Přihlásit

Ze dřeva vyrobme raději housle než topivo, vyzývají odborníci. EU chystá lesnickou strategii (euractiv.cz)

Z Evropy se má stát první klimaticky neutrální kontinent. Tato ambice však má svou cenu, například nutnost změnit společný přístup k lesům, které zadržují emise oxidu uhličitého.

Lesy pokrývají téměř polovinu území Evropské unie. Ve výrazně „zeleném“ a klimaticky odpovědném směru, kterým se Unie do budoucna vydá, mají potenciál hrát poměrně významnou roli. Nejen ve zmírňování dopadů klimatických změn, ale i z hlediska rozvoje cirkulární ekonomiky nebo zvyšování zaměstnanosti ve venkovských oblastech.

Jako jednu z mnoha součástí revoluční Zelené dohody pro Evropu (tzv. Green Dealu) představí Evropská komise na začátku roku 2021 novou Evropskou strategii pro oblast lesnictví, která naváže na podobně nazvaný dokument z roku 2013, zaměřený na sladění národních lesnických politik.

„Vzhledem k tomu, že lesnictví spadá do pravomoci národních států, považuji Evropskou strategii pro oblast lesnictví za dokument, jehož hlavním cílem je poukázat na potřebu zvýšené péče o lesy, a to zejména v rámci boje za snižování emisí CO2, kde lesy hrají podstatnou úlohu,“ poznamenala pro EURACTIV.cz europoslankyně Veronika Vrecionová (ODS, ECR).

Rozloha evropských lesů na rozdíl od lesů v jiných částech světa podle Vrecionové neklesá, ale spíše roste. „Problémem však je kvalita těchto lesů, jejich nízká diverzita a z toho pramenící malá celková biodiverzita a náchylnost na choroby, jak můžeme vidět i v České republice,“ upozornila členka europarlamentního výboru pro zemědělství a rozvoj venkova (AGRI), který se tématem lesů zabývá.

Komise se chce v rámci strategie zaměřit na podporu pro efektivní zalesňování, ochranu a obnovu lesů, stejně jako na jejich odolnost. To vše má přispět ke zvýšení kapacity lesních porostů absorbovat a uchovávat oxid uhličitý, což je klíčové pro unijní ambici stát se v následujících desetiletích klimaticky neutrálním kontinentem. Lesnická strategie má být zároveň úzce navázaná na v květnu zveřejněný dokument zaměřený na ochranu biologické rozmanitosti neboli biodiverzity.

Evropský parlament přišel s vlastní představou

Do klimatických ambicí EU už tradičně velmi hlasitě promlouvá Evropský parlament. Stejně je tomu i u lesnické strategie, ke které europoslanci minulý týden (8. října) přijali usnesení s vlastními návrhy a doporučeními. Podporu pro své nápady si vysloužili od Evropské organizace dodavatelů v oblasti zemědělství, venkova a lesnictví (CEETTAR).

„Lesy mají obrovský význam pro nás všechny. Nesmíme tedy přijmout nic jiného než ambiciózní a samostatnou strategii EU, která nastolí rovnováhu mezi ekonomickou, ekologickou a sociální udržitelností našich lesů a lesních porostů, podpoří jejich odolnost a pomůže nám přejít na oběhové hospodářství,“ prohlásil finský europoslanec Petri Sarvamaa (EPP), zpravodaj návrhu výboru AGRI, na jehož základě usnesení vzniklo.

Evropský parlament je přesvědčený o tom, že strategie by měla plnit funkci „mostu“ mezi vnitrostátními politikami a cíli EU v oblasti lesnictví a agrolesnictví. Europoslanci vychází ve svých doporučeních z toho, že rozdíly mezi členskými státy, stejně jako rozdíly mezi regiony v rámci členských států, jsou důležitým faktorem při posuzování opatření na úrovni EU. Petr Martinec z think tanku CZECH FOREST to považuje za velice podstatné, protože je podle něj těžké sjednotit opatření a stejně je aplikovat ve všech státech.

„V dokumentech mi chybí snaha o zjednodušení regulací v péči o lesní ekosystémy. Naopak u některých úvah mám spíše obavy ze vzniku nových regulačních mechanismů, kdy se potom hlavním problémem jednotlivých členských států může stát snaha, jak je implementovat s co nejmenšími dopady, škodami,“ upozornil Martincův kolega z think tanku Jan Příhoda.

Takzvaná udržitelná správa lesů (sustainable forest management, SFM) by podle Parlamentu měla pomoct s adaptací lesů na měnící se klimatické podmínky a zlepšit jejich environmentální, ale i sociální a ekonomickou udržitelnost. Vlastníci lesů, kteří se o ně budou tímto způsobem starat, by podle europoslanců měli mít nárok na výhodnější finanční podporu, a to jako kompenzaci ztrát způsobených zaváděním ochranných opatření.

S finanční podporou je spojený také vznik pracovních míst. „Za klíčovou oblast strategie považuji podporu zaměstnanosti na venkově, kde může sehrát lesnictví zásadní roli. Mělo by se ale jednat o nástroje chytřejší, než které jsou používány v rámci zemědělské dotační politiky, protože v lesnictví stále ještě fungují tržní principy a jejich deformace nevhodnou dotační politikou jistě není žádoucí,“ myslí si Příhoda.

Velké téma představuje pro Parlament odolnost lesů, a to nejen proti změnám klimatu, ale i proti požárům, povodním nebo chorobám a útokům škůdců. Zmíněné problémy zná velice dobře Česká republika, která v posledních letech řeší epidemii kůrovce.

„Pokud jsem dokumenty správně četl, je zde opomenuto téma škod zvěří, které trápí většinu zemí celé Evropy. V případě, že se tento problém bude i nadále zhoršovat, bude mít negativní vliv nejen produkci dříví a nákladové složky pěstování, ale i na biodiverzitu,“ upozornil Příhoda.

Co se týká biodiverzity samotné, podle Příhody by nemělo docházet k jejímu upřednostňování před ostatními složkami péče o lesní ekosystémy. Biodiverzita by se prý rozhodně neměla stát jediným parametrem, podle kterého by bylo hodnoceno hospodaření v lesích.

Dřevo jako surovina

Europoslanci v usnesení tlačí na intenzivnější propagaci dřeva jako obnovitelného materiálu, vyzývají k posílení boje proti jeho nelegální těžbě a vyzývají EU k tomu, aby více podporovala udržitelné lesnictví na globální úrovni.

„Za pozitivní považuji snahy chránit lesy mimo území EU prostřednictvím obchodních dohod, které by měly jejich signatáře k ochraně lesů zavazovat, a zboží, které by mělo negativní dopad na existenci lesů, například jejich kácením, by nemělo být do EU dováženo,“ podotkla Veronika Vrecionová.

Na „produkční funkci“ lesa se podle Petra Martince nesmí zapomínat. „Dřevo je jediný ekologicky obnovitelný materiál, který má obrovské využití od papírenského průmyslu až po stavebnictví. Zároveň je produkce dřeva naprosto dominantním příjmem vlastníků lesů,“ upozornil odborník.

Jan Příhoda varoval před nahrazováním fosilních paliv dřívím. Z hlediska reakce na klimatické změny by se podle něj EU masivním spalováním dříví zřekla pozitivního efektu fixace CO2.

„Z hlediska konkurenceschopnosti a podpory se jedná o využití dříví s nejmenší přidanou hodnotou. Strategie by měla směřovat k tomu, aby se maximum dříví využilo ve stavebnictví a dalších oborech ve výrobcích s vyšší přidanou hodnotou, a energeticky využívat pouze jinak nezpracovatelné dříví. Jinými slovy, je lepší ze dřeva vyrobit housle, nábytek, okna nebo konstrukce než jej prohnat komínem velkých energetických provozů. Smysluplná je pouze podpora lokálního spalování dříví,“ řekl Příhoda.

S tím souhlasil i Evropský parlament. Zbytky dřeva lze podle schváleného usnesení použít jako biomasu za účelem nahrazení tepla z fosilních zdrojů, ale „dřevo by mělo být, pokud možno, přednostně využíváno pro použití s delším životním cyklem, aby se zvýšilo celosvětové ukládání oxidu uhličitého“.

Euractiv.cz


Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Hlavní zprávy

Douglaska využívá vodu z hlubší vrstvy půdy než smrk

Douglaska využívá vodu z hlubší vrstvy půdy než smrk

Lesnictví

Jednou z perspektivních dřevin, na jejíž výzkum se zaměřují vědci, je douglaska tisolistá. Mohla by totiž při obnově lesů po kůrovcové kalamitě alespoň částečně nahradit...

Policie vyšetřuje požár v Českém Švýcarsku jako trestný čin obecné ohrožení

Policie vyšetřuje požár v Českém Švýcarsku jako trestný čin obecné ohrožení

Lesnictví

Policie vyšetřuje požár v Českém Švýcarsku jako trestný čin obecné ohrožení, původně ho vyšetřovala jako obecné ohrožení z nedbalosti.

Do výběrového řízení na šéfa Lesů ČR se přihlásilo 21 zájemců

Do výběrového řízení na šéfa Lesů ČR se přihlásilo 21 zájemců

Lesnictví

Do výběrového řízení na generálního ředitele státního podniku Lesy ČR se přihlásilo 21 zájemců. Na twitteru to uvedl ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL). Výběrové řízení...

Ekologie zajišťuje ekonomiku, jednoduchá rada zní: nechat přírodu co nejvíce pracovat

Ekologie zajišťuje ekonomiku, jednoduchá rada zní: nechat přírodu co nejvíce pracovat

Lesnictví

V roce 1994 oznámil Městský lesní úřad v Lübecku na tiskové konferenci nově vytvořenou koncepci „přírodě blízkého využívání lesa". Ekosystémově orientovaný přístup k hospodářským lesům...

Populární zprávy

Agresivita v lese: Lesní cesty nepatří „jen“ veřejnosti

Agresivita v lese: Lesní cesty nepatří „jen“ veřejnosti

Lesnictví

Zobrazeno:5167

Řidiče kamionu, který z lesa odvážel dříví, tento týden na Šumavě brutálně napadli dva cyklisté. Vadilo jim, že se musí na lesní cestě nákladnímu vozu...

Dalibor Šafařík byl jmenován ekonomickým ředitelem Lesů České republiky

Dalibor Šafařík byl jmenován ekonomickým ředitelem Lesů České republiky

Lesnictví

Zobrazeno:3591

Na základě výsledku výběrového řízení byl 20. června jmenován ekonomickým ředitelem Lesů České republiky Dalibor Šafařík.

Les trvale tvořivý – vůle chtít je na začátku to nejdůležitější

Les trvale tvořivý – vůle chtít je na začátku to nejdůležitější

Lesnictví

Zobrazeno:2818

Koncepce hospodaření ŠLP Křtiny je charakterizována heslem „Pestré lesy pro klimatickou změnu". Na území ŠLP Křtiny je tak realizováno 16 hospodářských modelů dle konkrétních přírodních...

Jak fungují stromové lapáky proti lýkožroutům na smrku

Jak fungují stromové lapáky proti lýkožroutům na smrku

Lesnictví

Zobrazeno:2579

Vzhledem k rozsahu existujících smrkových lesů a stupni jejich ohrožení lýkožroutem smrkovým je nutné zdokonalovat metodické postupy pro kvalitní kontrolu, prognózu a eliminaci tohoto druhu...

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR Projekt LARIXUTOR

Naše další weby