Přihlásit

Hnutí DUHA: Vědci z Platformy pro krajinu vládě (ekolist.cz)

České lesy jsou v katastrofálním stavu, vyžadují zásadní reformu hospodaření. MŽP ji podporuje, ale MZe přešlapuje na místě
Vědci z Platformy pro krajinu při Botanickém ústavu AV ČR dnes v Poslanecké sněmovně představili a zveřejnili výzvu vládě [1], která upozorňuje na katastrofální stav lesů severní Moravy a Slezska a riziko podobného vývoje v celé ČR. Prohlášení zveřejněné na semináři Výboru pro životní prostředí vyzývá vládu ČR k urychlenému řešení kritické situace lesního hospodářství. Hnutí DUHA prohlášení vítá i vzhledem k tomu, že je zapotřebí urychleně nastartovat legislativní změny formulované výzvou Zachraňme lesy (www.zachranmelesy.cz), které povedou ke zlepšení zdraví našich lesů.

Se silnou kritikou stavu lesního hospodaření v ČR vystoupil náměstek ministra životního prostředí a zkušený lesník Vladimír Dolejský a připomněl, že o hrozbě kalamity se jedná od roku 2008. Ministerstvo životního prostředí požaduje - podobně jako vědci, Hnutí DUHA a veřejnost - přírodě bližší lesy a šetrnější hospodaření. Naopak ministerstvo zemědělství na semináři uvedlo jako koncepční řešení jen "vytvoření pracovní skupiny na úrovní náměstků" a správci státních a církevních lesů řeší hlavně rychlejší kácení a více vagonů na odvoz dřeva, byť je jasně vidět, že si uvědomují i systémové příčiny problému a nutnost jejich řešení.
Profesor Josef Fanta, jeden z předních českých expertů na lesní hospodaření, na semináři uvedl: "Nesouhlasím s tím, že bychom se měli zabývat jen aktuálním stavem a nezkoumat příčiny. Základem je systémový přístup k řešení věci. Je třeba zpracovat úplně novou koncepci lesního hospodaření. Proto jsme připravili výzvu vládě."
Nynější situace českých lesů je z hlediska rozsahu polomů, vývratů, šíření chorob a kůrovce zřejmě nejhorší za posledních 200 let [2]. Prohlášení upozorňuje "na prognózy zhoršování stavu lesů a možné ohrožení produkce dřeva jako obnovitelné suroviny v důsledku globálních klimatických změn". Podle dostupných vědeckých odhadů budoucího vývoje má být v roce 2060 ohroženo rozvratem až 80 % stávajících smrkových lesů [3].
Platforma pro krajinu [4] při Komisi pro životní prostředí Akademie věd ČR v prohlášení navrhuje třináct bodů [5], které mohou pomoci nastalou katastrofu řešit. Z široké škály navrhovaných opatření vyplývá, že je zapotřebí komplexní reforma zahrnující změnu zákona o lesích, zákona o myslivosti, uzákonění veřejné poptávky po státním podniku Lesy ČR a změna lesního hospodaření, která povede k druhově pestrým, různověkým a zdravým lesům.
Hnutí DUHA spustilo 4. dubna výzvu Zachraňme lesy, která je obsahově v souladu s dnes zveřejněným vědeckým prohlášením a také apeluje na vládu ČR, Poslaneckou sněmovnu a státní podnik Lesy ČR, aby se neprodleně zasadili o prosazení zákonů, vyhlášek a hospodářské praxe, které budou řešit systémové příčiny dnešní krize lesů. K výzvě se každý může připojit na webu www.zachranmelesy.cz.
Jan Skalík, koordinátor kampaně Zachraňme lesy Hnutí DUHA, řekl:
"Z dnes zveřejněné výzvy vědců a terénních odborníků vládě ke kritické situaci v našich lesích vyplývá, že stojíme před obrovským úkolem, který si vyžádá změnu nejen celé řady zákonů, ale především dosavadní lesnické praxe. Změna klimatu dorazila i do ČR a dál již nedovoluje pěstovat smrk tam, kde jsme jej dosud horko těžko neudržitelnou lesnickou praxí udržovali."
Jiří Koželouh, programový ředitel Hnutí DUHA, řekl:
"Zatímco ministerstvo zemědělství chce reagovat na lesní pohromu jen pracovní skupinou a správci lesů chtějí více vagonů na odvoz dřeva, ministerstvo životního prostředí požaduje opravdové koncepční změny a vědci navrhují, jaké změny to mají být. Není možné otálet. Prohlášení vědců apeluje na vládu, aby se tématem hynutí lesů začala do hloubky zabývat. O to stejné žádají tisíce lidí v rámci výzvy Hnutí DUHA Zachranmelesy.cz.

Kontakty:
Jan Skalík, koordinátor kampaně Zachraňme lesy, 607 185 686, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Jiří Koželouh, programový ředitel, 723 559 495, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Poznámky:
[1] Výzva Platformy pro krajinu vládě ČR:
http://nasekrajina.eu/2018/04/24/vyzva-platformy-krajinu-vlade-cr/
[2] Jen od loňského října zasáhly vývraty a polomy zhruba 2 miliony stromů podniku Lesy ČR. Roční průměrná těžba státního podniku Lesy ČR přitom dosahuje 8 milionů metrů krychlových dřeva, zhruba ekvivalent 8 milionů stromů. Více informací České tiskové kanceláře je dostupných na: http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/vichrice-ponicila-lesum-cr-asi-300-000-metru-krychlovych-dreva/1599501
[3] Na studii Čermák, P., Mikita, T. a J. Kadavý. 2017. Budoucnost hospodaření se smrkem v období předpokládaných klimatických změn. Lesnická práce. 2017/3. odkazujeme v tiskové zprávě z 21. 3. 2018: http://www.hnutiduha.cz/aktualne/misto-oslav-mezinarodniho-dne-lesu-varovani-v-roce-2060-bude-az-80-smrkovych-lesu
[4] Platforma pro krajinu sdružuje odborníky, výzkumná pracoviště, neziskové organizace i zástupce veřejné správy. Cílem platformy je podpořit komplexní přístup k české krajině a vypracovat podněty pro krajinnou politiku, pravidla pro nakládání s lesy a zemědělskou půdou. Platforma pro krajinu pracuje při Botanickém ústavu Akademie věd České republiky, na základě Strategie AV21 a doporučení Evropské úmluvy o krajině. Více informací je dostupných na: http://www.nasekrajina.eu/
[5] Prohlášení Platformy pro krajinu vyzývá vládu ČR: 1. zvýšit druhovou pestrost lesů; 2. při obnově lesa upřednostnit přírodě blízké postupy; 3. snížit stavy zvěře a k tomu novelizovat zákon o myslivosti; 4. zrovnoprávnit metodu statistické provozní inventarizace; 5. zvýšit podíl prací vykonávaných zaměstnanci LČR a zvýšit podíl prodeje dříví ve vlastní režii; 6. připravit zákon o státním podniku Lesy ČR; 7. stanovit splnění minima "zásad dobré praxe" pro získání dotací a podpořit rozvoj malých a středních zpracovatelů; 8. posílit ekologický lesnický výzkum a vzdělávání zaměstnanců; 9. zajistit poradní službu pro lesní hospodaření; 10. posílit lesnickou výuku zaměřenou na dopady změny klimatu; 11. v lesním zákoně definovat trvale udržitelné hospodaření; 12. vymezit pozemky, které budou ponechané samovolnému vývoji v rozsahu nejméně 5% plochy ČR; 13. aktualizovat Národní lesnický program s ohledem na změny klimatu. Plné znění je dostupné na: http://nasekrajina.eu/2018/04/24/vyzva-platformy-krajinu-vlade-cr/

Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Hlavní zprávy

Proběhla jarní aktualizace Kůrovcové mapy

Proběhla jarní aktualizace Kůrovcové mapy

Lesnictví

Kůrovcová mapa (www.kurovcovamapa.cz) byla jako provozní testování nových způsobů využití satelitních snímků v boji s kůrovcovou kalamitou spuštěna na konci roku 2018. V dubnu 2019...

Petr Král: Kalamitu u VLS musíme zmáknout

Petr Král: Kalamitu u VLS musíme zmáknout

Lesnictví

Ředitel Vojenských lesů a statků Petr Král komentoval žádost Lesnické práce o rozhovor s úsměvem a komentářem, že „lepší" období jsme si vybrat nemohli. Ve...

MZe slíbilo vyplácení podpory nestátním vlastníkům lesů do konce roku

MZe slíbilo vyplácení podpory nestátním vlastníkům lesů do konce roku

Lesnictví

Tři miliardy korun, o jejichž vyčlenění ze státního rozpočtu na boj s kůrovcovou kalamitou se vyjednává, by bylo podle ministerstva zemědělství možné uvolnit koncem roku...

Politici jednali na Vysočině o stavu a podpoře lesů

Politici jednali na Vysočině o stavu a podpoře lesů

Lesnictví

Ministr zemědělství Miroslav Toman uvedl na pracovním výjezdu vlády na Vysočinu 15. 5., že letos chce Ministerstvo zemědělství (MZe) podpořit správné hospodaření v lesích částkou...

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR

Naše další weby