Přihlásit

Kalendář ochrany lesa - červenec

Obecně

 • v případě potřeby se aktuálně doplňuje potřebný sortiment POR

Podkorní, dřevokazný a kortikolní hmyz

 • pokračuje se ve vyhledávání a asanaci stromů napadených podkorním hmyzem a zpracování polomů
 • dokončuje se pokládání smrkových lapáků 2. série, probíhá jejich kontrola a ve vyšších polohách se dokončuje asanace lapáků 1. série
 • pravidelně se kontrolují feromonové lapače, doplňují se odparníky pro letní rojení
 • intenzivně se kontroluje výskyt klikoroha borového a v případě potřeby se provádí kurativní ošetření

Listožravý hmyz

 • kontroluje se rojení bekyně mnišky (vizuálně nebo pomocí feromonových pastí)
 • v horských oblastech  se kontroluje smrková forma obaleče modřínového pomocí feromonových pastí
 • dokončuje se ošetření smrkových porostů s přemnožením ploskohřbetek (při letecké aplikaci je nutné udělení výjimky ÚKZÚZ)

Zvěř a hlodavci

 • u uživatelů honiteb se uplatňují náhrady škod způsobené zvěří na lesních porostech, které vznikly v období od 1. července předchozího roku do 30. června běžného roku, a to až do 20 dnů od uplynutí tohoto období
 • dle potřeby se provádí opravy a údržba oplocenek a dalších ochranných opatření proti zvěři

Houbové choroby

 • ve školkách se provádí první i opakované zásahy proti sypavce borové
 • pokračuje se v aplikaci fungicidů proti padlí
 • pokračuje se s kontrolou i dalších houbových patogenů, v případě potřeby se aplikují vhodné fungicidy
 • pro posílení vitality semenáčků a sazenic se při aplikaci fungicidů v lesních školkách doplňují mikroprvky (hnojení na list)
 • v lesních školkách v lokalitách výskytu krtonožky se na ni kladou pasti a likvidují se její podzemní hnízda

Plevele a buřeň

 • ožínají se a ošlapávají sazenice
 • podle potřeby se provádí hubení invazních dřevin (zejména křídlatek) a další nežádoucí vegetace, především ostružiníku
 • pokračuje se s chemickou přípravou půdy před výsadbou

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR Projekt LARIXUTOR

Naše další weby