Přihlásit

Státní podnik Lesy České republiky dnes oficiálně zahájil dosud největší investiční akci ve své historii (ČRo Radiožurnál)

Vladimír KROC, moderátor 
Státní podnik Lesy České republiky dnes oficiálně zahájil dosud největší investiční akci ve své historii. Více než 1 miliarda korun má jít do staveb, které zadrží vodu v lese a v krajině. Dnes podnik novinářům představil obnovu původního koryta Zádolského potoka v přírodní rezervaciKrálova zahrada na Svitavsku. Zahájení akce se neplánovaně uskutečnilo situaci, kdy Česko kvůli suchu extrémně ohroženo lesními požáry. Podle údajů z družic evropského projektu Kopernikus je v České republice a v Polsku je toto riziko aktuálně nejvyšší v celé Evropě. Ve spojení jsme s vedoucím odboru vodního hospodářství Lesů České republiky Tomášem Hofmeisterem, dobrý den. 

Tomáš HOFMEISTER, vedoucí Odboru vodního hospodářství Lesů České republiky 
Dobrý den posluchačům. 

Vladimír KROC, moderátor 
Proč Lesy České republiky projekt Vracíme vodu lesu spouštějí? 

Tomáš HOFMEISTER, vedoucí Odboru vodního hospodářství Lesů České republiky 
No tak jistě víme, že v posledních letech se objevují extrémní výkyvy počasí, ať už to jsou povodně nebo sucha. Vzhledem k těmto náznakům probíhající klimatické změny se podnik Lesy český republiky rozhodl o vytvoření programu, který přispěje k zadržování vody v krajině a tím zmírní svým způsobem dopady tohoto sucha. 

Vladimír KROC, moderátor 
A jaké vodní stavby se budou stavět? Kolik jich odhadem ve finále může být? 

Tomáš HOFMEISTER, vedoucí Odboru vodního hospodářství Lesů České republiky 
Já bych chtěl říci, že to jsou v podstatě drobná opatření, jako jsou tůně, prohlubně, terénní deprese, revitalizace vodních toků, mokřady a v neposlední řadě malé vodní nádrže. Ve střednědobém výhledu máme v současné době vytipováno přes 350 lokalit, tedy staveb, které by jsme chtěli realizovat. I nadále probíhá v terénu vytipování dalších lokalit, které by vhodným způsobem tento pohan doplnili. 

Vladimír KROC, moderátor 
Proč se voda z českých lesů ztrácí? Nakolik to ovlivní necitlivé regulace potoků v minulosti, což je případ právě rezervace Králova zahrada. 

Tomáš HOFMEISTER, vedoucí Odboru vodního hospodářství Lesů České republiky 
No voda se ztrácí, musíme si uvědomit, že za poslední 3 roky je deficit srážek v České republice více jak 500 mm, samozřejmě dle lokalit území, takže vody je obecně méně. V daném případě Zádolského potoka byla provedena v minulosti nevhodná úprava, kde byl potok zahlouben a voda rychle odtékala z tohoto území. Cílem této revitalizace bylo rozšířit koryto rozšířit, rozšířit nivu, dělat vyšší dno tak, aby se mohla voda lépe rozlévat do přilehlých a okolních pozemků a tím v podstatě mohla zasakovat pozvolna. Tato opatření, které se snažíme realizovat v rámci tohoto programu. Jejich principem je, že v době, kdy jsou vyšší průtoky nebo povodně tato opatření by toto vodu měla zadržet a v době, kdy je sucho ji pozvolna upouštět. 

Vladimír KROC, moderátor 
Týká se ten projekt výhradně vodních staveb? Zvažují se s třeba změny v samotném lesníhospodářství

Tomáš HOFMEISTER, vedoucí Odboru vodního hospodářství Lesů České republiky 
No, tak projekt je zaměřen cíleně, na tato drobná opatření, na vodní stavby. 

Vladimír KROC, moderátor 
Aktuálně je v Česku vysoké riziko lesních požárů. Na kolik ten projekt v budoucnu by jejich riziko mohl snížit? 

Tomáš HOFMEISTER, vedoucí Odboru vodního hospodářství Lesů České republiky 
Tak myslím si, že částečně tím, že ty dané lokality budou mít vyšší vlhkost, vyšší vlhkost a stromy tím budou v lepší zdravotní kondici a budou lépe odolávat tomuto požáru a v neposlední řadě program přispěje možností vzniku dalších lokalit, dá se říci rezervoáry vody použitelné pro případné zásahy. 

Vladimír KROC, moderátor 
Vysvětluje vedoucí odboru vodního hospodářství Lesů České republiky Tomáš Hofmeister. Děkuju, na shledanou. 

Tomáš HOFMEISTER, vedoucí Odboru vodního hospodářství Lesů České republiky 
Na shledanou. 

Vladimír KROC, moderátor 
To byla publicistika hlavních zpráv. K tématům se můžete vrátit na serveru irozhlas.cz.

Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Hlavní zprávy

ČSÚ: Nahodilá těžba v roce 2019 představovala 95 % těžby celkové

ČSÚ: Nahodilá těžba v roce 2019 představovala 95 % těžby celkové

Lesnictví

Těžba dřeva vloni dosáhla 32,6 mil. m3 dřeva bez kůry, což představuje doposud rekordní objem vytěženého dříví. Došlo také k výraznému nárůstu plochy umělého zalesňování...

SLŠ: Průběh jarního počasí zásadně ovlivnil stav kultur v lesích

SLŠ: Průběh jarního počasí zásadně ovlivnil stav kultur v lesích

Lesnictví

Nízká půdní vlhkost po suché zimě, velké rozdíly v denních a nočních teplotách v první půlce dubna a výrazný deficit srážek v průběhu celého dubna...

LČR za rok dokončily 70 staveb v rámci programu „Vracíme vodu lesu“

LČR za rok dokončily 70 staveb v rámci programu „Vracíme vodu lesu“

Lesnictví

Desítky nádrží, tůní a mokřadů, přírodní koryta potoků – Lesy České republiky vrací lesům a krajině vodu. V rámci největšího programu v historii státního podniku...

MZe chce navýšit rozpočet na LH o zhruba sedm miliard korun

MZe chce navýšit rozpočet na LH o zhruba sedm miliard korun

Lesnictví

Ministerstvo zemědělství bude chtít letos navýšit rozpočet na lesní hospodářství o zhruba sedm miliard korun. Dnes to na tiskové konferenci řekl ministr zemědělství Miroslav Toman...

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR

Naše další weby