Přihlásit

Projekt několika institucí má pomoci vrátit jedli bělokorou do lesů

Letošní nekorunovanou královnou našich lesů je jedle bělokorá. Dřevina, která dříve tvořila v přirozené druhové skladbě českých lesů až 19 procent, se z různých příčin dostala na konci dvacátého století do skupiny dřevin opomíjených se zastoupením menším než jedno procento. Situace se ale začíná obracet k lepšímu a v posledních letech se daří zastoupení jedle opět zvyšovat. Protože vzniká poptávka po aktuálních poznatcích a doporučeních, zabývá se touto dřevinou také lesnický výzkum.

Odpovědi na mnohé otázky o vhodných způsobech hospodaření a pěstování jedle by měly dát výsledky letos zahájeného výzkumného projektu. Ten se zaměřuje na nové postupy pro podporu jedle v lesním hospodářství ČR. Součástí prvního roku řešení je i zakládání sítě experimentů pro sledování vlivu pěstebních opatření na růst a vývoj porostů s jedlí. Řešení projektu se ujal Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. (Útvary biologie a šlechtění, ekologie lesa, lesní ochranné služby a Výzkumné stanice v Kunovicích a v Opočně) ve spolupráci s Fakultou lesnickou a dřevařskou ČZU v Praze a Správou lesů města Tábora, s. r. o. Projekt je zaměřen na otázky vhodnosti proveniencí, charakteristik růstu a výživy, biotických škod, ošetřování osiva, pěstebních postupů obnovy a výchovy, přeměn a meliorační funkce a kvality dřeva.

Jedle bělokorá patřila na našem území mezi významné dřeviny s hospodářským využitím a ještě koncem 18. století tvořila asi 19 procent lesů. V současnosti roste pouze na 29 tisíci hektarech, to je 1,1 procenta porostní plochy. Mezi hlavní příčiny tohoto poklesu jsou podle odborníků z VÚLHM řazeny rozmach holosečného hospodářského způsobu, poškození korovnicí, znečištění imisemi v některých regionech, genetická variabilita a nárůst populace spárkaté zvěře.

Kromě přirozené obnovy je nutno (vzhledem k malému současnému zastoupení) obnovovat jedli i uměle. Například od roku 2000 se zastoupení jedle v druhové skladbě zvýšilo o asi 6300 hektarů. Regenerace byla zjištěna i u již existujících porostů s jedlí nejen u nás, ale i v celé střední Evropě. Jedním z důvodů je vedle významného snížení emisí (zejména oxidů síry) i zvýšení průměrných teplot ve vegetačním období," zdůvodňuje situaci koordinátor projektu Jiří Novák z VS Opočno.

Jako příklad postupu řešení uvádí řešitelé ukázku založení experimentů s výchovou mladých porostů s jedlí. Tato část aktivit se mimo jiné realizuje na modelovém území Správy lesů města Tábora, kde se jedle vyskytuje v nadprůměrném zastoupení ve srovnání s celorepublikovými údaji.

Pro založení pokusů vybírali přednostně porosty s vyšším zastoupením jedle ve věkové fázi mlazin, tj. nejlépe před první prořezávkou. Aby mohlo dojít k dostatečnému uvolnění nadějných jedinců a přitom porost nebyl příliš rozvolněn, zvolili řešitelé pro experimentální zásah metodu komolení odstraňovaných jedinců. To znamená, že stromek určený k těžbě je seříznut ve výšce, kde to umožňuje bezpečná práce s pilou, a to v případech, kdy po seříznutí zůstane alespoň několik živých (zelených) přeslenů.

Zkoumaný přístup k výchově porostů s jedlí je postupně uplatňován na dalších zakládaných párových srovnávacích plochách nejen na modelovém majetku, ale i v dalších regionech (např. Arcibiskupství pražské, polesí Rožmitál apod.). Na všech plochách bude v následujících letech prováděno měření taxačních charakteristik (výčetní tloušťka, výška, délka korun, mortalita) vždy po růstové sezóně s cílem vyhodnotit efekty provedených výchovných zásahů.

Cíle jsou stanoveny v souladu s multioborovým pojetím projektu:
Analyzovat strukturu, produkci a zdravotní stav lesních porostů s jedlí bělokorou, analyzovat přirozenou a umělou obnovu jedle ve vztahu ke stanovištně ekologickým podmínkám, zhodnotit meliorační a stabilizační funkce jedle bělokoré, doporučit vybrané oblasti (provenience) jedle bělokoré pro lesní hospodářství ČR na základě souhrnného zhodnocení vývoje růstu na trvalých výzkumných plochách, stanovit rizikové faktory limitující růst jedle z hlediska meteorologických stresů a stavu výživy, vyhodnotit význam hmyzích škůdců a houbových chorob v porostech jedle bělokoré, inovovat provozní postup výsevů semen jedle v lesních školkách a navrhnout pěstební opatření k podpoře zastoupení jedle v lesních porostech.

Kontakt pro více informací: Jiří Novák, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Podle TZ VÚLHM, red.

Naposledy změněno: pátek, 18 říjen 2019 13:45

(0 hlasů)

Komentáře   

+14 # hanz 2019-10-20 11:24
S tou zvěří aby byly na stavu nula je jen zbožné přání myslivost provozuji hodně dlouho abych pochopil že jako hospodář určité honitby se snažím udržovat zvěř sparkatou v optimalnim stavu vůči lesnimu prostředí dokonce v oblasti kde mám genovou základnu jedle bělokoré ale vše nezáleží jen na naší honitbě sousední honitby prostě chovají zvěř za účelem lovu a hlavně trofej je něco cool takže snažit se můžete sebevíc pořád vám do vaší oblasti bude něco přicházet takže pořád bude co lovit a to jsem svým kolegům nařídil střílet bez ohledu na nějakou c**vulgarismus**u hodnotu i s vědomím že se jako hospodář budu muset na příslušném místě orgánům životního prostředí, kraji popřípadě ministerstvu zemědělství hodně zodpovídat proč jsem tak učinil doufám že pokud k tomu dojde tak to v dnešní situaci obhájím ono totiž je v té myslivosti zainteresovaných vlivných lidiček hodně to už není v některých lokalitách myslivost ale komerční zájem a pronájmy honiteb kapitola sama o sobě zde nejde o myslivost ale kdo zaplatí co nejvic a ještě si to může dát do nàkladů a odečíst DPH
+13 # Starý 2019-10-21 05:50
Ano, tak to bohužel chodí.
Proto mluvím o způsobu vykazování u našich !myslivců!.
Když si udělám vlastní sčítání, tak jsou v turánu stavy zvěře oproti výkazu až 5 x vyšší.
Tak jak proboha fungují???

Co se týká trofejí , dám vám jednoduchý a doložitelný příklad:

Kolik napočítáte v době chrutí velkých kňourů?
U nás opravdu nula a to toho za mého mládí něco naputovali křížem-krážem honitbami. Pak jsou stavy černé na maximu a tam kde jsou...
+15 # Vladimír Pelíšek 2019-10-21 08:00
Myslivci si pletou tuto zemi se svým majetkem. Před 40-50 lety výrazně ubylo drobné zvěře - uznávám, ne jejich vinou. Oni se proto rozhodli, že se zahojí na spárkaté.
Nikoho se neptali a nikdo jim nedělal problem - zastřílel si přece vždy stejně rád okresní tajemník, hosz ze spřátelené země I dnešní podnikatel rychlokvaška. Měli politické jištění a proto se z řady jejich náčelníků stala parta namistrovaných arogantních vulgarismus.
Místo, aby bylo v lesích tolik zvěřě, kolik ty lesy můžou uživit, je tam tolik zvěře, kolik se tam, přímo nebo nepřímo, rozhodli mít oni. Alibisticky dokrmují - takže jí přežije ještě víc.
Škody na stromcích je nezajímají a nikdy nezajímaly. Výsledek je, že např. střední nebo severní Čechy připomínají na mnoha místech spíš obrovskou volnou oboru.
Budou proti jedlím nebo třeba vlkům dokonce prosazovat I daňky nebo muflony, jako jejich bývalý nechvalně známý předseda Kostečka, a to je už opravdu vrchol!
Budou se bránit, protože kapři si svůj rybník nikdy nevypustí. V této chvíli jim ovšem jejich koníček platíme ze svých kapes my všichni, a dost mastně.
+14 # Vladimír Pelíšek 2019-10-18 13:51
Výhodou jedle je výborná zmlazovací schopnost, můžu potvrdit informaci otce a syna Košuličových, že pouhé dvě zdravé dospělé jedle na hektar dokážou zajistit na celé této ploše zmlazení.
Za život mi zatím prošlo rukama několik tisíc jedlí. Vypadá to, že se jedle vzpamatovala z krize, kterou měla ve většině druhé půle minulého století, a pevně věřím, že většinové české lesnictví i v jejím zájmu omezí holoseče, které vidím jako její největší problém.
V článku není zmíněno jmelí, které v posledních letech na jedli škodí s narůstající silou. Není to ale zdaleka tak nebezpečný škůdce jako kůrovec na smrku, protože řadu stromů pouze oslabí, nezničí, a znám mnoho případů jedlí, kterým uschly z důvodu jmelí i přes 2/3 korun a přesto z míst pod napadením znovu bujně obrostly tak, že po 15-20 letech nejde nic poznat.
Každopádně by bylo dobré zaměřit se i na výzkum, jakými prostředky jmelí u jedlí potlačit.
+12 # Starý 2019-10-18 21:00
Hlavní je dostat zvěř na stavy 0 a to v podání našich myslivců.
Kdy věřím, až budou myslivečci vykazovat 0, tak nastane ten kýžený, zákonem daný stav zvěře mezi minimálním a normovaným.
+20 # bergfreund 2019-10-18 11:23
Lesu zdar..když jsem sloužil a zmlazoval úspěšně jedli pod porostem tak mě kolegové vyčítali,že co po mě v lese zůstane...to jsem rád,že moje milovaná jedle dočkala opětovného vzkříšení...dodnes jí i uměle vnáším do porostů a tam kde to jde,tak i zmlazuji...jen tak dál....

Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Hlavní zprávy

Vláda schválila koncepci státní lesnické politiky do roku 2035

Vláda schválila koncepci státní lesnické politiky do roku 2035

Lesnictví

Koncepci státní lesnické politiky, tedy základní strategii lesnictví, která bude reagovat na aktuální stav a situaci v lesích, dnes schválila vláda. Materiál se věnuje nejen...

Josef Vojáček: Jen blázen se nepoučí z chyb

Josef Vojáček: Jen blázen se nepoučí z chyb

Lesnictví

Jaký je aktuální rozsah kalamity u Lesů České republiky, jaká bude strategie ochrany lesa v letošním roce nebo jak bude vypadat lesnické i ekonomické hospodaření...

Komora soukromých lesů SVOL požaduje více financí do lesů

Komora soukromých lesů SVOL požaduje více financí do lesů

Lesnictví

16. valná hromada Komory soukromých lesů SVOL, která se konala ve čtvrtek 13. února 2020 v Jihlavě, znovu otevřela aktuální témata, která z pohledu soukromých...

CZECH FOREST zveřejnil prognózu vývoje lesnicko-dřevařského sektoru

CZECH FOREST zveřejnil prognózu vývoje lesnicko-dřevařského sektoru

Lesnictví

Členové CZECH FOREST think tank zveřejnili prognózu vývoje lesnicko-dřevařského sektoru od roku 2020. Pokud bude pokračovat trend posledních let, bude podle této prognózy v roce...

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR

Naše další weby