Přihlásit

V dubnu probíhají práce ve většině lesů (Pelhřimovský deník)

Jiří Šilha Pelhřimovsko/ V lesním semenářství končí sběr šišek borovice, pokračuje sběr šišek modřínu. Uskladněné šišky jehličnanů před jejich odesláním k luštění jsou provzdušňovány. Koncem měsíce se sbírají osiky. Podle odkvětu se dá odhadnout úroda semen jilmu, olše a modřínu. Sběrači očistí a konzervují trhačské nářadí.

 Ve školkařství je dokončováno vyzvedávání sazenic, příprava půdy pro setí, školkování a výsadba řízků topolů a vrb. Provádí se výsev semen - před výsevem jsou semena mořena fungicidem a pro zvýšení klíčivosti jsou používány stimulátory. Záhony s vysetým semenem jsou zakryty. Vysévá se rovněž svazenka a hořčice na zelené hnojení.

Probíhá školkování semenáčků, aby byla využita zimní vláha. Pokračuje zalesňování, i zde je podchycení zimní vláhy důležité pro snížení ztrát stromků, které může být při opožděné výsadbě až 100%. Nejpozději začátkem měsíce končí výsadba topolu.

 V ochraně lesa začíná odkorňování borových lapáků, do kterých nalétly lýkohuby. Ve vyšších polohách je dokončováno kácení lapáků první série na lýkožrouta smrkového. Dokončuje se rovněž asanace nastojato napadených stromů. Těch neustále přibývá, díky nezájmu některých majitelů lesů. Začíná kontrola náletu lýkožrouta smrkového na lapácích a vyhledávání nastojato nalétlých stromů.

V příznivých podmínkách je možné hubit kůrovce při úživném žíru na vršcích a pařezech. V oblastech přemnožení dřevokaza čárkovaného je ošetřována nalétlá kulatina účinnými chemickými prostředky. Na výsadbách dubu je nutno kontrolovat výskyt obaleče dubového. Dále je nutno kontrolovat výskyt pilatky horské, ploskohřbetky, mnišky velkohlavé a chroustů. Zvláště nebezpečný škůdce na čerstvých výsadbách je klikoroh borový. Při suchém průběhu počasí je nutno věnovat pozornost protipožární ochraně, a to do doby, kdy ještě neproroste nová tráva.

 Ve výrobě dřeva se pokračuje v těžbě, přibližování a odvozu listnáčů, listnaté výřezy je nutno chránit před praskáním čel. V tomto měsíci končí termín pro dodávku smrkové kulatiny v kůře ze zimní těžby. Jehličnaté tyče a sortimenty listnatého dříví musí být v kalamitních kůrovcových oblastech do konce měsíce vyvezeny z lesa nebo asanovány.

Co dalšího se děje v honitbách?

V první polovině dubna:

- 1.4. Den ptactva - 1.4. začíná nový myslivecký rok - přilétá čáp bílý, kukačka obecná - kvete blatouch - muflonky rodí (kladou) mláďata

 - probíhá tok jeřábka, tetřívka a tetřeva
 - hnízdí straka, sojka, lyska černá, lžičák pestrý, čírka modrá a obecná, sluka lesní
 - v lesích probíhá výsadba nových stromků a likvidace stromů po větrné kalamitě
 - probíhá setí máku, obilnin, cukrovky, luskovin
 - zemědělci přihnojují ozimé plodiny dusíkatými hnojivy, na polích s řepkou kontrolují výskyt chorob a škůdců a aplikují insekticidy proti stonkovým krytonoscům a blýskáčkům- na polích zemědělci provádí ochranu proti plevelům, probíhá setí obilovin s podsevem jetelovin a trav, - v lesích se kladou druhé vlny lapáků proti kůrovcům, pravidelně se kontroluje nálet kůrovců.
Vdruhé polovině dubna: - kvetou břízy, prvosenky, javory a habr
 - nejmladší jeleni vytloukají paroží
 - hnízdí bažant obecný, kopřivka obecná, jestřáb, káně lesní a holub hřivnáč
 - středně staří srnci vytloukají paroží - probíhá kaňkování tchořů - daňci shazují paroží - přilétají rorýsové - probíhá setí kukuřice, slunečnice a výsadba zeleniny
 - všechna pole se postupně začínají zelenat
 - ve vyšších polohách se sází brambory (v nížinách se pole s rannými bramborami příkrývá netkanou textílií).Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Hlavní zprávy

Jak bojovat s kůrovcem v zimě - nové video na NEKRMBROUKA.cz

Jak bojovat s kůrovcem v zimě - nové video na NEKRMBROUKA.cz

Lesnictví

Jako poznat kůrovcem napadený strom v zimním období, jak odlišit sterilní kůrovcové souše a aktivní kůrovcové stromy nebo kolik jedinců lýkožrouta smrkového se může nacházet...

ALSOL letos předpokládají kvůli kalamitě těžbu ve výši  900 000 kubíků

ALSOL letos předpokládají kvůli kalamitě těžbu ve výši 900 000 kubíků

Lesnictví

Rekordních 900 000 metrů krychlových dřeva letos kvůli kůrovcové kalamitě a suchu plánují vytěžit Arcibiskupské lesy a statky Olomouc (ALSOL), které hospodaří v Olomouckém a...

Novoroční anketa Lesnické práce: kalamita přerostla v celorepublikový problém

Novoroční anketa Lesnické práce: kalamita přerostla v celorepublikový problém

Lesnictví

V roce 2019 se naplno ukázaly limity dosavadního samofinancování péče o lesní ekosystémy, nepřipravenost lesního hospodářství a České republiky na celoplošné katastrofy, ale také obrovská...

Lesy ČR zveřejnily Strategii rozvoje 2019-2024, z jednání vlády byla stažena

Lesy ČR zveřejnily Strategii rozvoje 2019-2024, z jednání vlády byla stažena

Lesnictví

Strategii rozvoje Lesů České republiky od 1. září 2019 do 31. prosince 2024 zveřejnil 6. 1. státní podnik na svých webových stránkách. Dokument stanovuje základní...

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR

Naše další weby