Přihlásit

Jirsa: Kůrovec nesmí ničit lesy na Šumavě (MF Dnes)

TOMÁŠ JIRSA 1. Jsem proti, aby byl spor o Šumavu prezentován jako spor mezi tzv. zastánci a odpůrci národního parku.
Je to spor mezi námi, kteří usilujeme o ochranu a záchranu těch přírodních a kulturních hodnot Šumavy, k jejichž ochraně byl park založen, na jedné straně, a těmi, kteří tyto nesmírné hodnoty, zejména lesy a původní přírodu, chtějí ponechat na pospas kůrovci, který působí jejich nenávratný zánik na straně druhé. Je to spor nás, kteří se právem obáváme toho, že současná „péče” správy parku a ministerstva životního prostředí nazývaná „bezzásahovost” či „divočina”, povede ke ztrátě důležitých a nezastupitelných ekologických funkcí šumavské krajiny, jako je schopnost zadržovat vodu či zachování místního klimatu. Je to spor nás, kteří usilujeme o to, aby na Šumavě našel domov nejen rys či tetřev, ale i člověk a aby se Šumava otevřela šetrnému užívání a rekreaci s těmi, kteří Šumavu před člověkem stále více uzavírají a nejraději by místo „železné” opony zatáhli na Šumavě oponu „zelenou”. Je to spor nás, kteří požadujeme, aby se péče o NPŠ řídila ustanoveními zřizovacího dokumentu, nařízením vlády č.163/91 a zák.
č.114/92, a těch, kteří platnému právnímu řádu nadřazují extremistickou zelenou ideologii a politiku. Současná praxe „péče” o Národní park Šumava (NPŠ) nerespektuje kromě uvedených norem ani platný a závazný Plán péče či platnou zonaci parku.

2. Jsem proti tomu, aby o rozšiřování bezzásahových zón rozhodovala úzká skupina ekologů bez souhlasu obcí a bez konsensu obou krajů.

Upozorňuji, že ponechání rozsáhlých území Šumavy napospas kůrovcové kalamitě vyvolává nutnost obrovských těžeb v tzv. pufračních či druhých zónách, kde se proti kůrovci zasahuje. Loňskou těžbou ve výši 120 000 m3 a letošním odhadem kůrovcových stromů ohlášených vedením NPŠ v objemu 240 000 m3 se tak národní park paradoxně sám stává významným regionálním obchodníkem se dřevem.

3. Jsem proti demagogii, kterou je obhajována „bezzásahovost” na Šumavě.

Zastánci bezzásahovosti neustále zdůrazňují, že lesy národního parku nejsou hospodářské lesy, a proto se v nich nesmí zasahovat proti kůrovci. To, že šumavské lesy byly jako hospodářské lesy vysázeny a po staletí pěstovány, zamlčují. Šumava prostě již žádnou přirozenou „divočinou” není a nechat ve smrkových monokulturách působit kůrovce je zločin. Ostatně, kdyby se po staletí nezasahovalo proti kůrovci v okolí Boubínského pralesa, žádný prales bychom dnes neměli. Za nestydatost považuji, že vedení Národního parku Šumava, resp. předseda vědecké sekce a některé nevládní organizace, opakovaně matou veřejnost, když naznačují, že kůrovec na českou stranu Šumavy přelétává z rakouských lesů patřících klášteru Schlägl.

4. Jsem proti bagatelizování kůrovcové kalamity vedením NPŠ.

Nejcennější pralesní zbytky, jako je (byl) Trojmezenský či Černohorský prales, přečkaly staletí a nejrůznější správce, nepřečkaly však „péči” Správy Národního parku Šumava v posledních letech.
Rozpad těchto pralesů díky nezasahování proti kůrovci je nevratným jevem, který je současně porušením jednoho ze základních cílů ochrany přírody, ke kterým byl NPŠ založen. Kůrovcovou kalamitou dochází k mimořádným ekologickým škodám, které se za poslední roky výrazně zvyšují.
Znalecké posudky, které si zadala vypracovat Policie ČR, mluví o škodách v desítkách miliard korun. Skutečnost, že správa parku nechala na pospas kůrovci, tedy uschnout, lesy na Pramenech Vltavy se stromy starými více než čtyři sta let, považuji téměř za národní tragédii.

5. Jsem proti tomu, že správa NPŠ pod záminkou ochrany tetřeva či neexistující perlorodky omezuje rozvojové a turistické projekty obcí.

Ať jde již o patnáct let slibované otevření historické cesty na Modrý sloup Luzenským údolím (Modrava), omezení splouvání Vltavy, rozšiřování území se zákazem vstupu a nebo na vlastní nebezpečí (Stožec), bránění výstavby lanovky na Hraničník (Nová Pec) či rekonstrukci kasáren Zadní Zvonková (Horní Planá). Ubývá práce a obyvatelé Šumavu opouštějí. Téměř jediná perspektivní profese na Šumavě je být strážcem. Takovou Šumavu chceme?


Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Hlavní zprávy

Jako vlastníci lesů musíme usilovat o výrazně důstojnější postavení

Jako vlastníci lesů musíme usilovat o výrazně důstojnější postavení

Lesnictví

Na XXI. konferenci Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR 7. září 2021 byl novým předsedou zvolen Jiří Svoboda, ředitel Lesního družstva obcí Přibyslav...

Aktualizace mapové aplikace „Kůrovcová mapa“ z dat července 2021

Aktualizace mapové aplikace „Kůrovcová mapa“ z dat července 2021

Lesnictví

Na webovém portále www.KUROVCOVAMAPA.cz byly na základě rozdílové analýzy satelitních dat mezi zářím 2020 a červencem 2021 vyhodnoceny území těžeb a souší v převážně jehličnatých porostech...

VIDEOREPORTÁŽ: Den za obnovu lesa

VIDEOREPORTÁŽ: Den za obnovu lesa

Lesnictví

V sobotu 16. října měli zájemci z řad veřejnosti možnost se na 13 místech České republiky zapojit do největší celostátní zalesňovací akce. Druhý ročník Dne...

Majitelé lesů si řekli o 11,5 mld. Kč na kompenzace za kůrovce, stát jim vyplatí třetinu

Majitelé lesů si řekli o 11,5 mld. Kč na kompenzace za kůrovce…

Lesnictví

Reakce SVOL uvnitř článku. Žádostí o kůrovcový příspěvek za rok 2020 přišlo od vlastníků lesů celkem 12 522, což ve srovnání s loňskem představuje nárůst...

Populární zprávy

Přemnožená zvěř zničí šestinu obnovovaných stromků

Přemnožená zvěř zničí šestinu obnovovaných stromků

Lesnictví

Zobrazeno:3074

Anketa uvnitř článku. Zvěř v ČR zničí v průměru šestinu stromů už při obnově lesa. Ztráta přírůstu o zhruba čtvrtinu je u dvou třetin druhů...

Mrtvé dřevo ročně uvolní uhlík ve výši globálních emisí z fosilních paliv

Mrtvé dřevo ročně uvolní uhlík ve výši globálních emisí z fosilních paliv

Lesnictví

Zobrazeno:2897

Mrtvé dřevo v různé fázi rozkladu ročně uvolní množství uhlíku odpovídající celosvětovým emisím z fosilních paliv. Vyplývá to z výzkumu mezinárodního týmu s českou účastí...

SVOL: Nestátní vlastníci lesů stále čekají na kompenzace za škody způsobené kůrovcovou kalamitou v loňském roce

SVOL: Nestátní vlastníci lesů stále čekají na kompenzace za škody způsobené kůrovcovou…

Lesnictví

Zobrazeno:2706

Majitelé českých lesů stále čekají na informaci, jaký objem finančních prostředků uvolní vláda na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity za loňský rok. Podle Sdružení vlastníků obecních a...

Plánování mysliveckého hospodaření se měnit nebude, schválila Sněmovna

Plánování mysliveckého hospodaření se měnit nebude, schválila Sněmovna

Lesnictví

Zobrazeno:2687

Nynější postup plánování mysliveckého hospodaření se na podzim měnit nebude. V předloze o invazivních druzích rostlin a živočichů to 14. 9. schválila Sněmovna, která přijala...

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR Projekt LARIXUTOR

Naše další weby