Přihlásit

Změna podmínek pro dosavadní výpůjčky státního majetku (TZ)

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) upozorňuje na změnu podmínek pro dosavadní výpůjčky státního majetku.
ÚZSVM upozorňuje všechny uživatele státního majetku, kteří dosud měli zajištěny výpůjčky státního nemovitého majetku na dobu určitou, založené s účinností od 1. ledna 2001 ustanovením § 59 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, jímž se změnilo předchozí trvalé užívání podle hospodářského zákoníku na výpůjčku, že tyto byly prodlouženy zákonem č. 1/2007 Sb., kterým se upravují některé užívací vztahy k majetku České republiky, účinným dnem 2. ledna 2007.

Toto ustanovení v praxi znamená, že všem dosavadním vypůjčitelům se výpůjčka (nejčastěji státních budov nebo pozemků pod budovami, ve kterých tato sdružení a spolky provozují činnost) prodlužuje do 1. ledna 2008.

Těm, kteří do tohoto termínu požádají písemně o další úpravu právního vztahu k užívanému majetku, se výpůjčka prodlouží celkem o tři roky, tedy do 1. ledna 2010. V průběhu tohoto období pak mohou vypůjčitelé a příslušná organizační složka státu upravit další vztahy k předmětnému majetku. Nedojde-li k dohodě, uvedenými daty výpůjčka zaniká bez náhrady.

ÚZSVM upozorňuje výpůjčitele (všechna občanská sdružení, zahrádkářské, rybářské, myslivecké, chovatelské, včelařské a jiné spolky, organizace a další vypůjčitele), že za žádosti podané podle zákona č. 1/2007 Sb. nelze považovat žádosti podané před datem jeho účinnosti. Z těchto důvodů proto ÚZSVM vyzývá všechny vypůjčitele k včasnému podání žádosti, pokud o další úpravu právního vztahu k nemovitosti mají zájem.

Zájemce o další úpravu právního vztahu k užívanému státnímu majetku žádáme o včasné kontaktování spádového odboru Odloučeného pracoviště (případně Územního pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových). Kontaktní adresy na jednotlivá pracoviště naleznou vypůjčitelé na internetové adrese www.uzsvm.cz, v odkazu Územní pracoviště.


Děkujeme za Vaši pomoc při informování veřejnosti.

Bc. Izabela Noveská, v. r.
vedoucí samostatného oddělení Komunikace

Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Hlavní zprávy

Senát umožnil účinnější zásahy proti kůrovcové kalamitě

Senát umožnil účinnější zásahy proti kůrovcové kalamitě

Lesnictví

Ministerstvo zemědělství zřejmě bude moci kvůli boji s kůrovcem přijímat opatření obecné povahy, kterými zasáhne do zákonného rámce hospodaření v lesích. Zásahy by se týkaly...

SVOL požaduje zvýšení dotací pro lesníky v roce 2020 na pět miliard

SVOL požaduje zvýšení dotací pro lesníky v roce 2020 na pět miliard

Lesnictví

Aktualizováno 20. 3. Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR požaduje od státu na příští rok pro lesníky pět miliard korun na obnovu lesa...

Sněmovna podpořila vládní návrh na rychlejší opatření proti kůrovci

Sněmovna podpořila vládní návrh na rychlejší opatření proti kůrovci

Lesnictví

Opatření podporující boj s kůrovcovou kalamitou asi budou moci nově stanovit ministerstvo zemědělství, krajské úřady a obce s rozšířenou působností. Opatření by měla okamžitou platnost...

Lesníci sčítají škody po vichřici Eberhard

Lesníci sčítají škody po vichřici Eberhard

Lesnictví

Aktualizováno 15. 3. Vichřice Eberhard poničila z neděle na pondělí státnímu podniku Lesy ČR asi milion metrů krychlových dříví. Pro celé území České republiky to...

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR

Naše další weby