Přihlásit

Šumava má další mediální kauzu - bikepark (ČT)

Zdroj: ČT 2
Datum: 16.10.2007
Relace: Nedej se

PŘÍMÝ ODKAZ NA POŘAD

Dagmar Kjučuková, o.s. Okrášlovací spolek Zdíkovska:
Cokoliv se odehrává na chráněném území, musí být posuzováno citlivě a vzhledem k přírodě. Ne vzhledem k lidem, ale priorita je vzhledem k přírodě. Pokud je to akceptovatelné, ať se to buduje, pokud to není akceptovatelné, do přírody to přijít nemůže.

Antonín Schubert, starosta Modravy:
Jestliže má někde něco vznikat, tak je to právě tady. Když se tady podíváme kolem sebe, tak je to tady prošpikováno lanovými drahami, takže mně z toho skutečně vychází jenom to, že ty orgány ochrany přírody si vůbec neuvědomují důsledek svého rozhodnutí a potom dopady i na tu přírodu.

Autor1:
Od letošního léta má Šumava další mediální kauzu. Bikepark pro horská kola u Železné Rudy. Na vrchol Špičáku - 1202 metrů nad mořem - se dostanete lanovkou. Bikepark pod ní by měl zajistit letní využití lyžařského areálu, který vlastní firma Sport Service.

Michal Šneberger, starosta Železné Rudy:
Místní občané i město Železná Ruda tuto aktivitu podporují. Jsme rádi, že na Železnorudsku je další aktivita, která přitáhne návštěvníky.

Autor1:
Podle vyznavačů sjíždění prudkých kopců jde o jeden ze dvou nejlepších bikeparků v republice. Už si to bez jakéhokoliv povolení vyzkoušeli. Ochranáři za to udělili podnikateli pokutu 150 tisíc korun a zákaz dalšího provozu.

Pavel Hubený, vedoucí CHKO Šumava:
Nám nejvíc vadí to, že vlastně v celé té trase, která je skoro 2 kilometry dlouhá, je odstraněn úplně vegetační kryt a půda. Je to vlastně vykopaný až na skelet a půda je nahnutá na bok. Tohle je ve druhý zóně, takže zde je zakázáno nevratně zasahovat do půdního krytu. Tady je ještě navíc ten problém, že tím, že se po tom pořád jezdí, tak se ta eroze prohlubuje a není tu možná regenerace.

Vladimír Kasík, Sport Service, s.r.o.:
My jsme sice ve druhé zóně chráněné krajinné oblasti, ale toto všechno, na čem stojíme, je lesní půda a je zařazena v kategorii lesy zvláštního určení, určené pro sport a rekreaci. Ten lesní hospodářský plán, který byl vytvořen v roce 2004, byl samotnou Správou CHKO schválen. A teď se tomu sportu tady brání.

Pavel Hubený, vedoucí CHKO Šumava:
Když se nás neformálně investor před rokem a půl ptal, co bychom řekli bikeparku, tak jsme říkali, že je tady druhá zóna, že jsou tady naturový biotopy, nějaký zvláště chráněný druhy a že pokud by do toho chtěli jít, tak je tady třeba provést nějaký biologický hodnocení, udělat dokumentaci na ty druhy. Je třeba projít režimem výjimek. Přičemž pochopitelně není jistý, jak ta výjimka dopadne. A taky není jistý, jak dopadne to či ono hodnocení. Ale jak mám zkušenost, hodnocení vytvářejí různý variantní řešení, takže možná, že by se našlo nějaké řešení, jak to udělat, aby to šlo. Ale tenhle proces neproběhnul.

Autor1:
Bikepark byl načerno otevřen začátkem léta a okamžitě vyvolal velký zájem médií a politiků. Na jeho podporu vznikla petice, kterou podepsaly stovky lidí. A kauza se rychle stala dalším symbolem boje šumavských obcí, podnikatelů, politiků a ochranářů.

Antonín Schubert, starosta Modravy:
Situace okolo bikeparku na Špičáku je mi známa, protože se na mě podnikatelé, kterých se to týká, obrátili jako na předsedu mikroregionu Šumava - západ, jehož je Železná Ruda členem. A kdybych to skutečně "odemocnil" a podíval bych se na to jako na věcný problém, tak bych, protože mám zkušenosti s územním plánováním, je-li tato oblast zařazena do územního plánu a je-li toto území celospolečensky projednáno i s orgány státní správy, že má sloužit turistickému využití, sportovně rekreačnímu využití, tak nechť orgány státní správy s tím souhlasí a nechť toho stavebníka upozorní, že se pouze dopouští nějakého přestupku proti zákonu, a nechť se ta administrativní stránka dá dohromady. Ale to, že mám tu moc, že mám to kulaté razítko, to zakázat, a tím pádem zneklidnit celý ten region, to není podle mého ten správný postup.

Dagmar Kjučuková, o.s. Okrášlovací spolek Zdíkovska:
Každopádně záměr bikepark podléhá posuzování vlivů na životní prostředí. Není to jenom náš názor, ale je to i názor ministerstva životního prostředí, kterého jsme se dotázali, zda tento záměr má být posuzován podle zákona 100. A bylo nám odpovězeno 14.6., že tento záměr musí být posuzován podle zákona 100, tudíž má tam být provedeno zjišťovací řízení.

Autor2:
Proč jste nezažádali o posouzení vlivu na životní prostředí?

Vladimír Kasík, Sport Service, s.r.o.:
My si myslíme, že k tomuhle to nebylo potřeba. Jednak jsme konzultovali se Správou CHKO náš záměr toho bikeparku, bohužel nám pan magistr Hubený i inženýr Procházka sdělili, že pokud budou dodržovat princip předběžné opatrnosti, že nám bikepark nemohou povolit. My jsme tedy zvolili jinou cestu. Domluvili jsme se s vlastníky pozemku. Víme, že dle lesního i stavebního zákona drobné úpravy terénu schvaluje pouze vlastník, a žijeme tedy v přesvědčení, že jsme žádný zákon neporušili.

Autor1:
Zákon ale porušen byl. To dnes tvrdí i stavební úřad v Železné Rudě, který na jaře bikepark bez správního řízení schválil. V srpnu náhle zahájil řízení o odstranění terénních úprav.

Autor2:
Můžete vysvětlit, proč došlo ke změně stanoviska stavebního úřadu?

Lucie Hejtmánková, vedoucí Stavebního úřadu Železná Ruda:
Na jaře tohoto roku, když jsme prováděli místní šetření, tak skutečně terénní úpravy nebyly takového rozsahu, které by vyžadovaly územní rozhodnutí o využití území, ale na základě stížností občanského sdružení jsme provedli nové místní šetření teď v červenci a bylo zjištěno, že v určité části bikeparku byly provedeny rozsáhlé terénní úpravy a přenosné zařízení, které by vyžadovaly územní souhlas a územní rozhodnutí.

Autor2:
Vy jste neměli k dispozici nějaký projekt nebo žádost toho investora?

Lucie Hejtmánková, vedoucí Stavebního úřadu Železná Ruda:
Ne. Nic nebylo předloženo.

Vladimír Kasík, Sport Service, s.r.o.:
Tu stavbu, kterou máme odstranit, vidíte tady za mnou. Jsou to vlastně dvě klopené zatáčky. My máme na tuhle věc trochu jiný názor. Tady vlastně původně stál vlek Poma A210, který vedl až na vrchol. A to, co vy za mnou vidíte, není vytvořený teď, ale to byl uměle upravený terén pro ten vlek, takže my jsme jenom trochu vytvarovali ty boky tak, aby to bylo vhodné pro bikery, abychom je tu zpomalili. A pro ty, co chtějí, je udělaná dřevěná lávka. Je to paradoxně zase věc, která vůbec nevadí správě CHKO, protože tady se nacházíme ve třetí zóně, a to správě vůbec nevadí.

Dagmar Kjučuková, o.s. Okrášlovací spolek Zdíkovska:
V současné době je zahájeno řízení o odstranění bikeparku. To znamená, že chráněná krajinná oblast bude dotázána stavebním úřadem v Železné Rudě, zda záměr má významný, nebo nemá významný vliv na evropsky významnou lokalitu, protože bikepark stojí v evropsky významné lokalitě. Pokud chráněná krajinná oblast odpoví, že to má významný vliv, tak celý proces půjde do územního řízení. Zároveň bude prováděna EIA, nebo-li zjišťovací řízení podle zákona 100. Bude se vyjadřovat Česká inspekce, Lesy České republiky a všechny tyto poznatky nám ukáží, zda bikepark zůstane v té podobě, jak je, zda bude zmenšen, nebo bude zrušen úplně.

Autor1:
Razítka, potvrzení, posudky. Povinnému schvalovacímu řízení se podnikatel nakonec nevyhne. Proti pokutě se odvolal. Podstatné pro další rozhodování bude stanovisko vedení Správy národního parku.

František Krejčí, ředitel Správy NP a CHKO Šumava:
Konkrétně ke kauze bikepark musím poznamenat, že v této době, kdy vlastně to rozhodnutí státní správy nenabylo právní moci, nechci zasahovat do průběhu toho vedeného správního řízení, to je jedna věc. Druhá věc je, obecně proti rozvoji letních aktivit v zimních areálech osobně nic nemám. Navíc řada areálů existovala už před vznikem národního parku, je to na letitá záležitost, na druhé straně nemůžeme nečinně přihlížet na výstavbu různých projektů, které by se děly v rozporu s platnou legislativou.

Michal Šneberger, starosta Železné Rudy:
Ty aktivity podnikatelské i města jsou koncipovány ve změnách územních plánů a bohužel chráněná krajinná oblast nám veškeré ty aktivity v rámci těch řízení zruší, takže to město ani podnikatelé nejsme schopni do budoucna tu oblast zatraktivnit.

Vladimír Kasík, Sport Service, s.r.o.:
Já bych byl osobně strašně rád, abychom dospěli do stavu podobného stavu v zahraničí v národních parcích nebo chráněných oblastech, kde ti lidé, kteří tam mohou podnikat, jsou pyšní na to, že jsou v téhle lokalitě. Navíc jim to přináší i to, že se mohou prezentovat, že v tak krásném prostředí jsou. A kompenzují větší náklady na dopravu a já nevím, co si mám vymyslet, tím, že mohou říct, tady zaplatíte o sto korun víc, protože je to dané tou ochranou přírody.

Autor2:
To zatím u nás nefunguje?

Vladimír Kasík, Sport Service, s.r.o.:
Myslím si, že zatím ne, že spíš ten způsob ochrany přírody ztěžuje to podnikání a spíš té turistice brání.

Pavel Hubený, vedoucí CHKO Šumava:
Já si nemyslím, že ochrana přírody brzdí nějaký podnikatelský záměr. Příklad toho je čtyřsedačková lanovka, která je tady rok a půl a nebyl v zásadě problém ji povolit. Já si myslím, že Sport Service Špičák nemůže říct, že by s námi měl nějaké problémy pokud jde o provozování sjezdovek nebo toho areálu dole okolo té nástupní stanice. Takže, já si myslím, že ale podnikatelský duch by měl taky dodržovat nějaká pravidla, který jsou jasně daná. A tady ve druhé zóně ve 1200 metrech nad mořem a v CHKO ty pravidla daná jsou. A myslím si, že dokonce investor o nich ví. Podle mě stačí jenom se jim přizpůsobit.

Vladimír Kasík, Sport Service, s.r.o.:
Je to rozdílný pohled na věc. My na té Šumavě žijeme. my na té Šumavě podnikáme a živíme se tady. Lidi sem jezdí proto, že Šumava je krásná, to za prvé a za druhé proto, že jim na té Šumavě něco nabídneme. Pokud jim nic nenabídneme, tak z toho opět uděláme pevnou hráz socializmu a míru, na Šumavě nic nebude, budou tady krachovat hotely, budou tady krachovat lanovkáři, vlekaři, a tak podobně.

Autor1:
Že by v důsledku ochrany životního prostředí šumavští podnikatelé krachovali, se zatím rozhodně neprokazuje. Na první pohled je ale jasné, že by obce potřebovaly kvalitní a k přírodě ohleduplné trvale udržitelné projekty. Problémem zůstává, jak různorodé zájmy skloubit.

Autor2:
Myslíte, že se někdy podaří přesvědčit ty místní obyvatele nebo podnikatele, že by tu značku národního parku mohli skutečně využívat pozitivně a nebrat ji jenom jako omezení?

František Krejčí, ředitel Správy NP a CHKO Šumava:
Kdybych tomu nevěřil, tak bych se sem po dvanácti letech nevracel. A kdybych neviděl několik realizovaných projektů v tomto oboru v zahraničí, tak bych se tady ani nepokoušel iniciovat podobný zájem místních lidí a podnikatelů o tu v uvozovkách značku Národní park Šumava, protože jsem přesvědčený, že lze sladit citlivý regionální rozvoj a ochranu přírody. Že to není versus, že to je opravdu to a.

Antonín Schubert, starosta Modravy:
V současné době obce čekají a vyčkávají. Nový pan ředitel je ve funkci čtyři měsíce a už by měly nastávat nějaké konkrétní případy v tom území, které ty obce přesvědčí, že pan ředitel skutečně míní vážně naplnit svoje proklamované heslo Konečně společně. Ale řešíme tady kauzu, která tomu odporuje.

Autor1:
Situace na Šumavě je rozbouřená. Kauza bikepark by za normální situace byla jen drobným sporem mezi podnikatelem a správou chráněného území. Dnes je ovšem politizována a dokládá, že hledání kompromisů mezi ochranou přírody a rozumným rozvojem obcí není a nebude jednoduché. Osud bikeparku určitě další vztahy uvnitř parku ovlivní. Budou cyklisté ve sportovním areálu jezdit dál? To nyní řeší ministerstvo životního prostředí. Pro srovnání vzniklých škod na přírodě se teď podíváme o pár kilometrů dál, do druhé zóny národního parku poblíž Filipovy Hutě. V přírodně velmi cenném území jsme natočili otřesné záběry. Jako tankodrom dopadla místa, kde na jaře a v létě těžili polom po orkánu Kyrill lesníci z Kašperských Hor.

František Zahradník, ředitel, Kašperskohorských městských lesů:
Já samozřejmě nesdílím ten názor, že by to bylo nějakým způsobem doslova úmyslně a devastačním charakterem.

František Krejčí, ředitel Správy NP a CHKO Šumava:
Na významné části toho území došlo k vratnému poškození, kde když městské lesy asanují ta pracoviště, tak během několika let nebude vidět v těch lokalitách, že došlo k nějakému poškození, ale na části těch lokalit došlo v nevratným změnám, které budou řešeny ve správním řízení. Opět nechci předbíhat protože to správní řízení bude spuštěno v příštích dnech.

Autor1:
Starostka Kašperských Hor natáčení striktně odmítla. Podle ní k žádnému poškození přírody nedošlo. Správa parku tvrdí pravý opak. Každopádně se ukazuje, že město nedokáže nebo spíš nechce při péči o cenná území využívat šetrné moderní technologie. Ty samozřejmě existují. Ukazovali jsme je našim divákům na jaře v územích, kde hospodaří správa národního parku. Speciální lanovky a pásové harvestory ničení půdního povrchu nezpůsobí. Jsou ovšem dražší, a zisk z těžby tudíž menší.

Autor2:
To, jakým způsobem je pečováno tady o ty lesy, je ale vlastně důsledek té doby před šesti lety, kdy byly ty lesy převedeny do vlastnictví města. Vy jste už i tehdy na to neskrýval svůj názor.

František Stibal, člen zastupitelstva Kašperských Hor:
Já už tehdy jsem viděl určité možné problémy, které by mohly vyvstat, a současná skutečnost to jen potvrzuje. Obával jsem se, že ty střety zájmů tam nastanou. Samozřejmě zájem majitele je nějakým způsobem komerčně to vlastnictví využívat. A zase v zájmu ochrany přírody, potažmo národního parku je chránit tu přírodu a pokud možno, dopustit tam jen co nejmenší aktivity.

Autor1:
František Stíbal si za svou kritiku poškozování přírody vysloužil od svých občanů odvolání z funkce místostarosty. Boj za šumavskou přírodu je prý jen jeho boj. Obyčejného návštěvníka Šumavy však napadá, zda tuhle jednoznačnou devastaci správa parku posoudí alespoň tak přísně, jako v mnohem spornějším případě bikeparku.

Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Hlavní zprávy

Vláda schválila protikrizová opatření MZe kvůli koronaviru za šest mld. Kč

Vláda schválila protikrizová opatření MZe kvůli koronaviru za šest mld. Kč

Lesnictví

Více než miliardu korun pro vlastníky lesů, zvýšení rozpočtu Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF) o miliardu a 3,3 miliardy na doplňkové platby...

MZe: Další peníze pro vlastníky lesů bude muset odsouhlasit vláda

MZe: Další peníze pro vlastníky lesů bude muset odsouhlasit vláda

Lesnictví

Další 1,3 miliardy korun na kompenzace poklesu cen dříví budou k dispozici, až je schválí vláda. 23. 3. to v reakci na požadavek Sdružení vlastníků...

V čele Ministerstva zemědělství a rozvoje venkova na Slovensku bude poprvé lesník

V čele Ministerstva zemědělství a rozvoje venkova na Slovensku bude poprvé lesník

Lesnictví

V sobotu 21. března prezidentka Slovenské republiky Zuzana Čaputová jmenuje novou Vládu Slovenské republiky. Ministrem zemědělství a rozvoje venkova se stane poprvé lesník, Ing. Ján...

Koronavirus ohrožuje boj s kůrovcem v nestátních lesích

Koronavirus ohrožuje boj s kůrovcem v nestátních lesích

Lesnictví

Pro zajištění účinného boje lesníků s kůrovcem a zachování lesů pro další generace podle SVOL nelze přestat těžit, přibližovat a asanovat kůrovcem napadené dříví. Při...

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR

Naše další weby