Přihlásit

Vláda navýšila kompenzace za pokles ceny dřeva na 2,8 miliardy Kč

Vlastníci lesů budou moci získat dalších 1,2 miliardy korun jako kompenzaci za pokles cen dřeva v minulých letech. Dnes s uvolněním této částky souhlasila vláda, informovalo ministerstvo zemědělství. Vláda už dříve schválila, že se loni mohlo na tuto dotaci uvolnit 1,5 miliardy, nyní se počítalo s miliardou.

Doporučený Vláda navýšila kompenzace za pokles ceny dřeva na 2,8 miliardy Kč

Vláda schválila návrh ministra zemědělství Miroslava Tomana uvolnit 1,2 miliardy korun na škody způsobené kůrovcovou kalamitou v období od 1. 10. 2017 do 31. 12. 2018. Celkem vlastníci nestátních lesů požadovali 2,8 miliardy korun. V roce 2019 již bylo uvolněno z vládní rozpočtové rezervy 1,5 miliardy korun. Zbývajících 100 milionů korun půjde z nespotřebovaných výdajů rezortu Ministerstva zemědělství (MZe). Podané žádosti tedy budou vyplaceny v plné výši.

V souvislosti s ekonomickými dopady kůrovcové kalamity na vlastníky nestátních lesů jsem v roce 2019 předložil vládě dotační program na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích. V první fázi tohoto programu si vlastníci nestátních lesů zažádali o 2,8 miliardy korun. Vzhledem k tomu, že už 1,5 miliardy bylo zajištěno loni, požádal jsem vládu o uvolnění zbývajících peněz. Jde o zásadní podporu, pokud bychom ji vlastníkům lesů neposkytli, řada z nich by měla existenční problémy. My ale potřebujeme lidi v lesnictví udržet, a to zejména v současné krizové situaci, jinak by neměl kdo obnovit naše lesy. To by znamenalo ekologickou katastrofu," řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.

MZe poskytuje vlastníkům nestátních lesů finanční příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích. Žádosti v rámci první fáze (za období od 1. 10. 2017 do 31. 12. 2018) byly přijímány od 29. 11. 2019 do 28. 2. 2020. Příspěvek dorovnává ceny jehličnatého dříví z nahodilých těžeb v uvedeném období na úroveň potřebnou pro zajištění prostředků k financování pěstební péče o lesní porosty do 40 let věku (počínaje jejich obnovou) a odborné správy lesa. Nejde o dorovnání cen na běžnou cenovou hladinu před vypuknutím kůrovcové kalamity. Žadatelé podali 6,5 tisíce žádostí za celkem 2,8 miliardy korun. Co do počtu i objemu žádostí převažují požadavky v těch krajích, které v řešeném období nejvíce zasáhla kůrovcová kalamita, a to oblasti Slezska, Moravy a Vysočiny s přesahem do jižních Čech. Struktura žadatelů (fyzické osoby, obchodní společnosti, obce a církve) odpovídá zhruba struktuře vlastníků nestátních lesů v uvedených oblastech – přes 50 % žádostí přišlo od fyzických osob, dalších téměř 40 % žádostí pak od obcí (vč. jejich příspěvkových organizací či obchodních společností určených k hospodaření v obecních lesích).

Podle zásad dotačního programu se má o uplatněných žádostech rozhodnout do 30. června, ve stejné lhůtě mají být žádosti i vyplaceny. S ohledem na tíživou ekonomickou situaci vlastníků lesů, kterou zhoršuje i epidemie onemocnění COVID-19, se bude MZe snažit výplatu maximálně urychlit.

Již v roce 2019 mohlo MZe čerpat na výplatu žádostí z vládní rozpočtové rezervy až 1,5 miliardy korun, proto mohlo ještě v roce 2019 vyplatit 980 milionů korun a na začátku roku 2020 dalších 66 milionů korun. Celkem tedy bylo dosud vyplaceno 1,046 miliardy korun. Na dnešním jednání vlády MZe požádalo o uvolnění 1,2 miliardy korun. Zbývajících 100 milionů uvolní MZe z nespotřebovaných výdajů rezortu. Vláda na tento účel původně schválila 2,5 mld. Kč.

Další fáze dotačního programu se bude týkat těžeb kůrovcového dříví provedených v roce 2019. MZe v průběhu května dokončí pravidla pro druhou fázi dotačního programu a požádá vládu o potřebné finanční prostředky tak, aby mohl příjem žádostí a výplata proběhnout ve druhém pololetí roku 2020. Dotační program je schválen Evropskou komisí do roku 2021.

 

Podle TZ MZe, red.

Naposledy změněno: úterý, 31 březen 2020 09:53

(0 hlasů)

Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Hlavní zprávy

ČHMÚ zpřístupnilo mapu sumy efektivních teplot ve vztahu k rojení kůrovců

ČHMÚ zpřístupnilo mapu sumy efektivních teplot ve vztahu k rojení kůrovců

Lesnictví

Teploty mají významný na rychlost vývoje kůrovců. Čím vyšší jsou průměrné teploty, tím je vývoj kůrovců rychlejší. Proto vznikla nová mapová informace zveřejňující sumu efektivních...

ČSÚ: Nahodilá těžba v roce 2019 představovala 95 % těžby celkové

ČSÚ: Nahodilá těžba v roce 2019 představovala 95 % těžby celkové

Lesnictví

Těžba dřeva vloni dosáhla 32,6 mil. m3 dřeva bez kůry, což představuje doposud rekordní objem vytěženého dříví. Došlo také k výraznému nárůstu plochy umělého zalesňování...

SLŠ: Průběh jarního počasí zásadně ovlivnil stav kultur v lesích

SLŠ: Průběh jarního počasí zásadně ovlivnil stav kultur v lesích

Lesnictví

Nízká půdní vlhkost po suché zimě, velké rozdíly v denních a nočních teplotách v první půlce dubna a výrazný deficit srážek v průběhu celého dubna...

LČR za rok dokončily 70 staveb v rámci programu „Vracíme vodu lesu“

LČR za rok dokončily 70 staveb v rámci programu „Vracíme vodu lesu“

Lesnictví

Desítky nádrží, tůní a mokřadů, přírodní koryta potoků – Lesy České republiky vrací lesům a krajině vodu. V rámci největšího programu v historii státního podniku...

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR

Naše další weby