Přihlásit

Větrolamy napomáhají zvyšovat hospodářský výnos a chránit půdu před erozí

V současné době, kdy v důsledku sucha a kalamity dochází k rozsáhlému odlesnění značných částí krajiny, nabývá na významu ochrana rozptýlené zeleně, jako jsou drobné remízky či větrolamy, a její obnova především v zemědělských oblastech v systému tzv. agrolesnictví.

Ilustrační foto: zemědělská krajina s rozptýlenou zelení u Kutné Hory. Autor: Jan Řezáč

Problematiku větrolamů zkoumali vědci z České zemědělská univerzity v Praze a Mendelovy univerzity v Brně a své výsledky, včetně souhrnu zahraničních zkušeností, publikovali v časopise Zprávy lesnického výzkumu 1/2020 v článku „Význam větrolamů a jejich ekosystémových služeb".
Hlavní potenciál větrolamů spočívá především ve zvyšování hospodářského výnosu a poskytování ochrany proti erozi půdy. Pomáhají také při zachycování vody, obohacování půdy, ochraně biodiverzity a zlepšování kvality ovzduší nejen pro majitele půdy a zemědělce, ale také pro společnost. I navzdory těmto pozitivům zůstává využívání větrolamů stále na nízké úrovni. Od výsadby stromů často odrazuje zemědělce časové hledisko s malou vidinou perspektivy a také nedostatek odborných znalostí o založení systému.

Další problém vzniká v souvislosti s vlastnictvím půdy, kdy se ve většině případů hospodaří na pronajaté půdě a na vlastníky je vyvíjen tlak ze strany velkých podniků, které nájemcům nabízí takové finanční podmínky, jimž nejsou schopni konkurovat. A mnoho zemědělců si není jisto tím, zda pronajaté pozemky bude moci dlouhodobě obhospodařovat. Komplikací pro výsadbu větrolamů jsou často i složité majetkové poměry, které se v některých oblastech mění po několika metrech.
Avšak podstatné je nahlížet na jejich roli v kontextu celkové udržitelnosti zemědělské krajiny v rámci společné zemědělské politiky. Tyto krajinné prvky totiž představují ideální nástroj pro naplnění Státní zemědělské politiky, k níž se Česká republika zavázala jakožto prostředku pro regulaci klimatu,“ upřesňuje Tereza Červená z autorského kolektivu.

Větrolamy jsou hlavním agrolesnickým opatřením využívaným po celém světě. Jedná se o lineární výsadby stromů a keřů, které fungují na principu filtrování a rozbíjení síly větru, což snižuje rychlost pohybu vzduchu skrz větrolam a redukuje turbulence na závětrné straně. Samotná výška větrolamu a propustnost pak určuje výsledný efekt větrolamu. Jsou navrženy tak, aby se zvyšovala produkce plodin, aby chránily lidská obydlí a komunikace, hospodářská zvířata, vodu a půdu před nepříznivým prouděním větru a ukládáním sněhu. Snižují větrnou erozi půdy, emise, hluk, zápach atd.V českých zemích došlo k největšímu rozmachu větrolamů v 50. letech minulého století, kdy impulsem k jejich zakládání bylo jednak velké sucho v roce 1947 a jednak rozorání mezí, a tím vytvoření velkých ploch se všemi negativními dopady na půdu. Větrolamy mají své místo především v rovinatých a větrům otevřených polohách zejména v intenzivně obdělávané zemědělské krajině ohrožené erozí půdy. Nejhustší síť větrolamů je v Jihomoravském kraji, kde jejich celková výměra činí přibližně 1 200 ha.

Vhodně spravované větrolamy mají význam při zvyšování objemu výroby a produkce hospodářských zvířat. Větrolamy a ochranné lesní pásy hrají roli při zmírňování klimatických podmínek a meteorologických jevů, jako je teplota a krupobití, které mají dopad na růst především mladých hospodářských zvířat. Zahraniční studie prokázaly nárůst produkce mléka o 30 %, a to proto, že produkci mléka výrazně ovlivňuje tepelná zátěž. Další studie zaměřené na ochranu jehňat vykazují 50% snížení ztrát a zvýšení míry přežití o 28 % a též navýšení produkce vlny o 31 % u ovcí, které byly chráněny větrolamy.

Příznivé vlastnosti větrolamů se podílejí na vyšších zemědělských výnosech a pomáhají zachovat výnosnost půdy. V průměrných letech se úroda obilí obvykle zvyšuje o 6–19 %. Stromy, které jsou schopny vázat dusík, přispívají k produktivitě a produkci okolních plodin, což může být příležitost pro ekologické zemědělství.
Větrolamy účinně chrání závětrné strany před větrnou erozí. Především v suchých oblastech mohou větrolamy, které jsou vhodně rozmístěné na 5 % plochy půdy, redukovat rychlost větru až o 30–50 % a snižovat půdní ztráty až o 80 %.

Větrolamy zlepšují růst rostlin a zvyšují úrodnost pastvin snížením úbytku vlhkosti z půd. Snižují ztráty vody z půdy v pozdním jaře o 10–12 mm, v konkrétním případě měly oblasti chráněné větrolamy 20% nárůst průměrné roční sklizně. Existuje stále více důkazů, že půdy kolem stromů obsahují zvýšené množství organického materiálu a živin, a tím podporují růst vegetace.

Větrolamy mohou být využívány i k zachycení sněhu a jeho udržování na lokalitách v polosuchých oblastech, kde je nezbytné zachování režimu půdní vlhkosti. V těchto oblastech může sníh tvořit až 40 % ročních srážek. Zvýšení půdní vlhkosti způsobené zadržením sněhu v ochranném pásmu větrolamu může dosahovat hloubky 0,8–2,6 m a délky v rozmezí 10–15 m za a před pásem.

Významný vliv mají větrolamy též při usměrňování toků vody, využívaných pro zavlažování nebo odvodnění pozemků. Zde je důležité, aby byly umístěny podél hranic pozemků. Jejich působením dochází ke snížení rychlosti průtoků a odtoků vody a zabránění nerovnoměrnému proudění během roku.Agrolesnictví je osvědčenou strategií pro zajištění čisté vody. V konvenčním zemědělství je využita polními plodinami méně než jedna polovina aplikovaného dusíku a fosforečného hnojiva. Přebytečné hnojivo se vsakuje do podpovrchových vod nebo se vyplavuje ze zemědělských ploch povrchovým odtokem, čímž dochází ke kontaminaci vodního zdroje a ke snížení jeho kvality. Při využití větrolamů je zdokumentováno snížení úniku postřiků až o 80–90 %. Existuje tedy významný potenciál zařadit tyto krajinné prvky jako prostředek boje proti znečišťování vodních zdrojů v zemědělských oblastech.

Na okrajích větrolamů nacházejí vhodné podmínky k životu bioregulátoři ze skupiny hmyzu nebo dravých ptáků, působící na populační hustoty škůdců na přilehlých polích. Větrolamy a ochranné lesní pásy přispívají k vytvoření vhodného biotopu pro volně žijící živočichy. Dobře zavedený větrolam pro ně představuje úkryt před dravci a nepříznivými klimatickými podmínkami.

Typická krajinná struktura s větrolamy povzbuzuje turismus a obyvatelům a návštěvníkům poskytuje malebné výhledy a tvoří krajinný ráz daného území. Okraje větrolamů mohou být využívány jako turistické stezky a cyklostezky, které zpřístupňují krajinu a zanechávají neporušené pěstební plochy. Zdravé větrolamy poskytují atraktivní prostor pro posílení pocitu lidské pohody. Efektivní a fungující větrolamy napomáhají ke zlepšení hygienických pracovních podmínek pro zaměstnance a poskytují soukromí od rušných silnic. Multifunkční zemědělství, zahrnující agrolesnictví s rekreačními službami, tak podporuje udržitelný rozvoj venkova – zvyšuje blahobyt a zlepšuje životní prostředí.

Celý článek je ke stažení zde: https://www.vulhm.cz/files/uploads/2020/04/585.pdf

Kontakt na autory: Tereza Červená, Jaroslav Hušbauer, Vilém Jarský, Luboš Červený, Marcel Riedl, Anna Herrová, FLD ČZU v Praze; Václav Kupčák, MENDELU Brno; kontakt: e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Podle TZ VÚLHM, red.

Naposledy změněno: úterý, 09 červen 2020 10:52

(0 hlasů)

Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Hlavní zprávy

Generální ředitel Lesů SR byl nečekaně odvolán

Generální ředitel Lesů SR byl nečekaně odvolán

Lesnictví

Slovenský ministr zemědělství a rozvoje venkova Ján Mičovský v pátek 27. 11. nečekaně odvolal generálního ředitele státního podniku Lesy SR Mateje Vigodu. Dočasně pověřeným generálním ředitelem...

10 tipů na skvělé vánoční dárky z Lesnické práce!

10 tipů na skvělé vánoční dárky z Lesnické práce!

Lesnictví

Vše nasvědčuje tomu, že letošní Vánoce všichni prožijeme možná trochu netradičně. Shánění vánočních dárků ale nemusí být důvod k obavám. Online nákupy nám budou zřejmě...

Lesy ČR se v Soutoku dohodly s ochranou přírody na dalším hospodaření

Lesy ČR se v Soutoku dohodly s ochranou přírody na dalším hospodaření

Lesnictví

Lesy ČR se dohodly s AOPK ČR na způsobu obnovy porostů v evropsky významné lokalitě Soutok. Velmi staré lesy s vysokým zastoupením dubu letního lesníci...

Vznikl Lesnicko-dřevařský fond

Vznikl Lesnicko-dřevařský fond

Lesnictví

Po letech diskuzí nad vznikem Lesnicko-dřevařského fondu došlo k významnému posunu a 22. října 2020 valná hromada Lesnicko-dřevařské komory v České republice schválila statut Lesnicko-dřevařského...

Populární zprávy

Státní podnik Lesy ČR zhodnotil situaci v lesích po letošní kůrovcové sezóně

Státní podnik Lesy ČR zhodnotil situaci v lesích po letošní kůrovcové sezóně

Lesnictví

Zobrazeno:5078

Letová aktivita kůrovců skončila, kalamita ale pokračuje. Podle vyjádření Lesů ČR je zvládnutí kalamity pro podnik prioritou. Postupně se to daří na Moravě, situace se...

V  tendru Lesů ČR podala nejvíce nejvýhodnějších nabídek firma Uniles

V tendru Lesů ČR podala nejvíce nejvýhodnějších nabídek firma Uniles

Lesnictví

Zobrazeno:4786

V tendru na provádění lesnických prací ve státních lesích spravovaných podnikem Lesy ČR předložilo 36 firem 190 nabídek. Lesy ČR je začaly hodnotit 16. září...

Zemřel předseda SVOL František Kučera

Zemřel předseda SVOL František Kučera

Lesnictví

Zobrazeno:4500

SVOL s hlubokým zármutkem v pátek 16. 10. 2020 oznámil, že náhle podlehl nemoci František Kučera. „Ztratili jsme vzácného kolegu a přítele, lesnictví pak velkého...

Nestátní majitelé lesů žádají o kompenzaci škod po kůrovci 5,3 mld. Kč

Nestátní majitelé lesů žádají o kompenzaci škod po kůrovci 5,3 mld. Kč

Lesnictví

Zobrazeno:4077

Ministerstvo zemědělství (MZe) poskytuje finanční příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích. Za rok 2019 měla činit sazba finančního příspěvku 398 Kč/m3. Přijato bylo...

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR

Naše další weby