Přihlásit

Největší kalamita v historii státních lesů Polska

Na 9,8 mil. m3 vývratů a zlomů, 79,7 tis. ha poškozených lesů, z toho 39,2 tis. ha k úplné obnově. To je výsledek vichřic, které v noci z 11. na 12. srpna 2017 zpustošily lesy v několika desítkách nadlesí, zejména v Pomořanech a Kujavsku. Celková výměra poškozených lesů představuje jeden a půl násobek rozlohy Varšavy.

Doporučený Největší kalamita v historii státních lesů Polska

 Foto: Jarosław Ramucki

 

„Bohužel při dalším pokračování šetření se ukazuje, že škody dále rostou. Během více než 90leté historie naší organizace jsme doposud neměli kalamitu takového rozsahu," uvedl generální ředitel státních lesů Konrad Tomaszewski. Lesníci předpokládají, že po vyklizení poškozených porostů začnou s obnovou zdevastovaných oblastí do poloviny roku 2019.

Ničivá síla

Soustava bouří, kterou specialisté popisují jako tzv. Bow echo, vytvořila poryvy větru o síle orkánu o rychlosti od 100 do 150 km/h. Výsledkem je pás zničených porostů, který se táhne od pobřeží Polska až po Dolní Slezsko. Ve státních lesích došlo k úplnému vyvrácení nebo poškození lesních porostů v obvodu téměř 60 nadlesí regionálních ředitelství v Toruni, Gdaňsku, Poznani, Štětínu, Lodže a Wroclavi. Nejvíce utrpěla ředitelství toruňské a gdaňské, zejména nadlesí Lipusz, (až 2,3 mil. m3 vývratů), Rytel (2 mil. m3), Czersk (0,9 mil. m3), Bytów (0,65 mil. m3), Runowo (0,66 mil. m3) a nadlesí Hnězdno (0,8 mil. m3) v poznaňském ředitelství. Jenom v samotném Regionálním ředitelství státních lesů v Toruni se během jednoho dne vyvrátilo nebo zlomilo na 5,5 mil. m3 stromů. To pro srovnání představuje tříletý etát toruňského ředitelství.
V Tucholských Borech i v jiných lesích orkán lámal dokonce i staré borovice jako sirky, ale pod jeho náporem se vyvracely rovněž listnaté dřeviny, od bříz po duby. Zničené nejsou jen jednotlivé stromy, ale celé porosty. Živel způsobil obrovské škody v chráněných územích, nevyhnul se ani národnímu parku Tucholské Bory – poškozeno je okolo 20 % výměry parku (okolo 1 000 ha), z toho polovina velmi silně.

Došlo k vážnému poškození lesnické infrastruktury – cest, mostů, hájenek, středisek lesní pedagogiky, turistických odpočívadel a jiných objektů. Propletence vývratů a zlomů představují nebezpečí pro návštěvníky lesa a zvyšují rovněž nebezpečí požárů. Proto nejvíce zasažená nadlesí ve svých obvodech okamžitě uvedla v platnost zákaz vstupu do lesa.

Plná mobilizace v lesích

Lesníci a firmy poskytující lesnické služby od prvních okamžiků po skončení vichřice pomáhají především v odklízení neprůjezdných komunikací a vyklízení ochranných pásem energovodů, aby zpřístupnili poškozené oblasti a obnovili dodávku elektrické energie. Na místo katastrofy jsou stahovány mechanizační prostředky, kterými disponují okolní nadlesí a regionální ředitelství. Celkově bude k vyčištění poškozených a zničených porostů nasazeno několik set harvestorů.
Současně se pokračuje ve zjišťování ztrát terénním šetřením i šetřením ze vzduchu (pomocí vrtulníků a dronů).

Foto: Jarosław Ramucki

 

Stav vyšší moci

Ve středu 16. 8. vyhlásil na tiskové konferenci generální ředitel rozhodnutí č. 211, které se vztahuje k obvodům 25 nejvíce poškozených nadlesí. Tento dokument „Stav vyšší moci" má zjednodušit koordinaci všech jednotek státních lesů během těžby a vyklízení a nakonec při obnově kalamitních oblastí.

V souladu s tímto rozhodnutím jsou lesníci povinni vypořádat se s likvidací následků kalamity do konce června roku 2019. Mezi nejnaléhavější úkoly patří zpřístupnění veřejných i lesních ochranných pásem energovodů, zajištění bezpečnosti obyvatel a majetku v celé kalamitní oblasti prostřednictvím lesních stráží, komplexní zjištění množství kalamitního dříví a jeho sortimentní skladby a jeho co možná nejrychlejší zpracování a prodej, pokud bude využitelné pro potřeby obyvatel a podnikatelů, aby se zabránilo napadení dříví houbami a následnému zamodrání. Příslušní regionální ředitelé jsou povinni kalamitním nadlesím zajistit veškerou materiální pomoc a pracovní síly z ostatních nadlesí. Dostali rovněž možnost navýšení počtu personálu a nákupu mechanizačních prostředků. Vichřice smetly někdy celá polesí, což znamená, že bude nutno provést změny lesních hospodářských plánů, finančních plánů na rok 2018 a smluv, které nadlesí dříve uzavřela se soukromými firmami nebo odběrateli dříví.

Během setkání premiérky Beaty Szydło s vojevody a představiteli subjektů, které zajišťují záchranné a pomocné práce v kalamitních oblastech, dne 16. 8. slíbil generální ředitel státních lesů, že předloží návrh pomoci pro poškozené vlastníky soukromých lesů. Státní lesy přislíbily poskytnout 35 mil. PLN, které obdrží ti vlastníci soukromých lesů, kteří úklidem svého lesa přispějí k bezpečnosti obyvatel.

Les se vrátí

Po vyklizení a vytěžení kalamitních ploch přistoupí lesníci k obnově zničených porostů. Lesníci využijí této příležitosti k přeměně druhové skladby porostů na takovou porostní skladbu, která odpovídá stanovištním podmínkám, což bude namnoze znamenat vysazování vyššího podílu listnáčů. Všude, kde to bude možné, bude podporována přirozená obnova.

„V oblasti toruňského ředitelství budeme k obnově porostů potřebovat více než 200 miliónů sazenic v průběhu několika let. Už nyní začínáme sběr semen pro tento účel," uvedl Janusz Kaczmarek.
Lesy zničené vichřicí v Pomořanech a v Kujavsku budou uklizeny, vytěženy a obnoveny z vlastních finančních prostředků státních lesů. Podle názoru generálního ředitele a regionálních ředitelů v oblasti zasažené kalamitou náklady na zvládnutí následků kalamity dosáhnou až 1 mld. PLN.

Autor: Krzysztof Trębski (14. 8. 2017)

Přeložil: Bedřich Hudzieczek  

PŘEDPLATIT ČASOPIS

OBSAH ČÍSLA 9/2017
 • Aktuálně: Srpnové vichřice
 • Rozhovor s Ondřejem Kopeckým, vedoucím odboru marketingu a komunikace Lesů ČR
 • Vyhledávání kůrovcových stromů psem
 • Lesnicko-technické meliorace a hrazení bystřin 
 • Demonstrační objekt Klokočná: Dokážeme využít nabídku přírody k lepší spolupráci?
 • Pěstování lesa: Je jedle bělokorá meliorační dřevinou?
 • Mezinárodní pokus s douglaskou v jižních Čechách - hodnocení ve věku 44 let
 • Lesnická genetika: Obecné zákonitosti uchování a přenosu genetické informace
 • Další zajímavé informace v pravidelných rubrikách

 

Naposledy změněno: středa, 13 září 2017 13:26
(0 hlasů)

Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Hlavní zprávy

Ministerstvo zemědělství připravilo návrh na zastavení úmyslné těžby lesních porostů

Ministerstvo zemědělství připravilo návrh na zastavení úmyslné těžby lesních porostů

Lesnictví

Aktualizováno 18.9. Účinnost opatření se předpokládá na přelomu října a listopadu tohoto roku. Zákaz těžby je navržen do konce roku. Dřevo z kalamit a dřevo napadené...

Čti dál
Anketa Lesnické práce: srpnové vichřice

Anketa Lesnické práce: srpnové vichřice

Lesnictví

V srpnu se přes Českou republiku přehnalo několik vichřic, které lokálně způsobily značné škody. Nejčastěji zmiňovaným majetkem se v této souvislosti staly Městské lesy Jaroměř...

Čti dál
Lesnické firmy žádají změny smluv s Lesy ČR

Lesnické firmy žádají změny smluv s Lesy ČR

Lesnictví

Lesnické firmy se obávají dopadů kůrovcové kalamity na severovýchodě Moravy a následků vichřic v okolních zemích. Kvůli nižším cenám dříví na trhu se jejich smlouvy...

Čti dál
Největší kalamita v historii státních lesů Polska

Největší kalamita v historii státních lesů Polska

Lesnictví

Na 9,8 mil. m3 vývratů a zlomů, 79,7 tis. ha poškozených lesů, z toho 39,2 tis. ha k úplné obnově. To je výsledek vichřic, které...

Čti dál

8°C

ČR - aktuální počasí

Jasno

Vlhkost: 89%

Vítr: 11.27 km/h

 • 20 Zář 2017 15°C 7°C
 • 21 Zář 2017 17°C 6°C

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK PEFC