Přihlásit

Bezzásahová území (TZ LČR a AOPK ČR)

Nová smlouva o spolupráci při vymezování bezzásahových území navazuje na dohodu o spolupráci LČR se Správou chráněných krajinných oblastí ČR (tehdejším předchůdcem dnešní AOPK ČR) z roku 2002. Cílem tehdejší dohody bylo vytvořit v rámci soustavy chráněných krajinných oblastí (CHKO) reprezentativní soubor vybraných částí lesa, u kterých lze po důkladném zvážení možných rizik vyloučit či maximálně omezit úmyslné lidské zásahy a sledovat jejich další samovolný vývoj. Jednotlivé lokality byly přednostně vyhledávány v národních přírodních rezervacích (NPR) a přírodních rezervacích (PR), případně v 1. zónách CHKO, s ohledem na reprezentativnost zastoupení souborů lesních typů a aktuální stav lesních porostů. Po rozšíření působnosti AOPK ČR i na území NPR a národních přírodních památek (NPP) mimo CHKO se dnem 21. října 2008 původní dohoda rozšiřuje na smlouvu o spolupráci i v těchto územích. 

S podpisem smlouvy o spolupráci mezi Lesy ČR a AOPK ČR podepsali zástupci obou organizací i smlouvu o bezzásahovém území Havrany v Národní přírodní rezervaci Libický luh na území Lesní správy Nymburk a v péči Správy CHKO Kokořínsko. Jedná se o lužní les – olšový a dubový luh – o celkové rozloze 31,33 ha. Stejně jako u ostatních lokalit i Havrany s odstupem doby poskytnou cenné informace o tom, jak se dané území bude vyvíjet při maximálním omezení lidských vlivů.

Jednotlivé návrhy bezzásahových území v lesích vzniklých na základě dohody Lesů ČR, s. p. a AOPK ČR podávají společně územně příslušná lesní správa či lesní závod Lesů ČR a příslušná správa CHKO. Po odsouhlasení návrhu společnou expertní komisí a zajištění případných vyjádření dotčených orgánů státní správy lesů je podepsána konečná smlouva o vymezení těchto lokalit. Následně je na daném území prováděn monitoring, jehož cílem je získávání informací o přírodních procesech při maximálním možném omezení úmyslných lidských zásahů a využití získaných informací pro praxi lesního hospodářství i ochrany přírody.

Ve vztahu k návštěvníkům platí na daných územích omezení vycházející z ochranných podmínek příslušné kategorie zvláště chráněného území. Volný pohyb osob je omezen pouze v národních přírodních rezervacích (NPR). Vymezená bezzásahová území budou na přístupových cestách označována speciální tabulí „Bezzásahové území“ a současně tabulemi upozorňujícími na možné zvýšené nebezpečí pádu stromů nebo jejich částí v důsledku jejich ponechání na dožití a samovolnému rozpadu. 

Přehled vymezených bezzásahových území ke dni 21. října 2008

Název

CHKO

Lesy ČR

Rozloha (ha)

Datum podpisu

Doutnáč

Český kras

Lesní správa Nižbor

66,8

20. 9. 2004

Tajga

Slavkovský les

Lesní závod Kladská

146,6

18. 1. 2005

Kostelecké bory

Kokořínsko

Lesní správa Česká Lípa

51,2

23. 6. 2006

Kleť

Blanský les

Lesní správa Český Krumlov

38,3

13. 11. 2006

Hedvíkovská rokle

Železné hory

Lesní správa Nasavrky

34,6

27. 2. 2007

Lovětínská rokle

Železné hory

Lesní správa Nasavrky

50,4

27. 2. 2007

Poledník

Jizerské hory

Lesní správa Frýdlant

71,6

3. 5. 2007

Javorina

Bílé Karpaty

Lesní správa Luhačovice,

Lesní správa Strážnice

166,0

14. 3. 2008

Libický luh

Kokořínsko

Lesní správa Nymburk

31,3

21. 10. 2008

Celkem

 

 

654,8

 

Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Hlavní zprávy

Vznikla Lesnická výzva, připojit se můžete i vy!

Vznikla Lesnická výzva, připojit se můžete i vy!

Lesnictví

Lesnická výzva je společným prohlášením profesních lesnicko-dřevařských organizací a dalších subjektů s vazbou na lesnictví, které upozorňují na obrovská rizika, jež může přinést podcenění dopadů současné...

Nejvíce nejvýhodnějších nabídek v tendru 2019+ podala Jihozápadní dřevařská

Nejvíce nejvýhodnějších nabídek v tendru 2019+ podala Jihozápadní dřevařská

Lesnictví

Státní podnik Lesy České republiky (LČR) téměř dokončil osmimiliardový lesnický tendr 2019+. Ze 47 soutěžených jednotek uzavřel s lesnickými firmami smlouvy na 39 jednotkách. Z 39...

SVOL na valné hromadě znovu požádalo o větší podporu vlastníků lesů

SVOL na valné hromadě znovu požádalo o větší podporu vlastníků lesů

Lesnictví

Hlavním tématem 15. valné hromady Komory soukromých lesů (SVOL), která se konala 5. února v Jihlavě, byla strategie resortu v boji s následky dlouhodobého sucha...

Vláda schválila novelu, která má zrychlit výkon správy lesů

Vláda schválila novelu, která má zrychlit výkon správy lesů

Lesnictví

Aktualizováno 6. 2. Ministerstvo zemědělství, obce s rozšířenou působností a kraje budou moci rychleji vydávat opatření obecné povahy, jako je zákaz vstupu do lesů nebo...

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR

Naše další weby