Přihlásit

Správa NP Šumava plánuje další revitalizace mokřadů a vodních toků

V uplynulých letech Správa NP Šumava realizovala mnoho revitalizačních projektů přesně cílených na podporu zadržení vody v krajině a obnovu fungujícího vodního režimu. Bylo „znovuzavodněno" 610 ha mokřadů, obnoveno přes 5 km přírodních vodních toků a zrušeno 62 km odvodňovacích kanálů.

Foto: Iva Bufková

„Nedávné dva revitalizační projekty realizované v letech 2014-2015 byly zaměřeny na obnovu přírodního toku Žlebského a Jedlového potoka a na regeneraci dříve vysušených mokřadů v jejich okolí. Oba potoky se nachází těsně u hranic národního parku poblíž Volar. V minulosti byly napřímeny a svedeny do hlubokého kanálu, který rychle odváděl vodu z území a brzdil její zasakování do půdy. Také okolní mokřady byly kdysi vysušeny pomocí povrchových i zatrubněných drenáží, což způsobilo silný pokles hladiny podzemní vody," vysvětluje botanička Správy NP Šumava Iva Bufková, která se revitalizacím na Šumavě věnuje už od devadesátých let.

„Revitalizací provedenou v letech 2014-2015 bylo obnoveno přes 3 km přírodních vodních toků a „znovuzavodněno" kolem 40 ha mokřadů. Projekty byly financovány z prostředků EU prostřednictvím Operačního programu životní prostředí. Celkové náklady vynaložené na obnovu obou potoků i mokřadů činily ca 5,6 mil Kč," dodává.

Dnes již mají obnovené potoky zpět svou původní podobu. Velmi rychle byly osídleny pstruhy, kteří jsou důležitým mezičlánkem pro vývoj larev místní mimořádně vzácné škeble perlorodky říční. Hladina podzemní vody v obnovených mokřadech v okolí potoků byla i na vrcholu loňského sucha jen několik cm pod povrchem půdy, což ostře kontrastuje s razantními poklesy hladin vody v odvodněných oblastech.

Dosud se na revitalizace rašelinišť a mokřadů, včetně navrácení potoků do původních koryt, vynaložily desítky milionů korun. Financovala je jak sama Správa NP Šumava ze svého rozpočtu, tak především z dotací, především z Operačního programu životního prostředí.

Pomůže nová Koncepce státní lesnické politiky řešit dopady kalamity a globální klimatické změny?

„Těmito projekty to ale nekončí, čeká nás ještě hodně práce v této oblasti. Stále je potřeba revitalizovat přes tisícovku hektarů rašelinišť a mokřadů a také je třeba navrátit do původních koryt kilometry potoků," říká ředitel Správy NP Šumava Pavel Hubený. „Proto v současné době připravujeme velký projekt, který by měl být financován z programu LIFE. Díky němu by se mělo v příštích 5 letech revitalizovat více než tisíc hektarů dalších mokřadů a rašelinišť," doplňuje Pavel Hubený.

Náplň i rozpočet tohoto projektu se v současné době dokončují. Náklady se budou pohybovat v rozsahu desítek milionů korun a žádost do programu LIFE Správa NP Šumava podá na podzim letošního roku. „Pak budeme doufat, že uspějeme. Pokud tomu tak bude, začne se pracovat už v příštím roce. Revitalizací by měly projít např. rašeliniště a mokřady v okolí Filipovy Huti a Modravy, v kotlině Křemelné nebo na Stožecku a v okolí Českých Žlebů," říká Iva Bufková.

red.

Naposledy změněno: úterý, 24 květen 2016 18:16

(0 hlasů)

Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Hlavní zprávy

MZe chce navýšit rozpočet na LH o zhruba sedm miliard korun

MZe chce navýšit rozpočet na LH o zhruba sedm miliard korun

Lesnictví

Ministerstvo zemědělství bude chtít letos navýšit rozpočet na lesní hospodářství o zhruba sedm miliard korun. Dnes to na tiskové konferenci řekl ministr zemědělství Miroslav Toman...

Na zmírnění loňských dopadů kalamity v nestátních lesích je potřeba 5,2 mld.

Na zmírnění loňských dopadů kalamity v nestátních lesích je potřeba 5,2 mld.

Lesnictví

Objem nahodilé jehličnaté těžby v ČR za rok 2019 dosáhl 28,8 mil. m3, z toho 13 mil. m3 v lesích nestátních. Na zmírnění dopadů kůrovcové...

LČR skončily loni kvůli kalamitě ve ztrátě 790 mil. Kč

LČR skončily loni kvůli kalamitě ve ztrátě 790 mil. Kč

Lesnictví

Hospodaření státního podniku Lesy České republiky (LČR) se loni podle auditovaných výsledků propadlo do ztráty 790 milionů korun. V roce 2018 měl podnik zisk 70...

Musíme adaptovat lesy na změnu klimatu, ale i náš přístup k nim

Musíme adaptovat lesy na změnu klimatu, ale i náš přístup k nim

Lesnictví

V čele pražské lesnické fakulty stojí od konce roku 2019 Róbert Marušák, profesor hospodářské úpravy lesů a dlouholetý proděkan. Jak vidí budoucnost fakulty, ale i...

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR

Naše další weby