Přihlásit

LDK kritizuje Hnutí Duha za vyzývání k protiprávnímu jednání

Doplněno o reakci Hnutí Duha 9. 11. Lesnicko-dřevařská komora ČR (LDK) se v tiskové zprávě ze dne 8. 11. 2018 důrazně ohradila vůči iniciativě Hnutí Duha Zachraňme lesy a tzv. guerilla forestingu. Představitelé LDK upozorňují sympatizanty a stoupence Hnutí Duha na protiprávní jednání, ke kterému jsou vybízeni.

Doporučený LDK kritizuje Hnutí Duha za vyzývání k protiprávnímu jednání

V rámci svého webového portálu tato ekologická organizace vyzývá dobrovolníky z řad široké veřejnosti, aby pomohli lesům po kalamitních těžbách cestou tzv. guerilla forestingu. Jednoduše řečeno, vybízí k vysévání či přesazování tzv. pionýrských, ale i cílových dřevin se zdůvodněním, že touto iniciativou pomohou aktivně vytvářet budoucí různorodý les.

Tímto svým počínáním podle stanoviska Lesnicko-dřevařské komory ČR jednoznačně a bezprecedentně zasahují do vlastnických práv subjektům, kterým les patří a porušují nejen příslušná ustanovení samotné Ústavy ČR, ale i § 1013 Občanského zákoníku. LDK uvádí, že tímto vědomě vybízí k porušování lesního zákona při sběru osiva či vyzvedávání semenáčků bez souhlasu vlastníka a právních předpisů pro nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin. Na takovéto počínání se vztahuje přestupkový zákon a několikatisícové pokuty, což platí jak pro fyzické, tak i pro osoby právnické. Současně jednají podle LDK i v rozporu se zákonem o ochraně přírody a krajiny.

Porušuje podle vás iniciativa "guerilla foresting" zákony ČR?

„Ani rádoby záchranné a bohulibé činnosti nemohou v žádném případě opravňovat dobrovolníky podporující Hnutí Duha takto jednat. Každý lesní majetek má svého vlastníka, je řádně spravován lesníky a i drobným vlastníkům lesů napomáhá s péčí o jejich majetek odborný lesní hospodář, placený státem. Kalamitní situace v lesích vyžaduje v současné době extrémní úsilí od lesnického personálu. Vlastníci i správci lesů v obtížené situaci vítají každou pomocnou ruku. Je však naprosto nepřijatelné, aby se do zalesňování holin zapojovali aktivisté a nadšenci pod taktovkou Hnutí Duha bez ohledu na vlastnická práva a stávající pěstební postupy lesníků," konstatují v tiskové zprávě zástupci Lesnicko-dřevařské komory ČR.

„Takovouto neřízenou činností bez souhlasu vlastníka může docházet i k maření plánovaného zalesnění na dané lokalitě, jelikož takový dobrovolník nemá informace o tom, jaký záměr lesníci mají a zda například není již na ploše provedena síje jinými dřevinami," uvedl Petr Martinec ze Sdružení lesních školkařů ČR.

„Máme oprávněnou obavu, zda při takovém přístupu jsou reprezentanti Hnutí Duha relevantními partnery pro projednávání legislativních změn, které sami vědomě a účelově porušují," říká Ivo Klimša, předseda Lesnicko-dřevařské komory ČR.

Více o iniciativě Zachraňme lesy - guerilla foresting

Hnutí DUHA se ohrazuje proti obvinění vznesené Lesnicko-dřevařskou komorou ČR

Plně respektujeme vlastnická práva. Výzvou k pomoci veřejnosti mimo jiné i tzv. guerilla forestingem nevyzýváme k jejich porušování. Hned na prvním místě citovaného webu (https://zachranmelesy.cz/cs/guerilla-foresting) uvádíme větu: "... pusťte se do guerilla forestingu, nejlépe po dohodě s lesním správcem" (předpokládáme, že lidé spíše znají místního lesníka než vlastníka lesa). Tuto skutečnost LDK v osočující tiskové zprávě zamlčuje.

I kdyby někdo na základě naší výzvy vysel semena například břízy na kalamitní holinu bez domluvy se správcem lesa, je plně na rozhodnutí vlastníka či správce lesa, zda zmlazení pionýrských dřevin na holině využije či nikoliv.

Považujeme za úsměvné poukazovat na to, že návštěvník lesa poruší zákon tím, kdyže utrhne jehnědu v situaci, kdy dochází k nevídanému plošnému porušování zákona o lesích pozdním zpracováním kůrovcem napadených stromů v hospodářských lesích, kterému vlastníci dnes už nemohou zabránit, kdy dochází k ekologické katastrofě vznikem velkoplošných holin, v situaci, kdy se ukazuje současná složitá legislativa jako nefunkční a mnohá ustanovení paralyzují včasné řešení problému.

Hnutí DUHA se snaží mimo jiné i tímto způsobem vést veřejnost k pomoci lesům a tím i lesníkům a vlastníkům lesů. Jsme přesvědčení, že v této nelehké situaci, v níž se nachází lesnicko-dřevařský sektor, není třeba populistických polarizujících gest.

Prohlášení LDK, která sdružuje různé renomované lesnické organizace, považujeme za nešťastné. Vnímáme, že Lesnicko-dřevařská komora nás otevřeně napadá v zájmu Sdružení lesních školkařů ČR, jenž je jejím členem a které ve zprávě cituje. Vnímáme nelehkou situaci školkařů, kteří mají na svých záhonech desítky miliónů sazenic smrku, o které není zájem, díky čemuž jim vzniká finanční ztráta nemalého rozsahu. I proto jsou snahy využít smrk na kalamitních holinách jako přípravnou dřevinu, což ale nepovažujeme za šťastný a optimální postup. Pro regeneraci půdy na holinách i budoucí porost cílových dřevin je vhodnější jejich obnova přes přípravné dřeviny jako je bříza, jeřáb, olše ad. A mnoho lesníků skutečně chce přípravné dřeviny na kalamitních holinách využít. Tedy hledejme spíše společné cesty. Přeci cíl máme stejný - stabilní a odolné lesy schopné plnit produkční i mimoprodukční funkce. Věříme, že to je záměrem i LDK a jejich členů.

Zdroj: tiskové vyjádření Hnutí Duha

Podle TZ LDK, red.

Naposledy změněno: pátek, 09 listopad 2018 10:11

(0 hlasů)

Komentáře   

0 # jára 2018-11-15 15:00
Dobrý den, no jako "lesník" a i nakoukl jsem pod pokličku ochránců přírody je pravda a to víme všichni, že lesy jsou v háji. Proč? to víme všichni taky. Jde o to jak z toho ven a aby to bylo opravdu jak má. Lesníci hospodářští je jasné, že protěžují SM protože z něho žijí a mají prachy. Ekologové zase chtějí pestré lesy aby to nedopadlo za dalších x let stejně jako dnes. Druhá věc je sucho, četl jsem, že se horní vrstvy podnebí ochlazují a že zase takové horko nebude. Tak nevím. UVIDÍME. ALE něco dělat se s tím musí. A MZD jsou POTŘEBA. Ekologové jsou protiklad lesníků, lesníci SM a těžit, ekologové pestré listnaté lesy. Ideální je to spojit a poslouchat jeden druhého a mít lesy smíšené i se smrkem. ALE PESTRÉ !!! Nakonec se to učí všude na školách. A dřevo se vyváží, to je fakt, ale taky vozí zpět za vyšší cenu. Už tu to bylo taky. Lesu zdar!
+1 # Vladimír Pelíšek 2018-11-15 16:58
Je to pořád stejné. To, že je smrkové hospodářství průšvih, se ví už od 60.let minulého století. A jako první si to neuvědomili jen ochranáři, ale mnozí lesníci samotní. Takže už skoro 60 let volají nejen ochranáři, ale i mnozí lesníci po změně. Ale skoro nic se neděje, a když, tak jen při těch největších kalamitách, a vždy jen kosmetické změny, které mají uchlácholit aspoň část ochranářů a veřejnost. Kalamita pak odezní a dál se vesele smrčí ve velkém, močálem černým kolem bílých skal.
Proč, ptáte se? Protože soudobé lesnictví jen předstírá, že je trvale udržitelné a že mu jde o prosperitu lesů i do budoucna. Říká to proto, že si uvědomuje, že to veřejnost, politici, ochranáři od něj chtějí slyšet. Jako když třeba člověk kandidující na politika vyzdvihuje rodinu, aby získal hlasy matek a babiček, ale ve skutečnosti má čtyři milenky a čtvrtinu platu nechává v bordelu. Jenže mu hlasy voličů nepřihraje, že?
Takže - ve skutečnosti jde těmto plantážníkům o něco úplně jiného. O to, aby teď co nejvýhodněji vytěžili a prodali, a pak co nejlevněji zalesnili a zajistili nový porost. proč by je mělo zajímat, co bude za dvacet let, když v té době už bude každý druhý z nich v důchodu? Podívejte se na ceny sm sazenic, porovnejte to s jedlí či bukem. Podívejte se na počet sazenic na hektar - a opět to porovnejte. Podívejte se na "výrobní program" lesoškolek, na "strojní vybavení" pil. Tam se rozhoduje o tom, co poroste v českých lesích. Ne v nějakých studiích o změně klimatu, biodiverzitě apod. Hypotéky je třeba platit, dětem školy, manželkám a milenkám dárky a dovolené - tak na nás nechoďte s tím, co tady bude dorůstat za nějakých 100 let, to my tady už dávno nebudeme, ale platit se musí tady a teď!
Je to mafie, pane Járo. A čím dřív tuto mafii někdo rozkryje na dřeň, tím méně nás budou jednou naši "lesní" potomci proklínat.
+18 # Starý 2018-11-13 07:29
Zkusím to trochu jinak, všude v mém okolí vidím a slyším kolik stromů "původních dřevin vysadilo to či ono hnutí a aktivisté. Ano, je to super povzbudivé a správné. Ale již nikdo neříká kolik se toho vypěstovalo, zajistilo a dožilo alespoň nějakého věku, což v lesích je zákonem dáno.
Sám vidím, že z těchto mohutně propagovaných výsadeb a někdy i dotovaných akcí toho moc nezbývá.
Proto říkám chraňme se těchto aktivit. jistě, jsou výjimky, ale kolik je jich vidět a v jakém množství?
Lesů je neurekom a nenechme je napospas aktivistům. Marie Terezie naučila lesáky lesy sázet, pěstovat a mít z nich užitek. Kde byli ti aktivisté a co dokázali?
Rád bych viděl dlouhodobé výsledky a prozíravé hospodaření v rozsahu našich lesů....
-12 # Vladimír Pelíšek 2018-11-13 07:39
A co jste dokázali vy "klasičtí lesníci", pane Starý? Měl byste nejdřív vzít koště a zamést si před svým vlastním prahem.

Protože žádní ti "aktivisté" totiž nespadli z nebe, víte? Jsou tady proto a jenom proto, že "klasičtí lesníci" se stali uzavřenou nafoukanou neomylnou bohorovnou sektou s nulovou sebereflexí, která pěstuje ve 21. století lesy podle objednávky století devatenáctého.

Takže veřejnost naslouchá aktivistům a nikoliv lesníkům. Jste schopen tomu porozumět?

Jestli Vám věk nebrání cestovat, doporučuji vyjet kamkoliv za hranice naší země a podívat se na lesy tam. Všude ve střední Evropě jsou porosty zdravější, v přírodě bližším a vitálnějším stavu než v České republice.e
To asi nebude zásluha aktivistů, co říkáte?
+20 # Starý 2018-11-13 07:54
Budu tedy reagovat,
opět ze své praxe, normálně cestuji a to dost, takže vím o čem mluvím. Důvody proč to u nás není ideální jsem tu již psal...
V našem okolí se lesy více čistí, nejsou čerstvé a hroubí těžební zbytky.
Za skladbu lesa by nám mohli děkovat, a přesvědčují o tom i nákupy západních podnikatelů, kteří, moc rádi naše lesy skupují, tedy chovají se tržně a i prakticky, což svědčí o úspěchu, který naši lesníci dosáhli!!
Sám pěstuji SM a pohodě prosperuje a pokud nemám z okolních lesů nálet kůrovců, tak nemám problém, ale to je jiná kapitola a ministerstvem řízeném podniku. Sleduji to již pár let, ale v malém to neovlivním...
Problém je, že naše lesy řídí někdo, kdo asi moc lesů nemá a sám se v nich angažuje pouze na základě podobných rad, které tu lidé jako vy rozdávají, ale prosím, popište mi jak a kde úspěšně takové modely fungují a jak jsou pro hospodářství té země prospěšné?
-18 # Vladimír Pelíšek 2018-11-13 09:59
Promiňte, ale Vy jste úplně mimo, a to tak, že to asi nedokážu napsat, aniž bych Vás neurazil. Proto se předem omlouvám, pokud Vás urazím, protože to opravdu není mým záměrem.

Vy si vůbec neuvědomujete, že smrk u nás byl a je pěstován v podmínkách na hony vzdálených tomu, v čem tato boreální, severská, vysokohorská dřevina přirozeně roste a má růst.

Dokud bylo u nás chladněji a vlhčeji, dokud se jím zalesňovaly často původně nelesní půdy nebo se pěstoval "u prostřeného stolu" po vytěžených původních listnatých porostech, dal se u nás smrk dočasně úspěšně pěstovat.

Šlo však o časovanou bombu, u které bylo pouze otázkou, kdy vybuchne, nikoliv jestli vybuchne.

Ten nálet kůrovců z okolních lesů dřív nebo později mít budete, a pokud každý z tech vašich perfektních smrků napadne nějakých 200 000 brouků, tak se mu neubrání.

Za naše lesy nám nikdo v cizině neděkuje, protože je cizina nepovažuje za lesy, ale za plantáže, z nichž se akorát tak směje a které jí dělají problémy z důvodu škůdců, kteří se k nim od nás šíří.

A ti "západní podnikatelé"?? No bodejť by ty sirkárny nekupovaly, za tu cenu, vždyť kde jinde by sehnali tak lacině a přitom blízko dřevo! Hlavně teď a v dalších letech - 800 Kč za kubík smrku totiž určitě ještě není konečná.

Jinak Vám děkuji, pane Starý, za exemplární ukázku myšlenkových pochodů husákovského lesníka. Něco, co by bylo ohledně toho, co je les a co potřebuje, ještě více "mimo", by se hledalo už jen těžko.
+3 # lesnar 2018-11-14 19:35
Tak jsem četl nějaké Vaše reakce....
Zvláštní jak se stylizujete do umírněné, profesorské polohy, až mi to připomíná doby, kdy stačilo právě mít ten správný názor a člověk mohl rozhodovat o osudu těch profesorů. I mnohých lesníků...
Další, neméně zajímavý rys Vašich názorů: smrk se prý přizpůsobí jako člověk. Vyplývá z toho, že les, který se u nás vyvinul převážně s jinými dominantními dřevinami, je jen náhoda? Nebo je člověk předurčen udělat to podle svého a přírodní zákonitosti jsou tomu uzpůsobené?
+23 # Starý 2018-11-13 08:00
A ještě jedno poznání z ciziny, kolik lidí té či oné země užívá bezplatně a v míře která je u nás bezprecedentní těchto dle vás přírodě bližších lesů.
Kolik vlastníků v cizině dovolí věci které se dějí u nás a kam do těchto zemí rád chodíte do lesa?
Mnoho mých zahraničních přátel s láskou jezdí do našich lesů a jsou zde rádi, tak mi ta vaše tvrzení nějak nesedí.
Rád hodnotím lesy z více úhlů pohledu :-)
-25 # Vladimír Pelíšek 2018-11-13 10:18
Nelžete, starý, Váš úhel pohledu je stále a pořád jen jeden jediný.
Bezplatná návštěva lesů, ať už patří komukoliv, není výsada České republiky. V Polsku, Německu, na Slovensku, v Rakousku i jinde to můžete taky.
V Polsku, Rakousku nebo Slovinsku přitom můžete zapomenout na to, že byste holosečně vysápal jedli, zatímco u nás se tento postup, za který by příslušní lidé měli sedět, až zčernají, uplatňuje pořád.
Naše lesy jsou většině zahraničních hostů k smíchu. Pokud se ovšem obklopujete sobě podobnými, kterým se u nich doma už dávno stýská po stahektarových smrkových lánech, tak se nedivím, že obdivují ten náš skanzen saské lesnické školy z doby Marie Terezie.
+13 # ToPi 2018-11-14 12:16
Připomíná mi to souboj, při kterém se oba aktéři střelili do nohy. Reakce Lesnicko-dřevař ské komory je přehnaná, protože všichni dobře víme, že nestačí jen naházet semena, ale taky semenáčky chránit proti buřeni a zvěři, a to není jen tak. Nemyslím si, že když mi někdo nahází semena do lesa, tak z toho bez mého přičinění něco bude.Na druhou stranu kdo si hraje nezlobí, takže já bych byl klidně pro, ať se mi oznámí a přijdou sít na moji holinu.
+2 # lesnar 2018-11-14 20:06
No jo, buď zvláštně přehrávaná reakce nebo "lesnické ghetto". Pokud si rádi hrajeme na konzervativní obor, tak bychom měli vědět o malé akci leadra konzervativců, mám na mysli vybízení časopisu In (takové katolické Brávíčko) ke guerilla gardeningu. Jistě redakce věděla, že milé slečny vybízí také k porušování nějakého toho zákona...
+3 # ToPi 2018-11-15 14:21
Guerilla gardeningu se bojim asi jako výstřiku do šprcky ... :-). Nemám nic proti, aby tedy dobrovolníci po dohodě s vlastníkem lesa sesbírali semena a pak někdo fundovaný s know how s tím úspěšně naložil a něco z toho bylo. Na nálet by mi ale nesáhl nikdo, to bych pak byl moc zlej.
-14 # Vladimír Pelíšek 2018-11-09 08:21
Takže tzv. guerilla forresting (dle mého názoru nešťastně zvolený název) vám vadí, milí kolegové? No to jsou mi tedy věci, to vám povím!

Že jsem tak smělý - copak že se ozýváte teprve nyní? Čímpak to je?

Když někdy po roce 1860 sežral významněji kůrovec Šumavu poprvé, jak to, že vám nevadilo, že se Šumava znovuzalesňuje téměř výhradně smrkem cizorodého původu? Kde jsou vaše odsudky tyrolského, kraňského, transylvánského a dokonce skandinávského smrku, jehož potomci dnes - nejen na Šumavě - masivně odumírají?

A copak takový modřín? Tam vám nevadí, že prakticky veškeré modříny, které u nás máme, nesou genetickou informaci modřínů z Alp, Vysokých Tater či povodí Visly, protože jediná doložená původní modřínová populace je ta velmi omezená z Nízkého Jeseníku?

Nebudeme si nic nalhávat, milí přátelé. Podle stávající legislativy (jejíž změny se už brzy dočkáte), je totiž protiprávní zalesnit lokalitu někde ve střední poloze bukem z rozsazovaného náletu nacházejícího se 200 metrů daleko, zatímco je zcela v pořádku osázet ji monokulturním smrkem z osiva rodičů, jejichž předek vyrůstal někde v okolí Brennerského průsmyku.

Protože to je přece "uznaná sadba", že? Kým? Čím? Na základě čeho??

Ale i kdybych pominul tuto "drobnost", tak je tu pár smutných "drobností" jiných. První je ta, že i kdyby byla tato zima bohatá na srážky a zároveň studená, tak ani to nezabrání rozběhnutí skutečné megakalamity příští rok. Důvody jsem zde už rozebíral, jsou dané vývojem 2013-2018 a není možné je změnit během jediné sezóny.

Takže, milí mínusáři, nezabráníte tomu, že vzniknou desetitisíce hektarů beznadějných plání, které nebude možné zalesnit nejen za dva, ale ani za tři a mnohdy za čtyři roky. Nebude dostatek "uznaného sadebního materiálu", nebudou lidi, kteří by tu výsadbu provedli, nemluvě o tom, že část zase uschne - prostě nebude nic.

Na těchto pláních tedy poroste třtina, ostružiník, bez, kopřivy - račte si vybrat. A zkuste si pohrát se zalesněním tříleté holiny - přeji hodně štěstí!

Vůbec vám nedochází, co se děje. Bojujete staré bitvy, navíc proti někomu, kdo se snaží napravovat vaše fatální chyby a omyly. Hrajete si na všeznalé polobohy, přitom ty megaholiny jdou za vámi, ne za Duhou či dalšími "ekofanatiky", které tak upřímně nenávidíte.

Budete bojovat proti nadšencům, kteří někde vyrýpnou pár boučků nebo dokonce bříz, a přesadí je o pár set metrů nebo pár kilometrů dál, aby napravovali VAŠE, nikoliv své chyby!!! Zadarmo, na své náklady, ve svém volném čase.
A přitom budete ve svém středu dál chránit ty nejsprostší gaunery, ničící přírodu řádky monokulturních ex-tyrolských smrčků nám všem ostatním i potomkům, kteří to jednou budou muset zaplatit a dát do pořádku, když to nedokážete udělat vy.

Jste opravdu hloupí, mimořádně hloupí. Nedochází vám, že toto je ZMĚNA, kterou nám všem příroda něco zásadního sděluje. Máte jen dvě možnosti - buďto to přijmete a zachováte si profesní čest i reputaci - nebo to odmítnete a skončíte s výsměchem, opovrhovaní společností a někteří i v kriminálu. Protože tady se už dávno nebavíme jen o tom, jestli Pepa má raději smrčky, zatímco Franta by chtěl všude buky, duby a jedličky, ale o škodách v řádu desítek miliard, k jejichž úhradě nutíte občany této země. A to už může být kvalifikováno jako trestný čin, pánové.
+38 # Přemek 2018-11-08 16:58
Jestli chtějí něco dělat,tak mohou jít sázet do NP Šumava,kde vznikly, pod jejich fanatickým názorem bezzásahovosti, obrovské holiny a došlo k rozpadu lesních porostů na tak obrovských plochách,že nevím kdy a jestli vůbec dojde k opětovnému vzniku lesního porostu.Nechápu ,že tyto tzv.zelené par.azity ještě někdo poslouchá a věří jim po tom,co předvedli na Šumavě!
-25 # Vladimír Pelíšek 2018-11-09 07:58
Znáte Vy nebo Hroch i něco jiného, než Šumavu?
Uvědomujete si, že na zbytku republiky právě vznikají a v příštím roce teprve budou vznikat holiny ještě mnohem větší, které nemají s tím, jestli a jak se na Šumavě zasahovalo nebo nezasahovalo vůbec nic společného??
Jestli na Šumavě či kdekoliv jinde nedojde k opětovnému vzniku lesního porostu, bude to především vina těch, kdo tam zavedli monokultury smrku a znemožnili tak obnovu přirozeně tam rostoucích dřevin, ne těch, kdo tam - ať už oprávněně nebo ne - prosadili jednu či dvě dekády bezzásahovost.
Kdybyste tam vy pěstovali, co tam má růst, tedy převážně hercynskou směs, nedošlo by k žádnému plošnému rozpadu lesa. Proto - i s ohledem na to, jak se mění vnímání LH veřejností - bych doporučil volit slova poněkud opatrněji.
+39 # Hroch 2018-11-08 15:24
Více než čtvrtstoletí neustále křičet o ,,nevhodných zásazích člověka do přírody", zároveň to sám dělat a ještě k tomu nabádat ostatní, je nejlepší způsob, jak přesvědčit okolí o vlastní imbecilitě.
-28 # schutzmeister@iex.cz 2018-11-08 11:55
A vo co Go ?
Pak přeci nastoupí "správného hospodáře" rumun s Roundapem a následně to osází Vietkong smrčkama, nebo se pletu ?
Mimo to, výzvu hnutí Duha stejně sepsul nějaký "odborný lesní hospodář" - není tam ani řádek o klenu či dubu, zato tam zadáte jméno, adresu a telefon, aby na ně mohla hned vystartovat PČR.
Mimochodem, já jako včelař jsem každoročně povzbuzován svazem k výsadbě pylodárných dřevin po lese a taky to hojně dělám - to je taky trestné ?
-60 # Vladimír Pelíšek 2018-11-08 13:36
Tady už někdo kvičí strachy, protože si uvědomuje, že to teplíčko, co cítí u zadnice, není z vyhřívané sedačky, ale z hořící koudele.

Pánové se bojí o korýtka a o vliv, to je celé. Nemají ovšem už nic než neexistující armády, jako Adolf v bunkru pod Říšským sněmem.

A to ještě nenastal rok 2019, kdy se volání "dopřejte nám klid k dosavadnímu stylu práce" změní v jekot "né, do tepláků né!".
+23 # Ing.-Jaroslav-Moravec 2018-11-12 13:21
Vážený pane,
velmi mě zaráží Váš agresivní a nenávistný tón, lesník asi nebudete. Bylo by potřeba si uvědomit, že lesník pěstuje les mimo jiné na základě jakési společenské objednávky. Dříve palivo, výdřeva dolů, stavby až k dnešním stále se zvyšujícím požadavkům na ostatní neprodukční funkce. Produkčními funkcemi by měl vydělat nejen na provoz a na zisk pro vlastníka, ale také na mimoprodukční funkce pro veřejnost.
Ono se nám během krátké doby může stát, že s ohledem na měnící se klima (což myslím nezavinil lesník), se stanou ohroženými i další dřeviny včetně listnatých, bez ohledu na původ. Suchá borovice na Třebíčsku je toho příkladem.
A ještě k té Šumavě: Podle mého si naši předci, i když nám ji zasázeli ne úplně původním smrkem, zaslouží spíš obdiv, že to zvládli. Podle mého je Šumava sice krásný, ale poměrně dlouhou dobu, hospodářský les, kde je prostor pro ochranu maloplošných původních společenstev např. v jezerních stěnách ledovcových jezer, ale určitě tu není prostor na pokusy s celoplošným odlesňováním bez jakékoliv zodpovědnosti za nastalý stav.
-18 # Vladimír Pelíšek 2018-11-12 15:57
Vážený pane,
mě zase zaráží všechny ty lži, předstírání, mlžení, manipulace a zatajování, které české lesnictví veřejnosti předvádí. O potřebě radikální změny druhového složení českých lesů se mluví už nejméně 50 let - co se za tu dobu doopravdy změnilo??
Jak to, že je dosud legální holosečně likvidovat poslední zbytky jedlin a jedlobučin, jak to, že je na řadě míst dosud legální měnit druhové složení dokonce i v pahorkatinách ve prospěch smrku, jak to, že o jiných než holosečných způsobech obnovy se pouze "začíná diskutovat", místo aby byly už dávno těmi hlavními, převládajícími?
Neudělali jste v podstatě nic. Pouze chlácholíte veřejnost, děláte kosmetické změny, ale dál jedete močálem černých kolem bílých skal. Jistěže může klimatická změna vést k tomu, že podmínky nebudou vyhovovat ani stávajícím listnáčům či jedli, ale "jaksi" asi ještě mnohem dříve přestanou vyhovovat boreálům, co říkáte? Jistěže sucho působí negativně i na řadu dalších lesních stromů, než je smrk ztepilý, ale opět "jaksi" nám v jejich případě nehrozí stovky tisíc hektarů holin a milióny kubíků neprodaného dřeva.
To, co říkáte, říkáte slušněji než já - ale Vaše slova jsou relativizace problému.
Proč schvalujete pokračující výsadbu smrku v podmínkách, které možná nakonec nebudou vhodné ani pro buk, ale to, že nebudou vhodné pro smrk, je asi tak stokrát jistější?
Kde je vaše zodpovědnost k dalším generacím? Co je udržitelného na vašem současném způsobu hospodaření?
Jak si na sebe vyděláte smrkem, když kůrovcový kubík se v současné době prodává za 800 Kč? Dokážete si spočítat, že při těchto cenách je prodělečné těžit méně než půlhektar kůrovcových souší? Víte vůbec, že na řadě míst Moravy už nabízí majitelé těžbu kůrovcové tyčoviny za odvoz??

Kde je vaše zodpovědnost, pane inženýre? V prošení vlády (= občanů), aby vám na nápravu VAŠICH chyb přispěli ze svého? Na nápravu chyb, o nichž se ví, že jsou chybami, už nejméně 60 let - a prakticky nic se proti tomu nedělá!

Máme 21. století, je tady nejméně o dva stupně tepleji a o třetinu až čtvrtinu sušeji, než bylo v době, jejíž společenskou objednávku popisujete. Vaše přerostlé sirkárny už nejsou a nebudou potřeba, je potřeba zdravý les, ne pofiderní zisk jakýchsi pofiderních firem, který si mezi sebou vždy spolehlivě rozdělí, aby pak v případě neúspěchu podojily stát o dotace.

Nevěříte mi? Připadá Vám můj tón příliš nenávistný? To je možné, nicméně jde o tón, který si většinové české lesnictví zaslouží. A příští rok bude ještě horší - protože jak napsal jeden kolega, kterého jste mínusovali jako mě, "tohle je teprve začátek".

Pročtěte si veřejné diskuse na téma současný stav českého lesnictví na běžných veřejných serverech - a pak možná pochopíte, že já vás ještě šetřím. A také možná pochopíte to, v jakém skanzenu a bublině žijete.
+4 # juraczech 2018-11-15 14:47
Se zájmem jsem si přečetl celou debatu. Namísto věcných připomínek k tzv. guerilla forestingu to tu pan Pelíšek přetvořil ve smršť invektiv vůči lesníkům. A jelikož jsem také lesník, tak se tímto způsobem ohrazuji vůči urážkám a lžím, které tu pan Pelíšek prezentuje. Myšlenku guerilla forestingu chápu do jisté míry a ta míra začíná a končí u vlastníka lesního pozemku. Ano, založme na holinách lesy např. s pomocí přípravných dřevin, ale vždy ve spolupráci s jejich vlastníkem, resp. správcem a ne za jeho zády! Proč se Vy pane Pelíšku, potažmo Hnutí Duha neangažuje podobným způsobem v přeměně zemědělské krajiny, která je po několik desetiletí decimována nevhodnými agrotechnickými postupy, brutální chemizací a chybí v ní maloplošné krajinotvorné prvky, čímž dochází k neakceptovateln ému vymírání různých druhů hmyzu a ptactva? Proč jste tady už dávno nezačali s nějakým guerilla greeningem, když by to naše zemědělská krajina potřebovala jako sůl? Je to mimo zájmy Hnutí Duha, nebo se bojíte reakcí vlastníka? Kde berete jistotu, že tzv. klasičtí lesníci neudělali za 50 let vůbec nic, vyjma kosmetických změn? Evidentně jste mnoho lesních majetků v republice neviděl a nenavštívil, protože dlouholeté snahy mnoha lesníků o zvýšení biodiverzity, nebo nepasečné hospodaření jsou v lese na mnoha místech patrné. Ono totiž každý lesník má jinou hranici ekologického cítění a někdo je schopen hospodařit podrostně lépe než druhý. Nicméně hospodaření by mělo vždy probíhat v intencích platné legislativy a na to, aby se legislativa dodržovala je tady státní správa. Skutečnost, že se dlouhodobě hospodařilo se smrkem i na stanovištích, která nejsou pro smrk vhodná nemá cenu dál opakovat - je to známý fakt a nemá cenu dál diskutovat nad tím, čím toto bylo způsobeno. Situaci, kdy dochází k plošnému rozpadu zejména SM porostu v posledních cca. třech letech je třeba vnímat z jedné strany jako nesmírně kritickou, ale na druhou stranu by to měl být nový začátek přírodnějšího a stabilnějšího lesa a k tomu je třeba upřít zrak. Do jaké míry za rozpad můžou lesníci nelze kvantifikovat, stejně tak jako nelze kvantifikovat do jaké míry může za klimatickou změnu člověk, tedy Vy i já pane Pelišku, protože každý z nás tady zanechává nějakou ekologickou stopu. A tvrzení, že jsou lesníci uzavřenou nafoukanou neomylnou bohorovnou sektou s nulovou sebereflexí je zase další z ničím nepodložených invektiv. Co Vám bránilo, nebo brání vystudovat lesnictví a jít měnit tu uzavřenou sektu zevnitř a podílet se na změně lesnického myšlení? Ono se to vždycky z pozice, kde nemáte žádnou odpovědnost za stav lesa jak před vlastníkem, tak před zákonem snadno kritizuje, ale dělat konkrétní rozhodnutí, pod které se podepisujete osobně už je něco zcela jiného. No a poslední věc - smrk ztepilý není pouze boreální, severská, vysokohorská dřevina, jak tady píšete. Pokud byste si přečetl nějakou dendrologickou literaturu, ideálně třeba vysokoškolská skripta, tak byste zjistil, že smrk vytváří přirozeně několik ekotypů, mezi nimi i nížinný, tzv. chlumní. Myslím si, že trocha pokory a úcty k práci generací lesníků bych Vám vůbec neškodila.
+1 # Vladimír Pelíšek 2018-11-15 16:43
Takže popořadě, dovolíte-li. Zaprvé: věcných připomínek tu z mé strany zazněla už celá řada, budu rád, pokud zazní některá i od Vás. Ohrazovat se vůči (dle Vašeho názoru) urážkám a lžím můžete, ale pokud zároveň neuvedete protiargumenty, bude to mít u nezaujatého čtenáře efekt pšouknutí do vody. Za druhé: nevím, z jaké pocházíte země či planety, ale tam, kde bydlím já, se o hektar půdy dělí i tři vlastníci, takže by mě opravdu velmi zajímalo, jak je chcete všechny obcházet a dohadovat se o záchraně JEJICH lesa, který je ohrožením pro VAŠE porosty.
Za třetí a dost podstatné: - jak víte, zda se angažuji či neangažuji také v přeměně zemědělské krajiny, výsadbě biokoridorů apod.? Můžete to prosím vysvětlit?? Děkuji.
Za čtvrté: - jistotu, že za posledních 50 let neudělali klasičtí lesníci téměř nic, beru v téměř se neměnícím zastoupení monokulturních plantáží, potažmo smrku, a to navzdory všem líbivým proklamacím těchto osob. Dále ji beru právě v tom, po čem voláte, tedy v ježdění po republice a zjišťování, že dodnes na řadě míst probíhá lesníky navyšování podílu smrku, a to i v pahorkatinách a dokonce i nížinách (!), stále pokračuje holosečná likvidace zbytku jedlin a jedlobučin a jejich náhrada smrkem. Zdá se mi tedy spíše, že to jste Vy, kdo se s reálnou situací dosud příliš neseznámil.
Za páté, Vaše volání po bezvýhradném hospodaření v intencích platné legislativy mi připomíná volání Němců po atentátu na Heydricha, aby Češi "v intencích platné legislativy" udávaly atentátníky a jejich pomocníky. Jinými slovy: - to, že je nyní nějaká platná legislativa, automaticky určitě neznamená, že je bezchybná a že je tudíž zločinem snažit se o její změnu.
Za sedmé, do jaké míry můžou lesníci za současný masivní rozpad smrku, kvantifikovat lze a to velice přesně, neboť oni jsou odpovědní za výsadbu smrku v pro něj zcela nevyhovujících ekologických podmínkách, takže plnou zodpovědnost nesou nejpozději od chvíle, odkdy je vědecky potvrzená pomýlenost tohoto přístupu, a zároveň silně klesla tereziánská poptávka po dřevě čili se začala měnit společenská objednávka, což máme nějakých 50-60 let zpátky.
Za osmé: - ano, dle mých zkušeností vykazuje opravdu nemalá část lesnické obce znaky nafoukaných sebestředných polobohů, což je vidět i na tomto webu, kde tito polobohové - zřejmě nemaje argumenty - odmítají diskutovat, aby mohli o to pilněji mínusovat. Takové zvedání prstíčku směrem vzhůru či dolů - podle toho, jak se veličenstvu uráčí.
No a za poslední, tedy za deváté: - příroda je velmi rozmanitá, milý pane. Existují dvojhlavá, živě narozená mláďata, feny vychovávající koťata, mluvící papoušci, a pokud bych měl zabrousit do lesů, tak třeba jedle tvořící horní hranici lesa, vitální doubravy v 1000 i více metrech nad mořem či horské buky množící se hřížením. Tak proč by tedy nemohl existovat chlumní smrk?? Jistěže mohl, a já mu to dokonce přeji! Ovšem pouze i.d.i.o.t z těchto kuriozit dělá pravidla, na jejichž základě například ničí smrkem stanoviště doubrav, bučin či jedlobučin. Takže pokud pláčete o té pokoře, pláčete dobře, ale na zcela nesprávném hrobě.
-2 # lesnar 2018-11-14 18:46
Zkuste kvantifikovat nějak ony "pokusy s celoplošným odlesňováním", jak plošně, tak časově. Jinak je to pořád o exkrementu. Jak známo, jistá " uniformovaná xenofobie" vede k tomu, že Žlábek ano, Studený ne, i kdyby nakrásně byly principy stejné. Neboť ony bezzásahovky ing. Žlábek přece jen založil... No a ambice mít zcelenou první zónu místo stovky segmentů je sice riskantní, ale stejně tak koncepční. Ochranářsky koncepční.
+4 # lesnar 2018-11-14 19:57
Naši předkové si zaslouží obdiv nejen za Šumavu. Od Tereziánského lesního řádu zhruba do začátku dvacátého století. Z odlesněné krajiny zpět k nějakým lesům. A pak bylo dost času, prostoru i poznatků posunout se dál. V dalším obmýtí. Po průmysové revoluci. Od monokultur ke stabilnějším porostům....
0 # Lynx 2018-11-15 17:49
Vážený Ing. Moravče - předkládáte podle mě mylný názor, který chybně přebírají celé generace studentů na lesnických fakultách. Tím je tržní dogma, že les by měl produkčními funkcemi vydělat nejen na provoz a zisk pro vlastníka, ale i na mimoprodukční funkce.

To by fungovalo v případě celní bariéry, která by nedovolila křivit ceny dříví importem, jak tomu bylo před cca 15-20-ti lety - viz import kvalitní loupačky z pobaltských republik.

Vzhledem k dlouhé produkční době dnes skoro nemůže lesnictví pružně reagovat na tzv. společenskou objednávku, která se mění stejně rychle, jak se vyvíjí společnost. To, po čem je poptávka dnes, může být za 15 let zcela mimo okruh zájmu.

Je zajímavé, že například těžba některých nerostných surovin je výnosná a proto se realizuje a generuje zisk pro těžařské firmy (kamenolomy, pískovny, štěrkovny atd.), ačkoliv jde o přírodní bohatství státu.

Naproti tomu Vámi zmiňované "mimoprodukční funkce" lesů jsou stále brány jako samozřejmost a stát je poskytuje zdarma. Proč tedy stát neposkytuje zdarma například vodu? Proč jsou klimatické a hydrické funkce lesů brány jako samozřejmost? Za vše platíme. Uvažuje se o tzv. "uhlíkové dani" a co kyslíková daň? Co klimatická daň? Co daň za zachytávání prachu lesy, daň za podíl na koloběhu vody, daň za produkci kyslíku, daň za zadržování vody a další.
Za několik let vývojem dospějeme k tomu, že vstup do lesů už nebude volný, podobně jako na západě. Postačí k tomu jedna generační výměna. S ní přijde posun v hodnotovém žebříčku. To je vývoj.

Lesnický stav je v tomto jeden z nejvíce konzervativních . Ke své škodě. I proto si většina lesníků bere každou připomínku osobně a téměř smrtelně vážně.

Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Hlavní zprávy

SVOL předalo petici "za prosperující lesy" poslancům

SVOL předalo petici "za prosperující lesy" poslancům

Lesnictví

Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů předalo 13. listopadu „Petici za zdravé a prosperující lesy pro příští generace" místopředsedovi Petičního výboru Poslanecké sněmovny Stanislavu Blahovi...

Read more
Sněmovní výbor podpořil rozpočet MZe na příští rok, obává se kůrovce

Sněmovní výbor podpořil rozpočet MZe na příští rok, obává se kůrovce

Lesnictví

Sněmovní zemědělský výbor podpořil 7. 11. 2018 návrh rozpočtu ministerstva zemědělství na příští rok. Příjmy mají činit 35,3 miliardy a výdaje 57,4 miliardy korun. Rozdíl...

Read more
LDK kritizuje Hnutí Duha za vyzývání k protiprávnímu jednání

LDK kritizuje Hnutí Duha za vyzývání k protiprávnímu jednání

Lesnictví

Doplněno o reakci Hnutí Duha 9. 11. Lesnicko-dřevařská komora ČR (LDK) se v tiskové zprávě ze dne 8. 11. 2018 důrazně ohradila vůči iniciativě Hnutí Duha...

Read more
Nejvíce vítězných nabídek v tendru 2019+ podala Jihozápadní dřevařská

Nejvíce vítězných nabídek v tendru 2019+ podala Jihozápadní dřevařská

Lesnictví

Aktualizováno o přehled nabídek. Vítězem osmimiliardového tendru státního podniku Lesy České republiky (LČR) na lesnické práce a prodej dřeva 2019+ pro léta 2019 až 2023...

Read more

4°C

ČR - aktuální počasí

Část.zataženo

Vlhkost: 80%

Vítr: 12.87 km/h

  • 15 Lis 2018 10°C 1°C
  • 16 Lis 2018 6°C 0°C

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR

Naše další weby