Přihlásit

Poslanci mají poslední příležitost zastavit miliardové škody v lesích. Stavy spárkaté zvěře a s nimi ničení lesních porostů dále narůstají (Společná tisková zpráva ASZ, ČSOP, Pro Silva Bohemica, ČSO, Hnutí DUHA a Spolku vlastníků honebních pozemků)

Skutečné počty spárkaté zvěře jsou mnohem vyšší, než přiznávají myslivci. Ukázala to analýza aktuálně zveřejněných dat Českého statistického úřadu.

Informace o vykazovaných početních stavech populace spárkaté zvěře v ČR přináší každoročně myslivecká statistika, jejíž aktuální data přebírá Český statistický úřad a nedávno je zveřejnil. Ukazují další nárůst početních stavů jelenů evropských, daňků, jelenů sika, muflonů a srnců.

Analýza dat provedená Hnutím DUHA ale ukázala, že skutečné početní stavy zvěře jsou až několikanásobně vyšší. Reálné stavy byly vypočteny metodou zpětného propočtu podle vzorce doporučeného Ministerstvem zemědělství, tedy na základě výše odlovu za poslední tři roky a poměru pohlaví v populaci. Analýza dále porovnala tzv. normované stavy (tj. zákonem maximálně povolené) s počty zvěře oficiálně přiznanými mysliveckými subjekty a vypočtenými reálnými stavy. Výsledek potvrzuje absolutní selhání dosavadního systému mysliveckého hospodaření. Názorně to ukazují přiložené grafy.

Myslivci oficiálně vykazované stavy jelena evropského jsou 1,8 krát vyšší než stavy zákonem povolené (tzv. normované). Vypočtené reálné stavy jsou ovšem 5 krát vyšší než zákonem povolené a 2,9 krát vyšší než počty přiznané.

Myslivci oficiálně vykazované stavy nepůvodních jelenů sika jsou 8,3 krát vyšší než stavy zákonem povolené (tzv. normované). Vypočtené reálné stavy jsou 32,2 krát vyšší než zákonem povolené a 3,8 krát vyšší než počty přiznané.

Myslivci oficiálně vykazované stavy nepůvodních daňků jsou 2,5 krát vyšší než stavy zákonem povolené (tzv. normované). Vypočtené reálné stavy jsou 4,9 krát vyšší než zákonem povolené a 2 krát vyšší než počty přiznané.

Myslivci oficiálně vykazované stavy nepůvodních muflonů jsou 2,1 krát vyšší než stavy zákonem povolené (tzv. normované). Vypočtené reálné stavy jsou 2,8 krát vyšší než zákonem povolené a 1,4 krát vyšší než počty přiznané.

Pouze u srnčí zvěře reálné počty nepřekračují normované stavy. Vzhledem ke špatnému stavu lesů ale srnčí zvěř stejně na mnoha místech, kde nejsou ostatní druhy, způsobuje poškození mladých stromků tak výrazné, že limituje obnovu pestré druhové skladby lesů.

Lesníci, ekologové i vlastníci lesů a zemědělských pozemků dlouhodobě upozorňují, že současný zákon o myslivosti nefunguje. Bez jeho změny a následného snížení stavů spárkaté zvěře není možné obnovit pestré a zdravé lesy. Miliardy investované státem a soukromými vlastníky do zalesňování a obrovské množství semenáčů z přirozené obnovy končí v žaludcích přemnožené zvěře. Rovněž Ministerstvo zemědělství uvádí ve Zprávě o stavu lesa a lesního hospodářství ČR, že „z pohledu ochrany lesa není pochyb, že obnova lesa bez snížení stavů spárkaté zvěře a efektivní chemické a mechanické ochrany lesa nebude možná.“ Podrobnější informace najdete v souhrnu zde.

Ve snaze pomoci lesům schválili poslanci na podzim roku 2019 novelu zákona o myslivosti, která měla zavést od listopadu 2021 plánování lovu spárkaté zvěře podle stavu lesů a míry škod. Poslanci KSČM, SPD, ANO, ODS a polovina ČSSD ale letos v červnu tuto novelu překvapivě zase zrušili. Poslední nadějí pro alespoň nějaký posun v řešení situace je tak vládní novela zákona o myslivosti s pozměňovacími návrhy Zemědělského výboru a poslanců Petra Bendla (ODS), Radka Holomčíka (Piráti), Vlastimila Válka (TOP 09), Jany Krutákové (STAN) a Jana Čižinského (KDU-ČSL). Poslanci o ní mohou hlasovat ve třetím čtení na nadcházející schůzi poslanecké sněmovny.

Koalice organizací požaduje ve veřejném zájmu především nastavení rovnováhy mezi početností spárkaté zvěře a krajinou pomocí transparentního plánování lovu spárkaté zvěře v závislosti na způsobených škodách: vysoké škody = vysoký odlov, přiměřené škody = udržování stabilní populace, nízké škody = možné zvýšení početnosti spárkaté zvěře. K tomu má pomoci i umožnění lovu majitelům a pachtýřům pozemků a snížení minimální výměry pro vytvoření vlastní honitby. Invazivní asijský jelen sika, který se kříží s naším jelenem evropským, by neměl být chován ve volné přírodě, ale jenom v oborách.

Stanoviska zástupců vybraných organizací k důsledkům nedostatečné výše lovu spárkaté zvěře v ČR:
ASOCIACE SOUKROMÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ ČR: „Vlastníci honebních pozemků, zemědělci a lesníci vytvářejí na svých hospodářstvích a pozemcích životní prostředí pro všechny druhy zvířat včetně spárkaté zvěře a zároveň nesou zásadní náklady spojené s chovem zvěře. Mají proto největší zájem na udržení rovnováhy v přírodě, a proto by zákon o myslivosti měl výrazně zvýšit jejich práva na ovlivnění chovu i lovu zvěře. Současná legislativní úprava nefunguje a v praxi dochází k neustálému zvyšování škod jak v lesích, tak na polích, výrazným nadstavům spárkaté zvěře a to vše v době klimatické změny a historicky největší kalamity našich lesů.“ Jaroslav Šebek, předseda Asociace soukromého zemědělství ČR

HNUTÍ DUHA: „Bez dočasného snížení stavů spárkaté zvěře se nám nepodaří obnovit pestré smíšené lesy, protože většinu mladých listnáčů a jedliček tato zvěř spase. Miliardové dotace na obnovu lesů skončí v jejich žaludcích. Poslanci mají příští týden poslední možnost schválit novelu zákona o myslivosti a pozměňovací návrhy, které by pomohly nastolit rovnováhu mezi stavem lesů a početností zvěře“ Jaromír Bláha, lesnický expert Hnutí DUHA

PRO SILVA BOHEMICA: „Zvěře může být v krajině tolik, aby se lesy dokázaly zmlazovat a vyvíjet převážně přirozeně a jejich ochrana nemusela být celoplošná, ale soustředěná na druhy dřevin zvěří nejvíce poškozované. Fungovalo to tak dříve, musí to tak být i dnes. Do předkalamitní doby se dařilo měnit poměr jehličnanů a listnáčů, tak důležitý pro adaptaci lesů na klimatickou změnu, pouze o pouhé desetiny procent ročně. Nyní se vynuceně uměle a nákladně zalesňuje daleko víc a listnáče početně začaly převažovat. Převážnou část práce by ale téměř zdarma, rychleji a na velkých plochách odvedla sama příroda, pokud bychom jí dokázali alespoň na pár let navracet rovnováhu zejména udržováním stavů spárkaté zvěře na úrovni umožňující přirozenou obnovu,“ řekl Milan Hron, předseda Pro Silva Bohemica

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY: „Posledních 20 let se v souvislosti s přeměnou lesů na smíšené porosty listnáčů a jehličnanů nemluví o ničem jiném než o přemnožené spárkatzé zvěři, která tomu brání. Říkají to nejen lesníci, vlastníci lesů, ochránci přírody, ale i zástupci Ministerstva zemědělství. Přesto se za celou dobu nenašel jediný ministr zemědělství, který by tento stav změnil. Doufám tedy, že v situaci bezprecedentní kůrovcové kalamity, která odlesnila tisíce hektarů českých lesů, pan ministr Toman dokáže novelu zákona o myslivosti prosadit.“ Karel Kříž, výkonný místopředseda Českého svazu ochránců přírody

 

Komentáře   

+14 # cvonza 2021-10-15 09:15
Půjde to těžko , lovci jsou moc vlivná a lobbistická skupina a o přírodu nikomu nejde ,, ředitel Spolany a Lovochemie je min život. prostředí :lol: :sad:
+9 # Starý 2021-10-22 08:58
Plně s vámi souhlasím a snaha o vnos nových dřevin z praxe:
Před cca 25 lety jsem zalesnil směs Jedle, douglasky, smrku, dubu, buku, jedle obrovské, modřínu - oploceno 0,80 ha lesa. Efekt-po 15 letech neskutečné ochrany před hubaři, kteří ničily ploty - buk po škodách zvěří zbyly cca 3 stromy co stojí za to , MD cca 50 stromů, jedle cca 20 stromů, pak zvěří orvané křáky, po zlodějích stromků - zejména JDO, JD, kdy jich zbylo ze stovek cca 50, douglasky cca 30 %, těch dvojáků a jiných nehezkých.
Tak tedy úspěch v dnešním podání. Ne pánové, jen jsem odplotil, podotýkám znovu po 15 letech!!
No pak jsem jen prořezal SM a u zbytku stromků vyvětvovačkou zmršil zbytek JD, JDO, i dvojáky a další, lidé byli schopni řezat i 8-10 m stromy a odříznout vršek. A včera jsem byl prohlédnout, ale bohužel po více jak 60 letech co pamatuji, se zde ukázal daněk a oloupal cca 40 % jedle a douglasky ve věku 20 - 25 let.
Tak si říkám, má cenu měnit skladbu dřevin a pěstovat les pro budoucnost ??

JEN JEDNA ŽIVOTNÍ ZKUŠENOST, KTEROU JIŽ NEZOPAKUJI !!

Tak páni na Mze propagujte zemědělce a myslivce jako dosud - já na les v pojetí les pro budoucnost, což jsou vaše kecy - rezignuji.

Mé děti budou mít starosti a křáky, nebo shnilé stromy - skvělá budoucnost.
+9 # cvonza 2021-10-15 09:09
Prořezávky jsou zničené od zvěře , co tu bude za 30- 50 roků rekonstrukce všech porostů dnes do 40 roků.
+22 # Rensa 2021-09-11 09:26
HNUTÍ DUHA: „Bez dočasného snížení stavů spárkaté zvěře se nám nepodaří obnovit pestré smíšené lesy
Viděl už někdo Duháky sázet sazenice?
+8 # revírník_ 2021-10-02 21:33
Ano a nejen to. I stavět a opravovat oplocenky, připravovat půdu pod porostem i na holině, zakládat aleje, ovazovat jedle, natírat zmlazení i jej chránit vlnou.
+20 # Metzl.Jan 2021-09-10 14:25
Třicetiletý gordický uzel je nutné rozetnout delegováním výkonu práva myslivosti a lovu vlastníkům honiteb. Vlastníci státních honiteb stanoví oblasti chovu v početnosti a druhu zvěře z r. 1945. A věčný problém ochrany národního bohatství je vyřešen.

Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Hlavní zprávy

Lýkožrout modřínový – nebezpečný škůdce modřínových lesů

Lýkožrout modřínový – nebezpečný škůdce modřínových lesů

Lesnictví

Lýkožrout modřínový je sekundární škůdce modřínových porostů. Rozmnožuje se na vytěženém dříví, na vývratech, polomech či hynoucích stromech. Na přirozeně sušších lokalitách může v období...

Dokument o rozvoji lesů a genofondu místních ekotypů dřevin v Mongolsku

Dokument o rozvoji lesů a genofondu místních ekotypů dřevin v Mongolsku

Lesnictví

Dokument mapuje projekt ochrany a obnovy lesů v Mongolsku v letech 2015–2018, za kterým stojí tým českých odborníků. Cílem projektu, který byl součástí zahraniční rozvojové spolupráce...

Středočeský kraj začal jednat s obcemi o vyhlášení Národního parku Křivoklátsko

Středočeský kraj začal jednat s obcemi o vyhlášení Národního parku Křivoklátsko

Lesnictví

Středočeský kraj začal jednat s obcemi, jichž se dotkne vyhlášení Národního parku Křivoklátsko. Cílem je poskytnout starostům maximum informací. V plánu mají zástupci kraje také...

Předplaťte si Svět myslivosti a vyhrajte kulovnici Sauer!

Předplaťte si Svět myslivosti a vyhrajte kulovnici Sauer!

Komerční zpráva

Svět myslivosti připravil pro rok 2022 velkou předplatitelskou soutěž o ceny v celkové hodnotě přesahující 130 000 Kč. Hlavní cenou je kulovnice Sauer S100 Classic...

Populární zprávy

V NP České Švýcarsko odstřelují uschlé kůrovcové stromy výbušninou, má to urychlit jejich rozklad

V NP České Švýcarsko odstřelují uschlé kůrovcové stromy výbušninou, má to urychlit…

Lesnictví

Zobrazeno:3785

V Národním parku České Švýcarsko začali zkoušet nový experiment – odstřelují uschlé smrky výbušninou. Chtějí tak napodobit přirozený rozpad lesa a urychlit rozpad stromů, které zahubil kůrovec...

Českému lesnictví a lesníkům bych přál naučit se myslet v širších souvislostech a vztazích

Českému lesnictví a lesníkům bych přál naučit se myslet v širších souvislostech…

Lesnictví

Zobrazeno:3551

„Les je něco úžasného... Už jako kluk jsem v něm chodil s otevřenýma očima. V mém rodu byli samí hajní, takže studium lesnictví byla přirozená...

Plánování mysliveckého hospodaření se měnit nebude, schválila Sněmovna

Plánování mysliveckého hospodaření se měnit nebude, schválila Sněmovna

Lesnictví

Zobrazeno:3306

Nynější postup plánování mysliveckého hospodaření se na podzim měnit nebude. V předloze o invazivních druzích rostlin a živočichů to 14. 9. schválila Sněmovna, která přijala...

Memorandum vyzývá k adekvátní podpoře lesního hospodářství z prostředků Společné zemědělské politiky

Memorandum vyzývá k adekvátní podpoře lesního hospodářství z prostředků Společné zemědělské politiky

Lesnictví

Zobrazeno:2813

Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR (SVOL) společně se Svazem měst a obcí České republiky a Českou biskupskou konferencí prostřednictvím memoranda žádají...

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR Projekt LARIXUTOR

Naše další weby