Přihlásit

Kalendář ochrany lesa - duben

Obecně

 • dokončuje se zásobování POR, aplikační technikou a ochrannými pomůckami

Podkorní, dřevokazný a kortikolní hmyz

 • zpracovávají se polomy ze zimního období s ohledem na možnost napadení podkorním a dřevokazným hmyzem
 • průběžně se vyhledávají a odstraňují kůrovcové stromy („vyhláškový“ termín ve vyšších polohách - konec dubna) a rovněž stromy silně poškozené houbovými patogeny
 • v nižších polohách se začíná s vyhledáváním a vyznačováním nově napadených kůrovcových stromů a stromů odumírajících či odumřelých z jiných příčin
 • vypočítává se kalamitní základ pro konečné stanovení potřebného počtu obranných opatření pro jednotlivá kůrovcová ohniska
 • ve smrkových porostech se dokončuje instalace feromonových lapačů na lýkožrouty (l. smrkového, l. lesklého, popř. l. severského)
 • vyvěšují se feromonové odparníky do instalovaných feromonových lapačů
 • připravují se otrávené lapáky a uvádějí se do provozu
 • ve vyšších polohách se dokončuje příprava lapáků 1. série na lýkožrouty
 • v nižších polohách se v druhé polovině měsíce (v závislosti na průběhu počasí) zahajuje kontrola smrkových lapáků a feromonových lapačů
 • v borových porostech se kontrolují lapáky na lýkohuby a může se začít s jejich asanací, dokončuje se pokládání lapáků a instalace feromonových lapačů na lýkožrouta vrcholkového
 • kontrolují se feromonové lapače na dřevokaza čárkovaného
 • ve školkách se před vyzvednutím provádí postřik jehličnatých sazenic insekticidy proti klikorohu borovému, příp. se provádí máčení sazenic po jejich vyzvednutí

Listožravý hmyz

 • v ohrožených smrkových porostech ve vyšších polohách se po rozmrznutí půdy dokončuje kopání půdních sond pro kontrolu ploskohřbetek
 • v ohrožených oblastech se začíná s přípravou lepových pásů, kontrolních hrání apod. pro kontrolu bekyně mnišky

Zvěř a hlodavci

 • ošetřují se poranění dřevin vzniklá ohryzem zvěří
 • zjišťují se škody způsobené zvěří na lesních porostech
 • zjišťují se škody způsobené hlodavci
 • staví se oplocenky kolem nových výsadeb
 • začíná se, resp. se pokračuje s aplikací repelentů proti loupání a letnímu okusu zvěří, využívají se i různé metody individuální ochrany

Houbové choroby

 • ošetřují se rány na kmenech stromů vzniklé při těžebních pracích a poškozením zvěří
 • provádí se dezinfekce substrátů navážených do fóliovníků před provedením výsevu
 • dle potřeby se moří osivo
 • začíná se s aplikací fungicidů proti plísni šedé
 • provádí se kontrola výskytu sypavky na semenáčcích a sazenicích
 • zakrývají se síje listnáčů pro zabránění poškození mrazem
 • ve školkách se průběžně sleduje možný výskyt pozdních mrazů a v případě potřeby činíme preventivní protiopatření (rosení, zakuřování apod.)

Plevele a buřeň

 • zahajuje se ošetřování kultur proti buřeni – retardace trav, aplikace herbicidů před narašením jehličnanů
 • provádí se příprava půdy na záhonech před výsevem a školkováním

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR Projekt LARIXUTOR

Naše další weby