Přihlásit

Kalendář ochrany lesa - březen

Obecně

 • intenzivně se pokračuje s přípravou na novou sezónu – zajištění potřebných POR, feromonových lapačů, aplikační techniky, ochranných pomůcek apod.
 • pracovníci nakládající s POR se účastní kurzů za účelem získání potřebného osvědčení (I. nebo II. stupně)

Podkorní, dřevokazný a kortikolní hmyz

 • odstraňuje se materiál atraktivní pro podkorní a dřevokazný hmyz, dokončuje se odstraňování nově vzniklých vývratů a zlomů, nejsou-li plánovány pro využití jako lapáky
 • průběžně se vyhledávají a odstraňují kůrovcové stromy („vyhláškový“ termín v nižších polohách - konec března) a rovněž stromy silně poškozené houbovými patogeny
 • ve smrkových porostech se dle potřeby připravují lapáky 1. série na lýkožrouta smrkového a l. lesklého
 • v borových porostech se kontrolují borové lapáky na lýkohuba sosnového
 • dle potřeby se mohou připravovat lapáky i na další druhy kůrovců (lýkožrout modřínový, l. vrcholkový, lýkohub menší a další)
 • začíná se s kontrolou feromonových lapačů určených k odchytu dřevokaza čárkovaného, sleduje se jeho výskyt na neodvezeném dříví nebo nezpracovaných polomech

Listožravý hmyz

 • v ohrožených smrkových porostech se kopou půdní sondy pro kontrolu ploskohřbetek
 • v dubových porostech se dle potřeby začíná s odběrem vzorníkových větví pro zjištění početního stavu jarních defoliátorů (zejména obalečů a píďalek), popř. se upřesňuje kontrola bekyně velkohlavé pomocí vaječných snůšek („hubek“)

Zvěř a hlodavci

 • začíná se s vyhodnocováním škod způsobených zvěří
 • pokračuje se s ochranou proti drobným hlodavcům
 • pokračuje se v provádění průběžné kontroly stavu oplocení lesních školek
 • může se zahájit stavba oplocenek na pasekách, kde bude probíhat výsadba
 • za vhodných klimatických podmínek se může začít s aplikací repelentů proti loupání a letnímu okusu zvěří, využívají se i různé metody individuální ochrany

Houbové choroby

 • průběžně se provádí ošetření kmenů stromů po mechanickém poškození při zimních těžbách a ohryzem zvěří
 • při vyzvedávání borovice ve školkách se provádí vytřídění sazenic napadených sypavkou borovou; napadené se likvidují (pálí)
 • začíná se s přípravou substrátů ve školkách (dezinfekce, dezinsekce)
 • dle potřeby se moří osivo

Plevele a buřeň

 • dle potřeby se může zahájit aplikace předseťových a preemergentních herbicidů
 • aplikují se herbicidy pro hubení ostružiníku
 • provádí se příprava půdy pro výsevy a školkování (mechanicky, chemicky)
 • dokončuje se chemická probírka pomocí hypo-sekerky, zásahy je potřeba ukončit cca 14 dní před rašením dřevin

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR Projekt LARIXUTOR

Naše další weby