Přihlásit

Odhad zásob dříví v roce 2019

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů (ÚHUL) 18. 5. 2020 zveřejnil odhady zásob dříví v roce 2019. Odhady byly zpracovány na základě dat projektu Sledování stavu a vývoje lesních ekosystémů (SSVLE, 2016-2020), který navazuje na druhý cyklus Národní inventarizace lesů (NIL2, 2011-2015).

Zásoby dříví byly spočítány pro všechny lesy na území ČR, pro jednotlivé kraje a skupiny dřevin (smrk ztepilý, borovice lesní, ostatní jehličnany, listnáče). Zásoba smrku je dále členěna podle kategorií ohroženosti kůrovcovou kalamitou (rizikové, ohrožené, méně ohrožené), které jsou definovány kombinacemi nadmořské výšky a vzdálenosti od ohnisek kůrovcové kalamity. Celkové zásoby dříví podle této analýzy činí 867,9 ± 15,1 mil. m3 hroubí b. k. (bez kůry, bez zahrnutí souší).

Metodika i výsledky analýzy jsou shrnuty v technické zprávě dostupné na webovém portálu NIL.

Součástí analýzy je také odhad zásob v převážně jehličnatých porostech do září 2019 nepoškozených kůrovcovou kalamitou, respektive do září 2019 nevytěžených (bez ohledu na důvod těžby). Tyto porosty byly vymapovány pomocí dálkového průzkumu Země, viz „Mapa převážně jehličnatých porostů 09/2019" na Mapovém portálu ÚHÚL. Mapu převážně jehličnatých porostů 09/2019 naleznete na mapovém portále v levé části v položce „Vybrat vrstvu"

 

Podle TZ ÚHÚL, red.

Naposledy změněno: pátek, 22 květen 2020 08:24

(0 hlasů)

Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Hlavní zprávy

ČHMÚ zpřístupnilo mapu sumy efektivních teplot ve vztahu k rojení kůrovců

ČHMÚ zpřístupnilo mapu sumy efektivních teplot ve vztahu k rojení kůrovců

Lesnictví

Teploty mají významný na rychlost vývoje kůrovců. Čím vyšší jsou průměrné teploty, tím je vývoj kůrovců rychlejší. Proto vznikla nová mapová informace zveřejňující sumu efektivních...

ČSÚ: Nahodilá těžba v roce 2019 představovala 95 % těžby celkové

ČSÚ: Nahodilá těžba v roce 2019 představovala 95 % těžby celkové

Lesnictví

Těžba dřeva vloni dosáhla 32,6 mil. m3 dřeva bez kůry, což představuje doposud rekordní objem vytěženého dříví. Došlo také k výraznému nárůstu plochy umělého zalesňování...

SLŠ: Průběh jarního počasí zásadně ovlivnil stav kultur v lesích

SLŠ: Průběh jarního počasí zásadně ovlivnil stav kultur v lesích

Lesnictví

Nízká půdní vlhkost po suché zimě, velké rozdíly v denních a nočních teplotách v první půlce dubna a výrazný deficit srážek v průběhu celého dubna...

LČR za rok dokončily 70 staveb v rámci programu „Vracíme vodu lesu“

LČR za rok dokončily 70 staveb v rámci programu „Vracíme vodu lesu“

Lesnictví

Desítky nádrží, tůní a mokřadů, přírodní koryta potoků – Lesy České republiky vrací lesům a krajině vodu. V rámci největšího programu v historii státního podniku...

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR

Naše další weby