Logo
Vytisknout tuto stránku

Bratislavským lesom doplatí štát zisk z nerealizovanej ťažby (drevmag.com)

Východiskom pre bratislavské lesy do budúcnosti je podpis dohody medzi lesníkmi a hlavným mestom Bratislava, ktorú podpísali 8. 4. 2021 minister pôdohospodárstva a regionálneho rozvoja SR Ing. Ján Mičovský, CSc., generálny riaditeľ š.p. LESY SR Ing. Tomáš Čuka, riaditeľ Bratislavských lesov Ing. Matej Dobšovič spolu s primátorom Bratislavy Ing. arch. Matúšom Vallom.

Hlavným cieľom je bezzásahový režim na ploche 55 % mestských lesov. Tvorí to 2 304,36 ha z celkovej rozlohy lesných pozemkov 4 195,86 ha. Zaviazali sa hospodáriť na ostatných lokalitách metódou PBHL (prírode blízke hospodárenie lesov). Minister Mičovský privítal, že formy relaxu a rekreácie budú môcť obyvatelia využiť na väčšej ploche, namiesto 3 031 ha až na 7 227 ha.

Celý článek najdete zde

Silvarium.cz | Provozovatel Lesnická práce s.r.o. | All Rights Reserved.