Přihlásit

Politické strany ANO, KSČM, SPD a ČSSD chtějí obětovat naše lesy loveckým zájmům části myslivců (TZ ASZ ČR, SVOL ČR, ČSOP, Pro Silva Bo

Poslanci a poslankyně KSČM, SPD, ANO a ČSSD v pátek hlasovali o odložení schválení novely zákona o myslivosti jejím vrácením do 2. čtení a tím znemožnění jejího přijetí do konce funkčního období současné vlády. Zmařili by tak šanci na ozdravení naší krajiny, vytvoření podmínek k pěstování pestrých lesů, posílení práv vlastníků pozemků a také šanci na miliardové úspory státní pokladně i soukromým subjektům.

Hlasování bylo formálně v rozporu s jednacím řádem a tudíž neplatné, ale ke konečnému hlasování o zákoně nedošlo a na příští schůzi se na návrh Pavla Kováčika (KSČM) bude o odkladu hlasovat znovu.

Ministr zemědělství Miroslav Toman ve svém projevu neschválení novely, kterou jeho resort připravil, podpořil. Zdůvodnil to obavou z přijetí pozměňovacích návrhů. Návrhy poslanců Petra Bendla (ODS), Radka Holomčíka (Piráti), Jaroslavy Krutákové (STAN), Petra Válka (TOP09) a Jana Čižinského (KDU-ČSL) by mimo jiné začlenily potřebné uznání alespoň části vlastnických práv do vládního návrhu novely či vyřešily problém invazivně se šířícího asijského jelena siky a tím pomohly při snižování nadměrných stavů spárkaté zvěře.

Většinu vysázených listnáčů a jedlí nyní spase či vážně poškodí přemnožená spárkatá zvěř. Poslední inventarizace škod zvěří ukázala, že jich je průměrně poškozeno 63 %. Na polovině území republiky je poškozeno více než 75 % mladých listnáčů a jedlí a na čtvrtině území republiky zvěř poškodila dokonce téměř všechny mladé listnáče a jedle (konkrétně 97 %).

Samo Ministerstvo zemědělství ve Zprávě o stavu lesa a lesního hospodářství ČR za rok 2019 uvádí doslova, že „z pohledu ochrany lesa není pochyb, že obnova lesa bez snížení stavů spárkaté zvěře a efektivní chemické a mechanické ochrany lesa nebude možná.“ Miliardy korun vynakládané na obnovu lesů po kalamitě ze státních dotací i kapes vlastníků lesů skončí v žaludcích přemnožené zvěře. Lesníci odhadují celkové škody způsobené přemnoženou spárkatou zvěří minimálně na 7 miliard Kč ročně.

Poslanci KSČM, SPD, ANO, ODS a polovina ČSSD navíc před třemi týdny při hlasování o tzv. invazní novele odsouhlasili přílepek, který ruší bez náhrady novelu mysliveckého zákona schválenou předloni na podzim Parlamentem ČR. Novela tehdy (díky podpoře zejména ANO, Pirátů, TOP 09, STAN, ODS a části ČSSD a KDU-ČSL) zavedla plánování lovu spárkaté zvěře podle míry škod tak, aby lesy dostaly šanci na obnovu v pestré druhové skladbě. Vládní novela jí nyní měla nahradit.

Pokud bude Ministerstvo zemědělství i nadále blokovat hlasování o svém vlastním návrhu novely zákona o myslivosti, prosazovat osobní zájmy části myslivců reprezentovaných vedením ČMMJ a svou nečinností se dále podílet na obrovských ekologických i ekonomických škodách, musí příští vládní koalice co nejdříve po volbách přijít s rychlou a mnohem důslednější novelou zákona o myslivosti, která uzná práva vlastníků půdy a zajistí zdraví naší krajiny.

Stanoviska zástupců vybraných organizací k průběhu 3. čtení novely zákona o myslivosti a negativním důsledkům pro lesy a krajinu:

„Poslanci hnutí ANO, ČSSD, SPD a komunistů se minulý týden snažili vrátit zákon o myslivosti zpět do 2. čtení, což by ale fakticky znamenalo, že vzhledem k obrovskému množství dalších projednávaných zákonů a blížícímu se konci volebního období by se tento zákon již nestihl schválit. Fakticky by se tak promarnila šance na přijetí velmi naléhavých legislativních úprav, které naše krajina a lesy potřebují. Bohužel ale nejde o nic nového - opět převažuje zakonzervování zájmů určité části myslivecké lobby na udržení účelových ustanovení tohoto zákona před respektem k legitimním zájmům vlastníků lesů, zemědělců, kteří dál zbytečně ponesou náklady na miliardové škody na svých majetcích způsobené přemnoženou zvěří. Je tedy dobré aspoň vědět, kteří z poslanců brání důležitým změnám v myslivosti a kvůli komu se budou stále větší státní peníze vynakládané na obnovu lesů, dál míjet svým účinkem,“ hodnotí Jaroslav Šebek, předseda Asociace soukromého zemědělství ČR.

„Zákon o myslivosti je jedním z legislativních předpisů, který významně dopadá na hospodaření na lesních majetcích a o jehož novelizaci, která by vedla ke snížení neúnosných škod zvěří v našich lesích, usiluje SVOL řadu let. Náš zájem je především ochrana soukromého vlastnictví, nestátních lesů, které si přejeme obhospodařovat komplexně i myslivecky a nést zodpovědnost za hospodaření s nimi. Prioritou SVOL byl pozměňovací návrh na snížení honitby vlastní na 250 ha a tím umožnění řešit narovnání stavu zvěře s lesním prostředím vlastními silami. Rozložení sil v Poslanecké sněmovně bohužel nenahrává ochraně soukromého vlastnictví a duch socialismu tak v myslivosti může přežívat i 30 let po revoluci,“ řekl Richard Podstatzký-Thonsern, místopředseda Sdružení vlastníků soukromých a obecních lesů v ČR

„Poslanci ANO, KSČM, SPD a ČSSD chtějí pohřbít naše lesy. Je pro ně evidentně důležitější zajistit dostatek jelenů pro myslivecké subjekty. Bez snížení nadměrných stavů spárkaté zvěře nemáme šanci obnovit pestré a odolnější lesy. Miliardy vynaložené na jejich obnovu ze státní kasy i z peněženek vlastníků skončí v žaludcích přemnožené zvěře. Rovnováhu mezi početností zvěře a stavem našich lesů měla zajistit novela mysliveckého zákona, jejíž schválení nyní na popud samotného ministra Tomana poslanci ANO, KSČM, SPD a ČSSD blokují,“ řekl Jaromír Bláha, lesnický expert Hnutí DUHA

„Nepovažujeme za normální, aby stát po vlastnících vyžadoval druhově pestré lesy, do jejich obnovy investoval miliardy korun a zároveň toleroval stavy zvěře v průměru 3 - 4x vyšší, než sám stanovil jako maximální. Nebylo by celospolečensky levnější vypěstované sazenice rovnou vozit do krmelců a neutrácet tak peníze za zalesňování, oplocování, nátěry a chemické postřiky proti zvěři?“ řekl Milan Hron, předseda Pro Silva Bohemica

„Velmi nás mrzí, že v Poslanecké sněmovně není vůle řešit miliardové škody, které v lesích a na polích působí spárkatá zvěř. Takto se opět bude o potřebě stabilních a druhově pestrých lesů pouze učeně psát v různých státních koncepcích a hovořit na jednáních a konferencích, ale skutek – utek. Venku, v lese, budou mladé jedle, duby, buky, lípy i nadále mizet jako potrava daňků, jelenů a srnců,“ řekl Karel Kříž, výkonný místopředseda Českého svazu ochránců přírody

„Myslivost jako nepominutelnou činnost v kulturní krajině, kde každý pozemek má vlastníka, se nepodařilo v polistopadové době opětovně spojit jako právo věcné s vlastnictvím půdy. Naopak, lobby ,,nevlastnické“ podoby myslivosti, svoji práci často v podstatě jen zužuje na komerční lov bez nutného zachování rovnováhy činností v přírodě. Dále nám předvádí, jak se v přímém přenosu ovládá moc zákonodárná napříč téměř celým politickým spektrem. Ke srovnání se nabízí organizace typu „Naše věc“ a lovecká lobby odtržená od vlastnictví s kořeny v komunismu nám ukazuje, kdo je tady skutečným pánem,“ řekl Bohumír Nekola, předseda Spolku vlastníků honebních pozemků

Společná tisková zpráva Asociace soukromého zemědělství ČR, Sdružení vlastníků soukromých a obecních lesů v ČR, Českého svazu ochránců přírody, Pro Silva Bohemica, České společnosti ornitologické, Hnutí DUHA, Spolku vlastníků honebních pozemků, Svazu vlastníků půdy a Spolku pro obnovu venkova ČR


Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Hlavní zprávy

Ministerstvo zemědělství podpoří krajinu a zemědělce 1,2 miliardy korun, nejvíce poskytne na lesní cesty a výsadbu stromků na holinách

Ministerstvo zemědělství podpoří krajinu a zemědělce 1,2 miliardy korun, nejvíce poskytne na…

Lesnictví

Ministerstvo zemědělství připravilo 13. kolo Programu rozvoje venkova (PRV), které je zaměřené na zlepšení stavu lesů, vzdělávání a podporu zemědělců. Zájemci mohou ve 13. kole...

Jizerskohorské bučiny jsou naší první přírodní lokalitou světového dědictví UNESCO

Jizerskohorské bučiny jsou naší první přírodní lokalitou světového dědictví UNESCO

Lesnictví

Česká republika má od 28. 7. první přírodní lokalitu oceněnou jako skutečnou součást dědictví celého lidstva – všech dalších 15  míst světového dědictví v ČR...

MMR má pro obce 123 milionů korun na boj proti kůrovci

MMR má pro obce 123 milionů korun na boj proti kůrovci

Lesnictví

Ministerstvo pro místní rozvoj letos již podruhé vyhlásilo výzvu pro obce na opravy silnic, které byly poničeny těžbou dřeva. V programu je pro Zlínský, Moravskoslezský...

Výstava všeho, co se týká lesa

Výstava všeho, co se týká lesa

Lesnictví

Více než rok nebylo až na krátké výjimky možné účastnit se prezentačních akcí, veletrhů a workshopů, které lesnictví posouvají kupředu. V Lesnické práci jsme pro...

Populární zprávy

Lesy ČR a VLS ČR si vymění rozsáhlé pozemky, chtějí tak zefektivnit hospodaření

Lesy ČR a VLS ČR si vymění rozsáhlé pozemky, chtějí tak zefektivnit…

Lesnictví

Zobrazeno:7907

Hlasujte v anketě. Státní podniky Lesy České republiky a Vojenské lesy a statky ČR na základě včerejšího souhlasu vlády ČR provedou vzájemnou úpravu majetkoprávních vztahů...

Zemřel jednatel Arcibiskupských lesů a statků Olomouc Ing. Petr Skočdopole

Zemřel jednatel Arcibiskupských lesů a statků Olomouc Ing. Petr Skočdopole

Lesnictví

Zobrazeno:4905

Dne 13. 6. 2021 náhle skonal Ing. Petr Skočdopole, jednatel společnosti Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Vážený kolega a uznávaný lesní odborník odešel ve...

Rojení kůrovců začalo, k dispozici je nová mapa teplot a další pomocníci

Rojení kůrovců začalo, k dispozici je nová mapa teplot a další pomocníci

Lesnictví

Zobrazeno:4275

Teplé dny v týdnu od 10. května spustily letošní jarní rojení lýkožrouta smrkového. Vzhledem k jeho obrovské populaci v lesích je kromě efektivních obranných opatření...

Vyvážet nezpracované dřevo za hranice je svým způsobem drancování českých lesů

Vyvážet nezpracované dřevo za hranice je svým způsobem drancování českých lesů

Lesnictví

Zobrazeno:3594

Rozhovor s ekonomem PhDr. Lukášem Kovandou, Ph.D. V loňském roce bylo v České republice vytěženo rekordní množství dříví – 35,8 milionu metrů krychlových. Vysoké nahodilé těžby...

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR Projekt LARIXUTOR

Naše další weby