Přihlásit

Všechny školy na brigády do lesa a zemědělství - výzva premiérovi a ministrovi zemědělství (TZ Komunity pro duchovní rozvoj)

Komunita pro duchovní rozvoj, o. p. s. v zastoupení Petra Martana odeslala podnět k usnesení vlády ČR, v němž žádá premiéra Babiše a ministra Tomana, aby předložili vládě návrh na krizové usnesení, které:

1. Ukládá pracovní povinnost v délce 1 měsíc v kalendářním roce 2020 žákům a studentům starším 18-ti let u všech typů škol, na práce v lesnictví a v zemědělství.
2. Pověřuje příslušného ministra k předložení novely příslušného zákona, která by pracovní povinnost uvedenou v bodu 1. zavedla trvale v rozsahu 2 týdnů ve školním roce; rozšířila ji od věku 16 let na práce jim úměrné a za určitých podmínek.

V odůvodnění návrhu se uvádí: Návrh reaguje na současnou korona-virovou krizi, stav nouze a následné období, kdy v ČR nebudou zahraniční dělníci na práci v lese a v zemědělství. Hrozí, že vykácené lesy nebudou obnoveny a zemědělská výroba bude ochromena. Přibýváním neobnovených lesů se prohloubí sucho a nedostatek vody; z nedostatku manuálních pracovníků budou potraviny, zvláště ovoce a zelenina, za sociálně neúnosné ceny.
Pracovní povinnost pro mladé lidi není žádný totalitní prvek. V současné krizové době má význam vlastenecký: jde o záchranu a obnovu lesů, jejichž veřejné užitky využívají všichni; jde o zajištění potravinové soběstačnosti ČR. To vše jsou v dnešní krizi důležitější hodnoty, než je vzdělání.
Manuální práce mládeže v době ohrožení českého národa bude vychovávat k vlastenectví více, než dnes činí školy. Školství zdeformovalo mládež tak, že se velký podíl z ní cítí více Evropany než-li Čechy; nevnímají krajinu jako živitelku, opovrhují hospodářem a nadřazují hodnotu bezzásahových lesů nad trvale udržitelné hospodaření v nich. Výsledkem dlouhodobého působení škol jsou změny ve vývoji vědomí dětí a mládeže směrem: ano - ochraně přírody a samovolným procesům a dosažení bezuhlíkové společnosti co nejdříve. Přitom rychlá obnova lesů je významný způsob pro ukládání uhlíku ve dřevě. Pracovní výchova pro tvorbu ekologického uvědomění je založena na získávání zkušeností s manuální prací v lese a na poli. Jen prací se zemí si lze uvědomit tu pravou sounáležitost se Zemí a životním prostředím.

K zaslané výzvě byla premiérovi a ministrovi zaslána poslední kniha P. Martana "Lesy českého státu II.", která chce srozumitelně vysvětlit současnou lesnickou problematiku a přináší historické skutečnosti o tom, jak české lesnictví zvládlo velké lesní kalamity. Zastavení kalamit sucha a kůrovce (v letech 1945-1990) vždy probíhalo jako celonárodní vládou řízená kampaň za účasti škol všech stupňů.

Výzva lesnickým a zemědělským organizacím
Autor podnětu k usnesení vlády ČR vyzývá lesnickou a zemědělskou veřejnost, vlastníky půdy a podnikatele, aby obdobný požadavek na zavedení pracovní povinnosti pro školní mládež adresovali vládě a ministrovi zemědělství.

Petr Martan
nositel Medaile Za zásluhy o stát I. stupně (2019)

TZ vydala Komunita pro duchovní rozvoj, o. p. s. dne 1. 4. 2020.
tel. 732 373 448

 

Komentáře   

-1 # lesmistr 2020-05-01 23:14
A co takhle přikázat "pracovní povinnost" v lesnictví nezaměstnaným a nepřizpůsobivým spoluobčanům? Ať v tom studenti nejsou sami. Možná by z toho bylo jedno vyznamenání navíc. On se třeba na Hradě nějaký zapomenutý Řád Klementa Gottwalda najde.
Ta myšlenka o povinnosti pro studenty sice není originální, ale takové ocenění by si ho zasloužila.
+15 # Petr Martan 2020-04-04 13:07
Zdravím "plantážníka suchých, tj. klimaticky a vodohospodářsky nefunkčních lesů", které jsou výsledkem fanatické ideologie, kterou tento člověk dlouhodobě zastupuje. Jeho anti-lesnická nenávist je zjevná.
Ptáte se, kde jsem byl, když hynula jedle? Byl jsem učeň Lesnického odborného učiliště a jako 16-17-letý jsem dělal semenáře a lezl sbírat šišky šumavských jedlí až 35 m vysokých. Proto si také dovoluji navrhovat, aby mládež od 16-ti let šla dělat do lesa, třeba jen nosit sazenice po pasece těm co kopají.
Po vyučení dřevorubcem jsem teprve šel na Střední lesnickou školu do Písku. Nevím, jak vy, ale předpokládám, že jste nikdy manuálně nedělal, když tak opovrhujete těžkou prací našich předků. Po nich zůstaly alespoň rychle zalesněné holiny a kvalitní a funkční smrkové lesy. Po "pelíšcích" jen v NP Šumava zůstalo 29 000 ha suchých a vykácených lesů. Zde by měl zapracovat ten vámi zmiňovaný prokurátor.
Kde jsme byli, když se před 10-ti lety připravoval NLP? My jsme se tam nedostali, protože Bursík a zelení ve vládě tam protlačili "pelíšky" a "duháky", kteří jako anti-lesničtí a anti-smrkoví fanatici a naivní lidé chtěli za 10 let přeměnit to, co se zde vytvářelo 200 let. Protože se vám to nepovedlo uskutečnit, tak dnes tleskáte nad celostátním hynutím smrků.
Opovrhujete školkaři, to jste asi nikdy nesehnul hřbet a nedělal ve školce.
Zdá se, že i opovrhujete "mraky nekvalifikovaných lidí", kteří jsou dle vás závislí na odporném lese dnešního typu. A chcete-li něco duchovního, tak mě zašlete svou adresu na email: martanckyne@seznam.cz, a já vám zašlu svou knihu "Lesy českého státu a Národní památník zemřelých v lesnictví" (cena je dobrovolná, alespoň 35 Kč za poštovné).
-14 # Vladimír Pelíšek 2020-04-04 18:43
Vaše dedukce jsou úsměvné a nepřekvapivě tendenční. Děkuji Vám ale za vystoupení ze stínu těch, jejichž schopnosti končí udělováním mínusů a plusů na diskusi.
Mezi lesníky mám více přátel, než mezi tzv. ochranáři. Podstatně více lidí z tohoto oboru znám a s podstatně více lidmi spolupracuji. Pravda, nejsou to žlábkisté a další významově vymírající partičky, ale rozumím tomu, že ty neznáte zase Vy, takže z vašeho pohledu to může být logické. S Hnutím DUHA nejsem v kontaktu už déle než rok a osobně znám pouze MVDr. Bláhu.
Pokud jde o Váš předpoklad, že jsem manuálně nikdy nedělal, opět Vás musím zklamat. Moje vzdělávací pouť sice neskončila střední školou, ale troufám si tvrdit, že ten hřbet jsem přesto ohýbal například při těch desítkách tisíc jedlí, které jsem osobně vysadil nebo uvolnil, pravděpodobně více, než Vy.
S Vaším návrhem, aby mládež do 16 let šla pracovat do lesů, souhlasím, ale nepůjde o vysazování smrkoplantáží někam do 4.LVS do řad, jak je vaše skupina navyklá, protože v takovém případě by se jednalo o zneužití mládeže k pochybnému dílu, a vemte jed na to, že by o tom byla veřejnost informována.
Těžkou prací předků ani předky rozhodně neopovrhuji. Ovšem to, že někdo provádí manuálně těžkou práci, ještě neznamená, že se jedná o práci hodnou obdivu. Když například budu těžce manuálně pracovat při kradení mramorových soch ze zámeckých parků, zasloužím si obdiv?
Máte pravdu, u přípravy NLP jste nebyli. Já jsem tam byl, takže si opět dovolím uvést vaši nepravdivou informaci na pravou míru. Drtivě tam převládali lesníci, jen, pravda ne plantážnického typu.
Vaše usilovná snaha udělat ze mě fanatického obhájce neziskovek Vám možná přinese body u poněkud méně přemýšlivé části veřejnosti, na kterou pravděpodobně cílíte, ale tím to asi končí. Jsem bytostný odpůrce neoliberalismu, levicového aktivismu, politického NGOismu a podobných -ismů: Rozumím ale tomu, že by bylo vhodné mě tam přesto zařadit, holt ty argumenty musíte získat aspoň takto, že?
Nad celostátním hynutím smrků netleskám, jako netleskám nad ničím, co je sice bolestné, ale neodvratné. Hynutí smrků v podmínkách průměrných teplot o 2 st.C vyšších než před 200 lety a za nejméně 6 let trvajícího vláhového deficitu ovšem nemá žádné znaménko, je to přirozený přírodní jev, kterému nerozumí pouze lidé s nulovými znalostmi ekologických nároků Picea abies, kam se s velkou pravděpodobností řadí mnoho vašich sympatizantů. Udržení smrku v podmínkách ČR v zastoupení vyšším než cca 10% je do budoucna nereálné, z důvodů, které jsou všeobecně známé. Pokud se o to budou jisté lesnické kruhy přesto pokoušet, vzniknou obrovské ekonomické škody, jejichž sanace bude vyžadována - proti jejich vůli - po daňových poplatnících. O tomto riziku naši občané musí být informováni a informováni také budou.
Školkaři rozhodně neopovrhuji, jen bych rád, kdybychom si nalili čistého vína. Jsou školkaři a školkaři. Jedni přizpůsobují sortiment nabízených sazenic reálným požadavkům českých lesů - tedy bezpodmínečně nutné radikální změně druhové skladby ve prospěch listnáčů a jedle. A ti druzí? Ti lobbují za smrkové sazenice, protože skoro nic jiného nemají v nabídce a samozřejmě nechtějí přijít o tržby.
Mraky nekvalifikovaných lidí neopovrhuji. Opovrhuji pouze lidmi, kteří předstírají, že jejich pohnutky sledují ochranu lesa a jeho prosperitu, ale přitom není těžké rozpoznat v pozadí čouhající "jiné" ekonomické zájmy.
+3 # Hroch 2020-04-02 18:41
Dobrý nápad. Sázet stromky je třeba. Navíc to pomůže mladým lidem najít ten správný vztah k lesu, a také pochopit, že nechávat lesy žrát škůdci není ,,nový směr v ochraně přírody" nýbrž obyčejná pitomost.
-25 # Vladimír Pelíšek 2020-04-02 15:42
Velkohubá výzva tvářící se jako morální apel, za kterou se může pohodlně schovat pokračující masivní výsadba smrčků, borovic a modřínů do řad, v duchu tohoto obskurního spolku "zachovávající zelený les".
Myšlenka je to samozřejmě dobrá a přínosná, ale asi ne v podání těchto plantážníků.
Mládež by skutečně měla přiložit ruku k dílu, ale zároveň by měla obdržet záruky (ať už takovou akci spustí kdokoliv), že její práce nebude zneužito k pokračování smrkového plantážnictví a elegantnímu zbavování se přebytku neudatelných smrčků lesoškolkami, kterým spíš než o záchranu lesů jde o záchranu svých investic.
Pokud tyto záruky nebudou poskytnuté, může mládež nevědomky a nechtěně lesům spíše ublížit, než pomoct.
+19 # Lynx 2020-04-03 07:41
Jak píšete - myšlenka dobrá, ale...
Nelze věřit lidem, kteří díky byrokratickému přístupu přispěli ke gradaci lýkožrouta. (výběrová řízení trvající týdny i měsíce na zásahy, mezitím se brouk úspěšně vyrojil; nesmyslné lákání brouka pomocí feromonových sáčků do zdravých stromů a následná pomalá asanace bez staletími prověřeného prostředku - odkornění)
Ti stejní lidé, kteří mají lví podíl na současném stavu nyní blekotají výzvu - sázíme lesy nové generace :D
Zprofanovaná zelená garnitura odkojená smrkem sází lesy nové generace - neuvěřitelné pokrytectví a faleš arogantních lidí obdařených funkcí a mocí. To jsou lidé bez jakýchkoliv morálních zásad.

Pokud ministr zemědělství myslí vážně svůj výrok, že "Nebudeme upřednostňovat žádnou funkci lesa: ani hospodářskou, ani ekologickou, ani rekreační. Všechny musí fungovat v souladu." - pak musí vyházet minimálně polovinu managementu LČR a dále polovinu odboru lesního hospodářství a myslivosti na MZe.

Jinak se jedná o ohlupování laické veřejnosti. Divím se, že proti těmto zvěrstvům již otevřeně nevystoupili zástupci akademické lesnické obce.
-24 # Vladimír Pelíšek 2020-04-03 14:23
Vlk zadávil stádo ovcí, krev z té poslední mu ještě stéká po tlamě, a teď žadoní: zaměstnejte mě jako pasteveckého psa! Nikdo to s býložravci neumí tak, jako já.
Kde byla ta obskurní komunita pro duchovní rozvoj, když hynula jedle? Kolik její nynější členové zachránili jedlin, jedlobučin, bučin, doubrav, před vysápáním a přeměnou na smrkové pole? To jim tehdy byl "zelený les" lhostejný?
Kde byli, když se před deseti lety připravoval NLP? Nevím ani o jednom z nich, kdo by projevil zájem.
Jaký to chtějí zachránit "zelený les"? Takový, co se teď zazelená, aby se za pár dekád zase proměnil v měsíční krajinu? Ale hlavně, že mezitím bude nádherně zelený?
Není vůbec těžké zjistit, odkud vítr vane. Pilařům utečou obrovské zisky, pokud se nynější pole smrku změní na skutečný les, nejsou provozně vůbec na tuto variantu připravení, nejsou schopní zpracovávat tvrdé listnáče. Další kapitolou jsou školkaři, kteří zejména v některých obzvlášť tragických regionech, zejména v Čechách, skoro ani nic jiného než smrk nemají v nabídce. Kdo jim zaplatí ty desítky miliónů sazenic neudaných smrků, co jiného budou nabízet, když to nemají, kde seženou vůbec nějaké tržby? A k tomu mraky nepříliš kavlifikovaných lidí, fyzicky závislých na práci v lese dnešního typu, na z hlediska potřeb lesa zbytečných činnostech - to je zřejmě onen sociální smír, to bude asi ten duchovní rozměr tradicionalismu, který má tento spolek na mysli.
Člověk by až zaplakal, kdyby jen nevěděl, že tito lidé měli pohodlných nejméně 30 let na to, aby změnili styl myšlení a práce. Že dnešní situace nespadla neočekávaně z nebe.
Točí se a budou točit velké peníze, o nic jiného tady nejde. Takže se založí nějaký sranda spolek rádoby společensky zodpovědně uvažujících lesníků - to hezky zní a mohlo by zajistit nějaké prašule. No a začnou se jakože "zachraňovat lesy".
Lidé jako Martan, Zimola, Klewar, nebo tady existence typu Hrocha neviděli skutečný les ani z rychlíku. Snaží se pouze kout železo, protože teď je opravdu žhavé.
Prý bychom se měli zajímat o to, co dělají. Já si ale spíš myslím, že by se o některé členy tohoto spolku měl zajímat prokurátor.
+14 # najše 2020-04-05 23:05
Vladimíre, začínám si myslet, že jako spisovatel sci-fi byste se docela dobře uživil :lol:
-7 # Vladimír Pelíšek 2020-04-06 09:58
Souhlasím, vaše o.p.s. by mi poskytla bohatý materiál. Podle Google nemáte dokonce ani webové stránky.
+4 # cvonza 2020-04-09 17:30
Pane Pelíšku , psal jste že se znáte z MVDr Bláhou z Hnutí Duha , který keca lasákům do práce a je veterinář ,, proto to u NÁS takto dopadá neodborníci rozhodují a blbě kecají dle PR ( píár). Až si zlomíte nohu jděte k elktrikáři nebo se zubem k zámečníkovi. Takto na hlavu vše běží hlavně dle PR ( píár ). Pokud inklinujete k těmto neodborníkům nedivte se - - -.
-3 # Vladimír Pelíšek 2020-04-09 20:54
Nemám rád škatulkování, jsem vědec. Zajímají mě doložitelná fakta, ne to, kdo je vyslovuje. Je třeba oddělit informaci od jejího nositele, cvonzo, jinak se nikdo nikdy nikam neposuneme.
Na Hnutí DUHA oceňuji odvahu, s jakou už před více než 20 lety dokázalo tnout do živého: totálně zkostnatělého LH v ČR preferující naprosto stanovištně nevhodné dřeviny a obnovní způsoby. Co se mi naopak nelíbí, je přehnaný aktivismus, vyjadřování se i k věcem, kde není kompetentní, ideologičnost některých kroků (např. principiální odmítání introdukovaných dřevin).
Podobně to mám s lesníky. Jsou lesníci, kteří jsou lesníky proto, že les milují, a jsou lesníci, kteří na lese pouze parazitují.
Opravdu nechci škatulkovat. Cílem tzv. ochránců přírody i lesníků by měl být především zdravý, trvale udržitelný les složený ze stanovištně vhodných dřevin a obnovovaný přírodní podmínky místa respektujícím způsobem. Protože pokud tady takový nebude, nebudou se mít lesníci příštích generací o co starat a hnutí podobná Duze tudíž co měnit.
Klíčová věc je: žijeme ve střední Evropě, která je přirozeně lesnatá. Kdyby dnes zmizeli všichni lidé včetně lesníků i členů Hnutí DUHA, věřte tomu, že ten zdravý les se tady rychle obnoví a vrátí i bez nich. Protože les nepotřebuje lesníka ani ochranáře - to oni potřebují ten les.

Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Hlavní zprávy

ČHMÚ zpřístupnilo mapu sumy efektivních teplot ve vztahu k rojení kůrovců

ČHMÚ zpřístupnilo mapu sumy efektivních teplot ve vztahu k rojení kůrovců

Lesnictví

Teploty mají významný na rychlost vývoje kůrovců. Čím vyšší jsou průměrné teploty, tím je vývoj kůrovců rychlejší. Proto vznikla nová mapová informace zveřejňující sumu efektivních...

ČSÚ: Nahodilá těžba v roce 2019 představovala 95 % těžby celkové

ČSÚ: Nahodilá těžba v roce 2019 představovala 95 % těžby celkové

Lesnictví

Těžba dřeva vloni dosáhla 32,6 mil. m3 dřeva bez kůry, což představuje doposud rekordní objem vytěženého dříví. Došlo také k výraznému nárůstu plochy umělého zalesňování...

SLŠ: Průběh jarního počasí zásadně ovlivnil stav kultur v lesích

SLŠ: Průběh jarního počasí zásadně ovlivnil stav kultur v lesích

Lesnictví

Nízká půdní vlhkost po suché zimě, velké rozdíly v denních a nočních teplotách v první půlce dubna a výrazný deficit srážek v průběhu celého dubna...

LČR za rok dokončily 70 staveb v rámci programu „Vracíme vodu lesu“

LČR za rok dokončily 70 staveb v rámci programu „Vracíme vodu lesu“

Lesnictví

Desítky nádrží, tůní a mokřadů, přírodní koryta potoků – Lesy České republiky vrací lesům a krajině vodu. V rámci největšího programu v historii státního podniku...

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR

Naše další weby