logo Silvarium tisk

Preferovanou variantou ochrany bučin v Krušných horách je rozsáhlá národní přírodní rezervace (NPR) o rozloze přes 1000 hektarů. Vyplývá to z analýzy Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky. Rezervace by podle ní měla vzniknout v jádrovém území evropsky významné lokality Východní Krušnohoří. Vhodnou návaznou ochranou je vyhlášení chráněné krajinné oblasti (CHKO) a zařazení bučin v lokalitě do I. nebo II. zóny, uvedli autoři v analýze, kterou má ČTK k dispozici.

Proti kácení starých lesů mimo jiné v Krušných horách se v poslední době vyslovovali ekologičtí aktivisté z hnutí Greenpeace. Podle zákona nelze lesy v národních přírodních rezervacích zařadit do kategorie hospodářských lesů.

„Jádrová území NPR by byla vytipována v nejkvalitnějších a souvislých porostech v oblasti mezi obcemi Červený Hrádek a Hrob. Ostatní území na stráních Krušných hor s mladšími bukovými porosty by byla vyhlášena ochranným pásmem této NPR," stojí v analýze agentury ochrany přírody.

Podle zákona o ochraně přírody je národní přírodní rezervace jedna z kategorií zvláště chráněných území. Nesmí se v nich například povolovat stavby, vstupovat a vjíždět mimo vyznačené cesty, provozovat horolezectví nebo zavádět intenzivní chovy zvěře. Zákon také zakazuje hospodaření na pozemcích s využitím intenzivní technologie. Zejména jde o činnosti, které mohou vést ke změnám v biologické rozmanitosti nebo ovlivnit funkci ekosystémů.

Zástupci ministerstva životního prostředí na zastupitelstvu Ústeckého kraje letos v dubnu představili koncept možné Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Krušné hory. Uvedli, že do první zóny oblasti by mohly patřit rašeliniště a bučiny. K záměru vytvoření CHKO se přede dvěma lety přihlásil Karlovarský kraj, Ústecký o něco později. Na podporu vyšší ochrany Krušných hor vznikla online petice, podepsalo ji okolo 5800 lidí.

Bučiny se podle agentury ochrany přírody nachází v oblasti na ploše 9582 hektarů. Většinu území pokrývá evropsky významná lokalita. Je zde také několik maloplošných zvláště chráněných území a území chráněných smluvně. Podle agentury je základní ochrana, kterou porostům poskytuje evropsky významná lokalita, nevhodná v oblastech, kde s ochranou není slučitelné běžné hospodaření.

Agentura upozornila, že nevýhoda navrhovaného vyhlášení přírodní rezervace a následné CHKO, je příliš dlouhá doba mezi zahájením procesu a realizací ochrany. Nejrychleji proveditelnou změnou v ochraně oblasti je podle její analýzy vyhlášení několika menších maloplošných zvláště chráněných území, což je v kompetenci Ústeckého kraje, a dále rozšíření NPR Jezerka o navazující porosty, případně sjednání smluvní ochrany. "Tato varianta není koncepční a z hlediska ochrany území optimální, jen upřednostňuje rychlost zajištění ochrany," uvedla agentura.

Aktivisté již dříve sledovali vytěžené dřevo pomocí GPS a zjistili, že bukové dřevo ze starých lesů skončilo jako palivové dřevo nebo v papírnách. Kromě dřeva z Krušných hor šlo také o kácení ve Ždánickém lese v Jihomoravském kraji. Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) minulý týden uvedla, že firma Royal Pine, která na začátku letošního roku kácela v bukových lesích nad Mariánským Údolím v Krušných horách, porušila zákon, protože neměla povolení úřadů. Inspekce přitom nezaznamenala negativní zásah do přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. Česká inspekce životního prostředí minulý týden uvedla, že zahájí přestupkové řízení, ve kterém hrozí až dvoumilionová pokuta.

Organizace Greenpeace společně s obcí Horní Jiřetín také podali na firmu Royal Pine trestní oznámení. Greenpeace kvůli kácení v Krušných horách podala podnět a trestní oznámení i na státní podnik Lesy ČR.

 

ČTK

Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Poslední komentáře

Anketa

Do jaké míry by se Vás dotklo případné zrušení adaptační platby?

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR Projekt LARIXUTOR

Naše další weby

Sociální sítě