Přihlásit

Poslanci mají projednat Pařížskou dohodu (ČRo Plus)

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Poslanci mají dnes projednat Pařížskou dohodu, kterou na konci roku 2015 podpořili zástupci skoro 200 set států, včetně Česka a jejího ministra pro životní prostředí z hnutí ANO Richarda Brabce.

Richard BRABEC, ministr životního prostředí /ANO/
--------------------
Jestli si někdo myslí, že tomu unikneme a tady si někde budeme žít v naší české pohodě, tak i když pominu tu solidaritu se světem, tak prostě určitě si v pohodě žít nebudeme a určitě to na nás bude dopadat. Takže máme taky náš díl odpovědnosti a měli bychom mu dostát.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Dokument, který má za cíl snížit množství skleníkových plynů vypouštěných do ovzduší a tím zpomalit oteplování planety, čeká až ho český parlament ratifikací uvede v život taky v tuzemsku. Je to důležitý krok, nebo bychom se bez něj obešli? Zeptám se za okamžik. Od mikrofonu zdraví Veronika Sedláčková. Našimi hosty jsou zpravodaj návrhu, v jehož rámci sněmovna projednává "Pařížskou dohodu" poslanec za ČSSD a taky místopředseda sněmovního výboru pro životní prostředí Václav Zemek, dobrý den.

Václav ZEMEK, poslanec, místopředseda sněmovního výboru pro životní prostředí /ČSSD/
--------------------
Dobrý den.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
A poslanec za ODS Jan Zahradník, člen stejného výboru, tedy pro životní prostředí. Dobrý den i vám.

Jan ZAHRADNÍK, poslanec, člen sněmovního výboru pro životní prostředí /ODS/
--------------------
Dobrý den.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Pánové, prosím, první otázka, pokud možno, krátká odpověď. Pane Zahradníku, má podle vás smysl ratifikovat Pařížskou dohodu, která si klade za cíl udržet oteplování planety v jakýchsi rozumných mezích, aby to lidstvo příliš neucítilo a rovněž celá planeta?

Jan ZAHRADNÍK, poslanec, člen sněmovního výboru pro životní prostředí /ODS/
--------------------
Podle mne to smysl nemá a je to i velmi nebezpečné, a proto navrhuji, aby projednávání ratifikačního zákona pařížského, aby bylo přerušeno do té doby, než vláda předloží analýzu dopadu této dohody na hospodářství České republiky a také na náš ústavní pořádek.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Pan Zemek stejná otázka, jestli má smysl ratifikovat Pařížskou dohodu?

Václav ZEMEK, poslanec, místopředseda sněmovního výboru pro životní prostředí /ČSSD/
--------------------
Tak já mám názor samozřejmě přesně opačný. Smysl to má a myslím, že bychom se jako Česká republika měli k tomu přidat, protože to podepsalo už víc jak 200 států, včetně Spojených států amerických a Číny.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Pane poslanče Zahradníku, jestliže to podepsalo, jak říká pan poslanec Zemek už víc než 200 států, včetně Číny, proč bychom měli váhat my v Česku? Proč bychom potřebovali nějaké další analýzy, jak vy říkáte, dopadů na hospodářství?

Jan ZAHRADNÍK, poslanec, člen sněmovního výboru pro životní prostředí /ODS/
--------------------
No, protože musíme také použít zdravý rozum a nejenom být jaksi poslušni toho, co se od nás žádá, co podepsalo už, já nevím, 180 zemí. Jednak teda samozřejmě Spojené státy, jak dobře víme, zvažují odstoupení od podpisu pod Pařížskou dohodou, no a představa, že by Čína dodržovala ta ustanovení, je iluzorní podle mého názoru. Čili pořád je dost času počkat. Já bych nechvátal. Pokud pánové z koalice mají představu, že to musí určitě ratifikovat, no, tak zřejmě k tomu v nějaké nejbližší době dojde a já znova říkám, já jsem proti té ratifikaci a myslím si, že bychom měli hledat jiné cesty, jak následkům klimatické změny, pokud, popravdě řečeno, k ní opravdu dochází, což možná bychom měli přiznat, že ano, tak jak následkům té změny čelit, ale určitě ta, tou cestou není Pařížská dohoda, která v podstatě ve svém textu nemá nic konkrétního, čím by mohla k boji proti změně klimatu přispět.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Pane Zemku, není to možná zbytečné, jak slyšíme pana Zahradníka, přistupovat, ratifikovat Pařížskou dohodu? Že to nepomůže v praxi, v boji proti klimatickým změnám?

Václav ZEMEK, poslanec, místopředseda sněmovního výboru pro životní prostředí /ČSSD/
--------------------
Tak kolega Zahradník má pravdu v tom, že ta Pařížská úmluva neobsahuje žádná konkrétní opatření. A víte co? Ona nahrazuje právě Kjótský protokol a na rozdíl od toho Kjótského protokolu zahrnuje do té úmluvy i rozvojové země a stanovuje, že vlastně ty smluvní strany si samy stanoví takzvané národní příspěvky ke snižování emisí skleníkových plynů, což si myslím, že je velice důležité a potřebné. Takže já bych určitě nesouhlasil s tím, že to je nějaká zbytečná dohoda, naopak, ona zahrnuje i ty rozvojové státy, které doteď vlastně byly mimo, navíc se počítá například i s tou Čínou, která do budoucna bude jeden z největších producentů skleníkových plynů a já si myslím, že prostě už jen z hlediska předběžné opatrnosti bysme neměli brát změnu, globální změnu klimatu na lehkou váhu.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
No, ale je možné předpokládat, že třeba Čína, kterou jste právě zmínil, pane Zemku, bude dodržovat ustanovení Pařížské dohody, tedy to, k čemu se zavázala sama v rámci tohoto dokumentu?

Václav ZEMEK, poslanec, místopředseda sněmovního výboru pro životní prostředí /ČSSD/
--------------------
No, podívejte, já se, jak pozoruju poslední, poslední dění, tak Čína samozřejmě má ambici být dominantním hráčem na světovém kolbišti. Bohužel Spojené státy pod vedením současného prezidenta trochu toto kolbiště vyklízejí a Číňané prostě prokoukli nebo si řekli, že vlastně investice do obnovitelných zdrojů, do snižování energetické náročnosti je vlastně to, co teďko potřebují a že to prostě do budoucna pro ně bude výhodné. A já si myslím, že pokud toto neopustí, tak budou dodržovat i tu Pařížskou úmluvu.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Pane Zahradníku, nebyli bychom naopak chytří, kdybychom se k Pařížské dohodě připojili? Protože světové trendy jsou právě ekologickým směrem, chytrými sítěmi, dobrým zpracováním provozů, ekologickými provozy a úsporami?

Jan ZAHRADNÍK, poslanec, člen sněmovního výboru pro životní prostředí /ODS/
--------------------
Podívejme se na to z tohodle hlediska. Němci odmítli jádro, vsadili všechno na obnovitelné zdroje. Letošní zima, leden, kdy byly mrazy, pracovaly jejich obnovitelné zdroje na 26 % a to jenom proto, že na plnou, na plný výkon pracovaly bio ..., jejich teda na biomasu, elektrárny, jinak větrné a sluneční nefungovaly. Museli to dohánět masivní výrobou energie z plynu, případně nákupem energie od sousedů. To je příklad, kdy ten zdravý rozum nebo ta chytrost, o které vy mluvíte, najednou selhává. Prostě my chceme být chytří jenom proto, abychom byli na seznamu těch nadšených zastánců té teorie boje proti klimatu. Plánovat něco na sto let, a ta Pařížská dohoda si takovou ambici snad dělala, když byla projednávaná, i když v samotném jejím textu to napsáno úplně přesně není, tak to bychom se mohli zeptat našich pradědů, jak oni plánovali svůj život před 100 lety, jaký že bude, jaký že bude, když byli v roce 1906, co si asi říkali, jaký bude život v roce 2000? Mohli si plánovat, co chtěli, ale ten život skutečný teda jim ty jejich plány náležitě zhatil.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Jestli se dá, pane Zahradníku, mluvit o nadšenectví, jestliže skoro 200 zemí ratifikovalo tu smlouvu, přistoupily k ní, jsou ochotny plnit ty závazky a my patříme spíš k té menšině?

Jan ZAHRADNÍK, poslanec, člen sněmovního výboru pro životní prostředí /ODS/
--------------------
No, tak ty závazky, je třeba říct, to zatím tady nikdo z nás neřekl, že spočívají v každoročním vynakládáním sto miliard dolarů právě na podporu boje proti změně klimatu.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
A to celkově do fondu, který má pomoci zemím, které na to nemají takové prostředky?

Jan ZAHRADNÍK, poslanec, člen sněmovního výboru pro životní prostředí /ODS/
--------------------
No, přesně tak, země, které na to nemají, zároveň pan kolega Zemek říká, že i tyto země by měly nějaké peníze dávat. Víme dobře, že ty země jsou zeměmi, kde takovéto dotace nejsou vždycky úplně dokonale zúřadovány, že dotace v těchto zemích, třeba afrických nejsou úplně vždycky použity na to, na co by měly a že snad třeba někdy skončí v kapsách různých, různých úplatkářů a podobných nekalých živlů. Takže i tady je třeba určitou opatrnost. Já si myslím, že při tom hlasování, až k němu dojde, že jo, ve druhém čtení té dohody, tak my nebudeme podporovat tuto dohodu.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Myslíte ODS?

Jan ZAHRADNÍK, poslanec, člen sněmovního výboru pro životní prostředí /ODS/
--------------------
Myslím, ano, myslím ODS. Myslím si, že bychom měli hledat jiné cesty. Nakonec vláda naše se sama zbavuje nástrojů, jak tu dohodu, ke které tak nadšeně přistupuje, realizovat. Antifosilní zákon je pod stolem, nyní tedy, a to já musím chválit, se velmi rezervovaně staví naše vláda k zimním energetickým balíčkům, což jsou nástroje, kterými nás zaplavuje Evropská unie a kterými nás tlačí, abychom ...

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Což je zase trošku jiné téma, ale já ...

Jan ZAHRADNÍK, poslanec, člen sněmovního výboru pro životní prostředí /ODS/
--------------------
Není, to není jiné téma, to je téma ...

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Souvisí to, ale já bych se ráda vrátila k té Pařížské dohodě jako takové, o které dnes vedeme diskusi a zeptala bych se pana poslance Zemka, jestli dovolíte, protože zazněla důležitá věc z úst Jana Zahradníka a to, že se počítá se vznikem fondu, ve kterém by každý rok mělo skončit sto miliard dolar. Z něho by měly brát země rozvojové, chudší na ekologická řešení, na boj se změnami klimatu a já se ptám, pane Zemku, jestli je reálné, že něco takového opravdu bude fungovat, i když se k tomu země zavázaly, protože je to dobrovolné, nejsou tam žádné sankce a i kdyby to fungovalo, jestli tam opravdu nehrozí korupce, nebo, řekněme, i rozkrádání těch peněz?

Václav ZEMEK, poslanec, místopředseda sněmovního výboru pro životní prostředí /ČSSD/
--------------------
Tak samozřejmě korupce hrozí všude a za všech okolností i v jiných případech. Takže pokud bychom operovali s tímto, tak asi neuděláme nikdy nic a já si myslím, že my nejsme, jako myslím lidstvo, v pozici, že nemůžeme dělat nic. Já myslím, že musíme podstoupit i toto drobné riziko, že část těch prostředků může být nějakým způsobem vynaložena neefektivně, ale prostě nemůžeme sedět se založenými rukami a dělat, že se nic neděje. Já si myslím, že to je zodpovědnost i k našim potomkům, abychom v tuto chvíli něco udělali, protože ta změna, globální změna klimatu tady je. Je to prokazatelný vědecký fakt a my prostě nemůžeme jen tak nečinně přihlížet. Samozřejmě je otázka, do jaké míry člověk může snížit celkový objem skleníkových plynů, ale ona to může být ta příslovečná kapka, která, když dokápne, tak přeteče ta číše, a potom už to budou nevratné změny.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Možná, pane Zemku, jestli to ale nehrozí jiným nebezpečím, a sice tím, že se sice státy zavážou formálně ratifikací k Pařížské dohodě, ale ve skutečnosti se toho tolik dít nebude a tím pádem boj s klimatem skončí na papíře, zatímco by mohl třeba být realizován jinak, v jiné formě?

Václav ZEMEK, poslanec, místopředseda sněmovního výboru pro životní prostředí /ČSSD/
--------------------
Máte pravdu, ale já se domnívám, že k tomu spějí i další okolnosti. Je to třeba i ekonomika průmyslové výroby a průmyslového rozvoje, protože samozřejmě ta úmluva je a může být určitým impulsem na rozvoj dalších technologií a samozřejmě, kdo nechce zůstat ve vleku, kdo nechce zůstat mimo, tak by se měl tohoto dění účastnit. A dnes už taky si netopíme, nebo nesvítíme petrolejkami a nejezdíme v parních lokomotivách. Dneska už není století páry a technologie jdou dopředu, ale to může být další pozitivní impuls, jak v rozvoji pokročit. Takže já si myslím, že to bude otázka i ekonomická, že to nemusí vést, nebo ta úmluva že nemusí vést a nepovede k tomu, že by se rozvoj nějakým způsobem utlumoval, spíše naopak.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Na vlnách Českého rozhlasu Plus diskutují poslanci za ČSSD Václav Zemek a za ODS Jan Zahradník. Zazněla, pane poslanče Zahradníku, asi taková ta zásadní otázka, jestli je lepší tedy nedělat nic, nepřipojovat se k té Pařížské dohodě, jak řekl Václav Zemek před chvílí, jestli bychom neskončili mimo svět, který se snaží dělat alespoň něco a to by pro nás nemusela být úplně dobrá vizitka?

Jan ZAHRADNÍK, poslanec, člen sněmovního výboru pro životní prostředí /ODS/
--------------------
Tak za prvé, s tou vědeckostí důkazů o klimatické změně to není úplně tak jasné, dají se některé z nich zpochybnit, za druhé, ...

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Ale, že je, to jste připustil před chvílí i vy sám?

Jan ZAHRADNÍK, poslanec, člen sněmovního výboru pro životní prostředí /ODS/
--------------------
Ano, to připouštím. Za druhé, my pořád, tady jaksi plánujeme boj proti té klimatické změně. No, ke klimatickým změnám, k oteplování, ochlazování docházelo jak v lidské, tak v geologické historii naší planety vždycky. Otázkou je popravdě, do jaké míry se na této momentálně probíhající klimatické změně podílí činnost, činnost člověka. A já říkám jednoznačně, když tedy poslanci a ministři za vládní strany říkají, že se musíme připojit ke klima, ke klimatické dohodě, že musíme udržet nárůst teploty buďto do dvou stupňů Celsia do konce století, nebo i při ambicioznějších nárocích do 1,5 stupně, tak musíme také říci, že pokud budeme mít ty dva stupně, tak do 20 let musíme skončit s výrobou energie spalováním fosilních zdrojů, do 20 let! Pokud chceme mít ten ambicioznější cíl, 1,5 stupně Celsia, musíme se spalováním fosilních paliv za účelem získání energie skončit do 10 let.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
A teď mluvíte o Česku nebo o všech signatářích?

Jan ZAHRADNÍK, poslanec, člen sněmovního výboru pro životní prostředí /ODS/
--------------------
To mluvím o Česku, to mluvím o Česku a musíme to říct lidem, občanům, že ano, přistupme na tu, na ten boj s klimatickou změnou v intencích Pařížské dohody, ale zároveň tak se připravme, že to bude znamenat významný dopad na náš způsob života. Jsme zvyklí, získávat energii spalováním, spalujeme uhlí u nás, spalujeme naftu, spalujeme plyn. Samozřejmě držíme si pořád ještě oproti tlaku z Evropské unie, také i jadernou energetiku, ale alternativní zdroje, solární a větrné elektrárny, ty nás tady nezachrání. Ty ty teplárny pro sídliště naše, které máme v okolí našich měst, ty to teplo, ty to teplo nevyrobí. Čili tohle to si musíme říci. Když to vláda řekne teď v předvolební době, řekne: "Ano, do deseti let budeme muset skončit se spalováním uhlí, ropy, plynu ...

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
A změní se životní styl podle vás?

Jan ZAHRADNÍK, poslanec, člen sněmovního výboru pro životní prostředí /ODS/
--------------------
Změní se životní styl, ať to lidem řekne, ať se lidé na to začnou připravovat a já říkám, musíme se připravovat na následky té klimatické změny, to ano. Dokonce teď řeknu velmi troufalou věc. Některé věci přece mohou znamenat i určitý posun kladný, pokud bude to v této etapě, ta, ta křivka směřovat k oteplování.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Ještě bych zůstala chvíli k tomu, že ta změna probíhá, než skončí a zeptala bych se pana poslance Zemka, jestli to, co říká Jan Zahradník, je pravda, že se musíme jako společnost připravit na to, pokud budeme vážně brát doporučení a také závazky v Pařížské dohodě, tak se náš životní styl prostě změní a nebude možná tak pohodlný, jako byl dřív.

Václav ZEMEK, poslanec, místopředseda sněmovního výboru pro životní prostředí /ČSSD/
--------------------
Tak samozřejmě to je do jisté míry pravda, nicméně já bych to neviděl tak tragicky jako pan kolega. V tom se asi neshodneme. Kdybych měl tady třeba vyčíslit ta opatření, která v rámci té Pařížské úmluvy jsou doporučována, tak je to například posilování přirozených rezervoárů CO2, jako jsou například lesy, jo, to znamená, naprosto přirozené věci, které na nás nemusí mít žádné negativní dopady. Jako navýšit ...

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Takže přestaneme topit uhlím a tak dále a tak dále, na to se máme připravit do deseti, do dvaceti let?

Václav ZEMEK, poslanec, místopředseda sněmovního výboru pro životní prostředí /ČSSD/
--------------------
Ne, ne, ne, ne, ne. Přirozeným, přirozeným ..., já nevím, kde pan kolega ty čísla vzal. To je přehnané. Samozřejmě klíčem je snižování energetické náročnosti, to asi pochopí každý a myslím si, že by to mělo být i naším cílem, koneckonců Česká republika si myslím, tyto kritéria už začíná plnit. Doporučuju podívat se do nějakého dnešního moderního podniku, jako například mladoboleslavská Škodovka. Tam už nejsou ty stovky kouřících komínů, jsou to čisté provozy, méně náročné. Takže ta doba je prostě někde úplně jinde.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Já tady se dovolím, pane Zahradníku, citovat ...

Jan ZAHRADNÍK, poslanec, člen sněmovního výboru pro životní prostředí /ODS/
--------------------
Já jenom jsem citoval, pana vysokoškolského pedagoga, profesora Pavla Nováčka s těmi údaji o těch, o těch deseti, dvaceti ...

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Děkuji za upřesnění. A já si dovolím citovat ministra životního prostředí Richarda Brabce, který se vyslovil v tom směru, že se nemusíme Pařížské dohody bát, protože od počátku 90. let už Česko snížilo objem vypouštěných skleníkových plynů o 37 %, takže to je závazek z dohody, 20 % do roku 2020 už jsme dokonce předehnali, tedy bychom se toho nemuseli až tolik bát?

Jan ZAHRADNÍK, poslanec, člen sněmovního výboru pro životní prostředí /ODS/
--------------------
Ne, tak pan ministr se toho zřejmě nebojí, protože už tu dohodu podepsal a vláda ji schválila, aniž by se dotázala parlamentu.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Parlamentu. Teď má v rukách tu ratifikaci.

Jan ZAHRADNÍK, poslanec, člen sněmovního výboru pro životní prostředí /ODS/
--------------------
Musím říct, že Senát už Pařížskou dohodu schválil. Tam to projelo jako nůž máslem, což jsem se divil teda velmi ...

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak, dolní komora, vy se vyjadřujete.

Jan ZAHRADNÍK, poslanec, člen sněmovního výboru pro životní prostředí /ODS/
--------------------
A my se samozřejmě vyjadřujeme, my cítíme odpovědnost. Tady pan kolega Zemek mluví o lesích a o vodě. No, jak on může mluvit o lesích, když hlasoval pro novelu zákona o ochraně přírody a krajiny, která jako následek bude mít, že uschne, dneska už je 20 tisíc hektarů z Šumavy a prostě celá Šumava, to je jako, já neumím pochopit. Mluví o zachovávání vody, no, ty lesy na Šumavě tu vodu ztrácejí rapidně, no, čili musíme si srovnat priority. Dobře, tak schvalme Pařížskou dohodu, přistupme na ten boj s klimatem a tak dále, no.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
A k té mé otázce, jestli se jí dnes bojíme zbytečně? Protože už teď jsme splnili a překročili závazek do roku 2020.

Jan ZAHRADNÍK, poslanec, člen sněmovního výboru pro životní prostředí /ODS/
--------------------
Já vám něco řeknu, ano, to, to se vždycky říká, když chceme si dávat nějaké ambiciozní plány, abychom se zalíbili Evropské, Evropské unii, ať už je to hospodaření s odpady ...

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
My jsme členové Evropské unie.

Jan ZAHRADNÍK, poslanec, člen sněmovního výboru pro životní prostředí /ODS/
--------------------
Tak je to i teď s těmi, s těmi otázkami klimatickými. Já znova říkám, my na to máme určitý jasný celkem názor, který tady formuluji. Chce-li vládní koalice dohodu ratifikovat, tak si musí pospíšit, protože už se blíží konec volebního období. Zatím se, jak je vidět, projednávat tu dohodu úplně moc nedaří, že jo, takže uvidíme ...

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Začali jste několikrát, několikrát se to nepovedlo to dotáhnout.

Jan ZAHRADNÍK, poslanec, člen sněmovního výboru pro životní prostředí /ODS/
--------------------
Začali, několikrát jsme, jsme skončili. Ta debata probíhá intenzivně. Uvidíme příští pátek, ono to nebude dneska, bude to, to první čtení ...

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Začnete a potom půjdete ...

Jan ZAHRADNÍK, poslanec, člen sněmovního výboru pro životní prostředí /ODS/
--------------------
Ne, ne, to první čtení té dohody bude probíhat příští pátek, myslím 25., jestli to se nepletu, května, jo, je to na pořadu to první čtení opět. Takže bude dost času do 14 hodin ...

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Takže můžeme sledovat diskusi, tak jak poběží.

Jan ZAHRADNÍK, poslanec, člen sněmovního výboru pro životní prostředí /ODS/
--------------------
A to projednají, samozřejmě pánové z vládní koalice se snaží ...

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
A teď se zeptám pana poslance Zemka, který tu reprezentuje sociální demokracii, tedy vládní stranu, jak si vysvětlujete, pane poslanče, že stále se nepodařilo projednat v dolní komoře v Poslanecké sněmovně tu dohodu, jestliže tedy vláda už ji schválila a tak dále? Máte tam většinu, alespoň to zatím tak vypadá.

Václav ZEMEK, poslanec, místopředseda sněmovního výboru pro životní prostředí /ČSSD/
--------------------
Určitě, ale teď, abych trochu tady zareagoval na pana kolegu.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Ano.

Václav ZEMEK, poslanec, místopředseda sněmovního výboru pro životní prostředí /ČSSD/
--------------------
Je pravda, že tam běží debata, ale v té debatě převážně vystupují členové ODS, kteří tam mají poměrně dlouhé projevy a i při nejlepší vůli to bohužel nebude možné dotáhnout do konce, jo. Samozřejmě vystupovali tam i jiní zástupci z jiných poslaneckých klubů, ale pokud bychom ...

Jan ZAHRADNÍK, poslanec, člen sněmovního výboru pro životní prostředí /ODS/
--------------------
Tak.

Václav ZEMEK, poslanec, místopředseda sněmovního výboru pro životní prostředí /ČSSD/
--------------------
... měřili ten skutečně promluvený čas, tak kolegové z ODS tam mají prioritu. Já jim samozřejmě nechci upírat jako prostor a čas na vyjádření se, to je zcela regulérní, nicméně, pokud i tady pan kolega deklaroval vůli dospět k nějakému závěru, tak bychom měli možná tu debatu o něco zkrátit, nebo respektive už tam znovu nepoužívat ty argumenty, které už jednou zazněly.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Je to parlamentní debata, takže sledovat ji budeme nejen my v Českém rozhlase, ale v tuto chvíli stále hovořím s hosty Pro a proti, poslanci jednak za ČSSD Václavem Zemkem a taky za ODS Janem Zahradníkem. Už tady několikrát, pane Zemku, zaznělo, že Spojené státy americké pod vedením Donalda Trumpa teď velmi zvažují, jestli neodstoupí od Pařížské dohody. Donald Trump se chce rozhodnout koncem května po zasedání skupiny G7, jejích představitelů. Pokud by se tak skutečně stalo, měl by ten dokument ještě vůbec nějaký praktický smysl?

Václav ZEMEK, poslanec, místopředseda sněmovního výboru pro životní prostředí /ČSSD/
--------------------
Ale určitě. Já myslím, že ostatní velcí hráči naopak u té úmluvy chtějí zůstat. Pokud samozřejmě pan Trump směřuje nějakým způsobem Spojené státy do určité izolace, je to zcela regulérní jeho postoj. Má mandát od svých voličů. On svém způsobem to i do jisté míry části amerických voličů sliboval. Otázka je, jestli je to plus či minus pro Spojené státy a pro svět. Já si myslím, že ne, že nemůžeme prostě to kolo dějin otočit úplně naopak, že už nejsme v 50. letech 20. století, ale někde trošku jinde. Ono stačí se třeba do Spojených států jen podívat. Já jsem byl nedávno v Kalifornii. Když se podíváte na silnice, tak každé pomalu páté nebo šesté auto je tam elektromobil, tak jestli pan Trump chce toto změnit, tak je to jeho postoj, ale jak už se stalo několikrát v nedávné historii, on ty svoje názory poměrně operativně mění a já si myslím, že tam nebude, nebude až tak zásadní.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Nevěříte tomu, že to udělá?

Václav ZEMEK, poslanec, místopředseda sněmovního výboru pro životní prostředí /ČSSD/
--------------------
Já si myslím, že prostě ten tlak ekonomický ho nutí k tomu, aby toto akceptoval.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Pane Zahradníku, myslíte si tedy také, že tlak hospodářství, ekonomiky a možná i to kolo dějin, o kterém mluví Václav Zemek, Donalda Trumpa nakonec nenechá, aby tu Pařížskou dohodu přes veškerou kritiku vypověděl?

Jan ZAHRADNÍK, poslanec, člen sněmovního výboru pro životní prostředí /ODS/
--------------------
Tak, když se mluví o kole dějin, tak mě trošku mrazí v zádech, ale dobře, tak já nevím, jak se zachová Trump, je mi to celkem jako vzdálený. Nevidím mu do hlavy ani. Jenom jmenoval, jmenoval šéfem Agentury životního prostředí toho Scotta Pruitta, že jo, což je hlavní takový popírač teorie globálního oteplení, což je nějaká, nějaký signál. Ale já spíš bych se obrátil tady k tomu našemu problému. Tím, že to projednává sněmovna a takhle to dlouho trvá, tak je z toho navýsost politická záležitost, která bude rozhodnuta hlasováním. A já bych byl rád, aby skutečně ti zastánci ratifikace dohody řekli jasně občanům: "Ano, my tu dohodu ratifikujeme a upozorňujeme vás na to, že její důsledky budou takové, takové a takové." Když oni říkají: "Nic se nestane, vždyť mi to vlastně všechno plníme, vždyť vůbec nás to nějak neohrozí," tak to já považuji za nesmírně nezodpovědné a myslím si, že takto by s občany České republiky si neměli zahrávat tak, aby naplnil nějaké své ambice být v klubu, v klubu Pařížské dohody, nebo jak bych to nazval. Prostě ...

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Myslíte těch skoro 200 států?

Jan ZAHRADNÍK, poslanec, člen sněmovního výboru pro životní prostředí /ODS/
--------------------
No, dobře, tak ...

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Pane poslanče Zemku, ovšem ta výhrada, ona už zazněla, ale já se přesto zeptám, jestli do té parlamentní diskuse chystáte, a teď za stranu sociálnědemokratickou a také jako předkladatel toho návrhu argumenty, které nemusí být až tak příjemné pro uši české veřejnosti, ale prostě se z Pařížskou dohodou pojí?

Václav ZEMEK, poslanec, místopředseda sněmovního výboru pro životní prostředí /ČSSD/
--------------------
Já bych vás opravil, nejsem předkladatel, já jsem pouze zpravodaj ... tisku ...

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Pardon, zpravodaj.

Václav ZEMEK, poslanec, místopředseda sněmovního výboru pro životní prostředí /ČSSD/
--------------------
Nicméně máte určitě pravdu v tom, že zodpovědné chování s sebou přináší i určité závazky. Já si nemyslím, že by ty závazky byly takové, že by to život lidí v České republice nějak výrazně omezovalo a pak si myslím, že se musíme chovat zodpovědně vůči budoucím generacím a nemůžeme prostě sedět ..., kdybych chtěl argumentovat podobně jako pan kolega, tak bych řekl, jděte, předstupte před voliče a řekněte jim, jaké následky ponesou, pokud nebudeme nic dělat, jo, ale samozřejmě, jak už tady bylo několikrát řečeno, já mám na to jiný názor než pan kolega. Nemyslím si, že by v důsledku přijetí Pařížské úmluvy, a rozhodně není mou ambicí si tady nějakým způsobem říkat ...

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Nalhávat.

Václav ZEMEK, poslanec, místopředseda sněmovního výboru pro životní prostředí /ČSSD/
--------------------
Honit, honit tričko, jo. Já si myslím, že to je plně v ... odpovědnosti k budoucnosti reagovat na dění ve světě.

Jan ZAHRADNÍK, poslanec, člen sněmovního výboru pro životní prostředí /ODS/
--------------------
A já musím ještě jednu zásadní věc říci.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Pane Zahradníku?

Jan ZAHRADNÍK, poslanec, člen sněmovního výboru pro životní prostředí /ODS/
--------------------
Ano, děkuji. My říkáme, my neříkáme: "Nic nedělat," my neříkáme: "Být v nečinnosti a čekat." My říkáme: "Připravovat se na globální oteplování, pokud nastává. Připravovat se na to."

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
A jak by to mělo vypadat? Jen velmi krátce.

Jan ZAHRADNÍK, poslanec, člen sněmovního výboru pro životní prostředí /ODS/
--------------------
Samozřejmě ne, nelikvidovat lesy. Naopak ty lesy podporovat. Nelikvidovat vody, naopak třeba i zajistit možné potenciální prostory a plochy pro vybudování přehrad, které by akumulovaly vodu. Voda, tam bude veliký, veliký problém. Tohle to dělat a samozřejmě jistojistě není škodlivé vůbec, když dovolíme občanům, aby si za normálních tržních podmínek připravovali solární elektrárny, solární zdroje. Musíme skončit s tím masivním neoprávněným podporováním těch solárních baronů ...

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Které schválil parlament.

Jan ZAHRADNÍK, poslanec, člen sněmovního výboru pro životní prostředí /ODS/
--------------------
Které schválil parlament, když jsem tam já nebyl ještě. Jinak bych teda naprosto zásadně to odmítal.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Ne, to není na vás, to je jenom, abych to uvedla na pravou míru, že za to nemůžou úplně ty solární zařízení jako třeba ty zákony. Ale ...

Jan ZAHRADNÍK, poslanec, člen sněmovního výboru pro životní prostředí /ODS/
--------------------
No, ale tak to je momentálně 45 miliard ročně dáváme na dotace pro solární elektrárny.

Václav ZEMEK, poslanec, místopředseda sněmovního výboru pro životní prostředí /ČSSD/
--------------------
Tak v tomhle se asi ..

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Pane Zemku?

Václav ZEMEK, poslanec, místopředseda sněmovního výboru pro životní prostředí /ČSSD/
--------------------
V tomhle se lišíme od kolegy. Já bych to přirovnal k takové situaci, když se potápí loď. My navrhujeme prostě opravit tu díru. Pan kolega tady říká, vylévat vodu, jo. Ono samozřejmě tu vodu taky musíte vylévat, jo, samozřejmě z té potápějící se vody, ale nicméně musíte opravit i ty díry. Já bych tady s řadou věcí souhlasil. Ano, chránit lesy, chránit vody, určitě, ale u té klimatické změny jde o tu dynamiku, jo. Samozřejmě to přizpůsobení tady musí nějakým způsobem probíhat. Ona ta klimatická změna už probíhá totiž, ale skutečně jde o tu dynamiku těch změn. Ono i v minulosti tady byly nějaké změny klimatu, nicméně probíhaly dlouhodobě a my si musíme uvědomit to, že během několika desítek let průmyslové revoluce jsme uvolnili do ovzduší tolik uhlíku, který se ukládal po miliony a miliony let.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
V přírodě. Ale teď mi jde o to, a to je, prosím, už jen velmi krátká odpověď, pane poslanče Zemku, jestli z toho nevyplývá, co říká pan Zahradník, že by bylo možná lepší to řešit ne na globální, ale lokální úrovni? Možná by to bylo i líp vymahatelné nebo proveditelné?

Václav ZEMEK, poslanec, místopředseda sněmovního výboru pro životní prostředí /ČSSD/
--------------------
Ale samozřejmě a to je součástí té úmluvy. Ta úmluva právě stanovuje ty národní, ty národní závazky, jak ty jednotlivé státy vlastně přispějou nebo přispějí ke snižování emisí skleníkových plynů. To je součástí té dohody. Takže já s tím souhlasím.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Takže to se dít bude? Nebudeme ponechávat kompetence někde jinde?

Václav ZEMEK, poslanec, místopředseda sněmovního výboru pro životní prostředí /ČSSD/
--------------------
Ano, ano.

Jan ZAHRADNÍK, poslanec, člen sněmovního výboru pro životní prostředí /ODS/
--------------------
No, to mám obavu, že právě budeme a tím se právě taky dostáváme k té druhé věci, proč navrhujeme to přerušit. Je to ve sporu s ústavním pořádkem. My bychom měli taková to omezení vždycky mít prokonzultovány se sněmovnou, s parlamentem dříve, než to vláda podepíše. Čili my tady zavazujeme budoucí naše představitele v parlamentu při schvalování zákonů, které by třeba normálně za dvacet let, za třicet let schvalovat nechtěli.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak ale to je u každého, to je u každého zákonu, pane Zahradníku.

Jan ZAHRADNÍK, poslanec, člen sněmovního výboru pro životní prostředí /ODS/
--------------------
Ono to není u každého zákonu. Tady je to totiž významně na základě mezinárodní dohody.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak u každého to tak nějak děláme do delší doby.

Jan ZAHRADNÍK, poslanec, člen sněmovního výboru pro životní prostředí /ODS/
--------------------
Proto by podle paragrafu, já nevím, 10 ústavy mělo, mělo být to pořádně projednáno a ta ratifikace proběhnout ...

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
A bude to pořádně projednáno, pane Zemku? Nemáme se bát, že to bude jaksi o nás bez nás?

Václav ZEMEK, poslanec, místopředseda sněmovního výboru pro životní prostředí /ČSSD/
--------------------
Já bych, já bych se nebál. Samozřejmě to projednáno důsledně je, je to projednáno podle ústavy. Kdybychom měli všechno s takovýmto přístupem ... bychom asi nepřijali žádnou mezinárodní smlouvu, jo. Samozřejmě na každé mezinárodní smlouvě můžeme najít něco, co by mohlo někdy v budoucnu mít dopad a já samozřejmě respektuju názor pana kolegy, že má obavy o určit dopady, které tady můžou v budoucnu nastat, nicméně si nemyslím, že bychom neměli tu Pařížskou dohodu přijímat.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Uvidíme, jak to dopadne. Každopádně sleduje to Český rozhlas Plus, dění v dolní komoře Parlamentu. Díky teď jejím dvěma členům, děkuju místopředsedovi sněmovního výboru pro životní prostředí za ČSSD Václavu Zemkovi a taky členovi stejného výboru, ale za ODS Janu Zahradníkovi. Pánové, díky. Na shledanou.

Václav ZEMEK, poslanec, místopředseda sněmovního výboru pro životní prostředí /ČSSD/
--------------------
Na slyšenou.

Jan ZAHRADNÍK, poslanec, člen sněmovního výboru pro životní prostředí /ODS/
--------------------
Děkujeme a na shledanou.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Pěkný den přeje Veronika Sedláčková.

Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Hlavní zprávy

Adjunktem na léto: výzva Lesů ČR pro studenty lesnických škol

Adjunktem na léto: výzva Lesů ČR pro studenty lesnických škol

Lesnictví

Studenti středních a vysokých lesnických škol se letos v létě mohou stát na zkoušku adjunkty podniku Lesy ČR. Vyzkouší své znalosti v praxi, pomohou na kalamitních revírech...

Čti dál
Lesnický think tank navrhuje změny a opatření pro zvládnutí kalamity

Lesnický think tank navrhuje změny a opatření pro zvládnutí kalamity

Lesnictví

CZECH FOREST think tank vydal 23. 5. 2018 tiskovou zprávu, která představuje tuto iniciativu široké veřejnosti a uvádí některé návrhy opatření, které by podle názoru...

Čti dál
MZe předložilo návrh vyhlášky o OPRL a vymezení HS

MZe předložilo návrh vyhlášky o OPRL a vymezení HS

Lesnictví

Ministerstvo zemědělství předložilo do vnějšího připomínkového řízení návrh vyhlášky o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů. Návrh vyhlášky byl připravován ve...

Čti dál
Pozvánka na veletrh INTERFORST 2018

Pozvánka na veletrh INTERFORST 2018

Komerční zpráva

13. mezinárodní veletrh lesního hospodářství a lesní techniky s odbornými přehlídkami a přednáškami se uskuteční 18. - 22. července 2018 v Mnichově. 

Čti dál

16°C

ČR - aktuální počasí

Přev.zataženo

Vlhkost: 81%

Vítr: 11.27 km/h

  • 28 Kvě 2018 27°C 15°C
  • 29 Kvě 2018 27°C 15°C

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK PEFC Lesnicko-dřevařská komora ČR

Naše další weby