Přihlásit

Změny v podpoře spoluspalování energetické dendromasy

Podle Zelené zprávy 2014 (MZe) produkovalo lesní hospodářství těžební zbytky a lesní štěpku v objemu zhruba 1,9 mil. m3 v roce 2012, 1,8 mil. m3 v roce 2013 a v roce 2014 činila produkce tohoto energetického sortimentu dle kvalifikovaného odhadu 1,8 mil. m3. Od 1. 1. 2016 lze ovšem v důsledku novely energetického zákona a zákona o podporovaných zdrojích energie očekávat, že dojde k poklesu poptávky omezením podpory spoluspalování biomasy s fosilními palivy.

Doporučený Změny v podpoře spoluspalování energetické dendromasy

Roční zpráva o provozu elektrizační soustavy ČR za rok 2014 vydaná Energetickým regulačním úřadem uvádí, že se v roce 2014 na výrobě elektřiny z biomasy podílely zejména piliny, kůra, štěpka a dřevní odpad 45 %, celulózové výluhy 36 % a brikety 10 %.

Zpráva zároveň uvádí, že nejvíce elektrické energie z biomasy bylo vyrobeno spoluspalováním, přičemž z kategorie S1 (cíleně pěstovaných energetických dřevin) bylo vyrobeno 3 737 GWh, z kategorie S2 (zbytková hmota z těžby dřeva) bylo vyrobeno 514 GWh a z kategorie S3 (zbytky z pilařského zpracování a dřeva určeného pro materiálové využití) bylo vyrobeno 134 GWh.
Produkční plocha rychle rostoucích dřevin byla ale podle dat SZIF v roce 2014 pouze 1 972 hektarů.

Zdroj: Roční zpráva o provozu elektrizační soustavy ČR v roce 2014 (ERÚ)

Zdroj: Roční zpráva o provozu elektrizační soustavy ČR v roce 2014 (ERÚ)

Na základě novely energetického zákona a novely zákona o podporovaných zdrojích energie bude podpora spoluspalování (s výjimkou vysoce účinných zařízeních) ukončena k 31. 12. 2015. Od 1. 1. 2016 bude možné spoluspalování pouze s účinností vyšší než 70 %. V tomto okamžiku není zcela jasné, která zařízení splní hranici účinnosti a budou moci i nadále biomasu spoluspalovat.

V prvních odhadech sdružení BIOM CZ bylo uvažováno s uvolněním až 450 tis. tun biomasy především štěpky, které jsou nyní spoluspalovány s nižší účinností. Aktuální odhad již mluví o zhruba 150 tis. tunách štěpky, protože se producenti energií rozhodli investovat do zvýšení účinnosti zařízení. Z dlouhodobého hlediska lze očekávat přesun části objemů energetické dendromasy od elektrárenských společností k lokálním teplárnám a s tím spojené snížení dopravních vzdáleností.

red.

Naposledy změněno: úterý, 08 září 2015 12:00

(0 hlasů)

Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Hlavní zprávy

Vznikla Lesnická výzva, připojit se můžete i vy!

Vznikla Lesnická výzva, připojit se můžete i vy!

Lesnictví

Lesnická výzva je společným prohlášením profesních lesnicko-dřevařských organizací a dalších subjektů s vazbou na lesnictví, které upozorňují na obrovská rizika, jež může přinést podcenění dopadů současné...

Nejvíce nejvýhodnějších nabídek v tendru 2019+ podala Jihozápadní dřevařská

Nejvíce nejvýhodnějších nabídek v tendru 2019+ podala Jihozápadní dřevařská

Lesnictví

Státní podnik Lesy České republiky (LČR) téměř dokončil osmimiliardový lesnický tendr 2019+. Ze 47 soutěžených jednotek uzavřel s lesnickými firmami smlouvy na 39 jednotkách. Z 39...

SVOL na valné hromadě znovu požádalo o větší podporu vlastníků lesů

SVOL na valné hromadě znovu požádalo o větší podporu vlastníků lesů

Lesnictví

Hlavním tématem 15. valné hromady Komory soukromých lesů (SVOL), která se konala 5. února v Jihlavě, byla strategie resortu v boji s následky dlouhodobého sucha...

Vláda schválila novelu, která má zrychlit výkon správy lesů

Vláda schválila novelu, která má zrychlit výkon správy lesů

Lesnictví

Aktualizováno 6. 2. Ministerstvo zemědělství, obce s rozšířenou působností a kraje budou moci rychleji vydávat opatření obecné povahy, jako je zákaz vstupu do lesů nebo...

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR

Naše další weby