Provozovatel poskytuje možnost bezplatné inzerce na serveru Silvarium.cz všem registrovaným uživatelům, pokud se jedná o soukromou inzerci.
Registrace je bezplatná pro všechny uživatele serveru Silvarium.cz  včetně inzerce SilvaInzert.

Inzertní část serveru Silvarium.cz SilvaInzert je bezplatná pro soukromou inzerci (omezení bezplatné inzerce - viz níže).
Za soukromou inzerci považujeme inzerci fyzických osob (soukromá osoba, živnostník s IČ, volné povolání).

Vložit inzerát je možné po přihlášení prostřednictvím online formuláře

Firemní inzerce

Firemní inzerce je možná při splnění těchto podmínek: nákup libovolných plánů předplatného.
Za firemní inzerci považujeme inzerci pro právnické osoby - akciová společnost (a.s.), společnost s ručením omezeným (s.r.o.), veřejná obchodní společnost (v.o.s.), komanditní společnost (k.s.), družstvo

Obecná pravidla pro inzerci

Na dodržení pravidel inzerce bude dohlížet správce inzerce.

Při vkládání inzerátů je zakázáno:

 • Užívat vulgarismy, případně obsah, který může ve společnosti vyvolávat nenávist, rasismus, xenofobii nebo potlačování menšin.
 • Používat inzerci k upozorňování na konkrétní lidi a firmy, kteří vás nějak poškodili.
 • Nabízet zboží nebo služby, jehož nabídka, prodej, koupě či užívání je v rozporu s dobrými mravy či platnými právními předpisy.
 • Záměrně uvádět lživé a neúplné údaje, které by mohly jakýmkoli způsobem poškodit třetí osoby.
 • Používat inzerci na vkládání klamavých nebo podvodných nabídek – nereálné ceny, neexistující zboží, pokusy vymáhat od kupujících zálohy.
 • Používat inzerci na vkládání finančních nabídek nebo nabídky na Volné faktury.
 • Vkládat místo fotografií reklamní materiály (prospekty).
 • Vkládat místo fotografií texty inzerátu v grafické podobě.
 • Předmět inzerátu musí souviset se zaměřením serveru.

Inzeráty, které poruší tyto pravidla budou správcem bez upozornění smazány.
Současně si také provozovatel inzerce vyhrazuje právo smazat veškeré inzeráty, které by mohly být v rozporu s právními předpisy či dobrými mravy, ohrožovat veřejný pořádek, nebo by mohly odporovat oprávněným zájmům provozovatele.

Provozovatel inzerce nenese právní odpovědnost za obsah inzerátů.

Nastavení omezení pro bezplatnou inzerci

 • Návštěvníci mohou vkládat inzeráty pouze po vytvoření uživatelského účtu = registraci na serveru Silvarium.cz, bez registrace a přihlášení nelze inzerát vložit

Omezení textů

 • Maximální délka textu/popisu inzerátu je 350 znaků, delší text/popis inzerátu je zpoplatněn (maximum je 1000 znaků)
 • Maximální délka titulku inzerátu je 60 znaků

Fotografie k inzerátu

 • K inzerátu lze připojit maximálně 1 fotografie (obrázek), více fotografií k inzerátu je zpoplatněno

Počet inzerátů - omezení

 • Limit aktivních inzerátů na registraci jednoho uživatele je 30
 • Během 1 hodiny lze vložit maximálně 10 inzerátů na jednoho uživatele
 • Během 1 dne (24 hodin) lze vložit maximálně 20 inzerátů na jednoho uživatele

Platnost inzerátu

 • Platnost inzerátu je omezena na 30 dní, po uplynutí této lhůty dojde k vypršení inzerátu
 • 3 dny před vypršením inzerátu je automaticky zaslán upozorňovací email
 • 3 dny před vypršením inzerátu může uživatel inzerát obnovit
 • 14 dní po vypršení inzerátu je inzerát automaticky zcela vymazán

Vkládání inzerátů:

 • Inzerát je třeba umístit v kategorii, která předmětu inzerátu nejlépe odpovídá.
 • Stejný inzerát lze vložit maximálně jednou týdně.
 • Stejný inzerát lze vložit pouze do jedné kategorie.

Podmínky placené inzerce a rozšíření bezplatné inzerce

Veškeré placené funkce inzerce lze platit body, které lze zakoupit prostřednictvím Balíčků bodů.
Baličky bodů po objednání lze zaplatit bankovním převodem na účet provozovatele inzerce na základě platebních instrukcí, zaslaných emailem.

Balíčky bodů:
Premium 100 (100 bodů): 605 Kč/ 1 bod 6,06 Kč
Premium 500 (500 bodů): 2.420 Kč/ 1 bod 4,84 Kč
Premium 1000 (1000 bodů): 4.235 Kč/ 1 bod 4,24 Kč

Premium 1200 PLÁN 100 (1.200 bodů): 4.840 Kč / 1 bod 4,03 Kč
Premium 3000 PLÁN 300 (3.000 bodů): 8.470 Kč / 1 bod 2,82 Kč
Premium 5000 PLÁN 600 (5.000 bodů): 12.100 Kč / 1 bod 2,42 Kč

Co lze platit zakoupenými body:

Delší text/popis inzerátu - 1 bod za každý znak nad 350 znaků, maximálně lze napsat 1000 znaků v popisu inzerátu
Více fotografií k inzerátu - 1 bod za každou fotografii navíc, maximálně lze přidat 10 fotografií k 1 inzerátu
Delší platnost inzerátu na 45 dní – 5 bodů

Propagace inzerátu „Přesun na začátek seznamu“ – 2 body (lze provést v seznamu Moje inzeráty)
Když uživatel klikne na tlačítko „PŘESUN NA ZAČÁTEK SEZNAMU“, nastaví se aktuální datum a inzerát se přesune na začátek seznamu všech inzerátů – podobně jako v případě zcela nového inzerátu.
Propagované inzeráty „PŘESUN NA ZAČÁTEK SEZNAMU“ se zobrazí pod zvýrazněnými inzeráty „Zvýraznění - ''První''.

Zvýraznění inzerátu na 7 dní - 2 body
- Zvýraznění "První" - inzerát se zobrazí jako první v seznamu inzerátů
- Zvýraznění ''Tučně'' - Inzerát bude zobrazen s tučným písmem v seznamu inzerátů.
- Zvýraznění ''Ohraničení'' - Inzerát bude zveřejněn na seznamu inzerátů s rozlišovacím rámečkem (zelený rámeček)
- Zvýraznění ''Pozadí'' - Inzerát bude zobrazen s výrazným pozadím na seznamu inzerátů (žluté pozadí)
- Zvýraznění ''Speciál'' - Inzerát bude zobrazen v modulu Zvýrazněné inzeráty na hlavní straně inzerce

Plány předplatného

Plány předplatného pro inzerci jsou určeny pro firemní inzerci a mají oproti běžné inzerci mnohá zvýhodnění

Limit inzerátů: 100, 300 nebo 600 inzerátů za rok podle výběru Předplatného plánu
Doba expirace Předplatných plánu: 365 dní nebo do vyčerpání limitu inzerátů (podle toho, co nastane dříve). Uživatel může plán po vypršení znovu aktivovat.

PLÁN 100 INZERÁTŮ NA 1 ROK
Plán předplatného pro firemního zákazníka: 100 inzerátu / rok
Limit inzerátů: 100
Cena: 1200 body
Doba expirace: 365 Dní nebo do vyčerpání limitu inzerátů

PLÁN 300 INZERÁTŮ NA 1 ROK
Plán předplatného pro firemního zákazníka: 300 inzerátu / rok
Limit inzerátů: 300
Cena: 3000 body
Doba expirace: 365 Dní nebo do vyčerpání limitu inzerátů

PLÁN 600 INZERÁTŮ NA 1 ROK
Plán předplatného pro firemního zákazníka: 600 inzerátu / rok
Limit inzerátů: 600
Cena: 5000 body
Doba expirace: 365 Dní nebo do vyčerpání limitu inzerátů

Zvýhodnění inzerátů v rámci Předplatných plánů:
Maximální počet znaků v popisu/textu inzerátu: 1000
Maximální počet fotografií/obrázků: 10
Trvání inzerátu: 45 dní
Možnost vložení videa ze služby Youtube nebo Vimeo pomocí adresy URL videa, video se zobrazí v detailu inzerátu (sekce VIDEO) jako přehratelné video
Možnost vložení adresy webové stránky

V rámci předplatného jsou k dispozici všechny druhy zvýraznění inzerátů:
Zvýraznění - ''První''
Zvýraznění - ''Tučně''
Zvýraznění - ''Ohraničení''
Zvýraznění - ''Pozadí''
Zvýraznění ''Speciál''

 

Pravidla platné od: 30.1.2024