Přihlásit

Zámek Krásný Dvůr byl chalupou šlechticů (Týdeník Lučan)

Seriál Týdeníku Lučan: Zámek v Krásném Dvoře známý i nový - 1. díl.
V 60. letech minulého století se provázelo v sedmi místnostech, dnes v osmnácti.

Lov zvěře a krajinářský park. Největší lákadla v Krásném Dvoře, která přiváděla po staletí šlechtice na výlety do malého zámečku v severních Čechách.
Když se řekne zámek v Krásném Dvoře, musí se zároveň vyslovit jméno rodu Černínů. Ti panství zakoupili po bitvě na Bílé Hoře, původní zámecká budova se nejprve používá k hospodářským účelům, na počátku 18. století se však mění v honosný a reprezentativní venkovský zámek, na který jezdí návštěvy. Černínové si, jak by se dnes řeklo, pořídili chalupu. Klíčovým mužem je František Josef Černín.
"To on vtiskl zámku tvář, kterou známe z dnešní doby," prozrazuje sympatická kastelánka zámku v Krásném Dvoře Michaela Hofmanová.

PRVNÍ ZMÍNKA
Vůbec první písemná zmínka o tvrzi v Krásném Dvoře se objevuje už v roce 1295. "Tvrz patřila Vilémovi z Krásného Dvora, ale kde přesně kdysi stála, nevíme," upozorňuje kastelánka. Na nádvoří, v parku, i uvnitř zámku to dnes hodně žije, pořádá se tam spousta akcí, například Jablečný den, oživené prohlídky a další a další. A návštěvníci tyto aktivity oceňují, chodí jich stále více, loni téměř 24 tisíc. Vyšším číslům návštěvnosti jistě pomohl také nově opravený unikátní Novogotický templ v parku.
Později přichází Václav Pětipeský z Chýš, jež se v první čtvrtině 16. století stává majitelem. Právě on začal budovat novou Horní tvrz, přesně tam, kde je dnes zámek. Jemu ale nebylo dopřáno, aby stavbu dokončil. "Za účast ve stavovském odboji proti Ferdinandovi I. byl v roce 1547 popraven. Jeho nástupce na zámku, Jan ml. Mašťovský z Kolovrat, už začal směřovat podobu tvrze do renesanční podoby," přidává další postřeh Hofmanová.
Vraťme se ale k Černínům.
Největší přestavba, kdy se z tvrze stává zámeček, probíhá v letech 1720 až 1725 podle návrhů dvorního architekta Černínů Františka Maxmiliána Kaňky. Zajímavostí je, že zhruba v polovině prací nařídil František Josef Černín zásadní změnu návrhů, část nově postavených budov tak byla stržena, plány byly změněny a rozvržení zámeckých budov se více otevřelo do krajiny.
Při největší přestavbě stavitelé maximálně využívali blízké zdroje. Třetina cihel pocházela přímo z cihelny v Krásném Dvoře, také 1062 kmenů, potřebných k rekonstrukcím, opracovávali tamní tesaři a truhláři. Vápno bylo z Tuchořic, červený pískovec z Kryr.
Jen nábytek byl až z Prahy a Vídně.

PŘESTAVBY
"Také dvě jednopatrová křídla, která byla dostavěna až po letech, navrhoval Kaňka. Vnější schodiště, jež vede z nádvoří přímo do prvního patra, bylo zbudováno až v roce 1791," dokládá kastelánka.
Z "poklidu" pak vytrhlo zámek opět až 20. století. Ve 20. letech minulého století využíval soukromí zámku v Krásném Dvoře hrabě František Jaromír Černín, většinu svého života prožil ve Vídni, a tak před svým stěhováním do Krásného Dvora nechal zámek zmodernizovat, aby odpovídal tehdejším nárokům na bydlení. Zavedl elektrické osvětlení i teplovzdušné topení do osmi místností a nechal si upravit koupelnu. V roce 1932 zdědil panství Evžen Alfons Černín, který se se svou rodinou usídlil na zámku v Petrohradě a Krásný Dvůr navštěvoval jen příležitostně. Za okupace mu byl zámek zabaven nacisty.
"Sloužil pro rekreační účely ministra zahraničí německé Třetí říše Joachima von Ribbentropa," vykládá o smutné kapitole dějin Michaela Hofmanová.

ZA VÁLKY NACISTÉ
Koncem války byl na zámku německý vojenský lazaret, který byl v květnu 1945 vystřídán Rudou armádou. V budovách byl štáb, v parku tábořili vojáci.
Po konfiskaci Černínům zůstal objekt opuštěný a uvažovalo se o jeho budoucím využití. Měl se stát sídlem nějakého sociálního nebo zdravotního ústavu, ale nakonec jej převzala roku 1947 do své správy Národní kulturní komise, která rozhodla o jeho kulturním využití. Od roku 1950 do roku 1956 používal boční křídla státní statek.
Provizorní zámecká instalace byla otevřena veřejnosti již v roce 1951, ale skládala se pouze ze čtyř zařízených místností.
Později byla rozšířena na sedm místností. Po roce 1960 se do části zámku nastěhovala mateřská škola a školní družina. K dalšímu rozšiřování zámeckých expozic docházelo v 60.
letech 20. století.
Největší pýchou zámku je unikátní sbírka obrazů loveckých psů od Petra Václava Bergera, jež nechal vyportrétovat jejich majitel František Josef Černín. Dnes je na zámku zpřístupněno 18 místností, v parku Novogotický templ s vyhlídkou a plánují se další opravy i další rozšiřování expozice.

Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Hlavní zprávy

Senát umožnil účinnější zásahy proti kůrovcové kalamitě

Senát umožnil účinnější zásahy proti kůrovcové kalamitě

Lesnictví

Ministerstvo zemědělství zřejmě bude moci kvůli boji s kůrovcem přijímat opatření obecné povahy, kterými zasáhne do zákonného rámce hospodaření v lesích. Zásahy by se týkaly...

SVOL požaduje zvýšení dotací pro lesníky v roce 2020 na pět miliard

SVOL požaduje zvýšení dotací pro lesníky v roce 2020 na pět miliard

Lesnictví

Aktualizováno 20. 3. Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR požaduje od státu na příští rok pro lesníky pět miliard korun na obnovu lesa...

Sněmovna podpořila vládní návrh na rychlejší opatření proti kůrovci

Sněmovna podpořila vládní návrh na rychlejší opatření proti kůrovci

Lesnictví

Opatření podporující boj s kůrovcovou kalamitou asi budou moci nově stanovit ministerstvo zemědělství, krajské úřady a obce s rozšířenou působností. Opatření by měla okamžitou platnost...

Lesníci sčítají škody po vichřici Eberhard

Lesníci sčítají škody po vichřici Eberhard

Lesnictví

Aktualizováno 15. 3. Vichřice Eberhard poničila z neděle na pondělí státnímu podniku Lesy ČR asi milion metrů krychlových dříví. Pro celé území České republiky to...

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR

Naše další weby