Přihlásit

Každý sedmý ukrajinský lesník brání zemi před nepřítelem na frontě

Lednové číslo Lesnické práce přineslo tradiční rekapitulaci uplynulého roku a výhled na rok nadcházející. Další z vybraných novoročních rozhovorů, který vám nyní nabízíme online, je s Jurijem Bolochovcem, ředitelem Agentury státních lesních zdrojů Ukrajiny. Všechny rozhovory naleznete na stránkách Lesnické práce.

Doporučený Foto. Agentura státních lesních zdrojů Ukrajiny Foto. Agentura státních lesních zdrojů UkrajinyJurij Bolochovec
ředitel Agentury státních lesních zdrojů Ukrajiny

- Můžete shrnout důsledky ruské agrese na ukrajinské lesy a lesníky v roce 2022?

Rok 2021 byl pro ukrajinské lesníky nejúspěšnějším rokem za 30 let samostatné Ukrajiny. Podařilo se nám výrazně snížit počet i rozlohu lesních požárů, zahájili jsme rozsáhlou digitalizaci našeho odvětví, zaplatili státu rekordní daně, aktualizovali vybavení lesních závodů, odstartovali první etapu lesnicko-dřevařské reformy a mnohem více.

Podle všeho měl být rok 2022 ještě úspěšnější než ten předchozí. Ale 24. února 2022 překročila ruská teroristická armáda hranice nezávislé a suverénní Ukrajiny. Od prvních minut války jsme pro sebe udělali důležité rozhodnutí: Lesníci budou především podporovat ozbrojené síly Ukrajiny a pracovat pro vítězství.

Každý sedmý ukrajinský lesník brání naši zemi před nepřítelem na frontě. Bohužel i mezi našimi kolegy jsou oběti – 47 mrtvých. Věčná vzpomínka patří hrdinům, kteří položili své životy v boji za nezávislost. Máme také 84 zraněných lesníků a 69 lidí, kteří se pohřešují.

Všichni ostatní pracují především na podpoře naší armády. Pro naše obránce jsou dodávky dříví nesmírně důležité. Kulatinu a řezivo potřebují na stavby opevnění. Dodáváme dříví do všech frontových oblastí země. S pomocí dříví z lesa staví armáda celá podzemní města. To nám umožňuje zachraňovat životy našich chlapců a dívek i během ostřelování. Dříví slouží i pro budování další infrastruktury, například v Žitomirské oblasti postavili lesníci provizorní most na místě betonového mostu, který byl vyhozen do vzduchu.

Posíláme na frontu vše, co můžeme, včetně aut, paliva a náhradních dílů. Vojenskou techniku, kterou nám předali dobrovolníci, opravujeme, aby mohla jít do první linie jako nová.
Při osvobozování našich území má armáda mnoho úspěchů. Ukrajinská armáda osvobodila Cherson, část Doněcké a Charkovské oblasti. Celkem 21 našich podniků je ale stále obsazeno. Jde však jen o otázku času, protože pevně věříme ve vítězství.

Lesníci nakládají dřevo určené pro frontové linie, oblast Žitomir. Foto: Agentura státních lesních zdrojů Ukrajiny

Plně posoudit škody způsobené válkou je poměrně obtížné. Aktuálně dosahují škody v ekonomickém vyjádření více než 500 milionů dolarů. Do lesa ve válečných krajích ovšem nemůžeme, je většinou vytěžený nebo zaminovaný. Je potřeba odminovat 650 000 ha lesní půdy, z toho 71 800 ha je již odminováno. Aktuálně je identifikováno 6,5 tisíce hektarů zničených a 56,6 tisíce hektarů poškozených lesních plantáží. Hlavním úkolem je odminování lesů, které provádí Státní služba pro mimořádné situace. Poté mohou lesníci začít práce na obnově lesa.

Pokud jde o loňské požáry, jsou statistiky po mimořádně úspěšném roce 2021 zklamáním. Podle našich údajů se počet požárů zvýšil 5,1krát, celková plocha požárů 51krát a průměrná plocha 34krát. Hlavním důvodem jsou zpravidla vojenské akce (střely, ostřelování, detonace min).

- Jak se podařilo obnovit lesy a jaká jsou specifika obnovy na územích, která okupovala ruská armáda? Jaký byl podíl umělé a přirozené obnovy v roce 2022?

Před rokem jsme začali realizovat prezidentský program „Zelená země". V roce 2022, dokonce i během války Ruska proti Ukrajině, jsme pokračovali v jeho realizaci. Program počítá s výsadbou jedné miliardy stromů za tři roky a vytvořením jednoho milionu hektarů lesů za deset let.

Od podzimu 2021 jsme vysadili více než 242 milionů sazenic, vloni 183,1 milionu. Naše podniky od začátku roku obnovily lesy výsadbou a setím na celkové ploše 23 908,4 hektaru. Na ploše 21 912,8 hektaru byly doplněny i lesní porosty vzniklé v minulých letech. Na ploše 3 009,5 hektaru byla provedena podpora přirozené obnovy (vnášení chybějících druhů dřevin).
V roce 2022 navíc podniky sklidily lesní semena v množství více než 536,2 t. K obnově došlo i na územích, která byla nedávno obsazena, ale již byla odminována. Průběh programu je možné sledovat na speciálním webu „Zelená země“.

Lesníci sázející les v rámci programu „Zelená země". Foto: Agentura státních lesních zdrojů Ukrajiny

Kromě toho jsme vloni v Žitomirské oblasti postavili a již otevřeli lesní školku pro pěstování obalovaných sazenic a rozšířili existující závod v Chmelnické oblasti. K otevření se chystají provozy v zakarpatském Ivano-Frankovsku a Kirovohradské oblasti. V roce 2023 otevřeme několik dalších takových moderních semenářských a školkařských závodů.

- Jak se na Ukrajině vyvíjí mzda pracovníků v lesích?

V naší národní měně (hřivnách) byl průměrný měsíční plat v oboru v roce 2021 17 tisíc hřiven a dnes je téměř 20 tisíc hřiven. Ve skutečnosti tedy mzda roste a to je dobře. Ve vztahu k dolaru ale mzda klesla, protože před válkou měl jeden dolar hodnotu 26 hřiven, nyní je to téměř 40.

- Kriticky poškozeny byly budovy a zařízení společnosti Ukrderzhlisproekt, který se zabývá hospodářskou úpravou lesů a inventarizací. Na pomoc s obnovou těchto aktivit se formou sbírky pokusili přispět i čeští lesníci. Jaká je současná situace Ukrderzhlisproekt?

Nejprve chci ještě jednou poděkovat vám, našim českým kolegům, za tuto pomoc. Je to pro nás nesmírně potřebné a důležité. Děkujeme za podporu.

Ukrderzhlisproekt je jedním z nejdůležitějších subjektů pro fungování lesního hospodářství na Ukrajině. Sdružení poskytuje úřadům a uživatelům lesů informace o aktuálním stavu lesů, lesních zdrojů, kvalitativních a kvantitativních změnách probíhajících v lesním fondu, předpovídá tyto změny, vypracovává soubor opatření pro reprodukci, ochranu lesů a provádí národní inventarizaci lesů Ukrajiny.

UKRAJINŠTÍ LESNÍCI OBDRŽELI POMOC OD ČESKÝCH KOLEGŮ


Díky sbírce „Pomoc lesům a lesníkům Ukrajiny" mohou ukrajinští lesníci snáze pokračovat v inventarizaci a taxaci lesů i dalších činnostech. Celkem bylo na pomoc ukrajinským kolegům vybráno 928 tisíc korun a finanční podpora byla kompletně transformována v pomoc materiální dle aktuálních potřeb ukrajinské strany. Jednalo se zejména o přístroje a vybavení pro taxaci, inventarizaci, včetně odolných tabletů, ale například i detektory kovu, které zvýší bezpečnost pohybu lesníků v oblastech s rizikem zaminování.

Materiální pomoc byla ukrajinským partnerům předána na konci září 2022 osobně v sídle organizátora sbírky společnosti Lesnická práce v Kostelci nad Černými lesy.

Více informací naleznete na www.pomoclesum.cz

Během války byl téměř celý podnik zničen. Již byla provedena demontáž a obnova střechy, probíhá rekonstrukce budovy a areálu. Bylo obnoveno cca 1 000 m2 střechy, probíhá instalace vytápění a výměna okenních prvků v budově. Společnost postupně obnovuje svou činnost. Špičkové specializované vybavení a nástroje, které jste nám poskytli, prošly certifikací (metrologie) a testováním a jsou již používány v procesu sběru terénních dat národní inventarizace lesů. Čeká nás však ještě mnoho výzev a úkolů a spousta práce.

- V roce 2022 začala poměrně zásadní transformace lesního hospodářství Ukrajiny. Můžete popsat její hlavní principy a současný stav?

Ano, poprvé za celou dobu ukrajinské nezávislosti reformujeme lesnicko-dřevařský průmysl, ačkoliv tento problém posledních 20 let „visí ve vzduchu“. Dnešní systém hospodaření v lesích je zastaralý, sovětský a není konkurenceschopný.

Reforma je v dnešních podmínkách logickým krokem. Evropský komisař Virginius Sinkevičius z Litvy po přijetí usnesení o reformě naší vládou poznamenal, že „není špatný čas na dobré reformy". Válka podle něj není důvodem k odkladu realizace změn důležitých pro rozvoj ekonomiky a společnosti. Tento názor podporuji. Reforma znamená kompletní oddělení kontrolních a řídicích funkcí. Celkem 158 lesnických podniků se sloučí do jediného státního specializovaného lesnického podniku Lesy Ukrajiny.

Les po okupaci, Doněcká oblast. Foto: Agentura státních lesních zdrojů Ukrajiny

Struktura Lesů Ukrajiny se bude skládat ze tří úrovní: místní pobočky, regionální kanceláře, centrála. Nový podnik se zaměří na plánování, koordinaci a kontrolu kvality prací.

Jedna společnost dosahuje lepších ekonomických výsledků, efektivněji přitahuje investice a zavádí nové technologie. Obchodní procesy v jedné společnosti jsou transparentnější a standardizované.
Podnik s centralizovaným řízením je lépe řiditelný, což je důležité jak za války, tak i v období poválečné hospodářské rekonstrukce.

Vytvoření podnikatelského subjektu oprávněného k řízení všech státních lesnických podniků předpokládá také Strategie státní správy lesů Ukrajiny do roku 2035.

Druhý směr reformy znamená, že místo 24 krajských pracovišť Státní lesnické agentury vzniká devět krajských pracovišť lesnictví a myslivosti. Vznikly nové krajské správy v souladu s lesními vegetačními pásmy, počtem uživatelů lesa a výměrou lesů.

Na Ukrajině tak jako ve většině evropských zemí vzniká model se dvěma nezávislými vertikálami hospodaření v lesích. Lesy Ukrajiny řídí, regionální odbory agentury provádějí státní politiku a monitorují činnost uživatelů lesů – státních i všech ostatních.

Podmínkou reformy je zachování pracovních míst a výše daňových příjmů do místních rozpočtů. Zároveň proběhne určitý proces optimalizace. Centralizace řízení v žádném případě neznamená vytvoření monopolu. Naopak pro malé a střední podnikatele se v regionech otevírají nové možnosti. Reformu bude nutně provázet digitální transformace. Tento proces již probíhá, ale uděláme vše pro to, aby byl ukrajinský systém hospodaření v lesích co nejdříve plně digitalizován.

- Pro Ukrajinu je důležité, aby místní obyvatelé dostali dříví na zimu. Co pro to děláte a jaký je zájem o dřevo na topení?

Rusko je teroristická země, která bombarduje mimo jiné energetický systém ve všech regionech Ukrajiny. I tam, kde neprobíhají žádné nepřátelské akce, byly energetické zdroje a sítě bombardovány. Už jsme si zvykli pracovat každý den několik hodin bez světla a tepla. Dnes je palivové dříví pro Ukrajince nejcennějším palivem. Potřeba palivového dříví se pro loňský rok zdvojnásobila a činila asi pět milionů metrů krychlových. V listopadu vytěžily podniky Státního lesního úřadu rekordní množství palivového dříví. V prosinci se předpokládala těžba celkem 314 000 m3 palivového dřeví. K 1. prosinci bylo v našich skladech uloženo více než 260 000 m3 paliva. Lesníci se maximálně snaží Ukrajince zahřát.

Lesní podnik v Trostjanci po opuštění ruskou armádou. Foto: Agentura státních lesních zdrojů Ukrajiny

Pro pohodlí nákupu palivového dříví vytvořil tým Státní lesnické agentury oficiální internetový obchod s tuhými palivy. Nyní si Ukrajinci mohou koupit dříví, aniž by opustili své domovy. Jen za první tři dny po spuštění internetového obchodu stránku navštívilo 300 000 lidí.

Poskytujeme dřevo také oblastem na frontové linii, nejen armádě, ale i lidem, kteří tam zůstali. Je jasné, že zde momentálně není možné těžit dříví. Posíláme tam palivové dříví z jiných regionů. Nyní máme uzavřeny smlouvy na dodávku 76 000 m3 palivového dříví.

Na závěr bych chtěl říci, že letošní rok je nesmírně těžký. Takové výzvy před námi stojí poprvé. Ale chápeme, za co bojujeme. „Nemocnému“ sousedovi dokazujeme svou nezávislost. Pravda je na naší straně a to znamená vítězství.

Děkujeme za odpovědi (16. 12. 2022), redakce

PŘEDPLATIT ČASOPIS

OBSAH AKTUÁLNÍHO ČÍSLA:

Naposledy změněno: čtvrtek, 19 leden 2023 10:19

(0 hlasů)

Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Hlavní zprávy

Růstová reakce smrkových mlazin nižších poloh na výchovný zásah

Růstová reakce smrkových mlazin nižších poloh na výchovný zásah

Lesnictví

Smrk ztepilý je v poslední době na ústupu vzhledem k rozsáhlým kalamitám ve smrkových monokulturách. Jeho další pěstování v nižších polohách do 500 m n...

ČMMJ: Vztah myslivosti k lesnictví a zemědělství je rovnocenný, tyto činnosti musí stát na stejné úrovni vedle sebe

ČMMJ: Vztah myslivosti k lesnictví a zemědělství je rovnocenný, tyto činnosti musí…

Lesnictví

Českomoravská myslivecká jednota odmítá zmenšování honiteb a zavedení práva lovu pro vlastníky lesních a zemědělských pozemků. Vztah myslivosti k lesnictví a zemědělství je podle ČMMJ...

Přípravné porosty břízy, jeřábu a olše mají odlišný vliv na růst podsázené jedle

Přípravné porosty břízy, jeřábu a olše mají odlišný vliv na růst podsázené…

Lesnictví

Jedle bělokorá patří k našim původním dřevinám s nejvyšší produkcí dřeva. Současně je významnou zpevňující i meliorační dřevinou. Zároveň zvyšuje biodiverzitu lesních ekosystémů svou vysokou...

Každý sedmý ukrajinský lesník brání zemi před nepřítelem na frontě

Každý sedmý ukrajinský lesník brání zemi před nepřítelem na frontě

Lesnictví

Lednové číslo Lesnické práce přineslo tradiční rekapitulaci uplynulého roku a výhled na rok nadcházející. Další z vybraných novoročních rozhovorů, který vám nyní nabízíme online, je...

Populární zprávy

Ministerstvo zemědělství vydalo metodický pokyn ke snížení škod způsobovaných zvěří

Ministerstvo zemědělství vydalo metodický pokyn ke snížení škod způsobovaných zvěří

Lesnictví

Zobrazeno:8360

Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy myslivosti vydalo metodický pokyn ke snížení škod způsobovaných zvěří, který nahrazuje předchozí metodický pokyn č.j. 48699/2019-MZE-16233 ze dne...

Dalibor Šafařík se stane novým generálním ředitelem Lesů ČR

Dalibor Šafařík se stane novým generálním ředitelem Lesů ČR

Lesnictví

Zobrazeno:5719

Záznam z tiskové konference. Ministr zemědělství Zdeněk Nekula představil na tiskové konferenci (29. 11. 2022) nového generálního ředitele Lesů ČR. Stane se jím Dalibor Šafařík, který...

Příčina škod na lesích spočívá v systému lesního hospodaření a neodborném přístupu ke zvěři

Příčina škod na lesích spočívá v systému lesního hospodaření a neodborném přístupu…

Lesnictví

Zobrazeno:5341

Téma spárkaté zvěře se v lesnickém oboru zmiňuje prakticky bez výjimek pouze v kontextu škod na lesích. V této souvislosti se mluví především o nadměrných...

Ekonomickým ředitelem Lesů ČR bude od ledna Daniel Szórád

Ekonomickým ředitelem Lesů ČR bude od ledna Daniel Szórád

Lesnictví

Zobrazeno:4329

Ekonomickým ředitelem Lesů České republiky se 1. ledna 2023 stane Daniel Szórád. Jmenuje ho generální ředitel Dalibor Šafařík.

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR Projekt LARIXUTOR

Naše další weby