Přihlásit

Klimaticky odolné lesy, to je cíl spolupráce zemí ze střední a východní Evropy

Lesy ve střední a východní Evropě představují jedinečné přírodní bohatství. Nedávno zahájený projekt CLIMAFORCEE LIFE si klade za cíl vyvinout a uplatnit takové metody obhospodařování lesů, které povedou k jejich vyšší odolnosti i ve změněných podmínkách prostředí.

Lesy střední a východní Evropy se ocitají na křižovatce. V důsledku změny klimatu se lesy a způsoby jejich obhospodařování, které se vyvinuly za posledních 300 let, pravděpodobně změní. Četné vědecké studie předpovídají výškový posun lesních vegetačních stupňů, který bude mít určující vliv i na možnosti pěstování hlavních hospodářských dřevin jako jsou duby, borovice, buk a další. Během příštích 50 let nemusí být některé z lesnatých oblastí vhodné pro hospodářské využívání. Udržení jakékoli dřevinné vegetace na takovýchto lokalitách budeme moci považovat za úspěch. „Není známo, do jaké míry se mohou původní dřeviny a jejich porosty přizpůsobit měnícím se přírodním podmínkám, zkušenosti však ukazují, že např. podporou žádoucích vlastností lze tento proces podpořit. Jedná se především o uplatňování jemnějších postupů hospodaření s podporou prostorové a druhové rozrůzněnosti porostů, snahu o maximální využívání přirozených procesů a ekologicky účinnou výchovu lesních porostů,“ vysvětluje docent Lukáš Bílek hlavní řešitel projektu za Fakultu lesnickou a dřevařskou ČZU v Praze.

Climate-smart Forest Management for Central and Eastern Europa (CLIMAFORCEE) LIFE projekt (LIFE19 CCA/SK/001276) je financován z podprogramu LIFE Climate Action Evropské unie, byl zahájen v září 2020 s dobou trvání sedm let, tj. do konce roku 2027. Projektu se účastní 5 zemí ze střední a východní Evropy: Bulharsko, Česká republika, Maďarsko, Rumunsko a Slovensko. Partnery projektu jsou čtyři kanceláře WWF (Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko a Slovensko), Bulharský státní lesní podnik, Česká zemědělská univerzita v Praze, Národní asociace soukromých vlastníků lesů a správců lesů z Maďarska a Lesy Slovenské republiky.

„Cílem projektu je revize stávajících hospodářských systémů, návrh a aplikace alternativních postupů s ohledem na probíhající změnu klimatu. Abychom mohli skutečný dopad realizovaných opatření vyhodnotit, je nezbytný i rozsáhlý monitoring, který bude probíhat s využíváním nejmodernějších prostředků dálkového průzkumu země,“ objasňuje spoluřešitel projektu docent Peter Surový z Fakulty lesnické a dřevařské ČZU v Praze. Daná opatření budou aktivně uplatňována jak v lesích spravovaných projektovými partnery, tak i na dalších lokalitách napříč střední a východní Evropou. V průběhu řešení projektu bude hodnocena jak ekonomická proveditelnost, tak i ekologické dopady těchto alternativních postupů. Součástí řešení projektu je i snaha o začlenění klimaticky odpovědných lesnických opatření do místních a národních plánů a strategií a programových dokumentů regionálních fondů EU. Základními cíli projektu je i zvyšování povědomí lesnických odborníků o možnostech adaptace lesů na klimatickou změnu a veřejnosti o ekosystémových službách poskytovaných lesy a o dopadech klimatické změny na ně.

TZ ČZU

Naposledy změněno: pondělí, 22 březen 2021 10:47

(0 hlasů)

Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Hlavní zprávy

Hospodaření Lesů ČR loni skončilo ziskem 44 mil. Kč

Hospodaření Lesů ČR loni skončilo ziskem 44 mil. Kč

Lesnictví

Hospodaření státního podniku Lesy České republiky (LČR) loni skončilo ziskem 44 milionů korun po předloňské ztrátě 790 milionů korun. Zakončit loňský rok v plusu podniku...

Paleoekologie: listování přírodním archivem

Paleoekologie: listování přírodním archivem

Lesnictví

Rozhovor s paleoekologem doc. Mgr. Petrem Pokorným, Ph.D. Abychom lépe porozuměli současnému stavu lesů a celé naší krajiny, je třeba se blíže seznámit s jejich...

MZe: Peníze na lesnické investice jsme snížili po debatě s ministerstvy

MZe: Peníze na lesnické investice jsme snížili po debatě s ministerstvy

Lesnictví

Ministerstvo zemědělství původně chtělo dát na lesnictví více peněz, snížilo je ale po debatě s ostatními resorty. V reakci na kritiku lesníků to sdělil mluvčí...

Kůrovcová kalamita v roce 2020 a výhled na rok 2021

Kůrovcová kalamita v roce 2020 a výhled na rok 2021

Lesnictví

Zdravotní stav lesů v roce 2020 a výhled na rok 2021 zhodnotil v každoročních  informacích k výskytu škodlivých činitelů v českých lesích Výzkumný ústav lesního...

Populární zprávy

Policie obvinila Daniela Szóráda z porušení povinnosti při správě cizího majetku se škodou 1,8 miliardy korun

Policie obvinila Daniela Szóráda z porušení povinnosti při správě cizího majetku se…

Lesnictví

Zobrazeno:8718

(Aktualizováno 19. 2. o vyjádření Daniela Szóráda) Policie ČR obvinila bývalého generálního ředitele Lesů České republiky Daniela Szóráda z porušení povinnosti při správě cizího majetku...

Finové staví největší továrnu na zpracování dřeva na severní polokouli

Finové staví největší továrnu na zpracování dřeva na severní polokouli

Lesnictví

Zobrazeno:3731

Společnost Metsä Fibre, součást skupiny Metsä Group, postaví ve finském městě Kemi obří továrnu na bioprodukty. Hodnota investice dosahuje 1,6 mld. eur a jde o...

Bříza není vhodnou přípravnou dřevinou pro smrk, lepší je osika

Bříza není vhodnou přípravnou dřevinou pro smrk, lepší je osika

Lesnictví

Zobrazeno:3087

Lesníci v mnoha oblastech řeší problém jak a jaké lesy pěstovat v lokalitách ohrožených suchem a s převahou nepůvodních smrkových porostů. Stále větší část našich...

Nezvládnuté stavy jelena siky decimují přírodu

Nezvládnuté stavy jelena siky decimují přírodu

Lesnictví

Zobrazeno:2915

Exotických býložravců jako jelen sika u nás žije nejméně 8krát víc, než umožňuje zákon o myslivosti. V České republice evidujeme druhou největší evropskou populaci tohoto...

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR Projekt LARIXUTOR

Naše další weby