Přihlásit

Hospodářský výsledek Lesů ČR za první pololetí 2011 - 3,4 miliardy

Výsledky hospodaření Lesů ČR za první pololetí 2011 a Program 2020 – to byla hlavní témata tiskové konference Lesů ČR 10. 8. 2011 v Praze. Průběžný hospodářský výsledek Lesů ČR za první pololetí letošního roku dosáhl rekordní výše 3,4 miliardy Kč, což představuje téměř dvojnásobný nárůst hrubého zisku v porovnání se stejným obdobím loňského roku.

Podle slov generálního ředitele Lesů ČR Svatopluka Sýkory se tak stalo i přesto, že ČSÚ z dosud zcela nevyjasněných příčin nevydal pro 1. čtvrtletí index cen v lesnictví, čímž vznikla dle jeho vyjádření podniku ztráta v řádech stovek milionů.

Rekordní hospodářský výsledek

Lesy ČR dosáhly rekordního hospodářského výsledku, přestože od ledna letošního roku nesou zvýšené náklady v důsledku transformace Zemědělské vodohospodářské správy, kdy do působnosti Lesů ČR přešla správa dalších 14 000 km drobných vodních toků a bystřin a 114 zaměstnanců.

lcr_HV_graf„Díky správně nastaveným parametrům tendrů na lesnické práce pro letošní rok se nám podařilo dosáhnout výrazného nárůstu zpeněžení dřeva. Těžba dřeva přitom zůstala na srovnatelné úrovni s minulými roky. Průběžné hospodářské výsledky tak dokazují správnost zvolené koncepce hospodaření a modelu P ve státních lesích. řekl generální ředitel Lesů ČR Svatopluk Sýkora.

Letošní tendry podle zprávy Lesů ČR prokázaly, že pokud státní podnik spravedlivě soutěží cenu dříví, je schopen dosahovat o řády lepších hospodářských výsledků. Vzhledem k tomu, že klíčové parametry jsou v právě probíhajících tendrech na lesnické práce pro období od roku 2012 zachovány, lze obdobné výsledky očekávat i v dalších letech. Úspěšný průběh letošních tendrů je podle Lesů ČR jasným důkazem, že současný model hospodaření je nastaven správně a plně v souladu s tržními podmínkami.

„Více než 91 % hrubého zisku za první pololetí letošního roku - 3,1 miliardy korun, je tvořeno hlavní činností podniku, tedy lesnickým hospodařením a prodejem dříví. Zbytek připadá na výnosy z finančních operací a prodej nepotřebného majetku,“ poznamenal ekonomický ředitel Lesů ČR Michal Gaube.

Pozitivních hospodářských výsledků Lesy ČR dosáhly zejména:

lcr_HV_duvody- díky vyššímu zpeněžení dříví na lokalitě P (zpeněžení oproti prvnímu pololetí 2010 narostlo o 44 % z průměrných 974 Kč/m3 na 1 398 Kč/m3),

- realizací restrukturalizačního projektu,

- snížením nákladů na služby – především v těžební oblasti (meziročně klesly náklady na služby o 25 %, to je o 619 mil. Kč),

- snížením osobních nákladů (zachování stejné výše osobních nákladů i přes navýšení počtu zaměstnanců o 114 původních zaměstnanců Zemědělské vodohospodářské správy.

Michal Gaube doplnil, že pokud by byla standardně provedena indexace cen dříví, byl by hospodářský výsledek vyšší o 134 mil. Kč.

Tendr od roku 2012

Podle informací výrobně technického ředitele Lesů ČR podalo žádost o účast do veřejné zakázky na 117 částech celkem 66 zájemců (4 132 žádostí) a kvalifikaci nesplnil pouze jeden subjekt. V současnosti bylo dokončeno provedení omezení počtu zájemců pro účast v druhém kole. Nepostoupení do druhého kola se týká celkem 178 neúspěšných žádostí od 21 zájemců, z toho jen tři zájemci nepostoupili v žádné z částí veřejné zakázky, na které podávali žádosti o účast.

Do druhého kola postupuje 62 zájemců (3 930 žádostí o účast, tzn. 95 % z podaných žádostí) a průměrný počet postupujících na každou část veřejné zakázky (jednu SÚJ) činí 33 postupujících, minimálně 22 a maximálně 43.

„Aktuálně jsou dopracovávány zbývající připomínky z veřejného připomínkového řízení ke smluvním podmínkám a zahájení druhého kola – výzvou k podání nabídky předpokládáme do konce srpna 2011,“ dodal Vladimír Krchov.

Program 2020

lcr_logo_programLesy ČR představily dokument „Program 2020 – zajištění veřejného zájmu u LČR“, jehož cílem je podpora a rozvoj veřejně prospěšných projektů. Tento program slouží k financování konkrétních investičních i neinvestičních projektů na obnovu a údržbu turistických cest, naučných stezek, odpočinkových míst, studánek, kulturních památek, opatření na ochranu biologické rozmanitosti a mnoho dalších činností v lesích obhospodařovaných Lesy ČR. Do Programu 2020 budou v následujících 10 letech Lesy ČR průběžně investovat nejméně 600 mil. korun. Pro letošní rok je již částka 60 mil. Kč rozdělena a Lesy ČR přijímají podněty na další roky.

V rámci Programu 2020 budou Lesy ČR z vlastních prostředků i nadále podporovat a rozvíjet veřejně prospěšnou funkci lesů, a to částkou minimálně 60 milionů Kč ročně. Tuto částku budeme navyšovat v závislosti na vývoji hospodářském výsledku podniku. Díky rekordnímu zisku za rok 2010 a pozitivnímu vývoji hospodaření bylo možno zdvojnásobit investice v porovnání s předchozími obdobími,“ říká Svatopluk Sýkora, generální ředitel Lesů ČR.

Dokument s názvem „Program 2020 – zajištění cílů veřejného zájmu u LČR“ navazuje na původní program z roku 1999 a je určen všem milovníkům přírody a naší kulturní krajiny, návštěvníkům lesů i odborné veřejnosti. Program 2020 je od počátku koncipován jako otevřený a Lesy ČR ode dneška umožňují široké veřejnosti předkládat náměty pro jeho konkrétní realizaci. Program 2020 je zveřejněn na internetových stránkách Lesů ČR a realizační náměty je možné posílat na elektronickou adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..">Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Naprostá většina činností, které jsou realizovány v rámci Programu 2020, je financována z vlastních zdrojů podniku, tedy z prodeje dřeva.
Naposledy změněno: čtvrtek, 25 srpen 2011 12:37

(0 hlasů)

Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Hlavní zprávy

LČR skončily loni kvůli kalamitě ve ztrátě 790 mil. Kč

LČR skončily loni kvůli kalamitě ve ztrátě 790 mil. Kč

Lesnictví

Hospodaření státního podniku Lesy České republiky (LČR) se loni podle auditovaných výsledků propadlo do ztráty 790 milionů korun. V roce 2018 měl podnik zisk 70...

Musíme adaptovat lesy na změnu klimatu, ale i náš přístup k nim

Musíme adaptovat lesy na změnu klimatu, ale i náš přístup k nim

Lesnictví

V čele pražské lesnické fakulty stojí od konce roku 2019 Róbert Marušák, profesor hospodářské úpravy lesů a dlouholetý proděkan. Jak vidí budoucnost fakulty, ale i...

Výskyt lesních škodlivých faktorů v Česku v roce 2019

Výskyt lesních škodlivých faktorů v Česku v roce 2019

Lesnictví

Podobně jako v předchozích letech je přehled výskytu lesních škodlivých faktorů v roce 2019, publikovaný mj. v květnové Lesnické práci, zpracován na základě obdržených hlášení...

Russel Taylor: Klíčem k úspěchu je propojení lesa s koncovým zákazníkem

Russel Taylor: Klíčem k úspěchu je propojení lesa s koncovým zákazníkem

Lesnictví

Americká společnost Forest Economic Advisors se v oblasti lesnictví a dřevozpracujícího průmyslu zabývá analýzou a zprostředkováním informací s využitím ekonomických modelů již mnoho let. Zpracované...

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR

Naše další weby