Přihlásit

Uplatnění douglasky tisolisté v lesním hospodářství ČR (J. Novák a kol.)

Tisk
216 stran, formát 165 x 245 mm, pevná knižní vazba, barevná laminovaná obálka, barevné obrázky, tabulky, grafy, shrnutí jednotlivých kapitol v angličtině. V roce 2018 vydalo nakladatelství Lesnická práce, prodejní cena 250 Kč.

Prodejní cena250 Kč
Prodejní cena bez DPH227 Kč
Hodnota DPH23 Kč
Popis produktu

Tato odborná publikace vznikla na základě výsledků stejnojmenného projektu, řešeného odborníky z Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i., Strnady, z Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze, ze Správy lesů Kristiny Colloredo-Mansfeldové Opočno a ze státního podniku Lesy České republiky. Navazuje na publikaci Pěstební postupy při zavádění douglasky do porostní směsi v podmínkách ČR, vydanou v roce 2014.
216 stran, formát 165 x 245 mm,
pevná knižní vazba, barevná laminovaná obálka, barevné obrázky, tabulky, grafy, shrnutí jednotlivých kapitol v angličtině. V roce 2018 vydalo nakladatelství Lesnická práce, prodejní cena 250 Kč.

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR

Naše další weby