Přihlásit

Nový projekt LARIXUTOR: Možnosti využití modřínu opadavého v českých lesích

Modřín opadavý patří mezi dřeviny, jejichž přítomnost v lesních porostech je vizuálně velmi dobře patrná, a proto je dobře znám i široké laické veřejnosti. Podle autorů nového projektu LARIXUTOR, který se zabývá možnostmi jeho využití v českých lesích pod dopadem globální klimatické změny, byl však lesnickým výzkumem dlouhodobě opomíjen a pozornost mu byla věnována pouze okrajově. Proto se rozhodli zaměřit na prohloubení znalostí o tomto jehličnanu, možnostech jeho využití v českých lesích a při pěstování smíšených a růstově diferencovaných lesních porostů. Do projektu se můžete zapojit i vy!

Doporučený Nový projekt LARIXUTOR: Možnosti využití modřínu opadavého v českých lesích

Autoři projektu uvádí, že mnohé zažité poznatky o ekologii a vlastnostech modřínu opadavého se opírají spíše o empirii a subjektivní hodnocení než o vědecká fakta podložená odpovídajícími výzkumy, i literární rešerše dosavadních studií ukazuje, že poznatky o modřínu opadavém jsou mezernaté. V nově řešeném projektu LARIXUTOR (Larix – latinsky modřín; utor – latinsky „používat", „využívat", a také „zabývat se něčím", „zacházet s něčím") se proto jeho autoři zaměřili na využití modřínu opadavého v lesích ČR.

Projekt je soustředěn do šesti základních oblastí, které se věnují:

  1. produkčnímu potenciálu modřínu v porostních směsích,
  2. jeho ekologickým nárokům a zvláště ekologii přirozené obnovy,
  3. jeho mikroklimatické funkci v přípravných porostech,
  4. paleobotanickému výzkumu druhové skladby našich lesů během postglaciálu s důrazem na detekci modřínu i analýze nejstarších písemných pramenů o modřínu u nás a historickým dřevěným konstrukcím s modřínem,
  5. molekulárně-genetickým (fylogeografickým) analýzám původu našich modřínových populací,
  6. interakci modřínu s ohroženými druhy rostlin a společenstev.

Modřín se dobře obnovuje na otevřených plochách, kde zdárně a rychle odrůstá. Využívá zde svoji pionýrskou strategii růstu a toleranci k mikroklimatickým extrémům stanoviště. Vyvstává tím otázka jeho využití v přípravných porostech. Foto: Petr Pokorný

Modřín opadavý se v současnosti podílí na skladbě našich lesů necelými čtyřmi procenty. Jeho podíl by se však podle autorů projektu mohl výrazněji zvýšit. „Optimální jsou smíšené porosty a v těch může mít modřín, v závislosti na stanovišti, zastoupení v rozpětí pět až dvacet procent, výjimečně, v jeho produkčním optimu, dokonce k 30 procentům. Cílem projektu je detailní poznání modřínu a jeho uplatnění ve smíšených porostech, i výzkum v mnoha specifických oblastech kolem modřínu, nikoliv vytváření modřínové mánie,“ řekl Pavel Bednář z Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, hlavní řešitel projektu LARIXUTOR.

Modřín opadavý má totiž potenciál zvládnout výkyvy počasí v důsledku globální klimatické změny a zároveň nehrozí, že by se jako konkurenčně slabá dřevina začal nekontrolovatelně šířit. V současné době, kdy na mnoha lokalitách probíhá rozsáhlá obnova lesů kvůli těžbě kůrovcových stromů, může být oceňován i jako dřevina přípravných porostů, jež mají za úkol zlepšit mikroklima stanoviště.

Do projektu se můžete zapojit i vy!

Přispějete k rozvoji poznání českých lesů:
Autoři projektu ocení vaše tipy na lokální populace (i jednotlivé stromy) modřínu, které jsou na daných lokalitách dle ústních či písemných informací přítomny po více generací a pravděpodobně nebyly obnovovány výlučně uměle. Zvláště pak populace na exponovaných stanovištích, s výlučným habitem apod. Uvítají také (i kusé) tipy na možnou přítomnost modřínu ve starých dřevěných konstrukcích v rámci ČR.

CHCI SE ZAPOJIT DO PROJEKTU!

Více informací najdete na webu projektu LARIXUTOR www.POZNEJMODRIN.cz.

Shrnutí dosavadních poznatků o modřínu opadavém si můžete přečíst v článku Pavla Bednáře a kol. z dubnového čísla Lesnické práce. V květnovém čísle bude následně představena problematika, která je v souvislosti s modřínem často diskutována – otázka výskytu modřínu v ČR v průběhu postglaciálního období. Na seriál článků o modřínu autorů projektu LARIXUTOR se pak můžete těšit až do srpnového čísla.

Řešení projektu bude probíhat v letech 2021–2024, během kterých je počítáno s množstvím vědeckých i praktických výstupů, včetně uspořádání konference v posledním roce řešení. Projekt vede Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i., spoluřešiteli jsou Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity v Brně, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy a Školní lesní podnik Kostelec nad Černými lesy (při České zemědělské univerzitě v Praze).

Redakce

Naposledy změněno: středa, 07 duben 2021 09:51

(0 hlasů)

Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Hlavní zprávy

Lesnicko-dřevařské komoře chybí v plánu obnovy 3,5 miliardy korun na lesnictví

Lesnicko-dřevařské komoře chybí v plánu obnovy 3,5 miliardy korun na lesnictví

Lesnictví

Lesnicko-dřevařská komora ČR považuje 8,54 miliardy korun, které mají jít na budování klimaticky odolných lesů z Národního plánu obnovy, za nedostatečné. Peníze mají být rozložené...

V lesích začaly intenzivní jarní práce, MZe žádá návštěvníky o opatrnost na lesních cestách

V lesích začaly intenzivní jarní práce, MZe žádá návštěvníky o opatrnost na…

Lesnictví

Na území celé republiky začaly intenzivní práce v lesích. Rekordních 85 milionů sazenic nových stromků letos vysadí Lesy ČR, další miliony vysázejí soukromí vlastníci lesů...

Týden lesů má letos téma Les – zelená klimatizace

Týden lesů má letos téma Les – zelená klimatizace

Lesnictví

V pořadí již čtrnáctý, ročník Týdne lesů, který se tradičně odehrává v květnu (letos připadá na 10.-16. 5.), bude věnován nenahraditelné úloze lesů při ochlazování...

Soud uložil šéfovi Lesní správy Lány Balákovi tříletý trest za ovlivnění zakázky

Soud uložil šéfovi Lesní správy Lány Balákovi tříletý trest za ovlivnění zakázky

Lesnictví

Kladenský soud uložil šéfovi Lesní správy Lány Miloši Balákovi nepodmíněný tříletý trest ve věznici s ostrahou, čtyřletý zákaz činnosti a peněžitý trest. Podle rozsudku ovlivnil...

Populární zprávy

Policie obvinila Daniela Szóráda z porušení povinnosti při správě cizího majetku se škodou 1,8 miliardy korun

Policie obvinila Daniela Szóráda z porušení povinnosti při správě cizího majetku se…

Lesnictví

Zobrazeno:8620

(Aktualizováno 19. 2. o vyjádření Daniela Szóráda) Policie ČR obvinila bývalého generálního ředitele Lesů České republiky Daniela Szóráda z porušení povinnosti při správě cizího majetku...

Finové staví největší továrnu na zpracování dřeva na severní polokouli

Finové staví největší továrnu na zpracování dřeva na severní polokouli

Lesnictví

Zobrazeno:3648

Společnost Metsä Fibre, součást skupiny Metsä Group, postaví ve finském městě Kemi obří továrnu na bioprodukty. Hodnota investice dosahuje 1,6 mld. eur a jde o...

Bříza není vhodnou přípravnou dřevinou pro smrk, lepší je osika

Bříza není vhodnou přípravnou dřevinou pro smrk, lepší je osika

Lesnictví

Zobrazeno:2993

Lesníci v mnoha oblastech řeší problém jak a jaké lesy pěstovat v lokalitách ohrožených suchem a s převahou nepůvodních smrkových porostů. Stále větší část našich...

Nezvládnuté stavy jelena siky decimují přírodu

Nezvládnuté stavy jelena siky decimují přírodu

Lesnictví

Zobrazeno:2805

Exotických býložravců jako jelen sika u nás žije nejméně 8krát víc, než umožňuje zákon o myslivosti. V České republice evidujeme druhou největší evropskou populaci tohoto...

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR Projekt LARIXUTOR

Naše další weby