Přihlásit

Lesnicko-dřevařský sektor žádá o pomoc premiéra

Lesnicko-dřevařský sektor prochází patrně nejtěžším obdobím v novodobé historii. Podle představitelů sektoru jsou firmy nuceny snižovat mzdy, propouštět, omezovat činnosti, či s podnikáním skončit. Podnikatelé a zaměstnanci ze současné situace viní Lesy ČR a špatný vývoj v sektoru připisují nezájmu odpovědných ministerstev - MZe a MPO.

Protože odpovědná ministerstva vzniklou situaci dlouhodobě ignorují, obrátilo se Sdružení podnikatelů v lesním hospodářství, Společenstvo dřevozpracujících podniků, Svaz zaměstnavatelů dřevozpracujícího průmyslu, Česká asociace podnikatelů v lesním hospodářství a Odborový svaz DLV otevřeným dopisem na předsedu vlády ČR Petra Nečase s výzvou k bezodkladnému řešení problémů v lesnicko-dřevařském sektoru.
Krátkodobé příčiny kritické situace jsou podle představitelů sektoru dány zejména podmínkami spolupráce mezi lesnickými firmami a Lesy ČR; dlouhodobé příčiny pramení z absence komplexní státní politiky pro lesnicko-dřevařské odvětví.
Za poslední roky ukončily nebo zásadně omezily svou činnost v oboru desítky subjektů – smluvních partnerů Lesů ČR.
Pokud se tato situace nezmění, hrozí reálné riziko ukončení činnosti dalších společností zaměstnávajících přímo nebo nepřímo tisíce lidí na venkově.

Příčiny kritické situace lesnicko-dřevařského sektoru

- Smlouvy mezi Lesy ČR a lesnickými jsou nevyvážené a k jejich podpisu vedla většinu firem pouze logická existenční obava vyplývající z toho, že Lesy ČR spravují více než polovinu lesů v ČR.
(Lesy ČR mohou požadovat po smluvním partnerovi smluvní pokutu v 28 různých případech, naopak existuje jen 5 krajně nepravděpodobných situací, kdy může Smluvní partner požadovat smluvní pokutu po Lesích ČR. Lesy ČR mají 21 důvodů pro odstoupení od smlouvy, Smluvní partner pouze 3.)

- Valorizační mechanismus (tzv. indexace cen dříví), kterým by měly být ceny upravovány, je nefunkční.
(Index, jehož klíčovým respondentem jsou samy Lesy ČR - nikoliv lesnické firmy či zpracovatelé - funguje jako perpetuum mobile, kdy ke zvyšování cen dříví dochází automaticky. Tento index byl opakovaně označen jako nevhodný pro použití ve smluvních vztazích, a to i ze strany ČSÚ.)

- Lesy ČR vyžadují extrémně vysoké finanční zajištění zakázek formou bankovních záruk.
(V právě probíhajícím užším výběrovém řízení na lesnické práce na cca 20 % území spravovaného Lesy ČR je třeba doložit formou závazného příslibu banky doklad na vystavení bankovních záruk v objemu cca 0,75 mld. Kč, ačkoliv novela zákona o ZVZ tuto praxi od 1. 4. 2012 zakázala.)

- Činnosti závislé na přírodních procesech jsou plánovány do nereálných časových termínů a při nesplnění jsou uplatňovány plošné sankce.
(Firmy musí během 30 dnů dříví odvézt z lesa bez ohledu na to, zda dříví technicky odvézt lze a zda pro něj mají aktuální odbyt.)

- Státní podnik dlouhodobě odmítá komunikovat se zástupci profesních svazů a ignoruje jejich požadavky a připomínky.

Lesnicko-dřevařský sektor nikdy nečerpal významnou dotační podporu a nežádá o ni ani nyní. Zástupci sektoru žádají  představitele státu pouze o nastavení podmínek umožňujících podnikání bez ekonomických ztrát, ztráty odbornosti a konkurenceschopnosti.

Současný ekonomický stav sektoru
Lesy ČR z dominantní pozice na trhu dřeva a lesnických služeb u sebe podle profesních svazů koncentrují výnosy z celého lesnicko-dřevařského sektoru na úkor soukromých subjektů. Poškozovány jsou nejen lesnické, ale i dřevozpracující firmy. To lze dokumentovat na vývoji tržeb a výsledku hospodaření za období 2007–2011.
Přesun finančních prostředků od podnikatelů ke státnímu podniku není pouze problémem uvnitř odvětví, ale má vliv i na navazující průmyslové sektory, zejména stavebnictví, jehož produkce od roku 2008 klesá.
Zatímco Lesy ČR zvýšily v roce 2011 svůj přepočítaný výsledek hospodaření o 67 % na historicky rekordních 4 058 Kč/ha, podnikatelské subjekty (lesnické společnosti) snížily v roce 2011 svůj HV o 131 % a propadly se do ztráty -168 Kč/ha (zdroj: rezortní statistika Les (MZe) 1-02); přitom průměr HV lesnických firem za období 2003–2010 činí 235 Kč/ha.
Hospodářské výsledky Lesů ČR označují představitelé sektoru za  dlouhodobě neudržitelné. Jedná se o přechodný výkyv daný „odsátím“ peněz ze soukromého sektoru, který už ovšem dalšími zdroji nedisponuje.
Zakázky Lesů ČR jsou s ohledem na pozici, jejich rozsah a plošné rozmístění pro většinu lesnických firem životně důležité - nelze najít náhradní řešení ve formě jiných zakázek.
Extrémní ekonomický tlak se promítá do celé podnikatelské sféry počínaje většími firmami přes střední a malé podnikatele až po OSVČ.
Rozdíl průměrné měsíční mzdy v lesnictví mezi státním sektorem a soukromým sektorem neustále narůstá a za rok 2011 činí 6 370 Kč (zdroj: ČSÚ).


Vývoj tržeb 2007–2011 (mil. Kč)

LDS_graf_1
Vývoj podílu tržeb 2007–2011 (%)

LDS_graf_2
Zatímco podíl tržeb zúčastněných subjektů zůstává přibližně stejný, dramaticky se mění rozdělení výsledků hospodaření.

Vývoj zisku 2007-2011 (mil. Kč)

LDS_graf_3
Vývoj zisku 2007-2011 (%)

LDS_graf_4
Rentabilita tržeb 2007–2011 (%)

LDS_graf_5
(Zdroj dat v grafech: Čekia - sektorová analýza 2011, šetření SPLH a veřejné zdroje)
Vývoj počtu zaměstnanců v lesním hospodářství. Zdroj: ČSÚ.

LDS_graf_6

Otevřený dopis premiérovi
Zástupci profesních svazů lesnicko-dřevařského sektoru se z důvodu hrozícího kolapsu celého oboru rozhodli srozumitelně shrnout současnou situaci, její příčiny a možné dopady a otevřeným dopisem požádat o pomoc premiéra Petra Nečase. V otevřeném dopise představitelé profesních svazů premiéra požádali o schůzku, kde by mohli prezentovat problémy sektoru a představit návrhy jejich řešení. Zároveň premiéra vyzvali ke kvalifikovanému řešení neudržitelné situace.

vyzva_premier

red.
Naposledy změněno: pátek, 20 červenec 2012 09:17

(0 hlasů)

Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Hlavní zprávy

VLS na Olšině slavnostně otevřely novou naučnou stezku

VLS na Olšině slavnostně otevřely novou naučnou stezku

Lesnictví

Ve čtvrtek 9. 7. Vojenské lesy a statky ČR (VLS) slavnostně otevřely nové návštěvnické středisko Olšina s naučnou stezkou, které mohou nově využívat návštěvnici i...

Lesnická práce pořádá LETNÍ SOUTĚŽ!

Lesnická práce pořádá LETNÍ SOUTĚŽ!

Lesnictví

Lesnická práce pořádá LETNÍ SOUTĚŽ! Zodpovězte správně otázky v soutěžním formuláři a budete zařazeni do slosování o spoustu zajímavých cen.Soutěžit můžete od 1. 7. do...

Vláda schválila novelu zákona o myslivosti

Vláda schválila novelu zákona o myslivosti

Lesnictví

Aktualizováno. Úřady nebudou muset každých pět let nechávat vypracovávat posudky, aby se zjistilo, kolik má být v honitbě zvěře. Tuto povinnost, která ale zatím nezačala...

Vláda schválila vyšší příspěvky pro vlastníky lesů včetně Lesů ČR

Vláda schválila vyšší příspěvky pro vlastníky lesů včetně Lesů ČR

Lesnictví

Na podporu lesního hospodářství by měl stát od příštího roku přispívat o 2,5 miliardy korun více než letos, kdy je to 1,15 miliardy korun. Peníze...

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR DECATHLON

Naše další weby