátního občana představovali a...

 

Ondřej ČERNÝ, moderátor

 

 

Můžeme být konkrétní. Ovšem i ve vašem případě vy sám jste byl jedním z prvních, kdo velmi výrazně kritizoval Arcelor Mittal, nepletu-li se, už někdy v roce 2007. Do jaké míry jste tedy spokojen s tím, jak se změnil přístup právě této firmy?

 

Pavel DROBIL, ministr životního prostředí /ODS/

 

 

Jsem a nejsem. Jsem v tom, že díky kritice nebo obecně díky tomu, že ten hlas se zvedl, díky tomu, že lidé z Bartovic, Radvanic cítili oporu i ve veřejných reprezentantech, tak samozřejmě ten tlak potom na tu firmu byl jiný. Připojili se k tomu další politici, a připojil se k tomu pan primátor Kajnar, hejtman Evžen Tošenovský tehdejší a samozřejmě ten tlak už by takový, že ta firma už ho nemohla ignorovat, nemohli už říkat, my plníme limity a nic dál nás nezajímá. Díky tomu se například podařilo to, že letos firma musela spustit investici, tuším, za 2 miliardy korun na odprášení aglomerace. Jsem přesvědčený, že kdyby k tomu nedošlo v tom roce 2007, že bychom tak daleko ještě nebyli. Ale to je všechno strašně málo. Ty investice, které by ta firma měla udělat, jsou podle mého názoru v řádu někde kolem 12 miliard korun.

 

Ondřej ČERNÝ, moderátor

 

 

Je tedy podle vás na místě nadále v tom tlaku vytrvat, protože jenom ten přináší důsledky a výsledky a jak sám říkáte, nejste spokojen, je to, řekněme, jen první krok, ale je potřeba těch kroků dalece více?

 

Pavel DROBIL, ministr životního prostředí /ODS/

 

 

Absolutně.

 

Ondřej ČERNÝ, moderátor

 

 

Protože Arcelor říká něco úplně jiného, říká, podívejte se, my se snažíme, ale zase nemůžeme na tom tratit, abychom vůbec mohli ekonomicky fungovat.

 

Pavel DROBIL, ministr životního prostředí /ODS/

 

 

Snaží se, snaží se pozdě. To já říkám natvrdo. Způsob, jakým z této republiky formou půjčce matky odešly peníze, tu firmu žádným způsobem neopravňuje se vymlouvat na krizi, na to, že by neměla dostatek prostředků, které by mohla investovat do ekologie bez toho, aniž by jakýmkoli způsobem ohrozila zaměstnanost a výrobu. To znamená, já říkám, pozdě, málo, ale zaplať Pán Bůh za to, a pokračujte dál, pokud tady chcete podnikat.

 

Ondřej ČERNÝ, moderátor

 

 

V problematice znečišťování ovzduší se chcete zaměřit na největší znečišťovatele, ale není to chyba, protože i podle Bedřicha Moldana tím dominantním zdrojem škodlivin nejsou velké zdroje, ale jde o plošnou záležitost, která se týká spousty malých zdrojů?

 

Pavel DROBIL, ministr životního prostředí /ODS/

 

 

Ono je jich několik těch zdrojů. Za prvé jsou to skutečně ty velké zdroje, já už jsem to někde prezentoval. Analýza ministerstva životního prostředí říká...

 

Ondřej ČERNÝ, moderátor

 

 

Osmdesát procent.

 

Pavel DROBIL, ministr životního prostředí /ODS/

 

 

Přesně tak, vytváří tři procenta z devíti tisíc firem, které byly sledovány, čili to je jeden segment. Druhý segment jsou skutečně domácnosti, obce a tak dále a třetí segment je doprava. Já jenom říkám, že pokud neukážeme veřejnosti, občanům, konkrétnímu člověku, že umíme, když to řeknu lidově, zatočit s velkými znečišťovateli, tak nemáme právo chodit, s odpuštěním, buzerovat lidi domů a ptát se jich, čím topí ve svém kotli. Navíc, když se několikrát změnily podmínky, za kterých třeba ti lidé plynofikovali své domácnosti, následně si tam dali znovu kotel na fosilní paliva, protože plyn mezitím x-krát zdražil. Já jsem velkým nepřítelem tady toho, že budeme mít čím dál tím víc orgánů, kteří budou moc zaklepat, přijít k vám domů a zkontrolovat vám cokoli, co děláte.

 

Ondřej ČERNÝ, moderátor

 

 

Ale zaměřme se na nový zákon o ovzduší tak, jak ho připravoval bývalý ministr Jan Dusík, tak ten nemířil právě jen vůči velkým znečišťovatelům, ale také na domácnosti a na dopravu. Navážete na něj třeba v tom, že bude povinná certifikace kotlů v domácnostech, nebo to pro vás nepřichází v úvahu a je to, řekněme, nějaký krok, dva, tři, protože primárně se chcete zaměřit na ty velké znečišťovatele?

 

Pavel DROBIL, ministr životního prostředí /ODS/

 

 

Tak skutečně, primárně v té novele, kterou budeme předkládat na podzim do sněmovny, tak půjde o zvýšení emisních stropů a vytvoření nízkoemisních zón ve městech, kde budou moci obce regulovat vjezd automobilů v době smogových situací. To, o čem hovoříte, já jsem velkým nepřítelem tady toho virtuálního trhu, těch certifikací emisních povolenek a podobně...

 

Ondřej ČERNÝ, moderátor

 

 

Takže to v zákoně nebude?

 

Pavel DROBIL, ministr životního prostředí /ODS/

 

 

Já neříkám, že to tam nebudeme, my teprve teďka na tom pracujeme. Znovu jsem se chtěl podívat na celou tu problematiku. Teď to dáváme do kupy a v listopadu s tím přijdeme.

 

Ondřej ČERNÝ, moderátor

 

 

Ale řekněme, že i s ohledem na situaci, která v současnosti je, že těch peněz není nazbyt ani ve státním rozpočtu, ani v rozpočtech domácností, tak dá se uvažovat, že by případně došlo posléze k novelizování zákona a až posléze by tato povinnost byla do zákona připojena?

 

Pavel DROBIL, ministr životního prostředí /ODS/

 

 

Já skutečně teď o tom nejsem přesvědčený. Já jsem to řekl na rovinu, já jsem velký odpůrce tady těch certifikací, kdy máte seznam lidí, kteří vám na základě nějakých záležitostí dají certifikát, jestli můžete, nemůžete, jestli máte nárok na nějakou podporu, nemáte nárok na nějakou podporu, můžete zatopit, nemůžete zatopit. Já myslím, že většina těchto výrobků je už vyráběna v souladu s normami, které musí splňovat všechny tyhle předpoklady, takže obecně říkám, že nejsem přítelem těchto certifikací, na druhou stranu, jestli to v tom zákoně bude nebo ne, na tom teprve teďka pracujeme.

 

Ondřej ČERNÝ, moderátor

 

 

Říká ministr životního prostředí Pavel Drobil, který je dnes hostem Studia Česko. Jiným velkým tématem je připravovaný zákon o obnovitelných zdrojích energie, který v současnosti prochází připomínkovým řízením. Počítá se s tím, že provozovatelé solárních elektráren budou muset odvádět povinný příspěvek na likvidaci solárních panelů po skončení jejich životnosti a odvody by se měly vztahovat i na elektrárny, které už stojí. Nehrozí zde problém retroaktivity, že ty podmínky byly jiné, než které teď bude nějakým způsobem upravovat zákon?

 

Pavel DROBIL, ministr životního prostředí /ODS/

 

 

Abych pravdu řekl, úplně přesně nevím, jestli tady hrozí nebo nehrozí retroaktivita. Většina těch záležitostí je smluvních. Záležitost, na základě které jste byl připojen, je věc smluvní. Samozřejmě ty zákonné podmínky, na základě kterých to bylo upraveno... Zákon prostě nemůže působit zpětně. Faktem ovšem je, že my tady, my jsme tady udělali jeden velký problém si s evropskou legislativou, protože skutečně tohle mělo být vyřešeno. Nebylo to vyřešeno, dneska to zpětně budeme dávat, dneska to budeme zpětně řešit a já spíš vnímám ten problém, který nám eventuálně může následně vzniknout s různými žalobami ve vztahu k Bruselu.

 

Ondřej ČERNÝ, moderátor

 

 

To je jedna strana mince. Ale možné jsou také žaloby zahraničních podnikatelů, kteří by se mohli domáhat práva na ochranu svých investic. Jak tedy toto ošetřit, aby stát na tom nebyl bit, že, jak sám říkáte, nedošlo k dohlédnutí celé záležitosti a bylo zde tedy nějakým způsobem nadhodnoceno vykupování solární elektřiny? Jak tedy zařídit, aby skutečně zde nebyl problém jak s Bruselem, tak s těmi podnikateli?

 

Pavel DROBIL, ministr životního prostředí /ODS/

 

 

No, to se bude muset skutečně legislativně velmi dobře ošetřit tak, aby nemohla být napadena retroaktivita, která je podle české ústavy nepřípustná...

 

Ondřej ČERNÝ, moderátor

 

 

Jsou zde třeba možnosti, že by se dalo využít toho připojení k přenosové soustavě, přece jenom ta by měla být jakási stálá a elektřina ze solárních panelů není úplně jistá. Je to poměrně problém, který zatěžuje tu soustavu. Dá se třeba jít touto cestou?

 

Pavel DROBIL, ministr životního prostředí /ODS/

 

 

To úplně přesně nevím, jestli touto cestou vyřešíte retroaktivitu.

 

Ondřej ČERNÝ, moderátor

 

 

Ne, myslím samozřejmě, když se snažíte najít možnosti, jak omezit reálné nebezpečí žalob, že by se, sám říkáte, je to záležitost smluvní, toto zaneslo jako dodatek do těch smluv?

 

Pavel DROBIL, ministr životního prostředí /ODS/

 

 

Zase, když je to smlouva, jsou to dvě strany, to znamená, dodatek je něco, na co musí kývnout obě strany. To znamená, když toho majitele té elektrárny nedonutíte, tak ten dodatek nebo nebude chtít, tak ten dodatek nepodepíše. Já jsem na začátku, když jsme se bavili, tak já jsem v těchto věcech spíš přítelem fiskálního řešení než...

 

Ondřej ČERNÝ, moderátor

 

 

Takže nějaká mimořádná daň, je ta možnost?

 

Pavel DROBIL, ministr životního prostředí /ODS/

 

 

To jste řekl vy. Já v tomhle okamžiku zůstanu u pojmu fiskální řešení, protože skutečně se obávám toho, že jakákoliv zákonná úprava, jakákoliv jednostranná smluvní, jednostranný smluvní akt nebo jednostranný akt, který by vycházel z té smlouvy, tak by skutečně mohl být napaden buď retroaktivitou nebo tím, že ta druhá strana nebude akceptovat takový jednostranný návrh, proto říkám, že já jsem spíš přítelem těch fiskálních nástrojů.

 

Ondřej ČERNÝ, moderátor

 

 

V České republice se recykluje pouze 20 % komunálního odpadu. Zbytek končí na skládkách nebo se pálí. Jakou cestou chcete změnit tento problém, protože ta čísla v České republice, co se týče komunálního odpadu, jsou poměrně horší. Když se podíváme za hranice do Německa, do Rakouska anebo ještě více na sever?

 

Pavel DROBIL, ministr životního prostředí /ODS/

 

 

No, máte absolutní pravdu. Tohle to přesně chceme změnit v tezích nového zákona o odpadech. Bude nový zákon o výrobcích, které ukončí svou životnost. Ten zákon bude postavený za prvé na tom předcházet vzniku odpadu. Ale za druhé na energetickém využití odpadu, protože dneska skutečně naprostá většině odpadu, komunálního odpadu končí na skládkách...

 

Ondřej ČERNÝ, moderátor

 

 

To vytýkáte ostatně i bývalému ministrovi Martinu Bursíkovi...

 

Pavel DROBIL, ministr životního prostředí /ODS/

 

 

Přitom v tom je 25 % energeticky využitelné biomasy.

 

Ondřej ČERNÝ, moderátor

 

 

Jakou cestou tedy skutečně, když nechcete skládkování, budete povolovat nové spalovny, nebo jakou cestou se vydat?

 

Pavel DROBIL, ministr životního prostředí /ODS/

 

 

Budeme podporovat zdroje, které dokáží energeticky využít ten odpad. Spalovna je něco jiného, to už má zase své technické parametry. Já se teďka do těch technických detailů pouštět nechci, ale skutečně budeme podporovat zdroje, které umožní energetické využití odpadu. To skládkování by mělo být až v poslední fázi, to znamená energetická využitelnost, recyklace.

 

Ondřej ČERNÝ, moderátor

 

 

Chcete to tedy nějakým způsobem i finančně diferencovat práci s tím odpadem?

 

Pavel DROBIL, ministr životního prostředí /ODS/

 

 

No to bezpochyby. Musí být nástroje, kterými umožníme, nebo kterými podpoříme to, aby tady došlo, abychom mohli tedy využívat tímto způsobem.

 

Ondřej ČERNÝ, moderátor

 

 

Zeptám se ještě jinak. Bude ta změna v této záležitosti výrazná oproti současnému stavu?

 

Pavel DROBIL, ministr životního prostředí /ODS/

 

 

Ano, protože bude otočením toho stavu, nebo měla by být. Tím finálem, to, co chceme dosáhnout, je otočení toho stavu, to znamená skutečně... skládkování by mělo být až to poslední v řadě.

 

Ondřej ČERNÝ, moderátor

 

 

Znáte tedy cíl, ale víte i tu cestu, víte už třeba dnes ty jednotlivé položky, které budou případně muset lidé, podniky kdokoliv platit, pokud budou chtít nějakým způsobem se zbavit toho odpadu?

 

Pavel DROBIL, ministr životního prostředí /ODS/

 

 

Ne, teďka už jdeme do velkých detailů. Říkám, dneska jsme ve fázi, kdy připravujeme teze nového zákona o odpadech. Nový zákon o výrobcích, kterým končí životnost. Tohle to bude výsledkem připomínkového řízení. Podle mého názoru ty konkrétní čísla, o kterých vy hovoříte, to už bude věc nějakého prováděcího předpisu.

 

Ondřej ČERNÝ, moderátor

 

 

Ještě se zeptám, jakým konkrétním způsobem chcete změnit, aby Česká republika na každou vyrobenou korunu hrubého domácího produktu nespotřebovala plus minus o 40 % více energie než státy staré evropské patnáctky, jako je tomu v současnosti?

 

Pavel DROBIL, ministr životního prostředí /ODS/

 

 

Tak to já nevím, jestli je v moci ministra životního prostředí.

 

Ondřej ČERNÝ, moderátor

 

 

Předpokládám, že budete kooperovat, a sám jste to říkal, že ODS získala ty resorty také tak, aby ti jednotliví resortní ministři mohli lépe spolupracovat, takže předpokládám, že budete hodně spolupracovat jak s ministrem Martinem Kocourkem, ministrem průmyslu, tak také s Ivanem Fuksou, který vede resort zemědělství. Takže očekávám, že i v této záležitosti se pokusíte s ministrem Kocourkem najít nějaké řešení, které by tu současnou situaci zlepšilo.

 

Pavel DROBIL, ministr životního prostředí /ODS/

 

 

Ano, naprosto souhlasím. Tady nemá být žádná disharmonie mezi těmi dvěmi ministerstvy, byť každé má jiný úkol. Nemůže to být tak, že když něco dá ministerstvo průmyslu, tak automaticky na ministerstvu životního prostředí tomu bude dáno znamínko minus a naopak na ministerstvu průmyslu a obchodu. Je to skutečně o inovacích v české ekonomice, je to o tom, jakým způsobem, z čeho tady budeme vyrábět elektřinu, jakým způsobem ji budeme vyrábět a tak dále, to je skutečně velký proces.

 

Ondřej ČERNÝ, moderátor

 

 

Posloucháte Studio Česko. Naším dnešním hostem je ministr životního prostředí Pavel Drobil. Bývalý ministr Ladislav Miko, který má od roku 2005 v rámci Evropské komise ve své gesci ochranu přírody celé Evropské unie, se s vámi chce sejít. Kdy k té schůzce dojde, už máte termín?

 

Pavel DROBIL, ministr životního prostředí /ODS/

 

 

Já ještě nevím. My jsme si termín zatím žádným nedomlouvali. Až bude příležitost, tak se potkáme.

 

Ondřej ČERNÝ, moderátor

 

 

Podle pana Mika je potřeba probrat některé záležitosti. Dal vám osobně už najevo, o čem chce mluvit konkrétně, co mu třeba případně vadí?

 

Pavel DROBIL, ministr životního prostředí /ODS/

 

 

Já jsem si to přečetl akorát v tisku, v Lidových novinách.

 

Ondřej ČERNÝ, moderátor

 

 

Co tomu říkáte?

 

Pavel DROBIL, ministr životního prostředí /ODS/

 

 

Já to nebudu komentovat. Já jsem potom od pana Mika dostal mail, ve kterém mi vysvětlil to své údajné vyjádření pro Lidové noviny. A já se k tomu dál nechci...

 

Ondřej ČERNÝ, moderátor

 

 

A je to setkání pro vás osobně vůbec v něčem přínosné?

 

Pavel DROBIL, ministr životního prostředí /ODS/

 

 

Tak bezpochyby. Já nevnímám pana Mika nějakou optikou někoho, s kým bych si neměl co říct, s kým určitě rád si poslechnu jeho názory. Je to významný bruselský úředník. Určitě budu chtít, aby nám pomohl třeba s takovou věcí, jak je změna, nebo možnost, abychom z operačního programu životního prostředí mohli financovat třeba, já nevím, alternativní paliva jako je CNG, jako jsou elektromobily a tak dále, protože to dneska nejde.

 

Ondřej ČERNÝ, moderátor

 

 

A je tam potenciál změny, protože přece jenom ty podmínky byly nějak nastaveny, ta kritika zaznívala už při nastavování těch operačních programů, je to reálné? Nebo Evropská komise bude trvat na tom současném nastavení?

 

Pavel DROBIL, ministr životního prostředí /ODS/

 

 

My jsme přesvědčeni, že to reálné je a trochu předjímáme, že se nám to podaří a chceme na to namodelovat jarní výzvu tak, abychom skutečně mohli obcím, které chtějí nějakým způsobem něco udělat se svým vozovým parkem, tím mám na mysli ve svých dopravních podnicích, abychom jim umožnili jít cestou CNG, jít cestou elektromobilů a tak dále.

 

Ondřej ČERNÝ, moderátor

 

 

Neideologický přístup, který chce razit pan Miko, co se Šumavy týče, bude také potřeba při hledání proč nejen v Českou republiku v posledních letech oproti minulosti častěji zasáhly bleskové povodně. Nepodcenil stát v minulosti v souvislosti s přípravou na povodně péči o krajinu?

 

Pavel DROBIL, ministr životního prostředí /ODS/

 

 

Jestli podcenil, nebo nepodcenil, to já nevím. V každém případě od těch katastrofálních povodní v roce 97, které byly na Moravě, potom 2002 v Praze, tak já musím říct, že když se podívám na finanční částky, tak skutečně, a teď nechci, aby to vypadalo, že já jsem člen ODS, a tady byly předtím jiné, tak socialistické vlády v tomhle smyslu trošku spaly. Kdo skutečně teprve nastavil nebo dal peníze na protipovodňová opatření, tak byla Topolánkova vláda. Od té doby se spousta věcí udělala, ale i kdybychom dali neomezené množství peněz, prostě povodně tady byly a budou.

 

Ondřej ČERNÝ, moderátor

 

 

Právě, není to možná o penězích. Premiér Petr Nečas před časem v tomto pořadu mluvil o vzniku jakéhosi protipovodňového NERVu - panelu odborníků z oblasti meteorologie, hydrologie, ekologie a podobně. Bude ten orgán spadat pod vaše ministerstvo nebo vytváříte na resortu nějaký vlastní tým pod křídly resortu?

 

Pavel DROBIL, ministr životního prostředí /ODS/

 

 

Tohle to ještě nemáme s panem premiérem úplně, úplně prodiskutované.

 

Ondřej ČERNÝ, moderátor

 

 

Protože předpokládám, že...

 

Pavel DROBIL, ministr životního prostředí /ODS/

 

 

On to byl v nějakém okamžiku nápad.

 

Ondřej ČERNÝ, moderátor

 

 

... premiér mluvil i o tom, že v této záležitosti bude právě spoléhat na vás.

 

Pavel DROBIL, ministr životního prostředí /ODS/

 

 

Budeme se o tom bavit, budeme se o tom bavit. Je to věc, která vznikla při vyjadřování důvěry vlády, čili máme asi nějakých, já nevím, 14 dní od vyřčení této myšlenky, čili budeme se o tom bavit. Ministerstvo životního prostředí už dneska výrazně podporuje protipovodňové investice, budeme v tom pokračovat dál, ale tady je to skutečně hodně o práci v krajině, o tom vrátit tu krajinu do stavu, kdy tady nebyly hektarové lány polí, kdy tady skutečně byla nějaká retenční vlastnost té krajiny, kdy tady nebyla v takové míře eroze půdy, díky tomu, že ty přirozené zábrany zmizely, kdy tady vytváříme lány lesů, které nemají nic společného s tím, jaká byla skutečná struktura lesů nebo na tomto území. To je ten problém.

 

Ondřej ČERNÝ, moderátor

 

 

Na závěr našeho rozhovoru ještě k rozpočtu. Ještě letos máte ušetřit v resortu 200 milionů korun, v příštím...

 

Pavel DROBIL, ministr životního prostředí /ODS/

 

 

Sto jedna.

 

Ondřej ČERNÝ, moderátor

 

 

Sto jedna, omlouvám se. V příštím roce ale je to něco okolo půl miliardy, což je více než 16 % celkového rozpočtu. K dispozici tak budete mít necelé 3,5 miliardy korun. Už víte, kde onu úsporu najdete?

 

Pavel DROBIL, ministr životního prostředí /ODS/

 

 

Těch úspor bude hodně. Budou to úspory investiční, samozřejmě budou to úspory, které souvisí se zaměstnanci, se mzdovými náklady. Každá z těch organizací se bude muset nějakým způsobem uskromnit. Samozřejmě, že to s největší pravděpodobností dopadne i na ambiciózní plány, které na ministerstvu byly s vyhlašováním nových národních parků, chráněných krajinných oblastí...

 

Ondřej ČERNÝ, moderátor

 

 

Sám říkáte, nejsou peníze, takže vyhlašovat se nebude. Ale v tomto týdnu se jedná na ministerstvu financí právě o, řekněme, nakonfigurování těch jednotlivých rozpočtů na příští rok. Půjdete na ministerstvo ještě s tím, že ty úspory prostě nejsou možné, že potřebujete více peněz, nebo už jste svým způsobem srozuměn s tím, že nejsou peníze ve státním rozpočtu, tak je nemůže mít ani váš resort?

 

Pavel DROBIL, ministr životního prostředí /ODS/

 

 

Já jsem byl srozuměný s nějakou mírou redukce v době, kdy se vyjednávala koaliční smlouva, čili to je těch 10 % ve formě pět - pět.

 

Ondřej ČERNÝ, moderátor

 

 

Teď je to více než 16 %.

 

Pavel DROBIL, ministr životního prostředí /ODS/

 

 

Dobře, ale to záleží zase na z jaké základny to berete, podstatnou část příjmů nebo rozpočtové položky ministerstva životního prostředí tvoří příjmy ze strukturálních fondů, pak se dostanete k těm 17,1 miliardám korun, což je skutečná rozpočtová kapitola toho ministerstva. Takže z tohoto pohledu já si myslím, že ty rozpočtové škrty, které máme udělat, se dají zvládnout a žádným způsobem neohrozí ty věci, které ministerstvo životního prostředí má ve své kompetenci.

 

Ondřej ČERNÝ, moderátor

 

 

Dobrá zpráva pro ministra financí Miroslava Kalouska, a to z úst ministra životního prostředí, který je také místopředsedou Občanské demokratické strany Pavla Drobila. Děkujeme, že jste byl naším hostem a někdy příště opět na slyšenou.

 

Pavel DROBIL, ministr životního prostředí /ODS/

 

 

Děkuji. Na slyšenou.

 

Ondřej ČERNÝ, moderátor

 

 

Pěkný den od mikrofonu přeje Ondřej Černý a nezapomeňte: Další informace nejen o lidech, kteří pro vás naše vysílání připravují, najdete na internetové adrese, a ta je radiocesko.cz.

Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Hlavní zprávy

Škody způsobené přemnoženou zvěří vyřeší jen nový zákon o myslivosti

Škody způsobené přemnoženou zvěří vyřeší jen nový zákon o myslivosti

Lesnictví

Asociace soukromého zemědělství ČR, Sdružení vlastníků soukromých a obecních lesů v ČR, Českého svazu ochránců přírody, Pro Silva Bohemica, Česká společnost ornitologická, Hnutí DUHA, Spolek...

V Bratislavě se jednalo o budoucnosti evropského lesnictví

V Bratislavě se jednalo o budoucnosti evropského lesnictví

Lesnictví

Adaptace lesů na změnu klimatu a jejich rozvoj ve prospěch společnosti byly zpečetěny ve dvou zásadních dokumentech – Bratislavské ministerské deklarace a Bratislavské ministerské rezoluce...

Naše příroda nabízí velké hodnoty. Měli bychom si jich víc všímat

Naše příroda nabízí velké hodnoty. Měli bychom si jich víc všímat

Lesnictví

Silvie Stachová vystudovala lesnickou fakultu v Brně a po škole nastoupila ke státním lesům na lesní správu Frýdek-Místek, kde v průběhu 15 let prošla několika...

Budoucí lesníci se v létě stanou adjunkty ve státních lesích

Budoucí lesníci se v létě stanou adjunkty ve státních lesích

Lesnictví

Získat zkušenosti, pomoci v lesích v kůrovcové sezóně a něco si vydělat mohou i letos žáci a studenti středních a vysokých lesnických škol coby letní...

Populární zprávy

Policie obvinila Daniela Szóráda z porušení povinnosti při správě cizího majetku se škodou 1,8 miliardy korun

Policie obvinila Daniela Szóráda z porušení povinnosti při správě cizího majetku se…

Lesnictví

Zobrazeno:8233

(Aktualizováno 19. 2. o vyjádření Daniela Szóráda) Policie ČR obvinila bývalého generálního ředitele Lesů České republiky Daniela Szóráda z porušení povinnosti při správě cizího majetku...

Finové staví největší továrnu na zpracování dřeva na severní polokouli

Finové staví největší továrnu na zpracování dřeva na severní polokouli

Lesnictví

Zobrazeno:3364

Společnost Metsä Fibre, součást skupiny Metsä Group, postaví ve finském městě Kemi obří továrnu na bioprodukty. Hodnota investice dosahuje 1,6 mld. eur a jde o...

Zástupci lesnicko-dřevařského sektoru se důrazně ohradili proti vyjádření Hnutí DUHA

Zástupci lesnicko-dřevařského sektoru se důrazně ohradili proti vyjádření Hnutí DUHA

Lesnictví

Zobrazeno:3234

Zástupci lesnicko-dřevařského oboru se ostře vymezili proti vyjádření Hnutí DUHA, ve kterém se uvádí, že masivní těžba českých lesů začala ovlivňovat klima,  způsobuje více emisí než...

Bříza není vhodnou přípravnou dřevinou pro smrk, lepší je osika

Bříza není vhodnou přípravnou dřevinou pro smrk, lepší je osika

Lesnictví

Zobrazeno:2670

Lesníci v mnoha oblastech řeší problém jak a jaké lesy pěstovat v lokalitách ohrožených suchem a s převahou nepůvodních smrkových porostů. Stále větší část našich...

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR

Naše další weby