Přihlásit

Zachraňme prales a lesy na Boubíně - účastníci demonstrace vyzývají vládu, MŽP, NP Šumava (TZ Hnutí Život, Zachraňme Šumavu, Komunita pro duchovní rozvoj)

Dne 12. 8. 2020 se ve Vimperku konalo veřejné shromáždění k demonstrování stavu
poškození a ohrožení lesů v Národní přírodní rezervaci Boubínský prales a v celém lesním
komplexu hory Boubín; k požadavku na státní správu ochrany přírody, aby vydala nové
správní rozhodnutí vedoucí k účinným zásahům, které povedou k zastavení gradace
kůrovce a zachování vzrostlých lesů na Boubíně.

Přítomný ředitel NP a CHKO Šumava P. Hubený je proti provádění záchrany lesů Boubína
způsobem, který požadovali demonstranti. Odmítá vydat či iniciovat nové rozhodnutí, které
by umožňovalo efektivní ochranu vzrostlých lesů. V televizním komentáři uvedl, že "uvolnit
veškeré těžby by bylo likvidační pro prales.
Svolavatelé demonstrace dostatečně prokázali, že ředitel nemá pravdu, neboť nepožadují
žádné těžby dřeva v původním oploceném pralese (47 ha). V okolní rezervaci požadují v
ojedinělých případech ručně pokácet strom, odkornit a nechat shnít.

Výzva Vládě ČR, Ministerstvu životního prostředí Správě Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava

Účastníci demonstrace ZACHRAŇME PRALES A LESY NA BOUBÍNĚ uskutečněné dne 12. 8. 2020 ve Vimperku vyzývají výše uvedené státní orgány:

1. Aby vzaly na vědomí
stav mimořádného poškození a ohrožení lesů v České republice, které se dotýká Národní
přírodní rezervace Boubínský prales (dále jen NPR) a celého historického komplexu hory
Boubín. Tento stav je dále prohlubován bezzásahovým režimem a omezováním
efektivních asanačních postupů orgánem ochrany přírody. Blíže uvedeno v příloze „NPR –
vývoj problému“.

2. Aby Státní správa ochrany přírody
zrušila rozhodnutí o NPR Boubínský prales z 15. 6. 2020, které je nezákonné, protože
je vydáno v rozporu s plánem péče z r. 2015 a nereflektuje současnou kalamitní situaci v
ČR. Uvedené rozhodnutí je špatné, protože:
- Brzdí a znemožňuje účinné zásahy proti kůrovci.
- Stávající holiny v NPR se zvětší o další napadené lesy, které jako neasanované způsobí
další kůrovcová ohniska a holiny v okolí NPR a v celém boubínském lesním komplexu.
- Nově rozšířené bezzásahové území o rozloze 55 ha má zásobu smrku atraktivního pro
kůrovce v řádech tisíců kubíků. Po jejich přeměně v kůrovcové souše spolu se soušemi na
ostatním území rezervace lze očekávat, že v NPR a v jeho okolí bude napadeno několik
tisíc hektarů vzrostlých lesů. Výsledkem rozhodnutí Správy NP a CHKO Šumava je již v
současné době odumření téměř všech smrků v oploceném pralese.
- Asanace loupáním nastojato je účinné jen ve stádiu larev. Účinnou asanaci kůrovce v
dalších stádiích vývoje kůrovce lze docílit jen u pokácených stromů.
- Z důvodu velkého množství odumřelých stromů v bezzásahové části dojde k uzavření
turistické stezky v úseku jezírko - Knížecí cesta kolem oplocení pralesa na vrchol Boubína;
nebo kácení stromů v oplocené části pralesa z důvodu ohrožení životů veřejnosti.

3. Aby Státní správa ochrany přírody
vzala na vědomí právní stav v České republice a vedle vědecko-výzkumných cílů začala
respektovat souběžnou platnost Zákona o lesích a Zákona o ochraně přírody a krajiny.
Kůrovec je kalamitní hmyz ve smyslu právních předpisů a jeho další šíření nelze
podporovat! Není možné neschopnost odborné reakce maskovat líbivými poučkami „že
příroda si vždycky pomůže sama“.
Výsledkem podobných, rádoby odborných přístupů jsou rozsáhlé plochy zničeného
dospělého lesa v celém NP Šumava, potažmo se tento přístup neblaze projevuje na stavu
lesů v celé republice. Stejný výsledek ohrožuje právě teď i Boubín. Omezení asanačních
prostředků v navazujících plochách dalších lesů doslova dláždí cestu pro nový postup
kůrovce.

4. Aby Státní správa ochrany přírody
Vešla v účinnou a přátelskou spolupráci s výkonnými lesníky a vzala na vědomí, že i
člověk je součástí přírody a dokáže aktivním přístupem zmírnit a zastavit neblahé dopady
přírodních katastrof, mezi které musíme zařadit i kůrovce.
Společnou deklarací vzájemného přátelství a úcty mezi pracovníky lesního hospodářství
(MZe) a pracovníky ochrany přírody (MŽP) ukázat široké veřejnosti, že nás spojuje
společná obava o základní složku životního prostředí, kterou je VZROSTLÝ LES.

5. Aby Státní správa ochrany přírody
vydala nové rozhodnutí o NPR Boubínský prales, které odpovídá objemu napadeného
dřeva a povede k účinným zásahům na zastavení gradace kůrovce.
V NPR by měla být povolena výjimka z použití intenzivní technologie na asanaci
kůrovcového dříví, přičemž by byly zachovány tyto zásady:
- Ponechat ležet veškeré pokácené dříví k zetlení.
- Žádné dříví se nebude přibližovat ani odvážet a tak do NPR nevjede žádný
mechanizační prostředek (mimo cesty). Tím nebude nijak poškozen les a nedojde
k žádnému negativnímu vlivu na vodní režim apod..
- Kácení a odkorňování stromů bude prováděno pouze manuálně - motorovou pilou - ne
kácecím strojem.

6. Aby Státní správa ochrany přírody
rozhodovala racionálně a ne ideologicky. Naprostá většina veřejnosti chce i nadále chodit
kolem oploceného Boubínského pralesa (47 ha) a v něm VIDĚT STAV ve vrcholné fázi
vývoje lesa (tj. přirozená směs dřevin s převahou smrku ve stáří až 500 let) -
a NE PROCESY, které tam probíhají (tj. mladý les s převahou buku).
Na takovou podobu pralesa s okolním kulturním lesem je široká společenská objednávka
a ne na podobu velkoplošné divočiny jako je v NP Šumava.

Svolavatelé demonstrace:
Komunita pro duchovní rozvoj, o. p. s., zástupce: Petr Martan
Hnutí Život, z. s., www.hnutizivot.cz
zástupce: Ing. Arch. Pavel Valtr, Ing. Martin Klewar

Zachraňme Šumavu, z. s., www.zachranmesumavu.cz
zástupce: Ing. Tomáš Jirsa
Dne 13. 8. 2020 tiskovou zprávu vydaly organizace: Komunita pro duchovní rozvoj, o.p.s.,
Hnutí Život, z.s., Zachraňme Šumavu, z.s.

Komentáře   

+5 # Hroch 2020-08-15 20:36
Pan Martan činí dobře, ale s touto vládou žádné argumenty nepohnou, neb jí na životním prostředí nezáleží.

Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Hlavní zprávy

Firma Lescus Cetkovice otevřela novou lesní školku Mišinská

Firma Lescus Cetkovice otevřela novou lesní školku Mišinská

Lesnictví

Pouhý rok od počátku výstavby byla 10. září 2020 v obci Cetkovice v Jihomoravském kraji slavnostně otevřena nová lesní školka Mišinská firmy Lescus Cetkovice, s.r.o...

V  tendru Lesů ČR podala nejvíce nejvýhodnějších nabídek firma Uniles

V tendru Lesů ČR podala nejvíce nejvýhodnějších nabídek firma Uniles

Lesnictví

V tendru na provádění lesnických prací ve státních lesích spravovaných podnikem Lesy ČR předložilo 36 firem 190 nabídek. Lesy ČR je začaly hodnotit 16. září...

Videozáběry kalamity ve středních a jižních Čechách, na Vysočině a v Podkrkonoší

Videozáběry kalamity ve středních a jižních Čechách, na Vysočině a v Podkrkonoší

Lesnictví

Podívejte se na aktuální letecké záběry českých lesů ze dne 22. srpna 2020 nad středními, částečně i jižními Čechami, Vysočinou a Podkrkonoším.

Lesy ČR pořádají druhý ročník Dne za obnovu lesa

Lesy ČR pořádají druhý ročník Dne za obnovu lesa

Lesnictví

Den za obnovu lesa, největší celostátní akci na podporu obnovy české a moravské krajiny, pořádají v sobotu 17. října od 10 do 16 hodin ve...

Populární zprávy

Lesy ČR připravují reorganizaci a zřizují Závod lesní techniky

Lesy ČR připravují reorganizaci a zřizují Závod lesní techniky

Lesnictví

Zobrazeno:11241

Aktualizováno 21. 8. Vedení Lesů ČR připravuje významné organizační změny. Hlavním důvodem zamýšlených změn je snižování nákladů, zvyšování efektivity administrativních procesů a posílení vlastních kapacit Lesů...

Vláda schválila novelu zákona o myslivosti

Vláda schválila novelu zákona o myslivosti

Lesnictví

Zobrazeno:8523

Aktualizováno. Úřady nebudou muset každých pět let nechávat vypracovávat posudky, aby se zjistilo, kolik má být v honitbě zvěře. Tuto povinnost, která ale zatím nezačala...

Opětovné propojení znalostí zemědělství a lesnictví může prospět oběma oborům

Opětovné propojení znalostí zemědělství a lesnictví může prospět oběma oborům

Lesnictví

Zobrazeno:7403

O agrolesnictví v našich podmínkách, hlavních benefitech, ale i rizicích, reálných možnostech zavádění agrolesnických systémů na lesní půdě či ekonomice tohoto způsobu hospodaření si redaktorka...

MZe aktualizovalo červenou zónu lesů zasažených kůrovcem

MZe aktualizovalo červenou zónu lesů zasažených kůrovcem

Lesnictví

Zobrazeno:5211

Ministerstvo zemědělství (MZe) upravilo tzv. červenou zónu, pro kterou platí mimořádná opatření k řešení kalamitní situace v lesích. Jde o území, které je kůrovcem zasaženo...

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR

Naše další weby