Přihlásit

Martan: I manuální práce šlechtí člověka (TZ Komunity pro duchovní rozvoj)

Vyslat studenty středních a vysokých škol na práci v lese a zemědělství není snaha o totální nasazení, ale o vlasteneckou a ekologickou výchovu. Jde o jednu z veřejných otázek, kterou přináší období po koronavirové krizi a období čekání na krizi novou.

Jankovský, děkan Lesnické a dřevařské fakulty MU Brno: " Pracovní povinnost v délce jednoho měsíce pro žáky a studenty všech typů škol na práce v lesnictví a v zemědělství jsou bláboly a hrubě nezodpovědný experiment." Děkan také odmítl výzvu Ministerstva zemědělství, aby studenti oborových vysokých škol v době koronavirového uzavření škol šli pracovat do lesa a polí. Pro děkana jde o otrockou práci a "je nemyslitelné, že by studenti bez potřebného profesního osvědčení pracovali při těžebních pracích." K tomu lze dodat, že tato práce je z hlediska živnostenského zákona považována za živnost volnou, tj. nevázanou na získání kvalifikace. Proto není důvod, aby si student lesnické fakulty nezkusil manuálně pracovat v těžbě dřeva.
Nejúčinnějším způsobem, jak asanovat kůrovcem napadené stromy - je oloupání kůry. Jde o práci nekvalifikovanou a bez potřeby získání dovedností, kterou mohou dělat všichni od 18-ti let věku.

Hanák, prezident Svazu průmyslu: "Sklizeň jahod není důstojnou prací pro českého člověka". Našli by se ještě další obdobní autoři a veřejní činitelé, kteří jsou produktem krize vědomí současného "enviro-panevropského člověka". Důsledkem toho je školský zákon, který dovoluje nutit člověka do získání intelektuálních vědomostí, ale nedovoluje studujícího nutit k získávání zkušeností s manuální prací. A tak narostla nová generace mladých lidí, kteří mají vysoké vědomosti o ekologii, chtějí divočinu, odmítají chemii a plastové obaly a je chtějí nahrazovat papírovými (jako produkt hospodaření v lesích).

Školství zdeformovalo mládež tak, že se velký podíl z ní cítí více Evropany než-li Čechy; nevnímají krajinu jako živitelku, opovrhují hospodářem a nadřazují hodnotu bezzásahových lesů nad trvale udržitelné hospodaření v nich. Výsledkem dlouhodobého působení škol jsou změny ve vývoji vědomí dětí a mládeže směrem: ano - ochraně přírody a samovolným procesům a dosažení bezuhlíkové společnosti co nejdříve. Přitom rychlá obnova lesů je významný způsob pro ukládání uhlíku ve dřevě. Pracovní výchova pro tvorbu ekologického uvědomění je založena na získávání zkušeností s manuální prací v lese a na poli. Jen prací se zemí si lze uvědomit tu pravou sounáležitost se Zemí a životním prostředím.

Důsledky koronavirové krize jako příležitost k národní solidaritě
Jen v lesnictví bude na podzim scházet cca 20 000 sezónních pracovníků a v zemědělství ještě více. V ČR ani na podzim nebudou zahraniční dělníci na práci v lese a v zemědělství. Hrozí, že vykácené lesy nebudou obnoveny a zemědělské plodiny zůstanou na polích nesklizeny. Přibýváním neobnovených lesů se prohloubí sucho a nedostatek vody; z nedostatku manuálních pracovníků budou potraviny, zvláště ovoce a zelenina, za sociálně neúnosné ceny. Již se tak stalo: třešně zůstaly na stromech a jahody na polích, ceny zeleniny a ovoce vzrostly i o 100 %.

Pracovní povinnost pro mladé lidi není žádný totalitní prvek
Státní školy jsou 100 % financovány státem a daňovými poplatníky, soukromé školy o něco méně. Pracovat v tomto pohledu je věc veřejná a ne věc akademických svobod. V současné době má význam vlastenecký: jde o záchranu a obnovu lesů, jejichž veřejné užitky využívají všichni; jde o zajištění potravinové soběstačnosti ČR. Manuální práce mládeže v době ohrožení českého národa bude vychovávat k vlastenectví více, než dnes činí školy. Přes 180 neziskových organizací, které finančně podporuje Ministerstvo životního prostředí (MŽP) provádí ve školách ekologické programy. Výsledky jejich ekologického působení jsou anti-lesnické a anti-smrkové. Po působení "politických neziskovek" již všichni žáci a studenti ví, že kůrovec je přítel lesa, který pomáhá přeměňovat smrkové lesy na listnaté; lesnictví a hospodaření je negativní, ochrana přírody a národní parky jsou pozitivní.

Investor do ekologické výchovy je MŽP, které nabízí jako řešení k zastavení kalamity sucha a kůrovce zejména rady o obnově lesů a vznikání smíšených lesů. Tedy něco, co bude významné pro výskyt kůrovce za 50 a více let. Všichni by chtěli smíšené a strukturované lesy. Založení a dosažení takového ideálu je však několikanásobně pracnější, než opovrhovaný smrkový les. K tomu jsou potřeba zejména lidi na práci, kterou nikdo nechce dělat a Ukrajinci nebudou ani na podzim.

Petr Martan
poradce v lesnictví a životním prostředí
Tiskovou zprávu vydala Komunita pro duchovní rozvoj, o.p.s., 6. 7. 2020

 

Komentáře   

+7 # najše 2020-07-08 15:28
Lesu zdar, u děkana Libora Jankovského mám sice jedničku z Fytopatologie, ale jeho názory mě neuspokojovaly už tehdy. To se mi někdy v roce 2010 chlubil tím, že je asi jediný z brněnské lesárny, který chodí s MVDr. Jaromírem Bláhou na pivo a že se za to nestydí. Že prý souhlasí s ponecháváním doupných stromů v lese. Tak jsem na něj tehdy hleděl a nechápal proti komu se takto musí vymezovat, protože většina lesníků, se kterými se znám já, miluje zvířata jako taková a s ponecháváním doupných stromů nemají absolutně žádné problémy. Rétorika některých lidí je štvavá a nakažlivě štvavá; jednoduše asi hledají třídní nepřítele - nějaké rudé technokratické hordy :-). Je to asi taková bezbřehá akademičnost, na jejímž konci není nic víc, než soustavné bádání pro bádání. Takovým typům bezzásahovost vyhovuje a studium samotné považuji za smysl života, jde to pěkně dohromady.
Když není vojna, nebo civilní služba (to byl můj případ), proč by nemohla být povinná práce v lese či na poli? Pelíšek poučí studenty, jak sázet jedli kořeny dolů :-), já zase poučím, že i smrk je pěkná přípravná dřevina a jeho intercepce je těžko nahraditelná. To je ale mimo soutěž :-)

Povážlivý je názor děkana lesnické fakulty v celkově hodně špatné situaci, že studenti nemají sázet les, ale především studovat!

Lesu zdar, b.l.b.c.ů.m zmar,
Klewar
-13 # Vladimír Pelíšek 2020-07-08 16:30
Vy radši už nikoho nepoučujte, Kleware, to by taky mohlo skončit měsíční krajinou, z níž vše zpeněžitelné bylo předtím odvezeno do vaší oblíbené Číny.
Co máte proti doupným stromům? Vadí Vám těch o pár korun míň, které při těžbě neshrábnete do kapsy, když občas nějaký v lese ponecháte? Nebo máte panickou hrůzu z toho, že by se mohlo ukázat, že v ČR dokážou růst lesy i bez lesníka, a kolikrát navíc mnohem lépe?
Jinak - práce v lese pro studenty ano, ale PLACENÁ. Zajímavé je, že nikdo z vašeho bezwebového spolku se o mzdě pro brigádníky nezmiňuje. Buďto asi nemáte děti a nechápete, že pokud bude ta práce zadarmo, budou tomu odpovídat i její "výsledky", nebo jste prostě skutečně taková parta asociálních Marťanů, kteří vůbec nechápou, která bije...Osobně se kloním k oběma možnostem.
Až shlédnete V SOUČTU tolik jedlí, kolik jsem já vysázel, dejte vědět. Pravděpodobně to bude ve stejné době, kdy Váš evidentně nevybitý testosteron ustoupí aspoň zčásti mezitím se objevivším zkušenostem.
+8 # najše 2020-07-09 17:08
vzpomínám si, jak jsi tady nedávno, pane Pelíšku psal, že jedle, které jsi vysázel, jsou už dospělé. Krásný překlep :-).

Náš spolek www.hnutizivot.cz je jedna z mála skutečně neziskových organizací, kde si každý platí všechno ze svého. Proto se k nám lidé nehrnou :-), což je vlastně dobře, protože jsme užiteční, vtipní a odborně vzdělaní a prospěcháře mezi sebe nechceme.

Špatná cesta je, když nějaký bohatě dotačně saturovaný ekolog-vyděrač, přivazuje se za státní peníze ke stromu, protože je napadaný kůrovcem a někdo ho chce pokácet, aby zabránil jeho rozmnožení. Tvrdí o sobě, že je ekologický aktivista a ve skutečnosti je státem placený ekologický vyděrač. Seberte Duhákům 15 mega, které ročně vysají z rozpočtu a rozplynou se jako dým.
-10 # Vladimír Pelíšek 2020-07-09 20:19
Preklep, říkáte? První jedli jsem vysadil v roce 1984, potom následovalo několik ročně (byl jsem dítě školou povinne). V polovině 90. let to byly desítky jedli ročně, od začátku minule dekády pravidelně několik set ročně. V posledních letech jsou to už opět desítky ročně, protože především se starám o nálety - to je několik tisíc jedli “ročně”. Pokud jde o plodnost, tak napr. z jedli, které jsem vysoké několik dm vysazel před cca 20 lety, už plodí cca 75%. Vy asi budete trochu “nebystry” - nebo mate upito?
Vaše zmínka o jakýchsi aktivistech privazujicich se kdesi kdysi ke stromům a kamsi prý placených me míjí - ani jsem je neplatil, ani nevychvaloval, ani k nim nepatřil, ani svačiny jim nechystal.
A pokud jde o ty “brigády” - jinak než násilím z nich masovou záležitost neuděláte, pokud budou zdarma. Jak jsem řekl, čiší z Vás, ze ještě nemáte děti, nebo mate, ale příliš malé. Od 50.let minulého století v této zemi žádné brigády zdarma NEPROBIHALY - ze Vy kujone chcete navázat zrovna na toto období? Zkratka a dobre: zase manipulujete a snažíte se někoho podojit, zase plno velkohubych výzev, jak má veřejnost pomáhat, jak má zachraňovat lesy, a na konci má být par tisíc vyhladovelych studentů pracující za jakési nevalné jidlo (nebo i to by si měli vzít s sebou) na způsob věznů v koncentračním táboře, hrbicich si zada nad nekonečnými pasekami smrcku, jinak neudatelnych a tudíž hrozicich “finanční ztrátou”. Nebo to má být “přípravná dřevina”? Už mate plán, jak ji budete za těch x let z těch lokalit likvidovat, až splní svůj účel, ve prospěch listnáčů? Asi nemáte, ze? A ani mít nebudete, je to totiž jeden velký podvod, ušetřeni vašich prachu a záchrana vašich zisku na úkor studentů, kteří od budování socialismu nebyli takto zneužití. A kteří z nich neuvidí nic, protože kořist je už předem rozdělena. Takový test inteligence téměř, řekl bych. A veřejnost není hloupá, což me těší - jak jste si všiml, moc se návrhy vašeho spolku jaksi nechytaji. Čímpak to asi bude?
+7 # najše 2020-07-10 12:26
Reaguješ zcela podle očekávání :-) a posilňovat se na Tebe alkoholem nemusím - takové jelimánky vyřizuji v klidu a alkoholem šetřím na setkání s přáteli - to Ty nejsi a zřejmě hezky dlouho nebudeš :-).¨
Nikdo neříká (možná Ti hučí v hlavě), že mají studenti sázet zcela zadarmo, ale představovat si, že budou dostávat legitimní mzdu je pitomost - nemají to dělat hlavně pro peníze, ale také, aby se naučili mít vztah k lesu. Stejným způsobem jsme sázeli na střední škole, nebo na učňáku i my, a nikomu to ke škodě nebylo.

A teď k tomu nejzajímavějšímu :-) : juvenilní pohlavní zralost je skutečnou dospělostí pouze proto, že to tak chceš vidět - je to otázka názoru. Promiň, ale to, že jsi ronil semínko ve 14 letech také neznamenalo, že jsi dospělý - možná pohlavně zralý, ale i o tom pochybuji. Domnívám se, že Tvoje glorifikace časné dospělosti stromů - jedlí - už ve 36 letech, není objektivní. Vzhledem k celkové délce života jedle (např. 500 let) a vzhledem ke kulminaci výškového přírůstu (80 let) a kulminaci tloušťkového přírůstu (110 let) je podle mého názoru objektivnější za dospělost považovat u jedle až věk cca 90 - 100 let.
To vůbec nevylučuje možnost rané pohlavní zralosti, která ale není jediným znakem dospělosti, jak si asi myslíš, když nemáš upito :-).

Lesu zdar, b.l.b.c.ů.m zmar
Martin Klewar
-13 # Vladimír Pelíšek 2020-07-10 19:20
Kleware, vis, co já udělám? Já te nahlásim administratorovi a požádám ho, aby te zabanoval. Protože zmínky typu “ronil jsi semínko ve 14 letech” jsou prokazatelně v rozporu s kodexem diskutujiciho na tomto webu, který je zde uveden, jsou nízké, podle, na ničem kromě tvé lidské malosti se nezakladajici, nijak na lesnický web nepatřici.
Klidně at zabanuji i me, ale už mi s primitivy tvé “úrovně” vážně dochází trpělivost!
A k jedli se laskavě nevyjadřuj, nic o ni nevíš a ani vědět nemůžeš, protože tam, kde jsi, to vyspělé lesnictví, které nám závidí cely svět, téměř všechny jedle zlikvidovalo.
Největší tragédie je, když nějaký hlupák, který se muže chlubit pouze příslušným titulem, k němuž se nějakým záhadným způsobem dopracoval, neustále poučuje druhé o věcech, o kterých neví NIC. A to jsi přesně ty, Kleware.
+10 # najše 2020-07-11 16:53
V pohodě, klidně zabanuj sám sebe, po těch častých nadávkách na minulé generace, které v lese zprznily co mohly a dalších nadávkách o smrkofilech a podobně se můžeš klidně sám vymazat - bude to takový Tvůj dodatečný projev katarze. Jinak jsi tady ve slušné společnosti, která fajnovky nemusí, takže co? Moje přirovnání dospělosti a pohlavní zralosti jako ilustrace dospělosti lesa myslím sedí.

Co se týče jedle, tak hodně lidí ví, že tady nebylo jen nějaké její lesnické plenění, ale také něco jako "chřadnutí jedle" z dosud ne zcela vysvětlených příčin, které způsobovaly její výrazné ubývání v 60-80.letech. To ale neznamená, že nezůstaly zachovány krásné jedlové porosty (např. polesí Prachatice nebo oblast Lišovska, Blatné, Černého lesa - Uhlíkova, Stachů/Kusova a jinde), kde jsou staleté exempláře, skupiny stromů a také vícehektarové porosty přes sto let, kde jedle prosperuje, kam jí chodíme buď jen obdivovat, nebo sbírat semeno, semenáčky, ozdobnou klest apod.

Prostě, Tvoje štvavé názory o pitomých lesnících, které je potřeba vyměnit za jiné a lepší lidi jsou z kategorie šílených, které je potřeba krotit.

Ke smrku mám jednu malou poznámku, že ho ani nemusíme nikam sázet a bude ho i nadále podstatně víc,než kolik vykazují seznamy přirozených skladem Dr. Neuhauslové, nebo pánů Chytrého, Plívy, Průši nebo Košuliče. Smrk je ekologicky plastický a hlavně zvěř ho neeliminuje tolik, jako ostatní dřeviny, proto ho bude i nadále, v důsledku přirozeného zmlazení, všude hodně a hodně, zřejmě Tobě k velkém vzteku. Mne to problém nedělá, nemusím ho mít všude, ale mám ho rád. Třeba pro trámy, nebo stoly a skříně, které z něj můžu vyrobit :-) :-) :-); rovněž tak pro intercepci, kterou má ze všech jehličnanů u nás rostoucí nejlepší. A že ho někdo bude zakazovat jako klimaticky nebezpečnou dřevinu? Takové chytráky znám taky a spíš by měl někdo zakázat je, aby neoblbovali veřejnost domněle svatými pravdami o původní skladbě lesa bez člověka, když jsou často vedle, jak ta jedle.

Lesu zdar, b.l.b.c.ů.m zmar
Martin Klewar
-5 # Vladimír Pelíšek 2020-07-11 20:01
K jednotlivým bodům:
1) CHŘADNUTÍ JEDLE. Týkalo se pouze okrajových proveniencí, především sudetských a západokarpatských, například rumunské nebo dinárské se prakticky nedotklo, což je i důvodem, proč. např. Bavoři dnes chtějí zavádět rumunskou jedli. Nejpravděpodobnějším důvodem je kombinace kontinentality klimatu a oxidů síry. Každopádně z větší části začalo odeznívat už před 20 lety a dnes patří (snad kromě jmelí) minulosti. Jedlové porosty z tvé oblasti ti neberu - ale kolik tam máte jedle? 2%% 3%? Co budete s tou jedlí dál dělat? Přeměníte ji na smrkoplantáž, jak se to dosud dělá v ČR s jedlí standardně?
2) KOLIK SMRKU POTENCIÁLNĚ ZŮSTANE V ČR. Pokud se přestane vysazovat (což z velké části přestane, otázkou pouze je, jak dlouho to bude trvat), odhaduju jeho "rovnovážné" zastoupení v lesích ČR okolo 10%. Jak správně poznamenal p. Rensa, pokud jde o přirozenou obnovu smrku, nemá proti buku, jedli, téměř šanci, takže jak si všimnul p. Košulič, staří dva buky nebo jedle v hektaru smrku, aby ho v náletech převálcovaly. V další generaci takto vzniklého porostu už bude na zemi tolik bukového listí, že smrk téměř nevyklíčí. Takže dojde k tomu, co tu bylo před velkou středověkou kolonizací: smrk se udrží jen tam, kde bude konkurenční tlak jiných dřevin silně zeslabený. Tmavé podmáčené rokle, silně oglejená, kyselá stanoviště, okraje rašelinišť. Spousta stanovišť, na kterých byl ve 20. století smrk označený jako původní, jsou ve skutečnosti sekundární - sukcese na člověkem opuštěné zemědělské nebo těžební pozemky. Jakmile se ve stohektarové smrkoplantáži ve střední poloze mimo výše uvedené extremity objeví několik buků nebo jedlí, je jen otázkou času (desítky až cca 200 let), než smrk z místa vytlačí). Např. v moravských Karpatech na většině středních poloh smrk ani prakticky nezmlazuje.
3) SMRK A KLIMA. Červen 2020 byl nejvlhčí červen za posledních 60 let, silně deštivý, přesto patřil k pětině nejteplejších za posledních 250 let (zdroj ČHMÚ) a postup kůrovcové kalamity v ČR jen nepatrně zpomalil (zdroj SVOL, oba zdroje z tohoto týdne). Během života smrku stačí JAKÉKOLIV období, kdy mu proschne jeho mělký kořenový systém, a končí, ať už "s pomocí" václavky, nebo kůrovce. Otázkou pouze je, jestli to na daném místě bude trvat několik let, měsíců či třeba let 15-20. Smrk obecný není a nikdy nebude dřevina adaptovaná na sucho trvající déle než několik týdnů, o tom nejlépe svědčí všeobecně známý zdroj jeho přirozeného rozšíření.
4) SMRK A INTERCEPCE. Marginalita. Vliv má pouze za zimních anticyklón, zatímco k rojení kůrovců v té době, jak známo, nedochází, přičemž k odpaření zimní vlhkosti stačí jeden dva týdny teplého jarního počasí - ještě před prvním výletem brouka.

Smrk nikdo zakazovat pravděpodobně nebude, pouze už nebude dotována jeho sadba (jak už funguje), a vlastníci se od něho budou přirozeně v rostoucí míře odvracet (i to už se děje). Ekologie neekologie, on je totiž zásadní rozdíl vymýtit les a zaplatit z něho byt pro dítě nebo nové auto, nebo nuceně vymýtit tentýž les a stěží pokrýt náklady na těžbu a nové zalesnění.
Nemáte žádnou možnost, jak toto zvrátit. Jedná se o přirozený ekosystematický návrat středoevropského lesa k jemu odpovídajícím podmínkám. A to žádné mínusování Pelíšků, pokračující prznění lesa tyrolským školkařským smrkem ani studenti nahnaní násilím na nucené práce nezmění - pouze to můžete oddálit.
0 # najše 2020-07-12 15:05
hm, tenhle elixír faktů, blbostí a třídní nenávisti si popíjej sám; za sebe soudím, že Ti hrabe :-) :-) :-)
-2 # Vladimír Pelíšek 2020-07-12 18:00
Tvůj příspěvek: množství argumentů: 0, množství invektiv: maximální možné, míra arogance: také maximální možná. Přesně takto vypadá tvůj podpis, Martine Kleware. Příhoď tam ještě další čtyři smajliky, vždyť když nejsou argumenty, aspoň to muže působit, ze jsi nad věci.
Člověk s úrovní si z tebe udělá obrázek sám, ty ostatní stejně nemá smysl přesvědčovat.
+4 # Vladimír Pelíšek 2020-07-12 22:11
Minusy bez nutnosti vyvrátit věci, s nimiž nesouhlasím. Dlouhé příspěvky plné informaci, na které jakási parta vyvolených pouze dává palec nahoru nebo dolu. Primitivove shazujici diskusi o jedli zminkami o masturbaci. Možnost hodnotit jeden a ten samy příspěvek třeba pětkrát. Administrátore, na co jste vytvořil Kodex, když nezasahnete proti jeho frapantnimu porušování? K čemu tady jste, proboha?
Užijte si to tady, pánové. Na tomto webu už se můj příspěvek nikdy neobjeví.
+4 # najše 2020-07-12 23:43
Děkuji Ti, Pelíšku, za tento projev soudnosti. Jelikož Tě znám už z doby starého Silvária a Tvého prvního odchodu z něj, nepochybuji o tom, že se zase vrátíš. Jsi vynikající rétor a ekvilibrista (to ostatně sám dobře víš), ale kdybys nepsal Ty politicky a lidsky odpudivé eposy a nepodporoval naší rádoby erudovanou ekologicko-vědeckou obec !! Každý dospělý les (i ten smrkový) si zaslouží ochranu, úctu a péči. Jelikož je a zůstane dřevo zároveň také obnovitelnou surovinou, je dobře, když les budou i nadále střežit lesníci a né třeba ekonomové (holina od pobřeží k pobřeží), nebo bezzásahoví ekologisté (všechno necháme být, ať to klidně shoří nebo sežerou brouci, nám je to jedno). Že je mezi lesníky spousta blbců je ovšem nasnadě a klidně můžu jmenovat (chcete ?? :-) :-) ), všichni ti mocipáni s očekáváním renty za stranickou loajalitu.

Lesu zdar, b.l.b.c.ů.m zmar,
Martin Klewar

Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Hlavní zprávy

Zdravotní stav lesů se v roce 2020 mírně zlepšil, z dřevin je na tom nejlépe buk

Zdravotní stav lesů se v roce 2020 mírně zlepšil, z dřevin je…

Lesnictví

Vegetační období v roce 2020 mělo v porovnání s předchozími léty výrazně příznivější průběh a posílilo celkovou vitalitu lesních porostů. Došlo k mírnému zlepšení zdravotní...

Přemnožená zvěř zničí šestinu obnovovaných stromků

Přemnožená zvěř zničí šestinu obnovovaných stromků

Lesnictví

Anketa uvnitř článku. Zvěř v ČR zničí v průměru šestinu stromů už při obnově lesa. Ztráta přírůstu o zhruba čtvrtinu je u dvou třetin druhů...

Ministerstvo zemědělství podpoří krajinu a zemědělce 1,2 miliardy korun, nejvíce poskytne na lesní cesty a výsadbu stromků na holinách

Ministerstvo zemědělství podpoří krajinu a zemědělce 1,2 miliardy korun, nejvíce poskytne na…

Lesnictví

Ministerstvo zemědělství připravilo 13. kolo Programu rozvoje venkova (PRV), které je zaměřené na zlepšení stavu lesů, vzdělávání a podporu zemědělců. Zájemci mohou ve 13. kole...

Jizerskohorské bučiny jsou naší první přírodní lokalitou světového dědictví UNESCO

Jizerskohorské bučiny jsou naší první přírodní lokalitou světového dědictví UNESCO

Lesnictví

Česká republika má od 28. 7. první přírodní lokalitu oceněnou jako skutečnou součást dědictví celého lidstva – všech dalších 15  míst světového dědictví v ČR...

Populární zprávy

Lesy ČR a VLS ČR si vymění rozsáhlé pozemky, chtějí tak zefektivnit hospodaření

Lesy ČR a VLS ČR si vymění rozsáhlé pozemky, chtějí tak zefektivnit…

Lesnictví

Zobrazeno:8107

Hlasujte v anketě. Státní podniky Lesy České republiky a Vojenské lesy a statky ČR na základě včerejšího souhlasu vlády ČR provedou vzájemnou úpravu majetkoprávních vztahů...

Zemřel jednatel Arcibiskupských lesů a statků Olomouc Ing. Petr Skočdopole

Zemřel jednatel Arcibiskupských lesů a statků Olomouc Ing. Petr Skočdopole

Lesnictví

Zobrazeno:5048

Dne 13. 6. 2021 náhle skonal Ing. Petr Skočdopole, jednatel společnosti Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Vážený kolega a uznávaný lesní odborník odešel ve...

Rojení kůrovců začalo, k dispozici je nová mapa teplot a další pomocníci

Rojení kůrovců začalo, k dispozici je nová mapa teplot a další pomocníci

Lesnictví

Zobrazeno:4400

Teplé dny v týdnu od 10. května spustily letošní jarní rojení lýkožrouta smrkového. Vzhledem k jeho obrovské populaci v lesích je kromě efektivních obranných opatření...

Vyvážet nezpracované dřevo za hranice je svým způsobem drancování českých lesů

Vyvážet nezpracované dřevo za hranice je svým způsobem drancování českých lesů

Lesnictví

Zobrazeno:3708

Rozhovor s ekonomem PhDr. Lukášem Kovandou, Ph.D. V loňském roce bylo v České republice vytěženo rekordní množství dříví – 35,8 milionu metrů krychlových. Vysoké nahodilé těžby...

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR Projekt LARIXUTOR

Naše další weby