logo Silvarium tisk
Název: Ministerstvo zemědělství chce letos zkusit pronajmout až 10 procent rozlohy státních lesů
Zdroj: Radiožurnál
Datum: 27.04.2007
Moderátor: Štěpánka Čechová
Relace: Ozvěny dne 12:00


Moderátor (Štěpánka Čechová):
Ministerstvo zemědělství chce letos zkusit pronajmout až 10 % rozlohy státních lesů. Po vzoru vyzkoušeném například v Kanadě, chce na určitá území vyhlásit veřejnou soutěž, ve které rozhodne cena za pronájem. Soukromník si ale bude moci státní les najmout zatím jen na 2 roky. Jak připomíná Mladá fronta Dnes, o pronájmy státních lesů se dřevařské firmy se snaží už od počátku 90. let, ale rády by lesy získaly na mnohem delší dobu. Na telefonu už je připraven ministr zemědělství Petr Gandalovič, dobrý den.

Host (Petr Gandalovič):
Dobrý den.

Moderátor (Štěpánka Čechová):
Pane ministře, pokud by si tedy soukromá firma pronajala les na 2 roky, co s ním smí a nesmí udělat a jak na tom může vydělat?

Host (Petr Gandalovič):
Já vám musím trošku opravit, protože v žádném případě nemůže jít o pronájem, pronájem státních lesů není možný i podle zákona, ale mělo by jít o vlastně takovou aukci na těžbu dřeva, která tak, jak jste řekli, provádí například ve Francii, a to tak, že podle schváleného lesního hospodářského plánu a podle schváleného projektu by v určitém bloku vyhlášena byla soutěž pro firmy, které by se prostě rozhodly, že si to dané dřevo vytěží a budou s ním obchodovat samy. My se k této variantě přikláníme právě na, řekněme, žádost jednotlivých těžařských společností, které samozřejmě v té druhé oblasti, v těch zbývajících 90% argumentují, že české lesy tím, že budou obchodovat fakticky s celým objemem dřeva, jim tuto část hospodářské činnosti takříkajíc seberou. Já jsem přesvědčen, že porovnání právě ceny toho vysoutěženého dřeva s cenou, za kterou budou lesy dřevy obchodovat, je jedním z faktorů, které daleko omezí například možné korupční jevy, možné zkreslení cen a podobně.

Moderátor (Štěpánka Čechová):
Neboli to budou určitě pouze ty plochy, které jsou automaticky určené k vytěžení. Státu se tedy budou vracet vlastně plochy bez lesů a nebo nějaké obnovené mladými stromky, je to tak?

Host (Petr Gandalovič):
Tak rozhodně si posluchači nemohou představit, že se bude jednat o nějaké plošné těžby, holotěžby a podobně, samozřejmě, že všechno v lesích se řídí podle zákona, podle lesního hospodářského plánu, který jasně stanuje desetiletí obmytí lesa, stanovuje tedy objem dřevní hmoty, která se může z lesa vytěžit a samozřejmě také stanovuje povinnost zalesňovat v příslušném procentu, to znamená ještě jednou opakuji, aby nevznikl nějaký dojen, aby si posluchači nemysleli, že nějakým způsobem snad navrhujeme, aby nějakou plochu si nějaká těžařská společnost tak říkajíc vykácela úplně do hola.

Moderátor (Štěpánka Čechová):
No a to znamená, jak ale zajistíte, aby to tak nebylo, kdo bude dohlížet nad tím, jak hospodaří ta společnost po dané dva roky na konkrétním území?

Host (Petr Gandalovič):
Tak, každý z těch lesních úseků z té lesní správy má samozřejmě svého lesního správce, svého hajného, který těžbu lesa kontroluje a označit stromy, které jsou k těžbě připraveny nebo které vlastně se mají vytěžit, není už dnes v moderní době informační technologie také problémy, dokonce jsou i případy, kde se například nastřelují čipy nebo minimálně alespoň se to označuje nějakými značkami jako určité razítko na ten strom a podobně, to znamená znovu říkám v žádném případě nebude možné při této těžbě jakkoliv překročit plánovanou těžbu, jakkoliv poškodit lesy a právě o těch 10 % bych chtěl říci, že se bude pravděpodobně jednat pouze o pilotní projekty, které by měly porovnat různé druhy hospodaření v lesích, které bychom mohli s trochou zjednodušení označit jako ten model francouzský a kanadský oproti modelu rakouskému či bavorskému.

Moderátor (Štěpánka Čechová):
Hm, ale proč právě pouze na dva roky? Firmy volají, že by měly zájem lesy třeba spravovat 10 let.

Host (Petr Gandalovič):
Tak to je skutečně v současné době nemožné, protože my nemůžeme les pronajímat jako celek, my nechceme, aby například ta soutěž o cenu dřeva byla provedená jednorázově po dobu 10 let. Cena třeba se na trhu vyvíjí stejně jako cena ostatních komodit a právě ta aukce, která by měla stanovit tu cenu dřeva před vytěžením co nejpřesněji, ta musí být tak často, jak jen je možné, aby ty ceny dřevní hmoty byly skutečně pro les nejvýhodnější.

Moderátor (Štěpánka Čechová):
Kolik peněz si slibujete celkem od tohoto pokusu o pronájem nebo lépe řečeno s hospodařením soukromníkem na 10% státních lesů?

Host (Petr Gandalovič):
My v současné době provádíme ekonomické analýzy a připravujeme podmínky výběrových řízení pro firmy, které by hospodařily v lesích od 1.1.2008. Víte, že jsem převzal celou oblast ve velmi obtížném stavu, kdy smluvní vztahy byly mnohdy překřížené, byly napadeny jak u úřadu pro hospodářskou soutěž, tak u soudu, fakticky zde byl neprávní stav, který způsobil, že se od 1.ledna v lesích vůbec těžit nemohlo, my se snažíte postupně tyto právní vztahy napravovat, snažíme se v tom udělat pořádek a jedním z těch, jednou z těch cest je právě to, že od 1.1.2008 chceme mít už vybrány firmy, které budou v lesích hospodařit buď formou služby, to znamená, že budou poskytovat službu jako těžařské práce, pěstební práce a podobně a nebo právě v tom omezeném množství a já bych chtěl ještě trošku těch 10% říci, že to je jenom naše jako jakási první představa, tak v této oblasti by to byly právě ty aukce dřeva takříkajíc na stojato, ale je to, je to věc, která v současné době se teprve připravuje.

Moderátor (Štěpánka Čechová):
Děkuji za vysvětlení, ale původně jsem se ptala za částku, kterou si od toho stát slibuje.

Host (Petr Gandalovič):
To je velice obtížné teď stanovit, protože samozřejmě ta částka bude výsledkem právě těch aukcí, tak jestliže víme, že...

Moderátor (Štěpánka Čechová):
Odhadem, určitě máte nějakou spodní hranic, na kterou si minimálně ceníte české lesy?

Host (Petr Gandalovič):
Lesy České republiky těží 8 milionů kubíků ročně, tak těch 10% dřevní hmoty by bylo něco okolo 800 tisíc, tak potom samozřejmě bude potřeba stanovit, zda cena toho dřeva bude kolem 1000 korun, 1200 korun a podobně, to vyjde právě z těch jednotlivých sekcí v daném místě, v daném čase, kde se budou provádět.

Moderátor (Štěpánka Čechová):
Petr Gandalovič, ministr zemědělství. Díky, na shledanou.

Host (Petr Gandalovič):
Hezké poledne, na shledanou.

Psaní komentářů k článkům na serveru Silvarium.cz zůstává přístupné pro všechny čtenáře. Pro vkládání komentářů je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Poslední komentáře

Anketa

Souhlasíte s pokutami pro myslivce za nesplnění minimální hranice lovu určené státem?

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR Projekt LARIXUTOR

Naše další weby

Sociální sítě