Přihlásit

Kalendář ochrany lesa - listopad

Obecně

 • dokončuje se důsledná očista aplikační techniky před uskladněním, zajišťují se potřebné opravy, příp. zkoušky vyplývající z platné legislativy
 • provádějí se mechanické (vystřihávání přeslenů) a chemické (ošetření pachovými repelenty) zásahy proti krádežím jehličnatých dřevin na vánoční stromky

Podkorní, dřevokazný a kortikolní hmyz

 • pokračuje se ve vyhledávání a asanaci kůrovcových stromů, zpracovávají se polomy

Listožravý hmyz

 • kontroluje se početnost rojících se podzimních píďalek na dubech, a to vizuálně (večerní pochůzkou) nebo lepovými pásy
 • ve smrkových porostech se dokončuje kontrola početnosti ploskohřbetek pomocí půdních sond
 • pokračuje se v předběžné kontrole bekyně velkohlavé počítáním hubek

Zvěř a hlodavci

 • v souladu s platnou legislativou a plány chovu a lovu a se snižují stavy spárkaté zvěře
 • dokončuje se aplikace repelentů i mechanické ochrany porostů proti zimnímu okusu a ohryzu
 • v ohrožených lokalitách se aplikují návnady rodenticidů zašlapáváním do nor nebo aplikací do jedových staniček

Houbové choroby

 • při těžbě a soustřeďování dříví se pokračuje v ošetřování poškozených kořenových náběhů a bází kmenů; v období bez mrazů se mohou ve školkách dezinfikovat volné záhony, komposty a substráty

Plevele a buřeň

 • provádí se likvidace ostružiníku postřikem herbicidy
 • pokračuje se v chemické probírce pomocí hypo-sekerky

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR Projekt LARIXUTOR

Naše další weby