Přihlásit

Vědci vymýšlejí, jak porazit oheň (Lidové noviny)

PRAHA Zbývala hodina do oběda, když 13. srpna vzplanul vrchol Ještědu. Na těžko přístupném svažitém terénu zasahovala více než stovka hasičů a zabralo jim šest hodin, než plameny zlikvidovali. O dva dny později se dým objevil znovu, výjezd se opakoval. Zranitelnost vysušené republiky vůči ohni v přírodě roste, a proto si speciální vládní skupina pro boj se suchem tento problém zařadila mezi stěžejní úkoly.

Škody nepůsobí jen samotný požár – žár speče horní vrstvu půdy a její schopnost udržet vodu pak prudce padá. A to je něco, co si už tak vyschlé Česko nemůže dovolit. „Naše současné analýzy ukazují, že v posledním půlstoletí došlo k výraznému navýšení dnů, které jsou pro vznik požárů vegetace vhodné. Rozbory jasně dokládají, že riziko roste v nižších i vyšších polohách a velmi výrazně například v cenných oblastech, jako jsou České Švýcarsko nebo Podyjí," řekl LN Miroslav Trnka z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd.

Viník? Nedopalek nebo sklíčko

Právě tato instituce spolu s Ústavem pro výzkum lesních ekosystémů a hydrometeorology dostala od ministerstva životního prostředí za úkol, aby sestavili záchranný plán. Podle predikce se Česko musí přichystat na možnost, že zažije ničivé rozsáhlé požáry, jaké jsou tu lidé zvyklí vídat ve zprávách z USA či Austrálie.
„Protože v očekávaném klimatu předpokládáme ročníky, kdy je vlhké období po konci zimy následováno relativně dlouhým a suchým létem, protože se prodlužují epizody sucha a rostou dosahované maximální teploty, nelze to uzavřít jinak, než že bychom měli očekávat i výrazný nárůst požárů vegetace," uvádí Trnka.

Čísla od hasičů dosvědčují, že záchranný plán je potřeba. Letošní léto přineslo třetí nejvyšší počet požárů vegetace od roku 2003, který odborníci považují globálně za nejteplejší. Tehdy se do statistiky propsalo 3343 případů, letos 2715. Trojici doplňuje ještě rok 2015, který spadá do stávající pětileté suché epizody.
„Nejčastější příčinou požárů v přírodním prostředí je lidská nedbalost. Například kouření, manipulace s otevřeným ohněm včetně zábavní pyrotechniky a rozdělávání ohňů, případně v jarním období vypalování trávy," říká Nicole Zaoralová, mluvčí hasičského záchranného sboru.

U zmíněného Ještědu vyšetřovatelé určili jako možnou příčinu odhozený nedopalek nebo sluneční svit odrážející se od odhozeného skla. Buď jak buď, neštěstí pramenilo z lidské činnosti. U tří požárů letos platil zvláštní stupeň poplachu, ve všech případech hořela vegetace. Spadá sem liberecká událost, pak hořící porost podél trati mezi Bělou pod Bezdězem a Bakovem nad Jizerou a deset hořících hektarů u Pňovan na Plzeňsku.

Horké a suché klima vytváří kruhový problém a jednotlivé jevy se vzájemně komplikují. Když je suché a horké počasí, riziko požáru roste. Při ohni v takové konstelaci hasičům chybí voda, jíž by plameny zdolávali. A když shoří kus lesa nebo travin, zasažená půda nedovede zadržet tekutinu, takže příště bude vody chybět ještě víc.

„Typicky během velkých požárů dochází ke znečištění ovzduší, k takzvanému zapečení povrchové vrstvy půdy, která se stane hydrofobní a kvůli ztrátě vegetačního krytu a poškození půdní struktury zranitelná erozí. Následně může docházet ještě ke splachu popela a zeminy do toků a ohrožení kvality vod," vypočítává profesor z Ústavu výzkumu globální změny.
Míra rizika se počítá jako procento plochy, které je průměrně od dubna do září vystaveno počasí příhodnému pro vznik přírodních požárů. Data odhalují, že v tomto případě stoprocentně platí pořekadlo, že příležitost dělá zloděje. Ani výzkumníci nečekali, že mezi teoretickým rizikem a skutečnými výjezdy bude tak úzká vazba.

„Mezi lety 1991 až 2015 kolísal počet všech výjezdů k požárům vegetace přibližně mezi osmi až třinácti tisíci. Více než dvě třetiny rozdílů mezi jednotlivými roky vysvětluje právě výskyt a délka trvání počasí příznivého pro přírodní požáry," vysvětluje Trnka.

Víc než čtvrtina Moravy pod výstrahou

Spočtené riziko za posledních třicet let vzrostlo o čtvrtinu, průměrně je v ohrožení 16 procent rozlohy republiky. V některých částech, které jsou suchou epizodou obzvláště zasažené, je číslo větší. Na jižní Moravě spadá do výstražného pásma skoro 28 procent plochy regionu. Výhled na dalších dvacet let pak podle Trnkova týmu ukazuje, že tempo náchylnosti k hořící vegetaci se zrychlí. Další čtvrtina přibude už v průběhu dvou dekád.

Analytici a odborníci shromáždění nad úkolem očekávají, že první zásadní výstupy budou mít k dispozici v průběhu příštího roku. Zkušenosti a měření ze zahraničí ilustrují, jak zásadní dopady na erozi a vodní bilanci lesní požáry mají. Středobodem vládního snažení v souvislosti s klimatem je, aby se posílily přirozené zásoby vody, v povrchových i podzemních zdrojích. Zmírnění eroze je v tom klíčové.

Mezi podpůrnými opatřeními je třeba blížící se protierozní vyhláška, která tvrdými sankcemi potrestá zemědělce, již na svých polích hospodaří neudržitelným způsobem. Do krajiny se také vracejí remízky, meze, schodovité svahy, pásy keřů nebo stromů, aby voda měla co nejvíc překážek, když utíká za hranice k sousedům. LN již před časem informovaly o spouštění pilotních projektů v rámci takzvané umělé infiltrace povrchových vod do podzemních. Jde o jednoduchou a velmi šetrnou metodu, kdy se povrchová voda přečerpává do podzemí pomocí vrtů nebo velkých vsakovacích ploch, prožene se třeba štěrkopískem, přičemž se vyčistí a v útrobách země se kumuluje v podstatě už v pitné kvalitě.

Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Hlavní zprávy

Senát umožnil účinnější zásahy proti kůrovcové kalamitě

Senát umožnil účinnější zásahy proti kůrovcové kalamitě

Lesnictví

Ministerstvo zemědělství zřejmě bude moci kvůli boji s kůrovcem přijímat opatření obecné povahy, kterými zasáhne do zákonného rámce hospodaření v lesích. Zásahy by se týkaly...

SVOL požaduje zvýšení dotací pro lesníky v roce 2020 na pět miliard

SVOL požaduje zvýšení dotací pro lesníky v roce 2020 na pět miliard

Lesnictví

Aktualizováno 20. 3. Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR požaduje od státu na příští rok pro lesníky pět miliard korun na obnovu lesa...

Sněmovna podpořila vládní návrh na rychlejší opatření proti kůrovci

Sněmovna podpořila vládní návrh na rychlejší opatření proti kůrovci

Lesnictví

Opatření podporující boj s kůrovcovou kalamitou asi budou moci nově stanovit ministerstvo zemědělství, krajské úřady a obce s rozšířenou působností. Opatření by měla okamžitou platnost...

Lesníci sčítají škody po vichřici Eberhard

Lesníci sčítají škody po vichřici Eberhard

Lesnictví

Aktualizováno 15. 3. Vichřice Eberhard poničila z neděle na pondělí státnímu podniku Lesy ČR asi milion metrů krychlových dříví. Pro celé území České republiky to...

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR

Naše další weby