Přihlásit

Liknavá ochrana přírody (ČT 2)

redaktor 
Před 10 lety jsme se v našem pořadu opakovaně věnovali oboře Radějov, která zabírá více 1500 hektarů Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty. Díky intenzivnímu chovu zvěře zde dlouhodobě pocházelo k poškozování přísně chráněné přírody bělokarpatských luk a lesů a zvláště chráněných území. Na problém upozorňovali ochránci přírody, starostové i veřejnost, jenže úřady, které měly konat, nekonaly. 

redaktorka 
V jižním cípu Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty leží přírodní rezervace Kútky. Byla vyhlášena už v roce 1987 s cílem chránit karpatské louky. Přírodovědně cenné území s jedinečnou vegetací. Základní ochrannou podmínkou rezervace je zákaz intenzivního chovu zvěře. Přesto zde o dva roky později byla zřízena dančí obora. 

Mgr. Jiří NĚMEC, Správa CHKO Bílé Karpaty 
Celá obora Radějov se nachází v evropsky významné lokalitě, jmenuje se Čertoryje. Předmětem ochrany v této evropsky významné lokalitě jsou mimo cenných karpatských luk také lesy, lesní vegetace, dubohabřiny, částečně i teplomilné doubravy a existence obory v evropsky významné lokalitě může znamenat celou řadu problémů. 

redaktor 
Tím největším se stala právě cíleně vysazovaná a přemnožovaná zvěř. Většinu pozemků v oboře byla původně v majetku Lesů České republiky, které je v roce 2009 směnily s tehdejším nájemcem obory Leošem Novotným. O kontroverzní směně jsme v našem pořadu opakovaně informovali. 

Ing. Zdeněk VALNÝ, Ph.D., bývalý lesní správce s.p. Lesy ČR 
Směna obory Radějov za roztříštěné pozemky rozeseté po celé republice se jednoznačně jeví jako záležitost lobbistického formátu, která má za účel vyhovět určitým, řekněme, zvýhodňovaným osobám napojených na vlivné státní úředníky na ministerstvu zemědělství. 

redaktor 
Majitelem většiny pozemků v oboře je dnes někdejší nájemce, miliardář a bývalý majitel společnosti Hamé Leoš Novotný. Zbylé pozemky vlastní obce a fyzické osoby. Média v posledních letech opakovaně informovala o zákazech vstupu do obory a pokračujícím poškozování cenné přírody. Vydali jsme se proto ověřit situaci na vlastní oči. 

Celý pořad njadete zde.

Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Hlavní zprávy

Vláda brzy projedná dotace na boj s kůrovcovou kalamitou

Vláda brzy projedná dotace na boj s kůrovcovou kalamitou

Lesnictví

Aktualizováno. Vláda zřejmě brzy projedná návrh na vyčlenění tří miliard korun na boj s kůrovcovou kalamitou. V dalších letech by mohl být objem dotací vlastníkům...

Nahodilá těžba v roce 2018 v ČR: 23 milionů kubíků

Nahodilá těžba v roce 2018 v ČR: 23 milionů kubíků

Lesnictví

Aktualizováno 13. 6. V roce 2018 vzrostla těžba dřeva v lesích na 25,7 mil. m3 dřeva bez kůry. Jedná se o nejvyšší hodnotu v historii...

Kůrovcová situace a podpora vlastníků lesů v jednotlivých krajích

Kůrovcová situace a podpora vlastníků lesů v jednotlivých krajích

Lesnictví

Lesníci v celé republice bojují s dopady sucha a kůrovcovou kalamitou. Potýkají se s nedostatkem těžebních a asanačních kapacit i s problémy s odbytem. Jen...

Pro Silva Bohemica žádá ministra zemědělství o řešení škod zvěří

Pro Silva Bohemica žádá ministra zemědělství o řešení škod zvěří

Lesnictví

Předseda sdružení Pro Silva Bohemica Milan Hron zaslal 11. 6. 2019 otevřený dopis ministru zemědělství, ve kterém jej žádá jménem Pro Silva Bohemica, pobočného spolku...

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR

Naše další weby