Přihlásit

Kalendář ochrany lesa - květen

Obecně

 • dle aktuální potřeby se doplňují zásoby POR

Podkorní, dřevokazný a kortikolní hmyz

 • zejména v jehličnatých porostech se intenzívně vyhledávají, vyznačují a asanují stromy napadené podkorním hmyzem a zpracovávají se polomy
 • kontrolují se smrkové lapáky a koncem měsíce se začíná s jejich asanací, průběžně se podle potřeby pokládají další lapáky
 • odebírají se brouci z lapačů navnaděných na kůrovce (lýkožrouta smrkového, l. lesklého a l. severského)
 • kontrolují se a asanují borové lapáky (podle doby výskytu jednotlivých druhů kůrovců)
 • kontrolují se feromonové lapače určené k lákání dřevokaza čárkovaného
 • v případě potřeby se před výsadbou máčí jehličnaté sazenice v insekticidní jíše proti klikorohu borovému
 • kontroluje se výskyt klikoroha borového a případně i kurativní ošetření
 • kontroluje se funkčnost instalovaných insekticidních sítí

Listožravý hmyz

 • v případě nutnosti se pozemně ošetřují mladé smrkové porosty proti pilatkám
 • ve smrkových porostech nižších poloh se provádí kontrola rojení ploskohřbetek
 • v ohrožených oblastech se provádí kontrola líhnutí housenek bekyně mnišky, v případě možnosti vzniku přemnožení se začíná s přípravou leteckého obranného zásahu – pro leteckou aplikaci je nutné udělení výjimky Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským (ÚKZÚZ)
 • provádí se vizuální kontrola rojení chroustů
 • v případě nutnosti se provádí v dubových porostech pozemní zásah proti komplexu jarních defoliátorů (obaleč dubový, píďalka podzimní, píďalka zhoubná, bekyně velkohlavá a další) – pro leteckou aplikaci je nutné udělení výjimky ÚKZÚZ – např. v porostech určených ke sběru osiva

Zvěř a hlodavci

 • vyhodnocují se škody zvěří vzniklé v zimním období
 • ošetřují se výsadby repelenty proti letnímu okusu zvěře
 • provádí se mechanická individuální ochrana proti zvěři; kolem čerstvých výsadeb se staví oplocenky

Houbové choroby

 • dokončuje se kontrola výskytu sypavek
 • v lesních školkách se sleduje výskyt rzí; v případě potřeby se provádí aplikace fungicidů
 • provádí se zásahy (první nebo opakované) proti padání semenáčků, plísni bukové, plísni šedé, kořenovým hnilobám a dalším
 • kontroluje se výskyt padlí dubového; v případě potřeby se provádí aplikace fungicidů
 • ve školkách se provádí první i opakované zásahy proti červené sypavce borovic
 • pro posílení vitality semenáčků a sazenic se při aplikaci fungicidů v lesních školkách doplňují mikroprvky (hnojení na list)

Plevele a buřeň

 • aplikují se graminicidy na retardaci trav
 • v kulturách se dokončuje ošetření proti buřeni (před rašením dřevin)
 • po narašení dřevin se herbicidy aplikují s krytem
 • ideálně v první polovině května se zasahuje proti bolševníku velkolepému (před květem)

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR Projekt LARIXUTOR

Naše další weby