Přihlásit

Vize a kroky Petra Kříže, nového ředitele NP České Švýcarsko

Lednové číslo Lesnické práce přineslo tradiční rekapitulaci uplynulého roku a výhled na rok nadcházející zástupců lesnicko-dřevařského sektoru. Další z vybraných novoročních rozhovorů, který vám nyní nabízíme, byl s Petrem Křížem, novým ředitelem Správy NP České Švýcarsko jmenovaným 1. prosince 2022. Všechny rozhovory naleznete na stránkách Lesnické práce.

Doporučený Vize a kroky Petra Kříže, nového ředitele NP České Švýcarsko

Ing. Petr Kříž
ředitel Správy NP České Švýcarsko

– Ujal jste se vedení NP České Švýcarsko v těžké situaci po největším požáru v ČR. Jaké jsou vaše hlavní vize pro řízení NP, ale i spolupráci se samosprávami?

Během mého působení bych hlavně chtěl, aby došlo k obnově přirozených ekosystémů v parku a aby se podařilo zachovat ty stávající. Samozřejmě je nutné, aby park plnil také své edukativní i další funkce. Nyní se v prvé řadě seznamuji s místem a vazbami v regionu. Od svého nástupu do funkce postupně navštěvuji obce i další významné aktéry v regionu, chystám i následná společná jednání. Především shromažďuji pohledy na vzájemné soužití v regionu národního parku. Na mnoha věcech se shodneme, je zde tedy velký prostor pro spolupráci.

– Připravujete nějaké zásadní změny ve fungování Správy NP?

Správa národního parku v každém případě musí naplňovat základní cíle a poslání dané především zákonem o ochraně přírody a krajiny. Mnoho výzev nás čeká v Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce, kde tato organizace rovněž vykonává působnost. Jsem přesvědčený, že tyto cíle je možné naplňovat především tehdy, pokud budeme rozvíjet dobré partnerské vztahy v regionu i nadregionálně. Případné změny ve fungování Správy parku ukáže blízká budoucnost.

– Jaký je po zpřesnění finální rozsah a míra poškození požárem zasaženého území a jaké jsou celkové náklady Správy NP spojené s likvidací požáru a následnými opatřeními, jako je třeba těžba z důvodu bezpečnosti pohybu veřejnosti?

Požár zasáhl plochu o celkové rozloze 1 060 hektarů. Požářiště není homogenní areál, najdeme místa zcela vyhořelá i taková, kterým se oheň buď vyhnul, nebo byla uchráněna hasebním zásahem. Škody na vlastním majetku stále ještě vyčíslujeme, zatím se jedná zhruba o 40 milionů korun, do jejich výše se například velkou měrou promítají poškozené vysokozátěžové bariéry nad obcí Hřensko. Náklady související zejména s dohledem nad požářištěm lze vyčíslit přesně, vznikly především v období po převzetí požářiště od Hasičského záchranného sboru poté, kdy byl požár prohlášen za uhašený. Ubytování a stravování dohlížejících hasičů vyšly Správu NP na 2,3 milionu korun. Nejvyšší výdaje byly spojeny s trvalou pohotovostí dohlížejících hasičských jednotek vybavených požární technikou včetně leteckého sledování požářiště termovizí, to vše vyšlo na 11 milionů korun. Na zpřístupnění veřejných i turistických cest Správa NP dosud vynaložila 2,5 milionu korun, tato částka však zdaleka není konečná a lze v této souvislosti očekávat násobně vyšší náklady.

– Jaké činnosti již dosud bylo třeba realizovat po uhašení požáru a s jakou přístupností parku počítáte v roce 2023?

Pokud jde o přístupnost, patřily k prvním realizovaným činnostem bezpečnostní opatření podél krajské silnice ze Hřenska do Mezní Louky a poté také bezpečnostní těžby na turistické trase od Tří pramenů k Pravčické bráně. Nyní hledáme vhodné řešení pro zpřístupnění Pravčické brány ze směru od Mezní Louky. V případě soutěsek Kamenice je situace komplikovaná, jedná se z hlediska ochrany přírody o velice cennou lokalitu. Zásahy pro zajištění bezpečnosti návštěvníků zde musí být dobře navrženy, aby jejich realizací nedošlo k dalším škodám na přírodním prostředí. V širší perspektivě je v současné době v Národním parku České Švýcarsko uzavřeno zhruba osm kilometrů tras kvůli požáru a dalších šest kilometrů kvůli rozpadu souší po kůrovcové gradaci. I my máme zájem zpřístupnit tyto uzavřené trasy, jakmile to bude možné. Do té doby je návštěvníkům i nadále k dispozici více než 100 kilometrů značených tras pro pěší a množství dalších cest, které buď značené nejsou, nebo se jedná například o cyklotrasy.

– Jaké kroky plánujete v roce 2023 na území zasaženém požárem a jakou protipožární strategii budete volit na zbylém území NP?

Ponechám-li stranou téma opětovného zpřístupňování turistických tras, mohu už nyní vyslovit předpoklad, že větší část území zasaženého požárem bude možné ponechat přirozené obnově. Ta už na některých místech probíhá a jde to poznat i na pohled, což je velice důležité. Pokud jde o požární prevenci, je třeba zaměřit se spíše na místa, která ohněm zasažena nebyla. Počítáme tedy s tím, že v nejbližším okolí obcí, případně v dalších místech, kde se často pohybují lidé, budou realizovány zásahy zaměřené na těžby souší a odvoz dřevní hmoty. Na některých místech národního parku se tak ostatně děje již nyní. Na takto vytěžených plochách je vhodné provádět i výsadby dřevin, které mohou mít oproti smrku nebo borovici vyšší odolnost proti požáru a zároveň jsou geograficky vhodné pro České Švýcarsko. Dovedu si představit například duby. V neposlední řadě bude nutné zaměřit se i na práci s veřejností. Klimatologové pro naši oblast předpovídají i pro budoucnost častější návraty období s vysokým požárním nebezpečím. Vysoké riziko ještě nemusí automaticky představovat požár, ten přichází ve více než 90 procentech případů až v důsledku lidského zavinění. Musíme se tedy snažit podchytit i rizikové chování některých návštěvníků.

Děkujeme za odpovědi (16. 12. 2022), redakce

PŘEDPLATIT ČASOPIS

OBSAH AKTUÁLNÍHO ČÍSLA:

Naposledy změněno: středa, 18 leden 2023 12:10

(0 hlasů)

Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Hlavní zprávy

Růstová reakce smrkových mlazin nižších poloh na výchovný zásah

Růstová reakce smrkových mlazin nižších poloh na výchovný zásah

Lesnictví

Smrk ztepilý je v poslední době na ústupu vzhledem k rozsáhlým kalamitám ve smrkových monokulturách. Jeho další pěstování v nižších polohách do 500 m n...

ČMMJ: Vztah myslivosti k lesnictví a zemědělství je rovnocenný, tyto činnosti musí stát na stejné úrovni vedle sebe

ČMMJ: Vztah myslivosti k lesnictví a zemědělství je rovnocenný, tyto činnosti musí…

Lesnictví

Českomoravská myslivecká jednota odmítá zmenšování honiteb a zavedení práva lovu pro vlastníky lesních a zemědělských pozemků. Vztah myslivosti k lesnictví a zemědělství je podle ČMMJ...

Přípravné porosty břízy, jeřábu a olše mají odlišný vliv na růst podsázené jedle

Přípravné porosty břízy, jeřábu a olše mají odlišný vliv na růst podsázené…

Lesnictví

Jedle bělokorá patří k našim původním dřevinám s nejvyšší produkcí dřeva. Současně je významnou zpevňující i meliorační dřevinou. Zároveň zvyšuje biodiverzitu lesních ekosystémů svou vysokou...

Každý sedmý ukrajinský lesník brání zemi před nepřítelem na frontě

Každý sedmý ukrajinský lesník brání zemi před nepřítelem na frontě

Lesnictví

Lednové číslo Lesnické práce přineslo tradiční rekapitulaci uplynulého roku a výhled na rok nadcházející. Další z vybraných novoročních rozhovorů, který vám nyní nabízíme online, je...

Populární zprávy

Ministerstvo zemědělství vydalo metodický pokyn ke snížení škod způsobovaných zvěří

Ministerstvo zemědělství vydalo metodický pokyn ke snížení škod způsobovaných zvěří

Lesnictví

Zobrazeno:8360

Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy myslivosti vydalo metodický pokyn ke snížení škod způsobovaných zvěří, který nahrazuje předchozí metodický pokyn č.j. 48699/2019-MZE-16233 ze dne...

Dalibor Šafařík se stane novým generálním ředitelem Lesů ČR

Dalibor Šafařík se stane novým generálním ředitelem Lesů ČR

Lesnictví

Zobrazeno:5719

Záznam z tiskové konference. Ministr zemědělství Zdeněk Nekula představil na tiskové konferenci (29. 11. 2022) nového generálního ředitele Lesů ČR. Stane se jím Dalibor Šafařík, který...

Příčina škod na lesích spočívá v systému lesního hospodaření a neodborném přístupu ke zvěři

Příčina škod na lesích spočívá v systému lesního hospodaření a neodborném přístupu…

Lesnictví

Zobrazeno:5341

Téma spárkaté zvěře se v lesnickém oboru zmiňuje prakticky bez výjimek pouze v kontextu škod na lesích. V této souvislosti se mluví především o nadměrných...

Ekonomickým ředitelem Lesů ČR bude od ledna Daniel Szórád

Ekonomickým ředitelem Lesů ČR bude od ledna Daniel Szórád

Lesnictví

Zobrazeno:4326

Ekonomickým ředitelem Lesů České republiky se 1. ledna 2023 stane Daniel Szórád. Jmenuje ho generální ředitel Dalibor Šafařík.

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR Projekt LARIXUTOR

Naše další weby