Přihlásit

Kalendář ochrany lesa - prosinec

Obecně

  • připravuje se sumarizace výskytu škodlivých činitelů a jimi působených ztrát
  • pozornost se věnuje odbornému vzdělávání (zejména získání odborné způsobilosti I. a II. stupně pro nakládání s POR)

Podkorní, dřevokazný a kortikolní hmyz

  • pokračuje se ve vyhledávání a asanaci kůrovcových stromů a stromů silně poškozených houbovými patogeny; zpracovávají se případné polomy

Listožravý hmyz

  • bez aktivit

Zvěř a hlodavci

  • v souladu s platnou legislativou a plány chovu a lovu se snižují stavy spárkaté zvěře
  • provádí se opatření za účelem omezení škod zvěří (opravy oplocenek, v případě nouze přikrmování, využívání přezimovacích obůrek, plnění plánu lovu)
  • v ohrožených lokalitách se aplikují rodenticidy zašlapáváním do nor nebo aplikací do jedových staniček
  • kontroluje se oplocení lesních školek k zabránění vniknutí zejména zajíců a králíků

Plevele a buřeň

  • provádí se likvidace ostružiníku postřikem herbicidy
  • pokračuje se v chemické probírce pomocí hypo-sekerky

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR Projekt LARIXUTOR

Naše další weby