Přihlásit

Zpráva o stavu lesa 2021: rekordní plocha obnovy a pokles nahodilých těžeb

V roce 2021 se výrazně zvýšila plocha obnovených lesních porostů oproti předchozím rokům. Narůstala plocha přirozené obnovy, podíl listnatých dřevin na celkové umělé obnově se lehce zvyšoval a zastoupení smrku nadále klesalo. Celková těžba dříví se snížila díky příznivější situaci z hlediska vlivu škodlivých činitelů a poklesu nahodilých těžeb o 7,6 mil. m3. Uvádí to Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství ČR v roce 2021 („Zelená zpráva“), kterou 1. 11. 2022 zveřejnilo Ministerstvo zemědělství.

Doporučený Zpráva o stavu lesa 2021: rekordní plocha obnovy a pokles nahodilých těžeb

Plocha obnovených lesních porostů představovala rekordních 49 790 ha, což činí navýšení oproti předchozímu roku o 9 504 ha. Důvodem dalšího nárůstu je zalesňování holin po rozsáhlých nahodilých těžbách. Zelená zpráva hodnotí pozitivně, že se zvětšila plocha přirozené obnovy, a to na 9 111 ha (o 2 496 ha více oproti roku 2020). Podíl listnatých dřevin na celkové umělé obnově tvořil 52,1 % a smrkem bylo zalesňováno na 29,8 % plochy. Celkové zastoupení smrku v lesích nadále klesalo na 48,1 %.

Celková těžba surového dříví činila 30,26 mil. m3 b. k. Ve srovnání s rokem 2020 to znamenalo pokles o 5,49 mil. m3. Z celkové těžby byl objem nahodilých těžeb 26,28 mil. m3, a s 87 % stále tvořil zásadní podíl na těžbě. Samotné nahodilé těžby však zaznamenaly pokles o 7,63 mil. m3 oproti roku 2020. Podíl jehličnatého dříví na celkových těžbách činil 95 %. Celkovou výši těžby dřeva a následných dodávek surového dříví nadále zásadně ovlivnila povinnost vlastníků lesů přednostně zpracovávat nahodilou kalamitní kůrovcovou dřevní hmotu.

Vliv hlavních škodlivých faktorů byl obdobný jako v roce 2020. Negativní působení biotických činitelů způsobilo výrazně vyšší objemy nahodilých těžeb (18,3 mil. m3), než tomu bylo v případě abiotických vlivů (7,6 mil. m3). V případě biotických činitelů působil škody především podkorní hmyz, z abiotických vlivů se jednalo hlavně o větrné polomy a o lokálně přetrvávající působení sucha. Ve srovnání s posledními lety hodnotí Zelená zpráva rok 2021 z pohledu ochrany lesa jako příznivější, k čemuž přispělo chladnější a vlhčí počasí společně s poklesem výměry atraktivních smrkových porostů pro kůrovce. Aktuální situace je označena stále za velmi vážnou, kůrovcová kalamita gradovala v kraji Vysočina, v oblasti Lužických hor v Libereckém kraji a ve Šluknovském výběžku kraje Ústeckého. V ostatních krajích byly zaznamenány dílčí poklesy v intenzitě postupující kůrovcové kalamity v ČR.

V průměrných cenách všech sortimentů jehličnatého dříví nastal po silném propadu v letech 2018-2020 obrat a od 1. čtvrtletí 2021 docházelo k jejich výraznému navýšení. Průměrná cena sortimentu smrk III A/B třídy (smrkové kulatiny) byla v roce 2021 ve výši 2 215 Kč/m3 a meziročně vzrostla o 843 Kč/m3 (61 %).

Souhrnná ekonomická situace vlastníků lesa se meziročně výrazně zlepšila především v důsledku zvýšení cen surového dříví a vyplacených dotací ze státního rozpočtu. Průměrný hospodářský výsledek vlastníků lesa dosáhl za lesy státní, lesy měst a obcí a lesy soukromé (včetně příspěvků na hospodaření v lesích) za rok 2021 hodnotu 4 488 Kč/ha, což činilo oproti rokům 2018 a 2019 přibližně šestinásobně vyšší a oproti roku 2020 téměř čtyřnásobně vyšší hodnotu.

Přesto se projevily i negativní vlivy na tvorbu zisku a tvorbu nutných rezerv, jako zvýšená nákladovost a provádění rostoucího objemu pěstebních prací na kalamitních plochách, zvýšené náklady na pořizování investic, vyšší finanční potřeby na údržbu a výstavbu lesních cestní sítě a výrazný nedostatek pracovníků na provádění prací v lesích. Ekonomickou situaci vlastníků (nájemců) lesů pozitivně ovlivnilo navýšení dotací (příspěvek na hospodaření v lesích a příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích). Bez celkové dotační podpory by se hospodářský výsledek výrazně propadl u všech vlastníků lesů, a to u státních lesů na hodnotu 1 572 /Kč/ha lesa, u lesů v majetku obcí a měst na hodnotu -1 846 Kč/ha lesa a u lesů soukromých na hodnotu 3 425 Kč/ha lesa.

Ministerstvo zemědělství vydalo v roce 2021 finanční příspěvky na hospodaření v lesích v rekordní výši 1 793,8 mil. Kč. Jde o nárůst o 613,7 mil. Kč oproti roku 2020. Z celkové částky tvořily přibližně 78 % příspěvky na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů.

V rámci programu na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích Ministerstvo zemědělství pokračovalo v poskytování finančních příspěvků a do konce roku 2021 vyplatilo 3 299 mil. Kč. V reakci na regionální potřeby lesního hospodářství některé kraje doplňovali finanční příspěvky ze státního rozpočtu o specifické finanční příspěvky poskytované z rozpočtu kraje, kterými bylo vyplaceno 72,5 mil. Kč.

Podle Zprávy o stavu lesa a lesního hospodářství ČR v roce 2021, red.

Naposledy změněno: pátek, 11 listopad 2022 09:11

(0 hlasů)

Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Hlavní zprávy

Chcete naše časopisy hned na začátku nového roku? Pořiďte si předplatné do 20. prosince!

Chcete naše časopisy hned na začátku nového roku? Pořiďte si předplatné do…

Lesnictví

Předplaťte se časopisy Lesnická práce a Svět myslivosti do 20. prosince 2022 a budete je mít ve schránce již v prvním lednovém týdnu. Pozdější platba...

Jaký má dopad zvýšená návštěvnost lesů na zvěř?

Jaký má dopad zvýšená návštěvnost lesů na zvěř?

Lesnictví

Na vstup do lesa má právo každý občan a není divu, že se toho hojně využívá. Ať už jde o procházky či jiný typ rekreace...

Prosvětlování nížinných lesů podporuje biodiverzitu

Prosvětlování nížinných lesů podporuje biodiverzitu

Lesnictví

Lesy v nížinách, nejčastěji doubravy a dubohabřiny, jsou důležité nejen vzhledem ke svému lesnickému produkčnímu využití, ale také díky významným mimoprodukčním funkcím, zejména vysoké biodiverzitě...

EU chce ještě více chránit lesy a pralesy. Komise, Rada a Parlament se dohodly na kompromisu k nařízení proti odlesňování

EU chce ještě více chránit lesy a pralesy. Komise, Rada a Parlament…

Lesnictví

Rada Evropské unie, Evropská komise (EK) a Evropský parlament (EP) se včera sešly k poslednímu třístrannému jednání (trialogu) k nařízení proti odlesňování. Zástupci institucí se...

Populární zprávy

Ministerstvo zemědělství vydalo metodický pokyn ke snížení škod způsobovaných zvěří

Ministerstvo zemědělství vydalo metodický pokyn ke snížení škod způsobovaných zvěří

Lesnictví

Zobrazeno:7329

Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy myslivosti vydalo metodický pokyn ke snížení škod způsobovaných zvěří, který nahrazuje předchozí metodický pokyn č.j. 48699/2019-MZE-16233 ze dne...

Dalibor Šafařík se stane novým generálním ředitelem Lesů ČR

Dalibor Šafařík se stane novým generálním ředitelem Lesů ČR

Lesnictví

Zobrazeno:4683

Záznam z tiskové konference. Ministr zemědělství Zdeněk Nekula představil na tiskové konferenci (29. 11. 2022) nového generálního ředitele Lesů ČR. Stane se jím Dalibor Šafařík, který...

Příčina škod na lesích spočívá v systému lesního hospodaření a neodborném přístupu ke zvěři

Příčina škod na lesích spočívá v systému lesního hospodaření a neodborném přístupu…

Lesnictví

Zobrazeno:4306

Téma spárkaté zvěře se v lesnickém oboru zmiňuje prakticky bez výjimek pouze v kontextu škod na lesích. V této souvislosti se mluví především o nadměrných...

Do tendru Lesů ČR za 12 miliard korun se přihlásilo 48 firem, loni jich bylo 40

Do tendru Lesů ČR za 12 miliard korun se přihlásilo 48 firem…

Lesnictví

Zobrazeno:3981

Do dvanáctimiliardového pětiletého tendru státního podniku Lesy České republiky (LČR) na lesnické práce, těžbu a prodej dřeva 2023+ podalo nabídky 48 firem. Loni se do...

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR Projekt LARIXUTOR

Naše další weby