Přihlásit

Kalendář ochrany lesa - únor

Obecně

 • dokončuje se sumarizace údajů o výskytu lesních škodlivých činitelů a jimi způsobených ztrát, hlášení se odesílá Lesní ochranné službě (LOS)
 • pokračuje se s přípravou na novou sezónu – vyhotovují se objednávky (POR, feromonové lapače, aplikační technika, ochranné pomůcky apod.), průběžně se kontrolují skladovací podmínky POR
 • pracovníci nakládající s POR se účastní kurzů za účelem získání potřebného osvědčení (I. nebo II. stupně)

Podkorní, dřevokazný a kortikolní hmyz

 • odstraňuje se materiál atraktivní pro podkorní a dřevokazný hmyz, zejména nově vzniklé vývraty a zlomy
 • průběžně se vyhledávají a odstraňují kůrovcové stromy a rovněž stromy silně poškozené houbovými patogeny
 • v nižších polohách se za příznivého průběhu počasí koncem měsíce zahajuje příprava lapáků na lýkožrouta smrkového
 • z borových porostů se urychleně odstraňuje dříví atraktivní pro lýkohuby (polomy, dříví z těžby), které nebude využito jako lapáky
 • v borových porostech se připravují lapáky na lýkohuba sosnového
 • na lokalitách ohrožených škodlivým výskytem dřevokaza čárkovaného se odstraňuje atraktivní jehličnaté dříví ze skládek
 • na lokalitách (zejména skládkách), kde v minulé sezóně mohlo dojít nebo došlo k vyrojení dřevokaza čárkovaného z napadeného dříví, se instalují feromonové lapače
 • na plochách, kde nelze atraktivní dříví odstranit (zejména trvalé sklady) a hrozí nebezpečí napadení kůrovci (zejména dřevokazem), se mohou alespoň nejcennější sortimenty ochránit insekticidními sítěmi

Listožravý hmyz

 • bez aktivit

Zvěř a hlodavci

 • průběžně se kontroluje stav oplocenek a přezimovacích obůrek
 • přikrmuje se zvěř
 • pokračuje se v kontrole poškození stromků hlodavci; v případě potřeby se provádí zašlapávání rodenticidů do nor nebo aplikace do jedových staniček; umožňuje-li to počasí, je možná aplikace repelentů
 • průběžně se kontroluje stav oplocení lesních školek

Houbové choroby

 • ve školkách se může zahájit kontrola výskytu sypavky na borovicích, které byly infikovány v předchozím roce

Plevele a buřeň

 • při teplotách nad 5 °C se mohou aplikovat herbicidy pro hubení ostružiníku
 • při teplotách nad 5 °C se provádí chemická probírka pomocí hypo-sekerky

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR Projekt LARIXUTOR

Naše další weby