Přihlásit

TZ ČAPLH

Tisková zpráva
České asociace podnikatelů v lesním hospodářství, Praha, 8. 1. 2007
Lesy České republiky v současné době nepříliš působivě přesvědčují své obchodní partnery a veškerou veřejnost o úspěšnosti přijatých opatření k eliminaci hrozícího kolapsu v celém lesnicko dřevařském sektoru. Přitom s přihlédnutím k nedávné minulosti, jsou to právě Lesy České republiky, které přes protesty všech zúčastněných stran, rozhodly o překotném vyhlášení výběrového řízení způsobem, který ani těm největším optimistům nemohl dát kladnou odpověď na otázku bezkonfliktnosti přijatého postupu. Současný stav, kdy do podpisu smluv na nové zakázky pro rok 2007 zbývají minimálně týdny, vrhá všechny obchodní partnery Lesů České republiky do období existenční nejistoty. Zdaleka se nejedná pouze o zpracovatele dříví, ale podobné problémy musí řešit rovněž poskytovatelé služeb pro Lesy České republiky s.p., kteří bez ohledu na úspěšnost ve výběrovém řízení musí hradit škody, vzniklé z nečinnosti. Zastavení těžebních i souvisejících pěstební prací v lesích navíc znamená, že v případě časové prodlevy až řádech měsíců budou Lesy České republiky nuceny přijmout opatření zejména pro přípravu zalesňování a ochranu lesa proti kůrovcům.
Česká asociace podnikatelů v lesním hospodářství i nadále opakuje, že vzniklá situace v lesním hospodářství byla vyhrocena postupem Lesů České republiky a připojuje se tak na stranu těch, kteří vyzývají vedení Lesů České republiky s.p. k urychlenému a účinnému řešení vzniklé situace. Nadále platí, že nedostatečný časový prostor pro zahájení prací na nových zakázkách po podpisu smluv výrazně omezí plnění smluvních ujednání, přičemž jejich nedodržením patrně dojde k porušení podmínek výběrového řízení, tedy zákona o veřejných zakázkách a v mnoha případech může být ohroženo samotné dodržení zákona o lesích. Je nepochybně věcí každého hospodáře, aby svou činnost předcházel vzniku škod.
Samostatnou otázkou i nadále zůstává stav, ke kterému zákonitě dojde po podpisu smluv s vítězi výběrového řízení. Mimo zadání výběrového řízení totiž stojí některé navazující činnosti jako je například přeprava dříví ke konečným odběratelům. Zjednodušeně lze konstatovat, že vlastníkem části dříví na odvozním místě (příjezdné lokality u lesních cest) zůstávají Lesy České republiky s.p. a poskytování uvedených služeb, které nebyly předmětem výběrového řízení, pravděpodobně režimu zákona o veřejných zakázkách podléhá. Je tedy možné, že současná komplikovaná situace v lesích se brzkého řešení nedočká.


Ing. Pavel Indra
prezident ČAPLH

Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Hlavní zprávy

Petr Král: Kalamitu u VLS musíme zmáknout

Petr Král: Kalamitu u VLS musíme zmáknout

Lesnictví

Ředitel Vojenských lesů a statků Petr Král komentoval žádost Lesnické práce o rozhovor s úsměvem a komentářem, že „lepší" období jsme si vybrat nemohli. Ve...

MZe slíbilo vyplácení podpory nestátním vlastníkům lesů do konce roku

MZe slíbilo vyplácení podpory nestátním vlastníkům lesů do konce roku

Lesnictví

Aktualizováno. Tři miliardy korun, o jejichž vyčlenění ze státního rozpočtu na boj s kůrovcovou kalamitou se vyjednává, by bylo podle ministerstva zemědělství možné uvolnit koncem...

Politici jednali na Vysočině o stavu a podpoře lesů

Politici jednali na Vysočině o stavu a podpoře lesů

Lesnictví

Průběžně aktualizováno. Ministr zemědělství Miroslav Toman uvedl na pracovním výjezdu vlády na Vysočinu 15. 5., že letos chce Ministerstvo zemědělství (MZe) podpořit správné hospodaření v...

U Bzence začalo rojení milionů chroustů maďalových

U Bzence začalo rojení milionů chroustů maďalových

Lesnictví

Aktualizováno 11. 5. U Bzence na Hodonínsku začalo očekávané líhnutí milionů chroustů maďalových, jejich larvy v následujících letech poškodí kořenový systém stromů. Jen za poslední...

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR

Naše další weby