Logo
Vytisknout tuto stránku

Očekává se, že dodávky kulatiny a řeziva z Evropy do Číny v nadcházejících letech poklesnou

Těžba v Evropě pravděpodobně dosáhla svého vrcholu a snížení dodávek jehličnaté kulatiny z Evropy kvůli nižším úrovním těžby, atraktivnějším trhům v bližším okolí a narušením v důsledku rusko-ukrajinské války pravděpodobně vytvoří významnou zásobovací výzvu pro čínský trh.

Doporučený Foto: Pixabay Foto: Pixabay

Článek vznikl překladem zprávy ze serveru: www.globalwoodmarketsinfo.comLog and lumber supply from Europe to China expected to drop in the upcoming years (11. 4. 2022) – článek k dispozici zde

Evropa se v roce 2021 podílela na dovozu jehličnaté kulatiny do Číny více než 14 milionů m3 z celkových téměř 52 milionů m3, neboli 28 %. Hlavním rizikem pro zásobování je omezení sanitárních těžeb kůrovcových stromů.

Podle studie z roku 2021 v České republice kůrovcové těžby tvořily v letech 2018–2019 56–75 % nahodilých těžeb a představovaly 90–95 % těžeb celkových.


Vývoj dovozu jehličnaté kulatiny do Číny


Vývoj dovozu jehličnatého řeziva do Číny

Evropské a severoafrické trhy mohou mít potíže s uspokojením poptávky po kulatině a řezivu, protože dodávky z Běloruska a Ruska jsou utlumeny. Například estonský trh z důvodu sankcí uvalených na Rusko a Bělorusko pociťuje prudký nedostatek dříví – chybí mu 30 procent dříví, které se z těchto zemí každoročně dováží. Evropští výrobci kulatiny a řeziva tak mohou být schopni najít cenově atraktivní odbytiště pro veškerou svou produkci v Evropě a severní Africe.

Trasa z Evropy do Číny je jedním z nejrušnějších námořních nákladních koridorů na světě. Vysoké náklady na přepravu vyplývající z omezení dodavatelského řetězce a vysokých cen pohonných hmot budou pravděpodobně zhoršeny rusko-ukrajinskou válkou a mohou způsobit, že ekonomické zásobování Číny kontejnerovými nebo hromadnými zásilkami kulatiny bude čím dál méně atraktivní.

Provozní náklady zůstávají vysoké, náklady na Bunker (lodní palivo s velmi nízkým obsahem síry) v Rotterdamu vzrostly na více než 1 000 USD/Mt na začátku rusko-ukrajinské války z průměrných 500 USD/Mt v letech 2019 a 2020.

Podle www.globalwoodmarketsinfo.com, red.

Naposledy změněno: středa, 13 duben 2022 10:29

(0 hlasů)
Silvarium.cz | Provozovatel Lesnická práce s.r.o. | All Rights Reserved.