Reparoservis
Přihlásit
Vichřice působí škody v lesích v celé ČR

Vichřice působí škody v lesích v celé ČR

Lesnictví

Průběžně aktualizujeme. Současný silný vítr a deště se sněhem podle prvního odhadu poničily v lesích státního podniku Lesy České republiky (LČR) asi 150 000 metrů krychlových dříví. Postiženy jsou plošně všechny lesy ve správě podniku. Správa NP Šumava odhaduje aktuálně škody na území parku na 30 000 metrů krychlových. Lesníci...

Olše – dřevina roku 2015 Lesů ČR

Olše – dřevina roku 2015 Lesů ČR

Lesnictví

V rámci svých výchovných a vzdělávacích aktivit vyhlašuje státní podnik Lesy České republiky již řadu let vybranou dřevinu, kterou v daném roce přibližuje široké veřejnosti. Pro letošní rok byla dřevinou...

Provoz lesnického a mysliveckého digitálního archivu na Silvariu zahájen!

Provoz lesnického a mysliveckého digitálního archivu na Silvariu zahájen!

Lesnictví

Nakladatelství a vydavatelství Lesnická práce, s. r. o., vypracovalo ve spolupráci se společností Incad, s. r. o., projekt na digitalizaci časopisů Lesnická práce a Svět myslivosti. Zpracovaná data budou vložena...

OLH je pro vlastníka lesa nepostradatelným partnerem

OLH je pro vlastníka lesa nepostradatelným partnerem

Lesnictví

Odborný lesní hospodář (OLH) je podle předsedy České komory odborných lesních hospodářů (ČKOLH) Jiřího Pohana klíčovým partnerem především drobných vlastníků lesa, kteří toho často o lesnictví moc nevědí. V rámci...

Jak budou církve hospodařit v restituovaných lesích?

Jak budou církve hospodařit v restituovaných lesích?

Lesnictví

Již několikrát dostala redakce časopisu Lesnické práce podnět k tomu zjistit, jak se chystají církve hospodařit na lesních pozemcích, které jim byly či budou navráceny v rámci církevních restitucí. Některé...

Odpovídá výše podpory do LH významu lesů pro společnost?

Odpovídá výše podpory do LH významu lesů pro společnost?

Lesnictví

Na celostátním zasedání SVOL - komory soukromých lesů, které proběhlo v Jihlavě 26. února, diskutovali majitelé soukromých lesů s náměstkem ministra pro lesní hospodářství Patrikem Mlynářem a dalšími zástupci ministerstva...

Lesnictví

LČR vytvořily pro nezaměstnané přes 170 sezonních míst

LČR vytvořily pro nezaměstnané přes 170 sezonních míst

Lesy České republiky vytvořily pro nadcházející sezonu od dubna do října po republice přes 170 pracovních míst pro nezaměstnané. Do práce by měli nastoupit v těchto dnech. Při představení sociálního...

Dřevařství

Nadace Dřevo pro život vyhlásila dřevěné stavby roku 2014

Nadace Dřevo pro život vyhlásila dřevěné stavby roku 2014

Dne 17. března proběhlo slavnostní vyhlášení vítězů a předání cen ankety DŘEVĚNÁ STAVBA ROKU 2014. Letošní ročník byl uspořádán na zámku ve Křtinách u Brna pod záštitou rektora Mendelovy univerzity...

Myslivost

Za zbraň i psa jste plně odpovědní

Za zbraň i psa jste plně odpovědní

Máte doma pušku? Nesmí zůstat nabitá a náboje musí být uloženy bezpečně na jiném místě.

Lesnická práce - duben 2015

PŘEDPLATIT ČASOPIS

OBSAH AKTUÁLNÍHO ČÍSLA 4/2015
 • Rozhovor s Josefem Vojáčkem, ředitelem Vojenských lesů a statků ČR, s. p.
 • Série článků k tématu zániku vojenského újezdu Brdy a vzniku CHKO Brdy
 • Výhled těžebních možností do roku 2050 - analýza potenciálních dodávek dříví
 • Shrnutí problematiky národní inventarizace lesů ČR
 • Kalamitní holina v národní legislativě
 • Usměrněná sukcese - jediná možnost založení stabilního lesa na holinách
 • Historie lesnické techniky v letech 1945–1992 - pěstební činnost lesního hospodářství (I. část)
 • Kolik je sáh dříví?
 • Pracovní úrazovost - situace se zlepšila změnou statistického vykazování
 • Zastoupení olše v porostech Lesů ČR a zdroje jejího reprodukčního materiálu
 • Lovecká chata Emilovna
 • Lesní pedagogika u Lesů hl. m. Prahy
 • Výsledky monitoringu lýkožrouta severského v Česku v roce 2014
 • Další zajímavé informace v pravidelných článcích (Ceny dříví, jazykové rubriky, LOS informuje, IOR atd.)

Svět myslivosti - duben 2015

PŘEDPLATIT ČASOPIS

OBSAH AKTUÁLNÍHO ČÍSLA 4/2015
 • Budoucnost myslivosti na majetcích vracených církvi
 • Některé problematické otázky týkající se mysliveckých spolků a honebních společenstev
 • Nový předpis, který upravuje uvolňování úlovků do tržní sítě
 • Společensko-legislativní trendy v myslivosti v EU a u nás
 • Klub sv. Eustacha a jeho „Několik vět v reakci na současnou situaci v české myslivosti a v české lovecké kynologii“
 • Zakládání biopásů podle podmínek Programu rozvoje venkova v období 2014–2020
 • Tetřevec – popis, rozbor chování a historie výskytu křížence tetřeva a tetřívka
 • 8. celookresní lovy lišek v polské Racotě
 • První pomoc při úrazech loveckých psů (II)
 • Horká novinka firmy Sauer – opakovací kulovnice S 404
 • Úspěchy mladých píseckých brokových střelců
 • Unikátní parkúrový závod uspořádaný v poušti
 • Dva kapitální jeleni ze Šumavy
 • Mnoho zajímavých informací z domova i ze světa
 • Na stáncích od 3. 4. 2015

Informace o lese

Lesní ochranná služba - letáky

Létáky LOS
(Letáky Lesní ochranné služby)

3°C

ČR - aktuální počasí

Krásně

Vlhkost: 87%

Vítr: 22.53 km/h

 • 1 Dub 2015 7°C 2°C
 • 2 Dub 2015 5°C 1°C

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC