Přihlásit

Jde o zdraví a stabilitu našich lesů (Lidové noviny)

DISKUSE

Naše lesy decimuje kůrovec a další škůdci. Kalamita, jak se dokola opakuje, je největší za dvě stě let. Na vině je nejen sucho posledních let, ale především hospodaření v lesích zaměřené na krátkodobý zisk bez ohledu na potřeby a možnosti daného lesního stanoviště. Ministerstvo zemědělství sklízí kritiku, že již dávno nezměnilo zastaralé předpisy tak, aby vlastníci a správci lesů připravovali lesy na změny klimatu. Jak? Například obnovou lesů pestrou druhovou skladbou vysazovaných stromů, odpovídající přírodním podmínkám toho kterého území.

První odpovědí ministerstva na lesní krizi je změna vyhlášky č. 83/1996, která určuje, jakými dřevinami se mají zalesňovat různá stanoviště. To je pro budoucnost lesů naprosto zásadní. Ministerstvo v ní však vůbec nezvýšilo minimální podíl listnáčů a jedlí (tzv. melioračních a zpevňujících dřevin) a nadále ponechává smrk jako možnou hlavní dřevinu i tam, kde už dnes smrkové lesy masivně odumírají. Také rozšířilo možnosti pěstování nepůvodních druhů stromů, u nichž nevíme, jak se v budoucnu budou chovat.

Ministerstvo zemědělství tak sklidilo další silnou kritiku nejen od přírodovědců a ochranářů, ale i praktických lesníků. Ti by se rádi řídili při obnově lesa svými odbornými a místními zkušenostmi. A potrefená těšnovská husa se ozvala. Ministerstvo vydalo několik prohlášení, objevila se řada mediálních výkřiků od jeho vedoucích představitelů i zástupců ministerstvem zřizovaných odborných lesnických organizací. Sami ministři Milek a Toman a jejich úředníci především opakovaně a nepravdivě tvrdí, že zalesňovací vyhláška je pouze doporučením, které není pro vlastníky a lesní hospodáře závazné.

Profesoři lesnictví podepisují ministerstvu zemědělství podpůrné dopisy, které neodpovídají lesnické praxi. Nepřekvapuje mě to. Úroveň absolventů našich lesnických vysokých škol tomu odpovídá, zjevně se nemají u koho poučit. Avšak to, že podobný mýtus (nebo přímo lež) opakovaně hlásají nejvyšší představitelé ministerstva, které odpovídá za přípravu pravidel pro hospodaření v lesích, je ještě daleko horší. Jeho úředníci buď neznají lesnické předpisy, které samo ministerstvo vydává, nebo je záměrně zamlčují. Dávají tak lesníkům z praxe najevo, že je považují za nesvéprávné, neschopné porozumět česky psanému textu, za stádo, které je nutno pastýřem sehnat do houfu a udolat stokrát opakovanou lží. Ta se ovšem stejně pravdou nestane.

Žádné doporučení, ale povinnost

Jak to tedy je s údajnou nezávazností aktuálně projednávané vyhlášky o zalesňování? Zaprvé nezávaznou vyhlášku by nemělo smysl vůbec vydávat. A dále – vyšší právní norma (zákon o lesích) jasně ukládá vlastníkům lesů povinnost dodržet při výsadbě touto vyhláškou stanovený minimální podíl melioračních a zpevňujících dřevin – listnáčů a jedlí. Jiná vyhláška (č. 139/2004) zase stanovuje, že při zalesnění může vlastník použít pouze 15 procent jiných dřevin, než které jsou pro dané stanoviště uvedeny právě ve sporné vyhlášce č. 83 mezi základními či melioračními a zpevňujícími, jinak se vystavuje sankci. Nejde tedy o žádné doporučení, ale povinnost. Na dodržování vyhlášky č. 83 jsou také vázány příspěvky na zalesňování. Tedy zalesní-li vlastník jinými stromy, než ona uvádí, nebo jejich menším počtem, nedostane ani korunu dotací. A ještě může zaplatit pokutu!

Jak tedy úředníci ministerstva zemědělství informují svého ministra, že říká zjevné nepravdy? Lesníky by za nesvéprávné a negramotné stádo považovat neměl. A tváří v tvář masově hynoucím lesům by měl klíčovou vyhlášku, která zásadně ovlivní druhovou skladbu lesů, razantně změnit. O její konečné podobě a tím o zdraví a stabilitě našich lesů se rozhoduje právě teď.

Dušan Utinek

Komentáře   

+3 # Rensa 2018-08-14 13:42
Jestliže začátek své teorie postavíme na chybném axiomu (= na něčem, co netřeba dokazovat a o čem se nediskutuje), pak logicky celá teorie bude asi chybná.
Takovým axiomem v lesnictví, dalo by se říci přímo dogmatem, je, že „zákon o lesích jasně ukládá vlastníkům lesů povinnost dodržet při výsadbě touto vyhláškou stanovený minimální podíl melioračních a zpevňujících dřevin – listnáčů a jedlí“. A tudíž, že vyhláška nemůže být jenom doporučením, ale že musí být a tedy je závazná.
Ať čtu lesní zákon jak čtu, onu povinnost v něm nenalézám. Dokonce v něm nenalézám zmocnění vyhláškou stanovit, co jsou to dřeviny meliorační a zpevňující a jaký je jejich minimální podíl při obnově porostu. Takže nezbylo ministerským než napsat (a v tom se jich musím zastat), že celá vyhláška v tomto směru (a dalších, jako např. obmýtí a doby obnovní) může být pouze doporučením.
Že se tím někdo řídí a nechá si podle toho vyhotovit svůj lesní hospodářský plán nebo si to do něj nechá vnutit státní správou lesů (stává se často na základě výše uvedeného dogmatu), jeho věc, jeho problém – vzal jsi na sebe závazek, pak ho pod hrozbou sankce plň. Kdo se ale přinutit nenechá, na toho zákonná páka není.
Toho si byli vědomi tvůrci vyhlášky dosud platné, a proto se v ní také píše o doporučeních, což dosud nikomu nevadilo. Avšak v nové vyhlášce by mělo dojít k „nápravě nedostatku v zákoně“, a to tím, že pro stanovení závazných ustanovení plánů a osnov by se nevycházelo z příloh vyhlášky, ale z rámcových směrnic oblastních plánů rozvoje lesů! Což je takový legislativní veletoč, ze kterého budou mít autoři nové vyhlášky asi hodně bolavou hlavu.
+4 # Máchal 2018-08-15 09:12
Hezké kličky, jenže co v praxi s tím. Můžete zkusit takový LHP bez MZD předložit ke schválení, a až ho OSSL neschválí, tak podávat v tomto duchu námitky a odvolávat se - schválně, co to udělá.

Ještě hodně vody uplyne, než lidi pochopí že v dlouhodobějším horizontu - a o tom les je - je výsadba určitého podílu MZD i v zájmu vlastníka lesa (a jeho potomků). Ani ta kalamita co tu jede k tomu nestačí? Ještě bude muset přijít nějaký větší vítr, nebo co je ještě potřeba?
+2 # Rensa 2018-08-16 15:26
Nezkouším, běžně předkládám. Plány s omezeným až výrazně omezeným % MZD, dokonce mám jeden plán schválený bez MZD. A když se jeden vlastník lesa zaštípnul a plán podle požadavku OSSL nepřepracoval (MZD, obmýtí), byl mu nakonec schválen tak, jak ho ke schválení předložil. Na námitky ani nedošlo.
Tedy žádné kličky, ale moje běžná praxe.

Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Hlavní zprávy

Kraje dostanou peníze pro řešení kůrovcové kalamity

Kraje dostanou peníze pro řešení kůrovcové kalamity

Lesnictví

Kraje mají dostat od ministerstva zemědělství peníze na pracovníky, kteří budou vyřizovat žádosti soukromých vlastníků lesů o státní pomoc při obnově lesů po kůrovcové kalamitě...

ALSOL: Na kalamitu reagujeme navýšením výsadby a investicemi do cest a skladů

ALSOL: Na kalamitu reagujeme navýšením výsadby a investicemi do cest a skladů

Lesnictví

Téměř pět milionů sazenic dřevin plánují letos na svých polesích vysadit Arcibiskupské lesy a statky Olomouc (ALSOL). Reagují tak na následky kůrovcové kalamity, která postihla...

Rok 2018: lesnictví, jak ho neznáme

Rok 2018: lesnictví, jak ho neznáme

Lesnictví

Souhra mnoha nepříznivých faktorů, zejména pak dlouhodobého sucha a vysokých teplot ve vegetačním období, přispěla k dalšímu rozvoji kůrovcové kalamity na našem území. Rok 2018 změnil...

Z tendru 2019+ zatím Lesy ČR podepsaly 70 % smluv

Z tendru 2019+ zatím Lesy ČR podepsaly 70 % smluv

Lesnictví

Státní podnik Lesy České republiky (LČR) dosud z osmimiliardového lesnického tendru 2019+ podepsal smlouvy na 32 ze 47 soutěžených jednotek. Příští týden by měl podepsat...

-4°C

ČR - aktuální počasí

Část.zataženo

Vlhkost: 84%

Vítr: 20.92 km/h

  • 03 Led 2019 -1°C -5°C
  • 04 Led 2019 0°C -5°C

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR

Naše další weby